ความรู้สุขภาพ

การตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชายอายุ 40 – 64 ปี ต้องตรวจอะไรบ้าง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ส.ค. 11, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
การตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชายอายุ 40 – 64 ปี ต้องตรวจอะไรบ้าง

คุณควรเข้าพบผู้ดูแลสุขภาพของคุณเป็นประจำแม้ว่าจะมีสุขภาพดีก็ตาม โดยเป้าหมายของการพบแพทย์ในแต่ละครั้งก็เพื่อ:

 • คัดกรองโรคภัยต่าง ๆ
 • ประเมินความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคต
 • ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ
 • ทำการฉีดวัคซีนสร้างภูมิ
 • เรียนรู้วิธีจัดการกับโรคภัย

การเข้าพบแพทย์เป็นประจำจะสามารถช่วยเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ยกตัวอย่างเช่น การที่คุณจะป้องกันความดันโลหิตสูงได้คือการเข้าตรวจร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น อีกทั้งระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงจะไม่แสดงอาการใด ๆ ในช่วงระยะแรกเริ่ม ซึ่งการตรวจเลือดง่าย ๆ จะสามารถตรวจพบภาวะทั้งสองได้ทันที

การตรวจความดันโลหิตสำหรับผู้ชายอายุ 40 – 64 ปี

 • ควรทำการตรวจความดันโลหิตของคุณทุก ๆ 3 ถึง 5 ปี แต่หากว่าเลขตัวบนของคุณ (systolic number) อยู่ระหว่าง 120 ถึง 139 หรือเลขตัวล่าง (diastolic number) อยู่ระหว่าง 80 ถึง 89 mm Hg หรือมากกว่านั้น ควรทำการตรวจทุกปี
 • หากเลขตัวบนสูงกว่า 140 หรือเลขตัวล่างสูงกว่า 90 ให้รีบนัดพบแพทย์ทันที
 • หากคุณเป็นเบาหวาน เป็นโรคหัวใจ มีปัญหาไต หรือเป็นโรคอื่น ๆ คุณควรต้องทำการตรวจความดันโลหิตบ่อยครั้งกว่าข้างต้น อย่างน้อยก็หนึ่งครั้งต่อปี
 • ควรทำการตรวจความดันเลือดของตนเองทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

การตรวจระดับคอเลสเตอรอลกับการป้องกันโรคหัวใจสำหรับผู้ชายอายุ 40 – 64 ปี

 • คุณควรได้รับการตรวจระดับคอเลสเตอรอลทุก ๆ 5 ปี
 • หากคุณมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ อย่างเช่นเป็นเบาหวาน ให้เริ่มตรวจเร็วกว่าข้างต้นที่อายุอย่างน้อย 20 ปี
 • ผู้ชายบางคนอาจต้องพิจารณาการใช้ยาแอสไพรินเพื่อป้องกันหัวใจวาย ซึ่งต้องสอบถามแพทย์ผู้ดูแลก่อนเริ่มใช้ยาดังกล่าวเนื่องจากยาแอสไพรินยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเลือดออกได้ด้วย

การตรวจเบาหวานสำหรับผู้ชายอายุ 40 – 64 ปี

 • ถ้าคุณมีอายุ 45 ปีหรือมากกว่า คุณควรเข้ารับการตรวจเบาหวานทุก ๆ 3 ปี
 • หากคุณมีน้ำหนักเกิน ควรสอบถามแพทย์ว่าคุณควรเข้ารับการตรวจตั้งแต่ช่วงอายุน้อยหรือไม่ ซึ่งค่า BMI มาตรฐานของแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติและเพศ
 • หากความดันโลหิตของคุณสูงกว่า 135/80 mm Hg หรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานร่วมด้วย ผู้ดูแลอาจทำการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเพื่อมองหาภาวะเบาหวาน

การตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับผู้ชายอายุ 40 – 64 ปี

ถ้าคุณมีอายุน้อยกว่า 50 ปี คุณควรเข้ารับการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่หากประวัติครอบครัวของคุณมีความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือติ่งเนื้อเมือก การตรวจประเภทนี้อาจถูกแนะนำหากว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงอย่างมีประวัติเคยเป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบหรือติ่งเนื้อเมือกมาก่อน

หากคุณมีอายุระหว่าง 50 ถึง 75 ปี คุณควรเข้ารับการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งจะมีการทดสอบหลายประเภท ดังนี้:

 • การตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (ทุกปี)
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (ทุก ๆ 10 ปี พร้อมกับการตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระทุกปี)
 • การตรวจส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่ (ทุก ๆ 10 ปี)

