ความรู้สุขภาพ

การตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี ต้องตรวจอะไรบ้าง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ส.ค. 11, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 6 นาที
การตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี ต้องตรวจอะไรบ้าง

คุณควรเข้าพบผู้ดูแลสุขภาพของคุณเป็นประจำแม้ว่าจะมีสุขภาพดีก็ตาม โดยเป้าหมายของการพบแพทย์ในแต่ละครั้งก็เพื่อ:

 • คัดกรองโรคภัยต่าง ๆ
 • ประเมินความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคต
 • ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ
 • ทำการฉีดวัคซีนสร้างภูมิ
 • เรียนรู้วิธีจัดการกับโรคภัย

การเข้าพบแพทย์เป็นประจำจะสามารถช่วยเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ยกตัวอย่างเช่น การที่คุณจะป้องกันความดันโลหิตสูงได้คือการเข้าตรวจร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น อีกทั้งระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงจะไม่แสดงอาการใด ๆ ในช่วงระยะแรกเริ่ม ซึ่งการตรวจเลือดง่าย ๆ จะสามารถตรวจพบภาวะทั้งสองได้ทันที

การตรวจความดันโลหิตสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • ควรทำการตรวจความดันโลหิตของคุณทุก ๆ 3 ถึง 5 ปี แต่หากว่าเลขตัวบนของคุณ (systolic number) อยู่ระหว่าง 120 ถึง 139 หรือเลขตัวล่าง (diastolic number) อยู่ระหว่าง 80 ถึง 89 mm Hg หรือมากกว่านั้น ควรทำการตรวจทุกปี
 • หากเลขตัวบนสูงกว่า 140 หรือเลขตัวล่างสูงกว่า 90 ให้รีบนัดพบแพทย์ทันที
 • หากคุณเป็นเบาหวาน เป็นโรคหัวใจ มีปัญหาไต หรือเป็นโรคอื่น ๆ คุณควรต้องทำการตรวจความดันโลหิตบ่อยครั้งกว่าข้างต้น อย่างน้อยก็หนึ่งครั้งต่อปี
 • ควรทำการตรวจความดันเลือดของตนเองทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
 • อายุที่ควรเริ่มตรวจระดับคอเลสเตอรอลคือระหว่าง 20 ถึง 45 ปี
 • ผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลปกติไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจไปอีก 5 ปี
 • ให้ทำการตรวจซ้ำทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต (รวมไปถึงมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น)
 • หากคุณเป็นเบาหวาน เป็นโรคหัวใจ มีปัญหาไต หรือเป็นโรคอื่น ๆ คุณควรต้องทำการบ่อยครั้งกว่าข้างต้น
 • หากความดันโลหิตของคุณสูงกว่า 135/80 mm Hg ผู้ดูแลอาจทำการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเพื่อมองหาภาวะเบาหวานด้วย
 • หากดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณมีค่ามากกว่า 25 และมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานร่วมด้วย คุณควรเข้ารับการตรวจทันที การที่มี BMI มากกว่า 25 จะหมายความว่าคุณมีน้ำหนักมากเกิน ส่วนค่า BMI มาตรฐานของแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติและเพศ
 • ควรเข้าพบทันตแพทย์หนึ่งหรือสองครั้งต่อปีเพื่อทำการตรวจและทำความสะอาดช่องปาก ทันตแพทย์อาจประเมินและแจ้งให้คุณมาเข้าพบบ่อยกว่านั้นตามกรณี
 • หากคุณมีปัญหาสายตา ควรทำการตรวจสายตาทุก ๆ 2 ปี หรือบ่อยกว่านั้นตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแล
 • หากคุณเป็นเบาหวานควรเข้าตรวจสายตาอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี

การตรวจระดับคอเลสเตอรอลสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • อายุที่ควรเริ่มตรวจระดับคอเลสเตอรอลคือระหว่าง 20 ถึง 45 ปี
 • ผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลปกติไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจไปอีก 5 ปี
 • ให้ทำการตรวจซ้ำทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต (รวมไปถึงมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น)
 • หากคุณเป็นเบาหวาน เป็นโรคหัวใจ มีปัญหาไต หรือเป็นโรคอื่น ๆ คุณควรต้องทำการบ่อยครั้งกว่าข้างต้น 

การตรวจเบาหวานสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • หากความดันโลหิตของคุณสูงกว่า 135/80 mm Hg ผู้ดูแลอาจทำการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเพื่อมองหาภาวะเบาหวานด้วย
 • หากดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณมีค่ามากกว่า 25 และมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานร่วมด้วย คุณควรเข้ารับการตรวจทันที การที่มี BMI มากกว่า 25 จะหมายความว่าคุณมีน้ำหนักมากเกิน ส่วนค่า BMI มาตรฐานของแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติและเพศ

การตรวจฟันสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • ควรเข้าพบทันตแพทย์หนึ่งหรือสองครั้งต่อปีเพื่อทำการตรวจและทำความสะอาดช่องปาก ทันตแพทย์อาจประเมินและแจ้งให้คุณมาเข้าพบบ่อยกว่านั้นตามกรณี

การตรวจตาสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • หากคุณมีปัญหาสายตา ควรทำการตรวจสายตาทุก ๆ 2 ปี หรือบ่อยกว่านั้นตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแล
 • หากคุณเป็นเบาหวานควรเข้าตรวจสายตาอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี

การฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • หลังจากที่อายุเข้า 19 ปี คุณควรได้รับวัคซีนวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน (Tdap) เป็นส่วนหนึ่งของการฉีดวัคซีนบาดทะยักกับคอตีบกระตุ้นอีกทุก ๆ 10 ปี
 • คุณควรได้รับวัคซีนไข้หวัดทุกปี
 • หากคุณยังไม่เคยได้รับวัคซีน HPV ให้ปรึกษาแพทย์ทันที
 • หากคุณเกิดก่อนปี 1980 ไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใส และไม่เคยฉีดวัคซีนอีสุกอีใสมาก่อน ควรต้องเข้ารับวัคซีนอีสุกอีใส 2 โดส
 • หากคุณเกิดก่อน 1956 แพทย์จะประเมินว่าคุณควรได้รับวัคซีนโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) อย่างน้อย 1 โดสหรือไม่
 • แพทย์อาจแนะนำให้คุณฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันเพิ่มเติมหากคุณมีความเสี่ยงภาวะอื่น ๆ อย่างเช่นโรคปอดบวม
 • ควรทำการตรวจความดันโลหิตอย่างน้อยทุก ๆ 3 ถึง 5 ปี
 • ควรเริ่มการตรวจมะเร็งปากมดลูกเมื่ออายุ 21 ปี
 • ควรทำการตรวจส่วนสูง น้ำหนัก และ BMI ของคุณระหว่างการตรวจร่างกายทุกครั้ง
 • แพทย์จะตรวจสอบผิวหนังของคุณเพื่อมองหาสัญญาณของมะเร็งผิวหนัง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงคือผู้ที่เคยเป็นมะเร็งผิวหนังมาก่อน มีญาติใกล้เคียงเป็นมะเร็งผิวหนัง หรือมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ
 • ให้ปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่หากคุณมีประวัติครอบครัวเสี่ยง หรือคุณเคยเป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบหรือเป็นติ่งเนื้อเมือกมาก่อน
 • ผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปีไม่ควรทำการตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกบ่อย ๆ

สอบถามแพทย์ผู้ดูแลเกี่ยวกับวัคซีน HPV หากคุณมีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปี และ:

 • ยังไม่เคยได้รับวัคซีน HPV มาก่อน (ต้องเคยฉีดมาแล้วสามเข็ม)
 • ยังทำการฉีดวัคซีนไม่ครบกำหนด

การตรวจร่างกายสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • ควรทำการตรวจความดันโลหิตอย่างน้อยทุก ๆ 3 ถึง 5 ปี
 • ควรเริ่มการตรวจมะเร็งปากมดลูกเมื่ออายุ 21 ปี
 • ควรทำการตรวจส่วนสูง น้ำหนัก และ BMI ของคุณระหว่างการตรวจร่างกายทุกครั้ง

