ความรู้สุขภาพ

ความดันโลหิตต่ำ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 7, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
ความดันโลหิตต่ำ

ความดันโลหิตต่ำ โดยทั่วไปจะหมายถึง การมีระดับความดันโลหิตน้อยกว่า 90/60 มิลลิเมตรปรอท ปกติแล้วความดันโลหิตต่ำไม่จำเป็นต้องก่อให้เกิดอาการเสมอไป หากคุณมีความดันโลหิตต่ำแต่ไม่มีอาการใดๆ ก็ไม่จำเป็นต้องรักษาใดๆ โดยอาการที่สามารถพบได้ เช่น เวียนศีรษะ หน้ามืด หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น ตาเบลอ มองภาพไม่ชัด อ่อนเพลีย เป็นต้น  

บทนำ

ความดันโลหิตต่ำ (hypotension หรือ low blood pressure) คือภาวะที่ความดันโลหิตในเส้นเลือดแดงต่ำกว่าปกติ ความดันโลหิตคือการวัดแรงดันของหัวใจที่ใช้ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย

หัวใจ

หัวใจคืออวัยวะที่เป็นกล้ามเนื้อชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หัวใจเต้น จะมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายผ่านเส้นเลือดแดง (arteries) และเส้นเลือดฝอย และในช่วงพักระหว่างจังหวะการบีบตัวแต่ละครั้ง เลือดจากส่วนต่างๆ ของร่างกายจะย้อนกลับสู่หัวใจอีกครั้งผ่านเส้นเลือดดำ (veins) และเส้นเลือดฝอย

ความดันโลหิต

ความดันโลหิต คือการวัดแรงดันเลือดที่กระทำบนผนังของเส้นเลือดแดงขณะที่เลือดกำลังไหลผ่านเส้นเลือดนั้นๆ ซึ่งจะวัดออกมาในหน่วย มิลลิเมตรปรอท (millimetres of mercury) หรือย่อว่า mmHg

ในการวัดความดันโลหิต จะวัดความดันทั้งหมดสองค่าด้วยกัน คือ ความดันขณะหัวใจบีบตัว (systolic pressure) หรือเรียกว่าความดันตัวบน และความดันขณะหัวใจคลายตัว (diastolic pressure) หรือความดันตัวล่าง

  • ความดันตัวบน หรือความดันขณะหัวใจบีบตัว (systolic pressure): เป็นการวัดความดันโลหิตขณะที่หัวใจเต้นเพื่อบีบตัวส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ในระยะนี้ความดันโลหิตในเส้นเลือดแดงจะอยู่ในระดับสูงสุด
  • ความดันตัวล่าง หรือความดันขณะหัวใจคลายตัว (diastolic pressure): เป็นการวัดความดันโลหิตขณะที่หัวใจพักระหว่างจังหวะการเต้นแต่ละครั้ง (ช่วงหัวใจคลายตัว) ซึ่งเลือดจากส่วนต่างๆ ของร่างกายจะย้อนกลับสู่หัวใจทางเส้นเลือดดำ ในระยะนี้ความดันโลหิตในเส้นเลือดแดงจะอยู่ในระดับต่ำสุด

ทุกครั้งที่วัดความดันโลหิตจะวัดทั้งสองค่าเสมอ ตัวอย่างเช่น ความดันตัวบนของคุณคือ 120 มิลลิเมตรปรอท และความดันตัวล่างของคุณคือ 80 มิลลิเมตรปรอท สามารถเขียนย่อได้ว่า 120/80 mmHg และอ่านค่าความดันได้ว่า “หนึ่งร้อยยี่สิบแปดสิบ”

เมื่อไรจะบอกว่าความดันโลหิตสูง หรือต่ำ

โดยทั่วไปความดันโลหิตที่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรงคือ ระหว่าง 90/60 ถึง 120/80 หากค่าความดันโลหิตของคุณอยู่ที่ 140/90 หรือมากกว่านั้น หมายความว่าคุณมีความดันโลหิตสูง (hypertension) ซึ่งจะทำให้คุณมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง (strokes) หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (heart attacks)

