มะเร็งและโรคร้าย

โรคมะเร็งระบบต่าง ๆ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 23, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,186,613 คน

โรคมะเร็งระบบต่าง ๆ

เนื่องจากปัจจุบันการแพทย์เข้าสู่ระบบแพทย์เฉพาะทาง (แบ่งตามการทำงานของอวัยวะต่างๆ ธรรมชาติของโรค และวิธีการรักษา) ซึ่งแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งคือ แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (รังสีรักษา) และแพทย์อายุรกรรมมะเร็งวิทยา (เคมีบำบัด)

อย่างไรก็ตาม การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน จะให้การรักษาเป็นทีม กล่าวคือนอกจากแพทย์/พยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งทั้งสองด้าน/สาขาแล้ว ยังประกอบด้วยแพทย์/พยาบาลเฉพาะทางด้าน/สาขาอื่นๆ อีก เช่น แพทย์/พยาบาลจากแผนกอายุรกรรมโรคเลือด/โลหิตวิทยา สูตินรีเวช ศัลยกรรม และหูคอจมูก (โสต ศอ นาสิก) ดังนั้น จึงมีการจัดแบ่งโรคมะเร็งระบบต่างๆ ตามสาขาของแพทย์เฉพาะทางเหล่านั้น ที่สำคัญได้แก่ โรคมะเร็งระบบประสาทวิทยา โรคมะเร็งระบบศีรษะและลำคอ ซึ่งรวมโรคมะเร็งระบบหู คอ จมูกด้วย โรคมะเร็งระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ โรคมะเร็งระบบนรีเวช (มะเร็งนรีเวชวิทยา) โรคมะเร็งระบบกระดูก/ข้อ โรคมะเร็งระบบโรคเลือด/โลหิตวิทยา และโรคมะเร็งเด็ก

โฆษณาจาก HonestDocs
เราจัดส่งยาถึงบ้านคุณ!

ส่งด่วนภายใน 1 วันในกรุงเทพ หรือส่งธรรมดาด้วย EMS ใน 2-3 วันทั่วประเทศ

Medicine delivery 01

โรคมะเร็งระบบประสาทวิทยา

โรคมะเร็งระบบประสาทวิทยาคือ โรคมะเร็ง/เนื้องอกสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาทสมอง โดยในการดูแลรักษาผู้ป่วยระหว่างแพทย์/พยาบาลด้านศัลยกรรมประสาท อายุรกรรมประสาท และแพทย์ด้านโรคมะเร็งทั้งสองสาขาจะทำงานร่วมกันเป็นทีม

โรคมะเร็งระบบศีรษะ/ลำคอและหูคอจมูก

โรคมะเร็งระบบศีรษะ/ลำคอและหูคอจมูก (โสต ศอ นาสิก) ได้แก่ โรคมะเร็งของช่องปาก คอหอยส่วนปาก โพรงหลังจมูก คอหอยส่วนกล่องเสียง กล่องเสียง โพรงจมูกและไซนัสหู (จัดอยู่ในกลุ่มโรคมะเร็งผิวหนัง) ต่อมน้ำลาย ต่อมไทรอยด์ และต่อมน้ำเหลืองลำคอ ซึ่งทีมงานนอกจากแพทย์/พยาบาลด้านโรคมะเร็งทั้งสองสาขาแล้ว ยังมีแพทย์/พยาบาลศัลยกรรมด้านใบหน้าและแพทย์/พยาบาลหูคอจมูกด้วย

โรคมะเร็งระบบทางเดินหายใจ

โรคมะเร็งระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคมะเร็งปอดและโรคมะเร็งหลอดลม ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยแพทย์/พยาบาลอายุรกรรมโรคปอด ศัลยกรรมโรคปอด ร่วมกับแพทย์/พยาบาลโรคมะเร็งทั้งสองสาขา

โรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร

โรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคมะเร็งของกระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ตับ ตับอ่อน ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก ซึ่งโรคมะเร็งเหล่านี้ นอกจากแพทย์/พยาบาลด้านโรคมะเร็งทั้งสองสาขาแล้ว ทีมที่ดูแลยังประกอบด้วยอายุรแพทย์และศัลยแพทย์ด้านโรคทางเดินอาหาร

โรคมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ

โรคมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ โรคมะเร็งของไต กรวยไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก และอัณฑะ ซึ่งแพทย์ผู้ให้การดูแล นอกจากแพทย์/พยาบาลด้านโรคมะเร็งทั้งสองสาขาแล้ว ยังมีแพทย์/พยาบาลด้านศัลยกรรมและอายุรกรรมด้านระบบทางเดินปัสสาวะด้วย

โรคมะเร็งระบบนรีเวช

โรคมะเร็งระบบนรีเวช ประกอบด้วยโรคมะเร็งในระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรีทั้งหมด ได้แก่ อวัยวะเพศ ช่องคลอด ปากมดลูก เยื่อบุมดลูก ตัวมดลูก และรังไข่ ซึ่งนอกจากแพทย์/พยาบาลด้านรังสีรักษาแล้ว ทีมรักษายังรวมถึงแพทย์/พยาบาลด้านมะเร็งวิทยานรีเวช (เป็นหน่วยงานหนึ่งในโรคระบบสูตินรีเวช) และ/หรือแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม ด้านมะเร็งวิทยา (เมื่อโรงพยาบาลนั้นไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช)

โฆษณาจาก HonestDocs
เราจัดส่งยาถึงบ้านคุณ!

ส่งด่วนภายใน 1 วันในกรุงเทพ หรือส่งธรรมดาด้วย EMS ใน 2-3 วันทั่วประเทศ

Medicine delivery 01

โรคมะเร็งระบบกระดูก/ข้อ

โรคมะเร็งระบบกระดูก/ข้อ ได้แก่ โรคมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อทั้งหมด ซึ่งรวมกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อต่างๆ เอ็น เส้นเลือด เส้นประสาทส่วนปลาย และหลอดน้ำเหลือง ซึ่งผู้ที่ใช้การดูแลรักษา นอกจากแพทย์/พยาบาลด้านโรคมะเร็งทั้งสองสาขาแล้ว ยังรวมถึงด้วยแพทย์/พยาบาลด้านกระดูก/ข้อ (ออร์โธปิดิก) ด้วย

โรคมะเร็งระบบโรคเลือด/โลหิตวิทยา

โรคมะเร็งในระบบโรคเลือด/โลหิตวิทยา ได้แก่ โรคมะเร็งของไขกระดูก เม็ดเลือด และต่อมน้ำเหลือง ซึ่งทีมงานที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยคือ แพทย์/พยาบาลเฉพาะทางด้านอายุรกรรมโรคเลือด/โลหิตวิทยา และแพทย์/พยาบาลด้านรังสีรักษา และ/หรือแพทย์/พยาบาลอายุรกรรมมะเร็งวิทยา (เมื่อโรงพยาบาลนั้นไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคเลือด/โลหิตวิทยา)

โรคมะเร็งเด็ก

โรคมะเร็งเด็ก หมายความถึงโรคมะเร็งทั้งหมดในเด็ก (อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 14 ปี) ซึ่งจะให้การดูแลรักษาโดยแพทย์/พยาบาลด้านโรคมะเร็งเด็ก (เคมีบำบัด) รังสีรักษา และแพทย์/พยาบาลเด็กในแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือแพทย์/พยาบาลด้านอายุรกรรมมะเร็งวิทยา (เมื่อโรงพยาบาลนั้นไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งเด็ก)

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่