ความรู้สุขภาพ

การตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี ต้องตรวจอะไรบ้าง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 23, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 7 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,042,426 คน

การตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี ต้องตรวจอะไรบ้าง

คุณควรเข้าพบผู้ดูแลสุขภาพของคุณเป็นประจำแม้ว่าจะมีสุขภาพดีก็ตาม โดยเป้าหมายของการพบแพทย์ในแต่ละครั้งก็เพื่อ:

 • คัดกรองโรคภัยต่าง ๆ
 • ประเมินความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคต
 • ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ
 • ทำการฉีดวัคซีนสร้างภูมิ
 • เรียนรู้วิธีจัดการกับโรคภัย

การเข้าพบแพทย์เป็นประจำจะสามารถช่วยเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ยกตัวอย่างเช่น การที่คุณจะป้องกันความดันโลหิตสูงได้คือการเข้าตรวจร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น อีกทั้งระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงจะไม่แสดงอาการใด ๆ ในช่วงระยะแรกเริ่ม ซึ่งการตรวจเลือดง่าย ๆ จะสามารถตรวจพบภาวะทั้งสองได้ทันที

โฆษณาจาก HonestDocs
ขูดหินปูน ลดเพิ่ม 40% กว่า 20 คลินิก

ลดกลิ่นปาก ลดเลือดออก เราจองคิวให้ ไม่ต้องรอนาน

%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b8%99bannerinternal ad

การตรวจความดันโลหิตสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • ควรทำการตรวจความดันโลหิตของคุณทุก ๆ 3 ถึง 5 ปี แต่หากว่าเลขตัวบนของคุณ (systolic number) อยู่ระหว่าง 120 ถึง 139 หรือเลขตัวล่าง (diastolic number) อยู่ระหว่าง 80 ถึง 89 mm Hg หรือมากกว่านั้น ควรทำการตรวจทุกปี
 • หากเลขตัวบนสูงกว่า 140 หรือเลขตัวล่างสูงกว่า 90 ให้รีบนัดพบแพทย์ทันที
 • หากคุณเป็นเบาหวาน เป็นโรคหัวใจ มีปัญหาไต หรือเป็นโรคอื่น ๆ คุณควรต้องทำการตรวจความดันโลหิตบ่อยครั้งกว่าข้างต้น อย่างน้อยก็หนึ่งครั้งต่อปี
 • ควรทำการตรวจความดันเลือดของตนเองทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
 • อายุที่ควรเริ่มตรวจระดับคอเลสเตอรอลคือระหว่าง 20 ถึง 45 ปี
 • ผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลปกติไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจไปอีก 5 ปี
 • ให้ทำการตรวจซ้ำทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต (รวมไปถึงมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น)
 • หากคุณเป็นเบาหวาน เป็นโรคหัวใจ มีปัญหาไต หรือเป็นโรคอื่น ๆ คุณควรต้องทำการบ่อยครั้งกว่าข้างต้น
 • หากความดันโลหิตของคุณสูงกว่า 135/80 mm Hg ผู้ดูแลอาจทำการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเพื่อมองหาภาวะเบาหวานด้วย
 • หากดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณมีค่ามากกว่า 25 และมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานร่วมด้วย คุณควรเข้ารับการตรวจทันที การที่มี BMI มากกว่า 25 จะหมายความว่าคุณมีน้ำหนักมากเกิน ส่วนค่า BMI มาตรฐานของแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติและเพศ
 • ควรเข้าพบทันตแพทย์หนึ่งหรือสองครั้งต่อปีเพื่อทำการตรวจและทำความสะอาดช่องปาก ทันตแพทย์อาจประเมินและแจ้งให้คุณมาเข้าพบบ่อยกว่านั้นตามกรณี
 • หากคุณมีปัญหาสายตา ควรทำการตรวจสายตาทุก ๆ 2 ปี หรือบ่อยกว่านั้นตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแล
 • หากคุณเป็นเบาหวานควรเข้าตรวจสายตาอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี

การตรวจระดับคอเลสเตอรอลสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • อายุที่ควรเริ่มตรวจระดับคอเลสเตอรอลคือระหว่าง 20 ถึง 45 ปี
 • ผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลปกติไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจไปอีก 5 ปี
 • ให้ทำการตรวจซ้ำทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต (รวมไปถึงมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น)
 • หากคุณเป็นเบาหวาน เป็นโรคหัวใจ มีปัญหาไต หรือเป็นโรคอื่น ๆ คุณควรต้องทำการบ่อยครั้งกว่าข้างต้น 

การตรวจเบาหวานสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • หากความดันโลหิตของคุณสูงกว่า 135/80 mm Hg ผู้ดูแลอาจทำการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเพื่อมองหาภาวะเบาหวานด้วย
 • หากดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณมีค่ามากกว่า 25 และมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานร่วมด้วย คุณควรเข้ารับการตรวจทันที การที่มี BMI มากกว่า 25 จะหมายความว่าคุณมีน้ำหนักมากเกิน ส่วนค่า BMI มาตรฐานของแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติและเพศ

การตรวจฟันสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • ควรเข้าพบทันตแพทย์หนึ่งหรือสองครั้งต่อปีเพื่อทำการตรวจและทำความสะอาดช่องปาก ทันตแพทย์อาจประเมินและแจ้งให้คุณมาเข้าพบบ่อยกว่านั้นตามกรณี

การตรวจตาสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • หากคุณมีปัญหาสายตา ควรทำการตรวจสายตาทุก ๆ 2 ปี หรือบ่อยกว่านั้นตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแล
 • หากคุณเป็นเบาหวานควรเข้าตรวจสายตาอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี

การฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • หลังจากที่อายุเข้า 19 ปี คุณควรได้รับวัคซีนวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน (Tdap) เป็นส่วนหนึ่งของการฉีดวัคซีนบาดทะยักกับคอตีบกระตุ้นอีกทุก ๆ 10 ปี
 • คุณควรได้รับวัคซีนไข้หวัดทุกปี
 • หากคุณยังไม่เคยได้รับวัคซีน HPV ให้ปรึกษาแพทย์ทันที
 • หากคุณเกิดก่อนปี 1980 ไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใส และไม่เคยฉีดวัคซีนอีสุกอีใสมาก่อน ควรต้องเข้ารับวัคซีนอีสุกอีใส 2 โดส
 • หากคุณเกิดก่อน 1956 แพทย์จะประเมินว่าคุณควรได้รับวัคซีนโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) อย่างน้อย 1 โดสหรือไม่
 • แพทย์อาจแนะนำให้คุณฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันเพิ่มเติมหากคุณมีความเสี่ยงภาวะอื่น ๆ อย่างเช่นโรคปอดบวม
 • ควรทำการตรวจความดันโลหิตอย่างน้อยทุก ๆ 3 ถึง 5 ปี
 • ควรเริ่มการตรวจมะเร็งปากมดลูกเมื่ออายุ 21 ปี
 • ควรทำการตรวจส่วนสูง น้ำหนัก และ BMI ของคุณระหว่างการตรวจร่างกายทุกครั้ง
 • แพทย์จะตรวจสอบผิวหนังของคุณเพื่อมองหาสัญญาณของมะเร็งผิวหนัง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงคือผู้ที่เคยเป็นมะเร็งผิวหนังมาก่อน มีญาติใกล้เคียงเป็นมะเร็งผิวหนัง หรือมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ
 • ให้ปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่หากคุณมีประวัติครอบครัวเสี่ยง หรือคุณเคยเป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบหรือเป็นติ่งเนื้อเมือกมาก่อน
 • ผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปีไม่ควรทำการตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกบ่อย ๆ

สอบถามแพทย์ผู้ดูแลเกี่ยวกับวัคซีน HPV หากคุณมีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปี และ:

 • ยังไม่เคยได้รับวัคซีน HPV มาก่อน (ต้องเคยฉีดมาแล้วสามเข็ม)
 • ยังทำการฉีดวัคซีนไม่ครบกำหนด

การตรวจร่างกายสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • ควรทำการตรวจความดันโลหิตอย่างน้อยทุก ๆ 3 ถึง 5 ปี
 • ควรเริ่มการตรวจมะเร็งปากมดลูกเมื่ออายุ 21 ปี
 • ควรทำการตรวจส่วนสูง น้ำหนัก และ BMI ของคุณระหว่างการตรวจร่างกายทุกครั้ง

