มะเร็งและโรคร้าย

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 23, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 461,982 คน

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของโลก มีรายงานการเสียชีวิตทั่วโลกปีละ เกือบ 8 ล้านคน โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization,WHO )ได้ทำนายว่าอีก 21 ปีข้างหน้า จะมีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นปีละ 24 ล้านคน

มะเร็งยังเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทยมายาวนาน ต่อเนื่องถึง 13 ปี  โดยคร่าชีวิตผู้คนมากกว่า 6 หมื่นคนต่อปี หรือเฉลี่ยใน 1 ชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็ง 7 คน

โฆษณาจาก HonestDocs
ดีลสุขภาพเเละความงามลดสูงสุด 30%

18-25 มีนาคมนี้เท่านั้น ลด 30% ให้เราดูเเลคุณ

Internalad

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง มาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย เช่น สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหาร อากาศ เครื่องดื่ม รวมถึงการได้รับรังสี เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และพยาธิบางชนิด และปัจจัยจากภายในร่างกาย เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันและภาวะทุพโภชนาการ เป็นต้น

หัวใจสำคัญของการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งคือ พฤติกรรมการใช้ชีวิตและ การตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาความเสี่ยงให้เร็วที่สุด แล้วทำการรักษาเพื่อป้องกันการลุลามของเซลล์มะเร็งและภาวะแทรกซ้อนอันเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนั่นเอง

จะตรวจคัดกรองโรคมะเร็งอย่างไรดี

โรคมะเร็งเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติที่ DNA หรือสารพันธุกรรมของเซลล์ในร่างกาย ส่งผลทำให้เซลล์เจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในปริมาณมากกว่าปกติ ถ้าเซลล์พวกนี้เกิดอยู่ในอวัยวะใดก็จะเรียกชื่อ มะเร็ง ตามอวัยวะนั้น เช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งผิวหนัง

ดังนั้น หลายท่านอาจจะสงสัยว่า เราจะเริ่มตรวจคัดกรองโรคมะเร็งชนิดไหนดี และต้องตรวจคัดกรองอย่างไร เพราะโรคมะเร็งนั้นมีมากมายหลายชนิด

นอกจากนี้ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งบางชนิดนั้น มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และการตรวจไม่สามารถใช้ผลในการตรวจเพียงครั้งเดียวยืนยันว่าจะไม่พบมะเร็งชนิดนั้นๆ แน่นอน (ตรวจครั้งเดียวไม่พบมะเร็งแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าในอนาคตเราจะไม่เป็นโรคมะเร็ง ทางที่ดีต้องตรวจสุขภาพประจำปีต่อเนื่อง) ดังนั้นแนวทางในการพิจารณาตรวจคัดกรองโรคมะเร็งมีดังนี้

โฆษณาจาก HonestDocs
ดีลสุขภาพเเละความงามลดสูงสุด 30%

18-25 มีนาคมนี้เท่านั้น ลด 30% ให้เราดูเเลคุณ

Internalad

1. ใช้ผลการตรวจสุขภาพเป็นพื้นฐานในการตรวจคัดกรองหามะเร็งชนิดต่างๆ เช่น ถ้าผลตรวจสุขภาพผิดปกติ มีแนวโน้มที่เสี่ยงต่อโรคมะเร็งในระบบของร่างกายท่าผิดปกติ สามารถตรวจเพิ่มเติมในระบบนั้นๆ ต่อไป เช่น ผลการเอ็กซเรย์ปอดผิดปกติ แนะนำให้ตรวจพิเศษอื่นเพิ่มเติม เป็นต้น

2. ปัจจัยทางพันธุกรรม ร่วมกับ อาการผิดปกติอื่นๆ เช่นมีญาติสายตรงที่มีประวัติผิดปกติทางพันธุกรรม หรือ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ก็ควรที่จะเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งชนิดนั้นได้

3. ปัจจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ เช่น ผู้ที่สูบบุหรี่อย่าง ต่อเนื่องมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งระบบทางเดินหายใจ หรือ ผู้ที่ดื่มสุราอย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสเป็นมะเร็งตับ เป็นต้น

4. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการทำงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ทำงานที่เกี่ยวข้องกับรังสี สารเคมี ที่มีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็ง

5. ปัจจัยด้านสุขภาพและการเจ็บป่วย เช่น การติดเชื้อไวรัส โรคประจำตัว เป็นต้น

จากที่กล่าวถึง 5 ปัจจัยที่นำไปใช้เพื่อพิจารณาตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนั้น เป็นเพียงปัยเสริมในการค้นหาความเสี่ยงเพื่อทำการรักษา แต่การป้องกันและเฝ้าระวังโรคมะเร็งที่ดีที่สุด คือ การที่เราตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพและการตรวจสุขภาพ ดังนั้น  สรุปแนวทางในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งง่ายๆ ทำได้ดังนี้

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งด้วยตนเองที่บ้าน

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนั้น คนที่จะตรวจให้เราคนแรก คือ “ตัวเราเอง” ที่จะต้องประเมินความเสี่ยงและ สภาวะสุขภาพของตัวเราเองอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเพศชายต้องสังเกตและเฝ้าระวังโรคมะเร็งที่พบบ่อยในเพศชาย 3  ชนิดคือ มะเร็งและทางเดินน้ำดี มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่และทหารหนัก  เนื่องจากเพศชายมักจะสูบบุหรี่ ดื่มสุราและมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งทั้ง   3 ชนิดนี้ ดังนั้น เพศชายต้องหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของตัวท่านเอง เช่น อาการอ่อนเพลีย ไอเรื้อรัง พบก้อนในร่างกาย เป็นต้น

ส่วนเพศหญิงต้องสังเกตและเฝ้าระวังโรคมะเร็งที่พบบ่อยในเพศหญิง 3 ชนิดด้วยกัน คือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งตับและทางเดินน้ำดี  ดังนั้น การตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยตนเอง เริ่มจาก การสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ผู้หญิงต้องหมั่นตรวจเต้านมด้วยตนเอง ต้องสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ เช่น การมีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ การปัสสาวะหรืออุจาระผิดปกติ เป็นต้น

ดังนั้น การตรวจสุขภาพจะเริ่มตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ต้องได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงตามเกณฑ์อายุ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อพบความผิดปกติแพทย์จะได้พิจารณาส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคได้เพิ่มเติม

หากตรวจพบอาการผิดปกติ หรือ รู้สึกตนเองมีอาการผิดปกติ เช่น คลำได้ก้อนผิดปกติ มีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหารมากผิดปกติ จุกเสียดแน่นท้อง อึดอัดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน หายใจลำบาก น้ำหนักกลดลงอย่างรวดเร็วให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยยืนยันแล้วรับทำการรักษากันต่อไป

        

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่