ความรู้สุขภาพ

การตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชายอายุ 40–64 ปี ต้องตรวจอะไรบ้าง

การตรวจสุขภาพไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอย่างที่คิด เรารวบรวมรายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นสำหรับคุณมาให้แล้ว
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 7 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 986,775 คน

การตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชายอายุ 40–64 ปี ต้องตรวจอะไรบ้าง

การตรวจสุขภาพถือเป็นหนึ่งในข้อปฏิบัติของการดูแลสุขภาพที่ไม่ควรละเลย โดยเฉพาะเมื่อมีอายุมากขึ้น ความเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆ ก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วย มาดูกันว่าในช่วงวัย 40-64 นั้น ผู้ชายควรตรวจอะไรกันบ้าง

เป้าหมายของการตรวจสุขภาพ

คุณควรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ แม้ว่าจะมีสุขภาพดีก็ตาม โดยเป้าหมายของการตรวจในแต่ละครั้งก็เพื่อ:

 • คัดกรองโรคภัยต่างๆ
 • ประเมินความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคต
 • ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ
 • เรียนรู้วิธีรับมือกับโรคภัย และป้องกันและความเสี่ยงด้านสุขภาพ
 • รับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค

การตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชายอายุ 40–64 ปี มีอะไรบ้าง?

แพทย์มักจะเริ่มจากการพูดคุยสอบถามถึงสุขภาพ ประวัติสุขภาพของคุณและคนในครอบครัว รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อดูว่าถูกสุขลักษณะหรือมีความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือไม่ โดยประเด็นที่แพทย์จะสอบถาม ได้แก่

 • ประเมินอาการของภาวะซึมเศร้า และสุขภาพจิต
 • การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
 • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่

หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการตรวจร่างกายในด้านต่างๆ เพิ่มเติมต่อไป ตามรายการพื้นฐานที่ควรตรวจ หรือตามที่แพทย์ประเมินแล้วว่าอาจมีความเสี่ยงและควรต้องตรวจ

การตรวจความดันโลหิตสำหรับผู้ชายอายุ 40–64 ปี

 • ควรตรวจความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่หากว่ามีเลขความดันตัวบน (Systolic number) อยู่ระหว่าง 120-139 หรือเลขความดันตัวล่าง (Diastolic number) อยู่ระหว่าง 80-89 mmHg หรือมากกว่านั้น ก็ควรตรวจทุกปี
 • หากเลขความดันตัวบนสูงกว่า 140 หรือเลขตัวล่างสูงกว่า 90 ให้ปรึกษาแพทย์หรือรีบไปพบแพทย์ทันที
 • หากคุณเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ มีปัญหาเกี่ยวกับไต หรือเป็นโรคอื่นๆ คุณควรตรวจความดันโลหิตบ่อยครั้งกว่าข้างต้น หรืออย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

การตรวจระดับคอเลสเตอรอลกับการป้องกันโรคหัวใจสำหรับผู้ชายอายุ 40–64 ปี

 • คุณควรได้รับการตรวจระดับคอเลสเตอรอลทุกๆ 5 ปี 
 • ผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้ว เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคไต อาจต้องตรวจบ่อยครั้งขึ้น
 • หากคุณมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ เช่น เบาหวาน ให้เริ่มตรวจตั้งแต่ที่อายุอย่างน้อย 20 ปี
 • ผู้ชายบางคนอาจมีคอเลสเตอรอลสูงจนต้องใช้ยาแอสไพรินเพื่อป้องกันภาวะหัวใจวาย ซึ่งต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มใช้ยาดังกล่าว เนื่องจากยานี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกได้

การตรวจเบาหวานสำหรับผู้ชายอายุ 40–64 ปี

 • หากคุณมีอายุ 45 ปีขึ้นไป คุณควรเข้ารับการตรวจเบาหวานทุกๆ 3 ปี
 • หากคุณมีน้ำหนักเกิน ควรสอบถามแพทย์ว่าคุณควรเข้ารับการตรวจตั้งแต่ช่วงอายุน้อยหรือไม่
 • หากมีความดันโลหิตสูงกว่า 135/80 mmHg หรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานร่วมด้วย แพทย์อาจให้ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อดูว่ามีภาวะเบาหวานหรือไม่

การตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับผู้ชายอายุ 40–64 ปี

ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี และคนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือติ่งเนื้อเมือก หรือตัวคุณเองมีปัจจัยเสี่ยงอย่างเคยเป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบหรือมีติ่งเนื้อเมือกมาก่อน คุณควรเข้ารับการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ ส่วนผู้ที่มีอายุระหว่าง 50-75 ปี ควรเข้ารับการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • การตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระทุกๆ ปี
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทุกๆ 10 ปี พร้อมกับการตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระทุกปี
 • การตรวจส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกๆ 10 ปี

ทั้งนี้คุณอาจต้องเข้ารับการตรวจส่องกล้องบ่อยขึ้น หากคุณมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เช่น

การตรวจโรคกระดูกพรุนสำหรับผู้ชายอายุ 40–64 ปี

หากคุณมีอายุ 50-70 ปี และมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ คุณควรปรึกษากับแพทย์เกี่ยวกับการตรวจต่างๆ

 • ใช้ยาสเตียรอยด์เป็นเวลานาน 
 • น้ำหนักน้อย 
 • สูบบุหรี่ 
 • ดื่มแอลกอฮอล์หนัก 
 • เคยกระดูกหักหลังจากอายุ 50 ปี 
 • คนในครอบครัวมีประวัติโรคกระดูกพรุน

การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากสำหรับผู้ชายอายุ 40–64 ปี

 • ผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปควรปรึกษากับแพทย์เกี่ยวกับการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยเฉพาะผู้ที่บุคคลในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคนี้
 • คุณสามารถเข้ารับการตรวจเลือด PSA เพื่อคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากได้ทุกปี
 • ผู้ชายที่ไม่มีอาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากจะไม่แนะนำให้ตรวจเป็นประจำ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดสำหรับผู้ชายอายุ 40–64 ปี

คณะป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าคุณควรตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเป็นประจำทุกปีด้วยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเข้มรังสีต่ำ (LDCT) หากมีอายุระหว่าง 55-80 ปี และมีประวัติสูบบุหรี่ 30 แพ็คต่อปี และกำลังสูบบุหรี่อยู่ หรือเลิกบุหรี่ไปแล้วภายในช่วง 15 ปี 

การตรวจฟันสำหรับผู้ชายอายุ 40–64 ปี

คุณควรเข้าพบทันตแพทย์ 1-2 ครั้งต่อปี เพื่อตรวจและทำความสะอาดช่องปาก โดยทันตแพทย์อาจประเมินและแจ้งให้คุณมาพบบ่อยกว่านั้นตามกรณี

การตรวจตาสำหรับผู้ชายอายุ 40–64 ปี

ผู้ที่มีอายุ  40-54 ปี ควรเข้ารับการตรวจสายตาทุก 2-4 ปี และตรวจทุก 1-3 ปี เมื่อมีอายุ 55-64 ปี แต่แพทย์อาจแนะนำให้คุณเข้ารับการตรวจบ่อยกว่านั้นหากคุณมีปัญหาสายตาหรือมีความเสี่ยงต่อโรคต้อหิน และหากเป็นเบาหวานควรเข้ารับการตรวจสายตาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

การฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ชายอายุ 40–64 ปี

 • คุณควรรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี
 • แพทย์อาจแนะนำให้คุณฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันเพิ่มเติม หากคุณมีปัญหาหรือภาวะสุขภาพอื่นๆ เช่น เป็นโรคเบาหวาน เป็นต้น
 • คุณควรรับวัคซีนกระตุ้นคอตีบ บาดทะยักทุก 10 ปี และหากยังไม่เคยได้รับวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน (Tdap) ก็ควรได้รับวัคซีนนี้ก่อน 1 ครั้ง
 • คุณอาจได้รับวัคซีนงูสวัด 1 ครั้ง เมื่อมีอายุ 60 ปี

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ละเลยการตรวจสุขภาพมาตลอด ถึงเวลาที่คุณควรเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองให้มากขึ้น เพราะในช่วงวัยนี้ความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หากคุณตรวจพบแต่แรกเริ่มหรือรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรบ้างตั้งแต่วันนี้ ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะหาทางป้องกันและดูแลสุขภาพให้ดีกว่าเดิม

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชายอายุ 40-50 ปี

โรงพยาบาล/คลินิก
(ชื่อแพ็กเกจ)
มิตรไมตรีคลินิก
(Standard
อายุ 45 ปีขึ้นไป)
มิตรไมตรีคลินิก
(Comprehensive
อายุ 45 ปีขึ้นไป)
รพ. ยันฮี
(อายุ 41-50 ปี)
รพ. เพชรเวช
(Gold
อายุ 41-50 ปี)
รพ. เปาโล
(Value For Life
Gold Plus
อายุ 40 ปีขึ้นไป)
รพ. จุฬารัตน์ 9
(อายุ 41-50 ปี)
รพ. ธนบุรี 1
(อายุ 40 ปีขึ้นไป)
ตรวจร่างกายโดยแพทย์
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ
ตรวจดัชนีมวลกาย ตรวจมวลไขมัน
ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์
ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์
ตรวจมวลกระดูก
ตรวจวัดระดับแคลเซียม
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจหมู่เลือด (ABO)
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
ตรวจการทำงานของไต (BUN)
ตรวจการทำงานของไต (eGFR)
ตรวจหากรดยูริก (Uric Acid)
ตรวจหาคอเลสเตอรอลในเลือด
ตรวจหาไตรกลีเซอไรด์ในเลือด
ตรวจหาระดับไขมันดี (HDL)
ตรวจหาระดับไขมันเลว (LDL)
ตรวจการทำงานของตับ (AST, SGOT)
ตรวจการทำงานของตับ (ALT, SGPT)
ตรวจการทำงานของตับ
(Alk Phosphatase)
ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
ตรวจอุจจาระ
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ
(Chest x-ray)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
ตรวจการอักเสบของหลอดเลือด (hs-CRP)
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยเครื่องวิ่งสายพาน (EST)
ตรวจมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram+U/S Breast)
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo)
ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดบี (Anti HBs)
ราคา 1,999 2,590 7,100 7,200 7,500 8,500 8,990

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป

โรงพยาบาล/คลินิก
(ชื่อแพ็กเกจ)
รพ. เพชรเวช
(Plutinum
อายุ 50 ปีขึ้นไป)
รพ. ยันฮี
(อายุ 50 ปีขึ้นไป)
รพ. เปาโล
(Value For Life
Value For Life Platinum
อายุ 50 ปีขึ้นไป)
รพ. จุฬารัตน์ 9
(อายุ 50 ปีขึ้นไป)
รพ. เปาโล
(Value For Life
Value For Life Platinum
อายุ 60 ปีขึ้นไป)
ตรวจร่างกายโดยแพทย์
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ
ตรวจดัชนีมวลกาย ตรวจมวลไขมัน
ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์
คัดกรองการได้ยิน Audiogram
ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์
ตรวจมวลกระดูก
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจหมู่เลือด (ABO)
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด Hb A-1C
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
ตรวจการทำงานของไต (BUN)
ตรวจหากรดยูริก (Uric Acid)
ตรวจหาคอเลสเตอรอลในเลือด
ตรวจหาไตรกลีเซอไรด์ในเลือด
ตรวจหาระดับไขมันดี (HDL)
ตรวจหาระดับไขมันเลว (LDL)
ตรวจการทำงานของตับ (AST, SGOT)
ตรวจการทำงานของตับ (ALT, SGPT)
ตรวจการทำงานของตับ
(Alk Phosphatase)
ตรวจการทำงานของตับ
(Total Protein)
ตรวจการทำงานของตับ
(Albumin)
ตรวจการทำงานของตับ
(Bilirubin)
ตรวจการทำงานของตับ
(Direct Bilirubin)
ตรวจการทำงานของตับ
(Globulin)
ตรวจการทำงานของตับ
(GGT)
ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
ตรวจอุจจาระ
(Stool Occult Blood )
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ
(Chest x-ray)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
ตรวจการไหลเวียนของระบบเส้นเลือด (ABI)
ตรวจการอักเสบของหลอดเลือด (hs-CRP)
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยเครื่องวิ่งสายพาน (EST)
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo)
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo)
ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดบี (Anti HBs)
ราคา 9,200 10,600 11,500 12,000 15,500


แพ็กเกจตรวจสุขภาพที่เราแนะนำ

เช็ครายการตรวจสุขภาพแล้ว ต้องทำอะไรต่อ?

คลิก เพื่อดูโปรแกรมตรวจสุขภาพและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

คลิก เพื่อดูรายการตรวจสุขภาพของช่วงวัยและเพศอื่นๆ ได้

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่