ระหว่างการตรวจ แพทย์จะสอบถามคำถามเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้:

 • ภาวะซึมเศร้า
 • การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
 • การเสพแอลกอฮอล์และบุหรี่
 • ความปลอดภัย อย่างเช่นการสวมเข็มขัดนิรภัยและการติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน

การตรวจเต้านมด้วยตนเองและการเอกซเรย์เต้านมสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • ผู้หญิงสามารถทำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน  แต่ผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้วยว่าการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองจะสามารถวินิจฉัยโรคหรือช่วยชีวิตคุณได้ ดังนั้นจึงควรเข้าปรึกษากับแพทย์จะดีที่สุด
 • การตรวจแมมโมแกรมไม่ถูกแนะนำให้กับผู้หญิงส่วนมากที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี
 • หากคุณมีแม่หรือพี่น้องที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมตั้งแต่ช่วงอายุน้อย คุณควรเข้ารับการตรวจแมมโมแกรมทุกปี โดยควรเริ่มตรวจคัดกรองก่อนช่วงอายุที่ญาติคนดังกล่าวถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม
 • หากคุณมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านม แพทย์จะแนะนำให้คุณเข้ารับการตรวจแมมโมแกรม อัลตราซาวด์เต้านม หรือสแกน MRI
 • ให้ติดต่อแพทย์ผู้ดูแลทันทีที่คุณสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในเต้านมของคุณ ไม่ว่าคุณจะพบจากการตรวจเต้านมด้วยตัวเองหรือไม่ก็ตาม
 • ถ้าคุณมีอายุระหว่าง 20 ถึง 40 ปี แพทย์อาจแนะนำให้คุณเข้ารับการตรวจเต้านมที่สถานพยาบาล

การตรวจอุ้งเชิงกรานและการตรวจแปปสเมียร์สำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • ควรเริ่มการตรวจอุ้งเชิงกรานและแปปสเมียร์เมื่อมีอายุ 21 ปี และหลังจากนั้นทุก ๆ 3 ปีเพื่อคัดกรองหามะเร็งปากมดลูก
 • หากคุณมีอายุมากกว่า 30 ปี และผลการตรวจแปปสเมียร์กับ HPV เป็นปกติ คุณก็สามารถเข้ารับการตรวจแปปสเมียร์ทุก ๆ 5 ปีได้
 • หากคุณเคยผ่าตัดมดลูกออกทั้งหมด และยังไม่เคยถูกวินิจฉัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คุณก็ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจแปปสเมียร์
 • ผู้หญิงที่มีสัมพันธ์ทางเพศบ่อย ๆ ควรเข้ารับการตรวจหนองในเทียมและหนองในแท้จนกว่าจะอายุ 25 ปี และหลังจากนั้นควรทำการตรวจบ่อย ๆ หากมีความเสี่ยงสูง
 • แพทย์จะแนะแนวทางป้องกันโรคที่ติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์แก่คุณ
 • แพทย์จะสอบถามเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของคุณ และยังอาจสอบถามเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของคุณอีกด้วย

การตรวจผิวหนังด้วยตนเองสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • แพทย์จะตรวจสอบผิวหนังของคุณเพื่อมองหาสัญญาณของมะเร็งผิวหนัง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงคือผู้ที่เคยเป็นมะเร็งผิวหนังมาก่อน มีญาติใกล้เคียงเป็นมะเร็งผิวหนัง หรือมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ

การตรวจคัดกรองอื่น ๆ สำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • ให้ปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่หากคุณมีประวัติครอบครัวเสี่ยง หรือคุณเคยเป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบหรือเป็นติ่งเนื้อเมือกมาก่อน
 • ผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปีไม่ควรทำการตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกบ่อย ๆ

เช็ครายการตรวจสุขภาพแล้ว ต้องทำอะไรต่อ?

คลิก เพื่อดูโปรแกรมตรวจสุขภาพและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

คลิก เพื่อดูรายการตรวจสุขภาพของช่วงวัยและเพศอื่นๆ ได้

บทความน่าอ่าน

แพ็กเกจตรวจสุขภาพที่เราแนะนำ

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
การนอน (Sleep)
การนอน (Sleep)

นอนเท่าไหร่ถึงจะพอ? ความรู้เรื่องการนอนเพื่อสุขภาพ