Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

สุขภาพปาก กับสุขภาพโดยรวม สัมพันธ์กันอย่างไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,723,778 คน

สุขภาพปาก สุขภาพร่างกาย มีการเชื่อมโยงกันระหว่างสองสิ่งนี้อย่างน่าประหลาดใจ

สภาพของปากของคุณมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสุขภาพโดยรวมของคุณ อาจเชื่อมโยงไปถึงโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็งและอื่น ๆ

การดูแลฟันไม่ได้เพียงทำให้มีรอยยิ้มที่มีความสุขและลมหายใจที่สดชื่น ล่าสุดมีการวิจัยพบว่ามีข้อมูลของการเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพช่องปากและสุขภาพโดยรวมที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าสาเหตุของการเชื่อมโยงยังไม่ชัดเจน ซึ่งนักวิจัยยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการเชื่อมต่อเกิดจากสาเหตุอะไร และยังไม่รู้ว่าสภาพของช่องปากจะเชื่อมโยงกับสุขภาพร่างกายโดยรวมอย่างไร

สุขภาพช่องปากและโรคเบาหวาน

เป็นที่ทราบกันมานาน ว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีอุบัติการณ์ร่วมที่เพิ่มขึ้นกับโรคปริทันต์หรือโรคเหงือก

ในเดือนกรกฎาคม 2008 มีการวิจัยโดยMailman school มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ใน 9296 ตัวอย่างของผู้มีไม่มีภาวะเบาหวาน และวัดภาวะเหงือกอักเสบติดเชื้อ( periodontic bacteria) สามารถสรุปได้ว่า ในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา คนที่เป็นโรคเหงือกอักเสบมีความเสี่ยงสองเท่าของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เทียบกับคนปกติ Professor Ryan Demmer, PhD, นักวิจัยภาควิชาระบาดวิทยาของ  Mailman school  ได้กล่าวว่าก่อนสรุปเรื่องนี้ควรมีการวิจัยเพิ่มเติม

แต่สาเหตุที่พอเป็นไปได้คือเมื่อมีการติดเชื้อในปากมากพอ สามารถก่อให้เกิด การอักเสบทั่วร่างกาย ซึ่งจะกระทบการนำน้ำตาลมาใช้งาน และเชื่อว่ามีการจับกับ insulin receptor และป้องกันไม่ให้เซลล์ของร่างกายใช้อินซูลินในการรับกลูโคสเข้าไปในเซลล์."

สุขภาพช่องปากและโรคหัวใจ

เช่นเดียวกับโรคเบาหวาน มีการพบความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพช่องปากที่มีปัญหาและโรคหัวใจหลอดเลือด แต่ยังไม่แน่ชัดนักว่าเป็นความสัมพันธ์โดยตรง (เหตุผลหนึ่งคือมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่มีศักยภาพ เช่น การสูบบุหรี่วัยชราที่สามารถก่อให้เกิดโรคเหงือกและโรคหัวใจ)

ในการศึกษาที่ได้รับทุนจาก NIH 2005  ใน1,056 ตัวอย่าง ที่ไม่มีภาวะหัวใจวายหรือเส้นเลือดตีบในสมอง เพื่อประเมินภาวะเหงือกอักเสบ(periodontal bacteria) โดยตัดปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น อายุ เพศและการสูบบุหรี่ออก พบว่ามีความสัมพันธ์ชัดเจนระหว่างโรคเหงือกและโรคหัวใจ

โฆษณาจาก HonestDocs
ตรวจเบาหวานวันนี้ เริ่มที่ 594 บาท

คนไทยกว่า 40% ไม่รู้ว่าตนเองเป็นเบาหวาน ซึ่งมีผู้เสียชีวิตกว่า 5 ล้านคนต่อปี

Istock 908625742

ศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาจากสถาบัน Mailman นายแพทย์ Moise Desvarieux กล่าวว่า หนึ่งในทฤษฎีที่เกี่ยวกับสาเหตุนี้อาจเกิดจากการที่มีเชื้อแบคทีเรียขนาดเล็กกระจายเข้าสู่กระแสเลือดขณะที่กำลังเคี้ยวอาหาร เชื้อแบคทีเรียที่ "ไม่ดี" จากปากที่ติดเชื้อจะกระจายเข้าสู่หลอดเลือดก่อให้เกิดการอุดตันที่เป็นอันตรายในที่สุดเหตุผลที่เสริมกับทฤษฎีนี้คือเมื่อนักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นในภาวะเส้นเลือดแดงอุดตัน(Atherosclerotic) ได้พบชิ้นส่วนเนื้อเยื่อเหงือกอักเสบเนื่องจากแบคทีเรีย (Periodontal bacteria)ด้วย