คุณอาจต้องเข้ารับการตรวจส่องกล้องบ่อยขึ้นหากว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เช่น:

การตรวจฟันสำหรับผู้ชายอายุ 40 – 64 ปี

 • ควรเข้าพบทันตแพทย์หนึ่งหรือสองครั้งต่อปีเพื่อทำการตรวจและทำความสะอาดช่องปาก ทันตแพทย์อาจประเมินและแจ้งให้คุณมาเข้าพบบ่อยกว่านั้นตามกรณี

การตรวจตาสำหรับผู้ชายอายุ 40 – 64 ปี

ควรเข้ารับการตรวจสายตาทุก ๆ 2 ถึง 4 ปีตั้งแต่ที่เข้าช่วงอายุ 40 ถึง 54 ปี และทุก ๆ 1 ถึง 3 ปีเมื่อมีอายุ 55 ถึง 64 ปี แพทย์อาจแนะนำให้คุณเข้าพบผู้เชี่ยวชาญบ่อยกว่านั้นหากคุณมีปัญหาสายตาหรือมีความเสี่ยงต่อต้อหิน อีกทั้งควรเข้ารับการตรวจสายตาอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีหากว่าคุณเป็นเบาหวาน

การฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ชายอายุ 40 – 64 ปี

 • คุณควรได้รับวัคซีนไข้หวัดทุกปี
 • แพทย์อาจแนะนำให้คุณฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันเพิ่มเติมหากคุณมีภาวะทางการแพทย์อื่น ๆ อย่างเช่นเป็นเบาหวาน เป็นต้น
 • คุณควรได้รับวัคซีนวัคซีนกระตุ้นคอตีบ บาดทะยักทุก ๆ 10 ปี หากคุณยังไม่เคยได้รับวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน (Tdap) ก็ควรได้รับเสียหนึ่งครั้ง
 • คุณอาจได้รับวัคซีนงูสวัดหนึ่งครั้งเมื่อคุณมีอายุ 60 ปี

การตรวจโรคกระดูกพรุนสำหรับผู้ชายอายุ 40 – 64 ปี

 • ถ้าคุณมีอายุระหว่าง 50 ถึง 70 ปี และมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน คุณควรปรึกษากับแพทย์เกี่ยวกับการตรวจต่าง ๆ
 • ปัจจัยเสี่ยงมีตั้งแต่การใช้ยาสเตียรอยด์เป็นเวลานาน น้ำหนักร่างกายต่ำ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์หนัก เคยกระดูกหักหลังจากอายุ 50 ปี หรือมาจากครอบครัวที่มีประวัติโรคกระดูกพรุน

การตรวจร่างกายสำหรับผู้ชายอายุ 40 – 64 ปี ต้องตรวจอะไรบ้าง

 • ควรทำการตรวจความดันโลหิตอย่างน้อยทุกปี
 • ควรทำการตรวจส่วนสูง น้ำหนัก และ BMI ของคุณระหว่างการตรวจร่างกายทุกครั้ง

ระหว่างการตรวจ แพทย์จะสอบถามคำถามเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้:

 • ภาวะซึมเศร้า
 • การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
 • การเสพแอลกอฮอล์และบุหรี่
 • ความปลอดภัย อย่างเช่นการสวมเข็มขัดนิรภัยและการติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน

การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากสำหรับผู้ชายอายุ 40 – 64 ปี

 • ผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปส่วนมากควรเข้าปรึกษากับแพทย์เรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยความเสี่ยงต่อโรคนี้จะแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติและประวัติครอบครัว
 • คุณสามารถเข้ารับการตรวจเลือด PSA ทุกปีได้ตามความต้องการ
 • การตรวจต่อมลูกหมากกับผู้ชายที่ไม่มีอาการของโรคไม่นับเป็นการตรวจประจำ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดสำหรับผู้ชายอายุ 40 – 64 ปี

ทาง USPSTF แนะนำว่าควรทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเป็นประจำทุกปีด้วยการใช้วิธีตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเข้มรังสีต่ำ (LDCT) สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 55 ถึง 80 ปีที่:

 • มีประวัติสูบบุหรี่ 30 แพ็คต่อปี และ
 • กำลังสูบอยู่ หรือเลิกบุหรี่ไปแล้วภายในช่วง 15 ปี 

เช็ครายการตรวจสุขภาพแล้ว ต้องทำอะไรต่อ?

คลิก เพื่อดูโปรแกรมตรวจสุขภาพและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

คลิก เพื่อดูรายการตรวจสุขภาพของช่วงวัยและเพศอื่นๆ ได้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่