มะเร็งและโรคร้าย

คำถาม ข้อสงสัย เรื่องโรคมะเร็ง อัตราการตาย สูงเป็นอันดับ 3 ของไทย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 926,611 คน

คำถาม ข้อสงสัย เรื่องโรคมะเร็ง อัตราการตาย สูงเป็นอันดับ 3 ของไทย

ปัจจุบัน อัตราการตายของประชาชนไทยตายด้วยโรคมะเร็งสูงเป็นอันดับ 3 รองจากอุบัติเหตุ และโรคหัวใจ ซึ่งในต่างประเทศสหรัฐอเมริกา การตายด้วยโรคมะเร็วสูงเป็นอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจ

มะเร็งคืออะไร

a15.gif มะเร็งคือ เซลล์ที่ผิดปกติ โดยที่เซลล์เหล่านี้มีการเจริญเติบโตแผ่กระจายแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อดี ที่อยู่รอบด้านจนถึงอวัยวะต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอบ ทำให้อวัยวะนั้น ๆ ทำหน้าที่เสียไป นอกจากนี้แล้วยังกระจายเจ้าหลอดน้ำเหลือง และหลอดโลหิตไปอยู่ที่อวัยวะอื่นอีกเช่น ปอด, ตับ, กระดูก และสมอง ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ จึงถือเป็นเซลล์เนื้อร้ายหรือที่เรียกกันว่ามะเร็ง

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

ผู้หญิงและผู้ชายมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ต่างกันอย่างไร

a15.gif ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีโอกาสเป็นมะเร็วได้เท่า ๆ กัน แต่ผู้ชายเป็นมะเร็งมากในช่วงที่อายุสูงกว่าผู้หญิง คือผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป มีเพียงร้อยละ 78.83 ในขณะที่ผู้ชายมีมากถึงร้อยละ 83.77 มะเร็งที่เป็นมากในผู้ชายคือ มะเร็งปอด, ตับ, กล่องเสียง ช่องปาก ส่วนผู้หญิงเป็นมะเร็งของคอมดลูก, เต้านม,ปอดและหลอดลม มากตามลำดับเฉพาะในประเทศไทย

จะทราบได้อย่างไรว่าเริ่มเป็นมะเร็ง

a15.gif มะเร็งในระยะแรกเริ่มนั้นปกติจะไม่มีอาการ ฉะนั้น จึงต้องมีการตรวจร่างกายบ่อย ๆ ถึงแม้จะไม่มีอาการ โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งเป็นมะเร็งคอมดลูกสูงมาก จึงจำเป็นต้องตรวจภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่ออายุ 30 ปีขึ้นไป และตรวจเต้านมด้วยตนเองเดือนละ 1 ครั้ง ในวันที่ 8 ของประจำเดือน
นอกจากนี้ต้องสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายมี 7 อย่างดังนี้คือ

 1. แผลที่เรื้อรังมานาน ๆ รักษาไม่หาย ไม่ว่าจะเป็นแผลที่ผิวหนัง, กระพุ้งแก้ม, ลิ้น
 2. มีก้อนตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ที่นม, ผิวหนังในปาก, บริเวณทวารหนัก
 3. มีการเปลี่ยนแปลงของไฝ ปาน หรือหูด เช่นมีขนาดโตผิดปกติ สีเข้มขั้น หรือสีจางลง รูปร่างเปลี่ยน นูนขึ้น มีแผล เสลดทีน้ำเหลืองหรือเลือดออก
 4. มีเลือดหรือน้ำเหลืองออกจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ตกขา หรือมีเลือดออกทางช่องคลอด ถ้าปัสสาวะเป็นเลือด ไอเป็นเลือด เป็นต้น
 5. ท้องอืด เบื่ออาหาร กลืนลำยาก และผอมลง
 6. เสียงแหบและไอที่หาสาเหตุไม่ได้
 7. การเปลี่ยนแปลงในการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติวิสัย เช่นท้องผูก ท้องเสีย หรือท้องผูกสลับท้องเสีย ถ่ายอุจจาระเป็นมูกหรือเป็นเลือด
 8. ถ้ามีอาการดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นจะต้องไปให้แพทย์ตรวจร่างกายโดยละเอียดทันที

5. โรคมะเร็ง มีการป้องกันได้อย่างไร

a15.gif ยังป้องกันโดยตรงไม่ได้ เพราะยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง แต่อาจป้องกันสาเหตุร่วมที่จะทำให้เป็นมะเร็งได้ เช่นในช่องปาก ควรรักษาความสะอาดให้ดี ฟันผุเรื้อรังควรถอนรักษา, ฟันปลอมที่ไม่เหมาะสมต้องแก้ไข งดกินหมาก อมเมี่ยง, งดบุหรี่, เหล้า, งดอาหารที่มีเชื้อรา เป็นต้น

6. มะเร็งรักษาให้หายได้หรือไม่

a15.gif มะเร็งในระยะแรกเริ่มคือเป็นน้อย ๆ อาจรักษาให้หายขาดได้ เช่น มะเร็วผิวหนัง, เต้านม, คอมดลูก ลำไส้ ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยโรคมะเร็วที่ไปหาแพทย์เพื่อรักษานั้น เป็นมาก คือในระยะสุดท้ายของโรค แพทย์ได้ทำการรักษาให้จึงไม่หรือหรือหายชั่วคราวไม่หายขาดทำให้ประชาชนเข้าใจผิด คิดว่าเป็นมะเร็งแล้วรักษาไม่หายต้องตายเสมอไป

7. การักษาโรคมะเร็งมีวิธีใดบ้าง

การรักษาโรคมะเร็งมีหลักดังนี้
1. ในระยะเริ่มเป็น

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

 1. การผ่าตัดแล้วตามด้วยรังสีรักษา (การฉายแสง)
 2. ให้แสงรังสีรักษาก่อน ตามด้วยการผ่าตัด
 3. ให้เคมีบำบัด (ยา) นำไปก่อนแล้วตามด้วยผ่าตัด
 4. ให้เคมีบำบัด (ยา) นำไปก่อนแล้วตามด้วยการฉายแสง

 

a15.gif แล้วแต่แพทย์จะเป็นผู้ตัดสิน ว่าจะใช้วิธีการอย่างไร ถ้าเป็นมากการรักษาโดยวิธีผ่าตัดอย่างเดียว, ฉายแสงอย่างเดียว หรือรักษาด้วยยาอย่างเดียว จะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร คืออาการหายจะมีน้อย ฉะนั้นจึงต้องรักษาด้วยวิธีการทั้ง 3 อย่างร่วมกันคือทำผ่าตัด, ฉายแสง และอาจให้ยา หรือผ่าตัดให้ยาต่อแล้วแต่กรณี แต่จะมีมะเร็งบางชนิดที่ได้ผลต่อยาดีมากคือ มะเร็งเม็ดเลือด, มะเร็งต่อมน้ำเหลือง, มะเร็งของรังไข่ ฯลฯ ฉะนั้น ถ้าเป็นมะเร็งในระยะเป็นมากท่านจะต้องปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำจึงจะมีโอกาสหาย มิใช่ท่านเป็นผู้เลือกวิธีการรักษาเอง

8. หลังจากการรักษาโรคมะเร็งแล้วท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร

a15.gif เมื่อได้รับการรักษาจากแพทย์แล้ ไม่ว่าโดยวิธีใดท่านจะต้องกลับไปรับการตรวจกับแพทย์เป็นระยะ ๆ ตามที่แพทย์แนะนำเพื่อติดตามผลการรักษา หากมีอะไรเกิดขึ้นจะได้รักษาต่อให้ทันเวลา

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่