ในวารสารการแพทย์ในปี 2007 ที่ตีพิมพ์ในนิวอิงแลนด์ ได้ยอมรับว่าการรักษาโรคเหงือกอย่างจริงจังช่วยลดอุบัติการณ์ของหลอดเลือดอุดตันภายในหกเดือน

โรคเหงือกและภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์

สำหรับหญิงตั้งครรภ์ การติดเชื้อในเหงือกเกิดจากระดับฮอร์โมนที่ผันผวนที่มาพร้อมกับการตั้งครรภ์ Marsha Rubin ผู้เชี่ยวชาญโรคเหงือกจากนิวยอร์ค ( New York-Presbyterian/Weill Cornell) กล่าวว่าพบผู้ป่วยตั้งครรภ์จำนวนมาก มีแนวโน้มที่จะละเลยการดูแลช่องปากระหว่างตั้งครรภ์เนื่องจากภาวะกังวลใจอื่น ๆ นับเป็นความผิดพลาดอย่างมาก: นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโรคเหงือกหรือการอักเสบในช่องปากอาจจะก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสาร prostaglandin ซึ่งก่อให้เกิด การเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนด

ทฤษฎีนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันชัดเจน แต่มีการศึกษาในปี 2001 พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโรคเหงือกระหว่างสัปดาห์ที่ 21 และ 24  จะมีการคลอดก่อนกำหนดในสัปดาห์ที่ 37 สูงถึง 4-7 เท่า  นอกจากนี่ยังมีหลักฐานแสดงว่าแม่ที่มีสุขภาพเหงือกไม่ดีมีผลทำให้น้ำหนักแรกเกิดของทารกน้อยกว่าปกติ มีการศึกษาปี 2007/ใน 35,679 ตัวอย่างในผู้หญิงตุรกี และการศึกษาปี 2007/ใน 1,305 ตัวอย่างในผู้หญิงบราซิล พบความสัมพันธ์ระหว่างโรคเงือกอักเสบกับภาวะคลอดก่อนกำหนดและทารกมีน้ำหนักแรกเกิดต่ำค่อนข้างชัดเจน

โรคปอดอักเสบและเหงือก

มีการเชื่อมโยงระหว่างภาวะสุขภาพช่องปากไม่ดีและโรคปอดบวม ใน ปี2008 มีการศึกษาในผู้สูงอายุที่มีภาวะเหงือกอักเสบ จะพบว่าเกิดภาวะปอดบวม ร่วมสูงถึง  3.9 เท่ามากกว่าคนปกติ  เนื่องจาก "ปอดมีความใกล้ชิดกับปาก" Rubin กล่าวว่า "แม้ในคนที่สุขภาพปากดี ก็ยังมีจำนวนเชื้อแบคทีเรียในปากค่อนข้างมาก   แต่แบคทีเรียในคนที่ปัญหาสุขภาพปากไม่ดีจะสามารถสำลักเข้าไปในปอดได้ง่าย ทำให้เกิดโรคปอดบวม(Pneumonia)หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Aggravating Chronic Obstructive Pulmonary Disease; COPD) 

มีการศึกษาของหน่วยควบคุมเชื้อ (control disease center(cdc)) แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงสุขภาพช่องปากสามารถลดการติดเชื้อทางเดินหายใจได้

มะเร็งตับอ่อนและโรคเหงือก

มีการศึกษาที่ตีพิมพ์ในปี 2007 ของวารสารของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ( the Journal of the National Cancer Institute ) สำรวจ 51,529 ตัวอย่างในสุขภาพของคนอเมริกันทุกสองปีระหว่างปี 1986 และปี 2002  พบว่า ใน 216 คนจากตัวอย่างนี้มีภาวะมะเร็งตับอ่อน  และพบ 67 คนมีภาวะเหงือกอักเสบร่วมด้วย

และในตัวอย่างที่ไม่สูบบุหรี่และมีประวัติของโรคเหงือกอักเสบพบมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งตับอ่อน มีการศึกษาพบว่าการอักเสบจะเพิ่มระดับของสารก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นในปากที่ติดเชื้อ ที่น่าสนใจคือโรคเหงือกอักเสบอาจก่อให้เกิดภาวะเบาหวานชนิดที่ 2 อันจะก่อเกิด ความเสียหายต่อตับอ่อนได้เป็นอย่างดี Dr.Desvarieux กล่าวว่า "จากการศึกษาโรคมะเร็งตับอ่อน มันน่าสนใจตรงประเด็นที่การติดเชื้อในปากมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบอวัยวะภายในที่สามารถนำไปสู่โรคเบาหวาน"  แม้ว่าเหตุผลที่เป็นสาเหตุอาจยังไม่ชัดเจนนัก

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

เหงือกผมร่น พึ้งเป็นเล่มเดียวยังรักษาทันใหมคับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่