ความรู้สุขภาพ

การตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป ต้องตรวจอะไรบ้าง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ส.ค. 11, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
การตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป ต้องตรวจอะไรบ้าง

คุณควรเข้าพบผู้ดูแลสุขภาพของคุณเป็นประจำแม้ว่าจะมีสุขภาพดีก็ตาม โดยเป้าหมายของการพบแพทย์ในแต่ละครั้งก็เพื่อ:

 • คัดกรองโรคภัยต่าง ๆ
 • ประเมินความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคต
 • ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ
 • ทำการฉีดวัคซีนสร้างภูมิ
 • เรียนรู้วิธีจัดการกับโรคภัย

การเข้าพบแพทย์เป็นประจำจะสามารถช่วยเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ยกตัวอย่างเช่น การที่คุณจะป้องกันความดันโลหิตสูงได้คือการเข้าตรวจร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น อีกทั้งระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงจะไม่แสดงอาการใด ๆ ในช่วงระยะแรกเริ่ม ซึ่งการตรวจเลือดง่าย ๆ จะสามารถตรวจพบภาวะทั้งสองได้ทันที

การตรวจความดันโลหิตสำหรับผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • ควรทำการตรวจความดันโลหิตของคุณทุกปีแต่หากว่าเลขตัวบนของคุณ (systolic number) อยู่ระหว่าง 120 ถึง 139 หรือเลขตัวล่าง (diastolic number) อยู่ระหว่าง 80 ถึง 89 mm Hg หรือมากกว่านั้น ควรทำการตรวจทุกปี
 • หากเลขตัวบนสูงกว่า 140 หรือเลขตัวล่างสูงกว่า 90 ให้รีบนัดพบแพทย์ทันที
 • หากคุณเป็นเบาหวาน เป็นโรคหัวใจ มีปัญหาไต หรือเป็นโรคอื่น ๆ คุณควรต้องทำการตรวจความดันโลหิตบ่อยครั้งกว่าข้างต้น อย่างน้อยก็หนึ่งครั้งต่อปี
 • ควรทำการตรวจความดันเลือดของตนเองทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

การตรวจระดับคอเลสเตอรอลและการป้องกันโรคหัวใจสำหรับผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • ผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลปกติไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจไปอีก 5 ปี
 • หากคุณเป็นเบาหวาน มีระดับคอเลสเตอรอลสูง เป็นโรคหัวใจ มีปัญหาไต หรือเป็นโรคอื่น ๆ คุณควรต้องทำการบ่อยครั้งกว่าข้างต้น

การตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป

จนกว่าจะอายุ 75 ปี คุณควรเข้ารับการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งจะมีการทดสอบหลายประเภท ดังนี้:

 • การตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (ทุกปี)
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (ทุก ๆ 10 ปี พร้อมกับการตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระทุกปี)
 • การตรวจส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่ (ทุก ๆ 10 ปี)

คุณอาจต้องเข้ารับการตรวจส่องกล้องบ่อยขึ้นหากว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เช่น:

การตรวจฟันสำหรับผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • ควรเข้าพบทันตแพทย์หนึ่งหรือสองครั้งต่อปีเพื่อทำการตรวจและทำความสะอาดช่องปาก ทันตแพทย์อาจประเมินและแจ้งให้คุณมาเข้าพบบ่อยกว่านั้นตามกรณี

การตรวจเบาหวานสำหรับผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • หากคุณมีอายุมากกว่า 65 ปี ควรเริ่มตรวจเบาหวานทุก ๆ 3 ปี
 • หากคุณมีน้ำหนักมาก และมีปัจจัยเสี่ยงอื่นต่อโรคเบาหวาน ควรทำการตรวจบ่อยกว่าข้างต้น

การตรวจตาสำหรับผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • ควรตรวจสายตาทุก ๆ 1 ถึง 2 ปี
 • หากคุณเป็นเบาหวานควรเข้าตรวจสายตาอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี

การทดสอบการได้ยินสำหรับผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • หากคุณเริ่มมีอาการสูญเสียการได้ยิน ควรเข้ารับการทดสอบการได้ยิน

การฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันสำหรับผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • หากคุณมีอายุ 65 ปีหรือมากกว่า ควรได้รับวัคซีนปอดบวมหากยังไม่เคยได้ หรือได้รับครั้งล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว
 • คุณควรได้รับวัคซีนไข้หวัดทุกปี
 • คุณอาจได้รับวัคซีนงูสวัดหนึ่งครั้งเมื่อคุณมีอายุ 60 ปี
 • คุณควรได้รับวัคซีนวัคซีนกระตุ้นคอตีบ บาดทะยักทุก ๆ 10 ปี

การตรวจร่างกายสำหรับผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • ควรมีแผนเข้าตรวจร่างกายประจำปี
 • แพทย์จะทำการตรวจส่วนสูง น้ำหนัก และ BMI ของคุณระหว่างการตรวจร่างกายทุกครั้ง
 • ไม่แนะนำให้ทำการตรวจวินิจฉัยบ่อย ๆ นอกจากว่าแพทย์จะเคยพบปัญหาก่อน

ระหว่างการตรวจ แพทย์จะสอบถามคำถามเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้:

 • ภาวะซึมเศร้า
 • ยาที่คุณกำลังใช้อยู่และความเสี่ยงในการใช้ยาต่าง ๆ
 • การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
 • การเสพแอลกอฮอล์และบุหรี่
 • ความปลอดภัย อย่างเช่นการสวมเข็มขัดนิรภัยและการติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน

การตรวจเต้านมสำหรับผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • ผู้หญิงสามารถทำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน  แต่ผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้วยว่าการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองจะสามารถวินิจฉัยโรคหรือช่วยชีวิตคุณได้ ดังนั้นจึงควรเข้าปรึกษากับแพทย์จะดีที่สุด
 • ให้ติดต่อแพทย์ผู้ดูแลทันทีที่คุณสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในเต้านมของคุณ ไม่ว่าคุณจะพบจากการตรวจเต้านมด้วยตัวเองหรือไม่ก็ตาม
 • แพทย์อาจดำเนินการตรวจเต้านมระหว่างการการทดสอบป้องกัน

แมมโมแกรมสำหรับผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • ผู้หญิงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปควรเข้ารับการตรวจแมมโมแกรมทุก ๆ 1 ถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยง
 • ผู้เชี่ยวชาญไม่แนะนำให้ดำเนินการตรวจแมมโมแกรมกับผู้หญิงที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป แต่ก็มีบ้างที่แพทย์แนะนำให้ทำแมมโมแกรมกับผู้หญิงสูงอายุที่มีสุขภาพดี ให้คุณปรึกษากับแพทย์ผู้ดูแลก่อน

การตรวจโรคกระดูกพรุนสำหรับผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • ผู้หญิงส่วนมากที่อายุ 65 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกสามารถหยุดรับการตรวจแปปสเมียร์ได้หากผลการตรวจเป็นลบสามครั้งภายในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

การตรวจอุ้งเชิงกรานและการตรวจแปปสเมียร์สำหรับผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป

 • ผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไปควรเข้ารับการทดสอบความหนาแน่นของกระดูก (DEXA)
 • ให้สอบถามกับแพทย์ถึงวิธีการออกกำลังกายที่ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดสำหรับผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป

ทาง USPSTF แนะนำว่าควรทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเป็นประจำทุกปีด้วยการใช้วิธีตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเข้มรังสีต่ำ (LDCT) สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุถึง 80 ปีที่: 

 • มีประวัติสูบบุหรี่ 30 แพ็คต่อปี และ
 • กำลังสูบอยู่ หรือเลิกบุหรี่ไปแล้วภายในช่วง 15 ปี

เช็ครายการตรวจสุขภาพแล้ว ต้องทำอะไรต่อ?

คลิก เพื่อดูโปรแกรมตรวจสุขภาพและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

คลิก เพื่อดูรายการตรวจสุขภาพของช่วงวัยและเพศอื่นๆ ได้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่