ทันตสุขภาพและสุขภาพร่างกายโดยรวม

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ต.ค. 15, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

สุขภาพปาก สุขภาพร่างกาย มีการเชื่อมโยงกันระหว่างสองสิ่งนี้อย่างน่าประหลาดใจ

สภาพของปากของคุณมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสุขภาพโดยรวมของคุณ อาจเชื่อมโยงไปถึงโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็งและอื่น ๆ

การดูแลฟันไม่ได้เพียงทำให้มีรอยยิ้มที่มีความสุขและลมหายใจที่สดชื่น ล่าสุดมีการวิจัยพบว่ามีข้อมูลของการเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพช่องปากและสุขภาพโดยรวมที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าสาเหตุของการเชื่อมโยงยังไม่ชัดเจน ซึ่งนักวิจัยยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการเชื่อมต่อเกิดจากสาเหตุอะไร และยังไม่รู้ว่าสภาพของช่องปากจะเชื่อมโยงกับสุขภาพร่างกายโดยรวมอย่างไร

สุขภาพช่องปากและโรคเบาหวาน

เป็นที่ทราบกันมานาน ว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีอุบัติการณ์ร่วมที่เพิ่มขึ้นกับโรคปริทันต์หรือโรคเหงือก

ในเดือนกรกฎาคม 2008 มีการวิจัยโดยMailman school มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ใน 9296 ตัวอย่างของผู้มีไม่มีภาวะเบาหวาน และวัดภาวะเหงือกอักเสบติดเชื้อ( periodontic bacteria) สามารถสรุปได้ว่า ในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา คนที่เป็นโรคเหงือกอักเสบมีความเสี่ยงสองเท่าของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เทียบกับคนปกติ Professor Ryan Demmer, PhD, นักวิจัยภาควิชาระบาดวิทยาของ  Mailman school  ได้กล่าวว่าก่อนสรุปเรื่องนี้ควรมีการวิจัยเพิ่มเติม

แต่สาเหตุที่พอเป็นไปได้คือเมื่อมีการติดเชื้อในปากมากพอ สามารถก่อให้เกิด การอักเสบทั่วร่างกาย ซึ่งจะกระทบการนำน้ำตาลมาใช้งาน และเชื่อว่ามีการจับกับ insulin receptor และป้องกันไม่ให้เซลล์ของร่างกายใช้อินซูลินในการรับกลูโคสเข้าไปในเซลล์."

สุขภาพช่องปากและโรคหัวใจ

เช่นเดียวกับโรคเบาหวาน มีการพบความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพช่องปากที่มีปัญหาและโรคหัวใจหลอดเลือด แต่ยังไม่แน่ชัดนักว่าเป็นความสัมพันธ์โดยตรง (เหตุผลหนึ่งคือมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่มีศักยภาพ เช่น การสูบบุหรี่วัยชราที่สามารถก่อให้เกิดโรคเหงือกและโรคหัวใจ)

ในการศึกษาที่ได้รับทุนจาก NIH 2005  ใน1,056 ตัวอย่าง ที่ไม่มีภาวะหัวใจวายหรือเส้นเลือดตีบในสมอง เพื่อประเมินภาวะเหงือกอักเสบ(periodontal bacteria) โดยตัดปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น อายุ เพศและการสูบบุหรี่ออก พบว่ามีความสัมพันธ์ชัดเจนระหว่างโรคเหงือกและโรคหัวใจ

ศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาจากสถาบัน Mailman นายแพทย์ Moise Desvarieux กล่าวว่า หนึ่งในทฤษฎีที่เกี่ยวกับสาเหตุนี้อาจเกิดจากการที่มีเชื้อแบคทีเรียขนาดเล็กกระจายเข้าสู่กระแสเลือดขณะที่กำลังเคี้ยวอาหาร เชื้อแบคทีเรียที่ "ไม่ดี" จากปากที่ติดเชื้อจะกระจายเข้าสู่หลอดเลือดก่อให้เกิดการอุดตันที่เป็นอันตรายในที่สุดเหตุผลที่เสริมกับทฤษฎีนี้คือเมื่อนักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นในภาวะเส้นเลือดแดงอุดตัน(Atherosclerotic) ได้พบชิ้นส่วนเนื้อเยื่อเหงือกอักเสบเนื่องจากแบคทีเรีย (Periodontal bacteria)ด้วย

ในวารสารการแพทย์ในปี 2007 ที่ตีพิมพ์ในนิวอิงแลนด์ ได้ยอมรับว่าการรักษาโรคเหงือกอย่างจริงจังช่วยลดอุบัติการณ์ของหลอดเลือดอุดตันภายในหกเดือน

โรคเหงือกและภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์

สำหรับหญิงตั้งครรภ์ การติดเชื้อในเหงือกเกิดจากระดับฮอร์โมนที่ผันผวนที่มาพร้อมกับการตั้งครรภ์ Marsha Rubin ผู้เชี่ยวชาญโรคเหงือกจากนิวยอร์ค ( New York-Presbyterian/Weill Cornell) กล่าวว่าพบผู้ป่วยตั้งครรภ์จำนวนมาก มีแนวโน้มที่จะละเลยการดูแลช่องปากระหว่างตั้งครรภ์เนื่องจากภาวะกังวลใจอื่น ๆ นับเป็นความผิดพลาดอย่างมาก: นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโรคเหงือกหรือการอักเสบในช่องปากอาจจะก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสาร prostaglandin ซึ่งก่อให้เกิด การเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนด

ทฤษฎีนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันชัดเจน แต่มีการศึกษาในปี 2001 พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโรคเหงือกระหว่างสัปดาห์ที่ 21 และ 24  จะมีการคลอดก่อนกำหนดในสัปดาห์ที่ 37 สูงถึง 4-7 เท่า  นอกจากนี่ยังมีหลักฐานแสดงว่าแม่ที่มีสุขภาพเหงือกไม่ดีมีผลทำให้น้ำหนักแรกเกิดของทารกน้อยกว่าปกติ มีการศึกษาปี 2007/ใน 35,679 ตัวอย่างในผู้หญิงตุรกี และการศึกษาปี 2007/ใน 1,305 ตัวอย่างในผู้หญิงบราซิล พบความสัมพันธ์ระหว่างโรคเงือกอักเสบกับภาวะคลอดก่อนกำหนดและทารกมีน้ำหนักแรกเกิดต่ำค่อนข้างชัดเจน

โรคปอดอักเสบและเหงือก

มีการเชื่อมโยงระหว่างภาวะสุขภาพช่องปากไม่ดีและโรคปอดบวม ใน ปี2008 มีการศึกษาในผู้สูงอายุที่มีภาวะเหงือกอักเสบ จะพบว่าเกิดภาวะปอดบวม ร่วมสูงถึง  3.9 เท่ามากกว่าคนปกติ  เนื่องจาก "ปอดมีความใกล้ชิดกับปาก" Rubin กล่าวว่า "แม้ในคนที่สุขภาพปากดี ก็ยังมีจำนวนเชื้อแบคทีเรียในปากค่อนข้างมาก   แต่แบคทีเรียในคนที่ปัญหาสุขภาพปากไม่ดีจะสามารถสำลักเข้าไปในปอดได้ง่าย ทำให้เกิดโรคปอดบวม(Pneumonia)หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Aggravating Chronic Obstructive Pulmonary Disease; COPD) 

มีการศึกษาของหน่วยควบคุมเชื้อ (control disease center(cdc)) แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงสุขภาพช่องปากสามารถลดการติดเชื้อทางเดินหายใจได้

มะเร็งตับอ่อนและโรคเหงือก

มีการศึกษาที่ตีพิมพ์ในปี 2007 ของวารสารของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ( the Journal of the National Cancer Institute ) สำรวจ 51,529 ตัวอย่างในสุขภาพของคนอเมริกันทุกสองปีระหว่างปี 1986 และปี 2002  พบว่า ใน 216 คนจากตัวอย่างนี้มีภาวะมะเร็งตับอ่อน  และพบ 67 คนมีภาวะเหงือกอักเสบร่วมด้วย

และในตัวอย่างที่ไม่สูบบุหรี่และมีประวัติของโรคเหงือกอักเสบพบมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งตับอ่อน มีการศึกษาพบว่าการอักเสบจะเพิ่มระดับของสารก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นในปากที่ติดเชื้อ ที่น่าสนใจคือโรคเหงือกอักเสบอาจก่อให้เกิดภาวะเบาหวานชนิดที่ 2 อันจะก่อเกิด ความเสียหายต่อตับอ่อนได้เป็นอย่างดี Dr.Desvarieux กล่าวว่า "จากการศึกษาโรคมะเร็งตับอ่อน มันน่าสนใจตรงประเด็นที่การติดเชื้อในปากมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบอวัยวะภายในที่สามารถนำไปสู่โรคเบาหวาน"  แม้ว่าเหตุผลที่เป็นสาเหตุอาจยังไม่ชัดเจนนัก

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่