ความรู้สุขภาพ

โปรแกรมคำนวณด้านสุขภาพ

Istock 503865898 m

in class="tm-content">

ชื่อโปรแกรม
คำนวณค่า
ควรดื่มน้ำวันละกี่ลิตร คำนวณง่ายๆ จากน้ำหนักตัว
น้ำที่ต้องดื่มต่อวัน
คำนวณปริมาณโปรตีน ที่ร่างกายต้องการต่อวัน
โปรตีนที่ต้องการ
คำนวณค่า BMR ของเพศหญิง
BMR ผู้หญิง
คำนวณค่า BMR ของเพศชาย
BMR ผู้ชาย
ค่าความต้องการพลังงาน จากการกินในแต่ละวัน (แคลอรี่)
Kcal/วัน
วัดขนาดพุง เพื่อหาว่าคุณอ้วนลงพุงจริงหรือไม่
เกณฑ์เส้นรอบพุง
โปรแกรมคำนวณค่า BMI ดัชนีมวลกาย
BMI

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