ผู้ที่มีความดันโลหิตประมาณ 90/60 หรือต่ำกว่านี้ มักหมายถึงมีความดันโลหิตต่ำ ในบางรายที่มีความดันโลหิตต่ำจะมีอาการเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากโรคภายในร่างกายที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา

อาการ

ปกติแล้วความดันโลหิตต่ำไม่จำเป็นต้องก่อให้เกิดอาการเสมอไป หากคุณมีความดันโลหิตต่ำแต่ไม่มีอาการใดๆ ก็ไม่จำเป็นต้องรักษาใดๆ

อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งความดันโลหิตต่ำจะหมายถึงการมีเลือดไปเลี้ยงสมองและอวัยวะสำคัญๆ ในร่างกายไม่เพียงพอ ซึ่งอาจทำให้มีอาการบางอาการดังนี้:

  • เวียนศีรษะ
  • เป็นลม (หมดสติกะทันหัน แต่เป็นชั่วคราว)
  • หน้ามืด
  • ตาเบลอ มองภาพไม่ชัด
  • ใจสั่น (หัวใจเต้นเร็ว หรือเต้นผิดจังหวะ)
  • สับสน
  • คลื่นไส้ (รู้สึกเหมือนเวลามีอาการป่วย)
  • อ่อนเพลีย

หากคุณมีอาการของความดันโลหิตต่ำหลังจากเปลี่ยนท่าทาง เช่น จากนั่งแล้วลุกขึ้นยืน เราเรียกว่า ความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่าทางหรือเปลี่ยนอิริยาบถ (postural hypotension หรือ orthostatic hypotension) หากคุณมีอาการดังกล่าวหลังจากรับประทานอาหาร เราเรียกว่า ความดันโลหิตต่ำหลังรับประทานอาหาร (postprandial hypotension)

ความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่าทาง (postural or orthostatic hypotension)

ความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่าทาง หรือขณะเปลี่ยนอิริยาบถ หมายถึง ภาวะที่ร่างกายมีความดันโลหิตต่ำลงหลังจากการเปลี่ยนท่าทางกะทันหัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจรู้สึกเวียนศีรษะ หรือหน้ามืด ภายหลังจากการเปลี่ยนท่าทาง เช่น นอนแล้วเปลี่ยนมานั่ง หรือนั่งแล้วเปลี่ยนมายืน ซึ่งอาจทำให้คุณเสียสมดุลและล้มได้ และอาจมีอาการหน้าเวียนศีรษะ ตาพร่ามัว มองภาพไม่ชัด หรือหมดสติได้

อาการของภาวะความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่าทางควรมีอาการเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น เนื่องจากร่างกายกำลังปรับความดันโลหิตกับท่าทางใหม่อยู่ ความดันโลหิตต่ำชนิดนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น และทำให้มีโอกาสล้มได้มากขึ้นด้วย และอาการคล้ายคลึงกันนี้อาจพบได้ภายหลังการออกกำลังกายด้วย

ความดันโลหิตต่ำภายหลังรับประทานอาหาร (postprandial hypotension)

บางครั้งความดันโลหิตของคุณจะลดลงภายหลังการรับประทานอาหาร ทำให้มีอาการเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม และหกล้มได้ ภาวะนี้เรียกว่า ความดันโลหิตต่ำหลังรับประทานอาหาร โดยมีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้นในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง หรือโรคพาร์กินสัน หรือโรคเบาหวาน

 หลังจากรับประทานอาหาร ลำไส้ของคุณจะต้องใช้เลือดจำนวนมากเพื่อใช้ในการย่อยอาหาร หัวใจจะเต้นเร็วขึ้นและเส้นเลือดในส่วนอื่นๆ ของร่างกายจะหดตัวเพื่อรักษาระดับความดันโลหิตไว้ แต่ถ้าหัวใจเต้นเร็วขึ้นไม่มากพอ หรือเส้นเลือดไม่หดตัวมากพอเพื่อรักษาระดับความดันโลหิต จะทำให้ความดันโลหิตต่ำและเกิดอาการขึ้น

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/heart-and-blood-vessels/conditions/low-blood-pressure-hypotension#introduction

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/heart-and-blood-vessels/conditions/low-blood-pressure-hypotension#symptoms

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่