ภาวะเยื่อบุมดลูกหนาตัวผิดปกติคืออะไร ?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ต.ค. 14, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

ถึงแม้ว่าภาวะนี้จะไม่ใช่มะเร็ง แต่อาจมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งมดลูกได้

ภาวะเยื่อบุมดลูกหนาตัวผิดปกติเป็นภาวะที่เยื่อบุด้านในมดลูกเกิดการหนาตัวขึ้นกว่าปกติ ภาวะนี้ไม่ใช่มะเร็ง แต่อาจทำให้เกิดมะเร็งมดลูกได้

สาเหตุของการเกิดภาวะเยื่อบุมดลูกหนาตัวผิดปกติ

ภาวะเยื่อบุมดลูกหนาตัวผิดปกติอาจเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายมีฮอร์โมน estrogen ในปริมาณมากโดยไม่มีฮอร์โมน progesterone ซึ่งการทำความเข้าใจกับการเกิดภาวะเยื่อบุมดลูกหนาตัวผิดปกตินั้น ต้องเริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนระหว่างรอบประจำเดือนที่ส่งผลต่อเยื่อบุมดลูกก่อน

ฮอร์โมน estrogen สร้างจากรังไข่ในช่วงต้นของรอบเดือน ทำให้มีการสร้างเยื่อบุโพรงมดลูกเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมต่อการตั้งครรภ์ แต่เมื่อมีการตกไข่จะทำให้มีการหลั่งฮอร์โมน progesterone ออกมาเพื่อช่วยสนับสนุนไข่ที่มีการปฏิสนธิแล้ว แต่หากไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ระดับของฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิดจะลดลง และการลดลงของฮอร์โมน progesterone จะกระตุ้นให้เยื่อบุมดลูกมีการลอกตัวออกมากลายเป็นประจำเดือน

หากคุณไม่มีการตกไข่ก็จะไม่มีการหลั่งฮอร์โมน progesterone และเยื่อบุมดลูกก็จะไม่ลอกตัวออก ดังนั้นเยื่อบุโพรงมดลูกจึงหนาตัวขึ้นเรื่อย ๆ ตามผลของฮอร์โมน estrogen ซึ่งในเวลาต่อมาเซลล์ในเยื่อบุเหล่านี้อาจเกิดความผิดปกติได้

ผู้หญิงบางคนที่มีภาวะเยื่อบุมดลูกหนาตัวผิดปกติอาจนำไปสู่การเกิดมะเร็งได้

ปัจจัยเสี่ยง

แม้ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยที่เพิ่มโอกาสในการเกิดภาวะเยื่อบุมดลูกหนาตัวผิดปกติ แต่พบว่าการมีปัจจัยเพียง 1 อย่างหรือมากกว่าไม่ได้หมายความว่าจะทำให้คุณเกิดภาวะนี้ขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยประกอบด้วย

 • อายุมากกว่า 35 ปี
 • เป็นคนผิวขาว
 • เริ่มมีประจำเดือนเร็วหรือหมดประจำเดือนช้า
 • อ้วน
 • สูบบุหรี่
 • มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งมดลูก มะเร็งลำไส้ หรือมะเร็งรังไข่
 • มีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวาน ถุงน้ำในรังไข่ โรคเกี่ยวกับถุงน้ำดี หรือโรคต่อมไทรอยด์

อาการของภาวะเยื่อบุมดลูกหนาตัวผิดปกติ

อาการที่พบได้บ่อยที่สุดคือการมีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ (ออกมากกว่าปกติระหว่างรอบเดือน) หากคุณมีรอบเดือนสั้นกว่า 21 วันควรไปพบแพทย์ และควรนับรอบเดือนจากวันแรกที่มีประจำเดือนจนถึงวันแรกของการมีประจำเดือนในเดือนถัดไป

หากคุณไม่มีประจำเดือนแล้วและมีอาการดังกล่าว ควรแจ้งเรื่องนี้กับแพทย์

การวินิจฉัยภาวะเยื่อบุมดลูกหนาตัวผิดปกติ

หากคุณมีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ แพทย์อาจมีการตรวจเพิ่มเติมเช่น

 • การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางช่องคลอด
 • การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ
 • การขูดมดลูก
 • การส่องกล้องดูมดลูก

ประเภทของภาวะเยื่อบุมดลูกหนาตัวผิดปกติ

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จะตรวจว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เกิดขึ้นหรือไม่ก่อนการวินิจฉัยประเภทของภาวะเยื่อบุมดลูกหนาตัวผิดปกติ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่ผิดปกติจะจัดอยู่ในกลุ่ม atypical

การวินิจฉัยภาวะเยื่อบุมดลูกหนาตัวผิดปกติสามารถแบ่งได้ดังนี้

 • Simple hyperplasia (ชนิดที่ไม่อันตรายที่สุด)
 • Complex hyperplasia
 • Simplex atypical hyperplasia
 • Complex atypical hyperplasia

การรักษาภาวะเยื่อบุมดลูกหนาตัวผิดปกติ

การรักษาภาวะเยื่อบุมดลูกหนาตัวผิดปกติมักใช้ progestin ซึ่งเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ โดยสามารถให้ได้ทั้งการกินและใช้ครีมทาที่ช่องคลอด การฉีด หรือในห่วงคุมกำเนิด

หากคุณเป็น simple hyperplasia ซึ่งเป็นประเภทที่พบได้บ่อยที่สุด ความเสี่ยงที่จะกลายเป็นมะเร็งจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อย

หากคุณเป็น atypical hyperplasia โอกาสในการเป็นมะเร็งจะสูงกว่า

สำหรับกลุ่ม simple atypical นั้น มีโอกาสในการกลายเป็นมะเร็งได้ประมาณ 8% หากไม่ได้รับการรักษา ในกลุ่มที่เป็น Complex atypical นั้นสามารถกลายเป็นมะเร็งได้ถึง 29% หากไม่ได้รักษา

หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นประเภท atypical และคุณไม่ต้องการที่จะมีบุตรอีก แพทย์อาจแนะนำให้คุณตัดมดลูกออกเนื่องจากมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการกลายเป็นมะเร็งหากเป็นประเภท atypical

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่