ระหว่างการตรวจ แพทย์จะสอบถามคำถามเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้:

 • ภาวะซึมเศร้า
 • การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
 • การเสพแอลกอฮอล์และบุหรี่
 • ความปลอดภัย อย่างเช่นการสวมเข็มขัดนิรภัยและการติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน

การตรวจเต้านมด้วยตนเองและการเอกซเรย์เต้านมสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • ผู้หญิงสามารถทำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน  แต่ผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้วยว่าการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองจะสามารถวินิจฉัยโรคหรือช่วยชีวิตคุณได้ ดังนั้นจึงควรเข้าปรึกษากับแพทย์จะดีที่สุด
 • การตรวจแมมโมแกรมไม่ถูกแนะนำให้กับผู้หญิงส่วนมากที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี
 • หากคุณมีแม่หรือพี่น้องที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมตั้งแต่ช่วงอายุน้อย คุณควรเข้ารับการตรวจแมมโมแกรมทุกปี โดยควรเริ่มตรวจคัดกรองก่อนช่วงอายุที่ญาติคนดังกล่าวถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม
 • หากคุณมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านม แพทย์จะแนะนำให้คุณเข้ารับการตรวจแมมโมแกรม อัลตราซาวด์เต้านม หรือสแกน MRI
 • ให้ติดต่อแพทย์ผู้ดูแลทันทีที่คุณสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในเต้านมของคุณ ไม่ว่าคุณจะพบจากการตรวจเต้านมด้วยตัวเองหรือไม่ก็ตาม
 • ถ้าคุณมีอายุระหว่าง 20 ถึง 40 ปี แพทย์อาจแนะนำให้คุณเข้ารับการตรวจเต้านมที่สถานพยาบาล

การตรวจอุ้งเชิงกรานและการตรวจแปปสเมียร์สำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • ควรเริ่มการตรวจอุ้งเชิงกรานและแปปสเมียร์เมื่อมีอายุ 21 ปี และหลังจากนั้นทุก ๆ 3 ปีเพื่อคัดกรองหามะเร็งปากมดลูก
 • หากคุณมีอายุมากกว่า 30 ปี และผลการตรวจแปปสเมียร์กับ HPV เป็นปกติ คุณก็สามารถเข้ารับการตรวจแปปสเมียร์ทุก ๆ 5 ปีได้
 • หากคุณเคยผ่าตัดมดลูกออกทั้งหมด และยังไม่เคยถูกวินิจฉัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คุณก็ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจแปปสเมียร์
 • ผู้หญิงที่มีสัมพันธ์ทางเพศบ่อย ๆ ควรเข้ารับการตรวจหนองในเทียมและหนองในแท้จนกว่าจะอายุ 25 ปี และหลังจากนั้นควรทำการตรวจบ่อย ๆ หากมีความเสี่ยงสูง
 • แพทย์จะแนะแนวทางป้องกันโรคที่ติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์แก่คุณ
 • แพทย์จะสอบถามเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของคุณ และยังอาจสอบถามเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของคุณอีกด้วย

การตรวจผิวหนังด้วยตนเองสำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • แพทย์จะตรวจสอบผิวหนังของคุณเพื่อมองหาสัญญาณของมะเร็งผิวหนัง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงคือผู้ที่เคยเป็นมะเร็งผิวหนังมาก่อน มีญาติใกล้เคียงเป็นมะเร็งผิวหนัง หรือมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ

การตรวจคัดกรองอื่น ๆ สำหรับผู้หญิงอายุ 18 – 39 ปี

 • ให้ปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่หากคุณมีประวัติครอบครัวเสี่ยง หรือคุณเคยเป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบหรือเป็นติ่งเนื้อเมือกมาก่อน
 • ผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปีไม่ควรทำการตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกบ่อย ๆ

เช็ครายการตรวจสุขภาพแล้ว ต้องทำอะไรต่อ?

คลิก เพื่อดูโปรแกรมตรวจสุขภาพและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

คลิก เพื่อดูรายการตรวจสุขภาพของช่วงวัยและเพศอื่นๆ ได้

บทความน่าอ่าน

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่