มะเร็งและโรคร้าย

โรคมะเร็งระบบต่าง ๆ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
โรคมะเร็งระบบต่าง ๆ

เนื่องจากปัจจุบันการแพทย์เข้าสู่ระบบแพทย์เฉพาะทาง (แบ่งตามการทำงานของอวัยวะต่างๆ ธรรมชาติของโรค และวิธีการรักษา) ซึ่งแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งคือ แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (รังสีรักษา) และแพทย์อายุรกรรมมะเร็งวิทยา (เคมีบำบัด)

อย่างไรก็ตาม การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน จะให้การรักษาเป็นทีม กล่าวคือนอกจากแพทย์/พยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งทั้งสองด้าน/สาขาแล้ว ยังประกอบด้วยแพทย์/พยาบาลเฉพาะทางด้าน/สาขาอื่นๆ อีก เช่น แพทย์/พยาบาลจากแผนกอายุรกรรมโรคเลือด/โลหิตวิทยา สูตินรีเวช ศัลยกรรม และหูคอจมูก (โสต ศอ นาสิก) ดังนั้น จึงมีการจัดแบ่งโรคมะเร็งระบบต่างๆ ตามสาขาของแพทย์เฉพาะทางเหล่านั้น ที่สำคัญได้แก่ โรคมะเร็งระบบประสาทวิทยา โรคมะเร็งระบบศีรษะและลำคอ ซึ่งรวมโรคมะเร็งระบบหู คอ จมูกด้วย โรคมะเร็งระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ โรคมะเร็งระบบนรีเวช (มะเร็งนรีเวชวิทยา) โรคมะเร็งระบบกระดูก/ข้อ โรคมะเร็งระบบโรคเลือด/โลหิตวิทยา และโรคมะเร็งเด็ก

โรคมะเร็งระบบประสาทวิทยา

โรคมะเร็งระบบประสาทวิทยาคือ โรคมะเร็ง/เนื้องอกสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาทสมอง โดยในการดูแลรักษาผู้ป่วยระหว่างแพทย์/พยาบาลด้านศัลยกรรมประสาท อายุรกรรมประสาท และแพทย์ด้านโรคมะเร็งทั้งสองสาขาจะทำงานร่วมกันเป็นทีม

โรคมะเร็งระบบศีรษะ/ลำคอและหูคอจมูก

โรคมะเร็งระบบศีรษะ/ลำคอและหูคอจมูก (โสต ศอ นาสิก) ได้แก่ โรคมะเร็งของช่องปาก คอหอยส่วนปาก โพรงหลังจมูก คอหอยส่วนกล่องเสียง กล่องเสียง โพรงจมูกและไซนัสหู (จัดอยู่ในกลุ่มโรคมะเร็งผิวหนัง) ต่อมน้ำลาย ต่อมไทรอยด์ และต่อมน้ำเหลืองลำคอ ซึ่งทีมงานนอกจากแพทย์/พยาบาลด้านโรคมะเร็งทั้งสองสาขาแล้ว ยังมีแพทย์/พยาบาลศัลยกรรมด้านใบหน้าและแพทย์/พยาบาลหูคอจมูกด้วย

โรคมะเร็งระบบทางเดินหายใจ

โรคมะเร็งระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคมะเร็งปอดและโรคมะเร็งหลอดลม ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยแพทย์/พยาบาลอายุรกรรมโรคปอด ศัลยกรรมโรคปอด ร่วมกับแพทย์/พยาบาลโรคมะเร็งทั้งสองสาขา

โรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร

โรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคมะเร็งของกระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ตับ ตับอ่อน ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก ซึ่งโรคมะเร็งเหล่านี้ นอกจากแพทย์/พยาบาลด้านโรคมะเร็งทั้งสองสาขาแล้ว ทีมที่ดูแลยังประกอบด้วยอายุรแพทย์และศัลยแพทย์ด้านโรคทางเดินอาหาร

โรคมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ

โรคมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ โรคมะเร็งของไต กรวยไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก และอัณฑะ ซึ่งแพทย์ผู้ให้การดูแล นอกจากแพทย์/พยาบาลด้านโรคมะเร็งทั้งสองสาขาแล้ว ยังมีแพทย์/พยาบาลด้านศัลยกรรมและอายุรกรรมด้านระบบทางเดินปัสสาวะด้วย

โรคมะเร็งระบบนรีเวช

โรคมะเร็งระบบนรีเวช ประกอบด้วยโรคมะเร็งในระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรีทั้งหมด ได้แก่ อวัยวะเพศ ช่องคลอด ปากมดลูก เยื่อบุมดลูก ตัวมดลูก และรังไข่ ซึ่งนอกจากแพทย์/พยาบาลด้านรังสีรักษาแล้ว ทีมรักษายังรวมถึงแพทย์/พยาบาลด้านมะเร็งวิทยานรีเวช (เป็นหน่วยงานหนึ่งในโรคระบบสูตินรีเวช) และ/หรือแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม ด้านมะเร็งวิทยา (เมื่อโรงพยาบาลนั้นไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช)

โรคมะเร็งระบบกระดูก/ข้อ

โรคมะเร็งระบบกระดูก/ข้อ ได้แก่ โรคมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อทั้งหมด ซึ่งรวมกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อต่างๆ เอ็น เส้นเลือด เส้นประสาทส่วนปลาย และหลอดน้ำเหลือง ซึ่งผู้ที่ใช้การดูแลรักษา นอกจากแพทย์/พยาบาลด้านโรคมะเร็งทั้งสองสาขาแล้ว ยังรวมถึงด้วยแพทย์/พยาบาลด้านกระดูก/ข้อ (ออร์โธปิดิก) ด้วย

โรคมะเร็งระบบโรคเลือด/โลหิตวิทยา

โรคมะเร็งในระบบโรคเลือด/โลหิตวิทยา ได้แก่ โรคมะเร็งของไขกระดูก เม็ดเลือด และต่อมน้ำเหลือง ซึ่งทีมงานที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยคือ แพทย์/พยาบาลเฉพาะทางด้านอายุรกรรมโรคเลือด/โลหิตวิทยา และแพทย์/พยาบาลด้านรังสีรักษา และ/หรือแพทย์/พยาบาลอายุรกรรมมะเร็งวิทยา (เมื่อโรงพยาบาลนั้นไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคเลือด/โลหิตวิทยา)

โรคมะเร็งเด็ก

โรคมะเร็งเด็ก หมายความถึงโรคมะเร็งทั้งหมดในเด็ก (อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 14 ปี) ซึ่งจะให้การดูแลรักษาโดยแพทย์/พยาบาลด้านโรคมะเร็งเด็ก (เคมีบำบัด) รังสีรักษา และแพทย์/พยาบาลเด็กในแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือแพทย์/พยาบาลด้านอายุรกรรมมะเร็งวิทยา (เมื่อโรงพยาบาลนั้นไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งเด็ก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่