ความรู้สุขภาพ

การตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชายอายุ 65 ปีขึ้นไป ต้องตรวจอะไรบ้าง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ส.ค. 11, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
การตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชายอายุ 65 ปีขึ้นไป ต้องตรวจอะไรบ้าง

คุณควรเข้าพบผู้ดูแลสุขภาพของคุณเป็นประจำแม้ว่าจะมีสุขภาพดีก็ตาม โดยเป้าหมายของการพบแพทย์ในแต่ละครั้งก็เพื่อ:

 • คัดกรองโรคภัยต่าง ๆ
 • ประเมินความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคต
 • ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ
 • ทำการฉีดวัคซีนสร้างภูมิ
 • เรียนรู้วิธีจัดการกับโรคภัย

การเข้าพบแพทย์เป็นประจำจะสามารถช่วยเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ยกตัวอย่างเช่น การที่คุณจะป้องกันความดันโลหิตสูงได้คือการเข้าตรวจร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น อีกทั้งระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงจะไม่แสดงอาการใด ๆ ในช่วงระยะแรกเริ่ม ซึ่งการตรวจเลือดง่าย ๆ จะสามารถตรวจพบภาวะทั้งสองได้ทันที

การตรวจท่อหลอดเลือดแดงส่วนท้องโป่งพองสำหรับผู้ชายอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • หากคุณมีอายุระหว่าง 65 ถึง 75 ปี และกำลังสูบบุหรี่อยู่ คุณควรเข้ารับการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูท่อหลอดเลือดแดงช่องท้องของคุณ
 • สำหรับกลุ่มผู้ชายสูงอายุอื่น ๆ ควรปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจประเภทนี้กับแพทย์ผู้ดูแลก่อน

การตรวจความดันโลหิตสำหรับผู้ชายอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • ควรทำการตรวจความดันโลหิตของคุณทุก ๆ 3 ถึง 5 ปี แต่หากว่าเลขตัวบนของคุณ (systolic number) อยู่ระหว่าง 120 ถึง 139 หรือเลขตัวล่าง (diastolic number) อยู่ระหว่าง 80 ถึง 89 mm Hg หรือมากกว่านั้น ควรทำการตรวจทุกปี
 • หากเลขตัวบนสูงกว่า 140 หรือเลขตัวล่างสูงกว่า 90 ให้รีบนัดพบแพทย์ทันที
 • หากคุณเป็นเบาหวาน เป็นโรคหัวใจ มีปัญหาไต หรือเป็นโรคอื่น ๆ คุณควรต้องทำการตรวจความดันโลหิตบ่อยครั้งกว่าข้างต้น อย่างน้อยก็หนึ่งครั้งต่อปี
 • ให้คอยทำการตรวจวัดความดันโลหิตเองที่บ้านหรือที่คุณอยู่  โดยการใช้อุปกรณ์วัดความดันโลหิตที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าหรือร้านขายยาทั่วไป

การตรวจระดับคอเลสเตอรอลกับการป้องกันโรคหัวใจสำหรับผู้ชายอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • คุณควรได้รับการตรวจระดับคอเลสเตอรอลทุก ๆ 5 ปี
 • หากคุณมีความดันโลหิตสูง เป็นเบาหวาน เป็นโรคหัวใจ มีปัญหาไต หรือมีภาวะสุขภาพบางประเภท คุณอาจต้องเข้ารับการตรวจคอเลสเตอรอลบ่อยขึ้น

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดสำหรับผู้ชายอายุ 65 ปีขึ้นไป

ทาง USPSTF แนะนำว่าควรทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเป็นประจำทุกปีด้วยการใช้วิธีตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเข้มรังสีต่ำ (LDCT) สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุถึง 80 ปีที่:

 • มีประวัติสูบบุหรี่ 30 แพ็คต่อปี และ
 • กำลังสูบอยู่ หรือเลิกบุหรี่ไปแล้วภายในช่วง 15 ปี

การตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับผู้ชายอายุ 65 ปีขึ้นไป

คุณควรเข้ารับการตรวจคัดกรองต่อไปนี้จนกว่าจะอายุ 75 ปี

 • การตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (ทุกปี)
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (ทุก ๆ 10 ปี พร้อมกับการตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระทุกปี)
 • การตรวจส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่ (ทุก ๆ 10 ปี)

คุณอาจต้องเข้ารับการตรวจส่องกล้องบ่อยขึ้นหากว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เช่น:

การตรวจเบาหวานสำหรับผู้ชายอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • ถ้าคุณมีอายุ 45 ปีหรือมากกว่า คุณควรเข้ารับการตรวจเบาหวานทุก ๆ 3 ปี
 • หากคุณมีน้ำหนักเกิน ควรสอบถามแพทย์ว่าคุณควรเข้ารับการตรวจตั้งแต่ช่วงอายุน้อยหรือไม่ ซึ่งค่า BMI มาตรฐานของแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติและเพศ
 • หากความดันโลหิตของคุณสูงกว่า 135/80 mm Hg หรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานร่วมด้วย ผู้ดูแลอาจทำการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเพื่อมองหาภาวะเบาหวาน

การตรวจฟันสำหรับผู้ชายอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • ควรเข้าพบทันตแพทย์หนึ่งหรือสองครั้งต่อปีเพื่อทำการตรวจและทำความสะอาดช่องปาก ทันตแพทย์อาจประเมินและแจ้งให้คุณมาเข้าพบบ่อยกว่านั้นตามกรณี

การตรวจตาสำหรับผู้ชายอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • ควรเข้าตรวจสายตาทุก ๆ 1 ถึง 2 ปี
 • ควรเข้าตรวจสายตาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีหากคุณเป็นเบาหวาน

การทดสอบการได้ยินสำหรับผู้ชายอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • หากคุณเริ่มมีอาการสูญเสียการได้ยิน ควรเข้ารับการทดสอบการได้ยิน

การฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ชายอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • หากคุณมีอายุ 65 ปีหรือมากกว่า ควรได้รับวัคซีนปอดบวมหากยังไม่เคยได้ หรือได้รับครั้งล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว
 • คุณควรได้รับวัคซีนไข้หวัดทุกปี
 • คุณอาจได้รับวัคซีนงูสวัดหนึ่งครั้งเมื่อคุณมีอายุ 60 ปี
 • คุณควรได้รับวัคซีนวัคซีนกระตุ้นคอตีบ บาดทะยักทุก ๆ 10 ปี

การตรวจโรคกระดูกพรุนสำหรับผู้ชายอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • ถ้าคุณมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน คุณควรปรึกษากับแพทย์เกี่ยวกับการตรวจต่าง ๆ ปัจจัยเสี่ยงมีตั้งแต่การใช้ยาสเตียรอยด์เป็นเวลานาน น้ำหนักร่างกายต่ำ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์หนัก เคยกระดูกหักหลังจากอายุ 50 ปี หรือมาจากครอบครัวที่มีประวัติโรคกระดูกพรุน
 • ผู้ชายที่มีอายุ 70 ปีหรือมากกว่าควรพิจารณาเข้าทดสอบความหนาแน่นของแร่ธาตุของกระดูก

การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากสำหรับผู้ชายอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • ผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปส่วนมากควรเข้าปรึกษากับแพทย์เรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยความเสี่ยงต่อโรคนี้จะแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติและประวัติครอบครัว
 • คุณสามารถเข้ารับการตรวจเลือด PSA ทุกปีได้ตามความต้องการ
 • การตรวจต่อมลูกหมากกับผู้ชายที่ไม่มีอาการของโรคไม่นับเป็นการตรวจประจำ

การตรวจร่างกายสำหรับผู้ชายอายุ 65 ปีขึ้นไป   

 • ควรมีแผนเข้าตรวจร่างกายประจำปี
 • แพทย์จะทำการตรวจส่วนสูง น้ำหนัก และ BMI ของคุณระหว่างการตรวจร่างกายทุกครั้ง

ระหว่างการตรวจ แพทย์จะสอบถามคำถามเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้:

 • ภาวะซึมเศร้า
 • ยาที่คุณกำลังใช้อยู่และความเสี่ยงในการใช้ยาต่าง ๆ
 • การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
 • การเสพแอลกอฮอล์และบุหรี่
 • ความปลอดภัย อย่างเช่นการสวมเข็มขัดนิรภัยและการติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน

เช็ครายการตรวจสุขภาพแล้ว ต้องทำอะไรต่อ?

คลิก เพื่อดูโปรแกรมตรวจสุขภาพและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

คลิก เพื่อดูรายการตรวจสุขภาพของช่วงวัยและเพศอื่นๆ ได้


ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่