ตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพเด็กอายุ 1-10 ปี

แม้แต่ในเด็กเล็กอายุ 1-10 ปีก็ควรรับการตรวจสุขภาพ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรคและติดตามพัฒนาการว่าเป็นไปตามวัยหรือไม่
เผยแพร่ครั้งแรก 22 ต.ค. 2019 อัปเดตล่าสุด 5 ส.ค. 2020 ตรวจสอบความถูกต้อง 19 พ.ย. 2019 เวลาอ่านประมาณ 4 นาที
การตรวจสุขภาพเด็กอายุ 1-10 ปี

ช่วงอายุตั้งแต่ 1-10 ปีแรกของวัยเด็ก ตั้งแต่ช่วงปฐมวัยจนถึงช่วงวัยเรียน เป็นช่วงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างรากฐานสําหรับสุขภาพและพัฒนาการ การตรวจสุขภาพของเด็กช่วงอายุ 1-10 ปี จึงเป็นช่วงที่มีความจำเป็นไม่แพ้ช่วงวัยอื่นๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เด็กมีสุขภาพดี แข็งแรง เจริญเติบโต และพัฒนาการสมวัย ซึ่งถือเป็นความปรารถนาสูงสุดของพ่อแม่และครอบครัว

นอกจากนี้การตรวจสุขภาพเด็กในช่วงตั้งแต่ 1-10 ปี ยังเป็นการติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการอย่างเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 427 บาท ลดสูงสุด 13385 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

Ads h 2

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพเด็กอายุ 1-10 ปี

การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญต่อทุกช่วงวัย โดยแต่ละช่วงวัยจะมีความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายและการพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป สำหรับการตรวจสุขภาพเด็กอายุ 1-10 ปีมีความสำคัญ ดังนี้

 • เป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเร็วมาก โดยอวัยวะที่เจริญมากที่สุดและสำคัญที่สุดในช่วงวัยนี้ ได้แก่ สมอง หากเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นในระยะนี้ จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและสติปัญญา ซึ่งสามารถแก้ไขได้น้อยหรือไม่สามารถแก้ไขได้เลยในช่วงต่อมา
 • เป็นช่วงวัยที่มีอัตราการตายสูงกว่าวัยอื่น เพราะร่างกายยังสร้างภูมิคุ้มกันโรคบางอย่างไม่สามารถถ่ายทอดมาจากแม่ได้ ทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อมากกว่าวัยอื่น
 • เป็นช่วงวัยที่เริ่มมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่สำคัญ ซึ่งเป็นรากฐานของบุคลิกที่ดีต่อไปในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีการดูแลสุขภาพของเด็กช่วงวัยนี้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

สิ่งที่เด็กควรได้รับเมื่อไปตรวจสุขภาพ มีอะไรบ้าง?

เมื่อเด็กได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ในทุกๆ ครั้งแพทย์จะต้องทำการตรวจประเมิน ดังนี้  

 • การพูดคุยซักประวัติสุขภาพ 
 • ตรวจร่างกาย 
 • ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน 
 • สอบถามเรื่องพัฒนาการ 
 • ประเมินการเจริญเติบโต (ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง) 
 • ประเมินปัญหาทางจิตใจ สังคม พฤติกรรม 
 • การให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตามวัย เช่น ด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย  การป้องกันอุบัติเหตุ การให้วัคซีนป้องกันโรคตามช่วงวัย เป็นต้น

การตรวจพัฒนาการของเด็กอายุ 1-10 ปี 

สำหรับการตรวจพัฒนาการของเด็กในช่วงอายุ 1-10 ปี จะดูความสามารถหลักๆ 5 ด้าน ได้แก่

 1. การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการยืน เดิน วิ่ง 
 2. การทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่เกี่ยวข้องกับการหยิบจับรวมถึงสติปัญญา หมายถึง การทำงานประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา การเคลื่อนไหวร่างกาย และการแก้ไขปัญหา
 3. ความเข้าใจด้านภาษา หมายถึง การได้ยิน และความเข้าใจภาษาที่คนอื่นสื่อสาร
 4. การใช้ภาษา หมายถึงการพูด ถ่ายทอด หรือบอกเล่าสิ่งที่ตนเองคิด
 5. การช่วยเหลือตนเองและสังคมโดยรวม หมายถึง การมีความสัมพันธ์และใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นๆ กับการดูแลตนเองในกิจวัตรประจำวัน

รายการตรวจสุขภาพที่สำคัญของเด็กอายุ 1-10 ปี

รายการตรวจสุขภาพของเด็กในช่วงอายุตั้งแต่ 1-10 ปี ที่จำเป็นและควรได้รับการตรวจจากแพทย์ โดยแบ่งตามช่วงอายุ มีดังนี้

 • เด็กอายุ 1 ปี ควรได้รับการตรวจทางด้านทันตกรรม ได้แก่ สุขภาพช่องปากและฟัน 1 ครั้ง ตรวจคัดกรองภาวะตาเหล่ ตาเข ภาวะข้อสะโพกหลุด ความผิดปกติของอวัยวะเพศ และตรวจวัดระดับความเข้มข้นของเลือด (ฮีมาโทคริต/ฮีโมโกลบิน) เพื่อคัดกรองภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก อย่างน้อย 1 ครั้ง
 • เด็กอายุ 2-4 ปี ควรได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 1 ครั้ง 
 • เด็กอายุ 3-6 ปี ควรได้รับการตรวจวัดความดันโลหิต วัดสายตา 1 ครั้ง ตรวจวัดระดับความเข้มข้นของเลือด (ฮีมาโทคริต/ฮีโมโกลบิน) เพื่อคัดกรองภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กอีก 1 ครั้ง และทดสอบการได้ยินโดยวิธีการใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ถูกันเบาๆ ห่างจากรูหูประมาณ 1 นิ้ว 1 ครั้งต่อปี
 • เด็กอายุ 8-10 ปี ควรได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตและวัดสายตา 1 ครั้งต่อปี

เด็กในช่วงอายุ 1-10 ปี ควรได้รับวัคซีนอะไรบ้าง?

เด็กแต่ละช่วงอายุควรได้รับวัคซีนตามตารางต่อไปนี้

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 427 บาท ลดสูงสุด 13385 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

Ads h 2

ช่วงอายุ

วัคซีนที่ควรได้รับ

1 ปีขึ้นไป 

- วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ (HAV)

- วัคซีนอีสุกอีใส (VZV)

1 ปี 6 เดือน และ 4-6 ปี

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 427 บาท ลดสูงสุด 13385 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

Ads h 2

- วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP)

- วัคซีนโปลิโอ (OPV)

1 ปี และ 2-3 ปี

- วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR)

1-3 ปี 

- วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE)

1-6 ปี 

- วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

9 ปีขึ้นไป 

- วัคซีนไข้เลือดออก

ควรเตรียมตัวเด็กอย่างไร ก่อนไปตรวจสุขภาพหรือฉีดวัคซีน?

การเตรียมตัวก่อนไปพบแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพหรือฉีดวัคซีน จะช่วยให้เกิดสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การตรวจรักษา หรือการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยดี 

 • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 • งดอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับตรวจสุขภาพ 8-12 ชั่วโมง
 • ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับ แขน
 • ควรนำสมุดบันทึกวัคซีนมาด้วยทุกครั้ง
 • ไม่ควรรับวัคซีนขณะที่มีไข้สูง หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน ยกเว้นเป็นหวัด ท้องเสียโดยไม่มีไข้สามารถรับ วัคซีนได้
 • หลังรับวัคซีนควรอยู่ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 30 นาที เพื่อดูปฏิกิริยาแพ้ยา
 • หากเคยฉีดยาแล้วมีอาการแพ้ยา แพ้อาหาร เช่น มีอาการแพ้ไข่แบบรุนแรง แจ้งกุมารแพทย์หรือพยาบาลทันที

เด็กควรตรวจสุขภาพตอนอายุเท่าไร และบ่อยแค่ไหน?

แม้การตรวจสุขภาพเด็กจะเริ่มต้นตรวจตั้งแต่วัยแรกเกิดแล้ว เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยต่างๆ ก็ยังควรมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำและต่อเนื่อง โดยความถี่ในการเข้ารับการตรวจสุขภาพของเด็กในช่วงอายุตั้งแต่ 1-10 ปี สามารถแบ่งตามช่วงอายุ ได้ดังนี้

 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือช่วงปฐมวัย ควรได้รับการตรวจอย่างน้อย 4 ครั้ง ในอายุ 1 ปี 6 เดือน 2 ปี 3 ปี และ 4 ปี 
 • เด็กอายุ 6-10 ปี หรือช่วงวัยเรียน อย่างน้อย 3 ครั้ง ในอายุ 6 ปี 8 ปี และ 10 ปี 

การตรวจสุขภาพเด็กมีประโยชน์อย่างไร?

การตรวจสุขภาพเด็ก มีความสำคัญและจำเป็นต่อเด็กไม่แพ้ผู้ใหญ่ โดยเน้นให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรค รวมทั้งมีการตรวจการเจริญเติบโตและพัฒนาการ เพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีสุขภาพดี แข็งแรง เจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย และมีสร้างรากฐานทางสุขภาพที่ดีต่อไปในอนาคต นอกจากนี้การตรวจสุขภาพเด็กเป็นเป็นประจำ ยังเป็นการป้องกัน ความผิดปกติต่างๆ ที่อาจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการตรวจสุขภาพตั้งแต่เด็กจะทำให้แพทย์ได้ตรวจสอบปัจจัยเสี่ยงแทรกซ้อนที่จะเกิดกับเด็ก และทำการรักษาได้ทันท่วงที

ตรวจสุขภาพเด็ก ราคาประมาณเท่าไร

ตรวจสุขภาพสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1-10 ปี ค่าใช้จ่ายโดยประมาณอยู่ที่ 950-2,000 บาท และค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นตามรายการตรวจที่ระบุตรวจเพิ่ม 


6 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, คู่มือสำหรับพ่อแม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน เด็กวัยเรียน 6-12 ปี (http://www.thaipediatrics.org/pages/Home).
โรงพยาบาลเปาโล, วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กแรกเกิด- 12 ปีที่พ่อแม่ต้องรู้ (http://paolohospital.com/phahol/mom-baby/vaccine-baby/).
โรงพยาบาลสมิติเวช, อย่ารอให้ลูกป่วย…พาเด็กไปตรวจเช็คสุขภาพ (https://www.samitivejhospitals.com/th/ตรวจสุขภาพเด็ก).

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ตั้งกระทู้ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป