มะเร็งและโรคร้าย

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของโลก มีรายงานการเสียชีวิตทั่วโลกปีละ เกือบ 8 ล้านคน โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization,WHO )ได้ทำนายว่าอีก 21 ปีข้างหน้า จะมีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นปีละ 24 ล้านคน

มะเร็งยังเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทยมายาวนาน ต่อเนื่องถึง 13 ปี  โดยคร่าชีวิตผู้คนมากกว่า 6 หมื่นคนต่อปี หรือเฉลี่ยใน 1 ชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็ง 7 คน

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง มาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย เช่น สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหาร อากาศ เครื่องดื่ม รวมถึงการได้รับรังสี เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และพยาธิบางชนิด และปัจจัยจากภายในร่างกาย เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันและภาวะทุพโภชนาการ เป็นต้น

หัวใจสำคัญของการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งคือ พฤติกรรมการใช้ชีวิตและ การตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาความเสี่ยงให้เร็วที่สุด แล้วทำการรักษาเพื่อป้องกันการลุลามของเซลล์มะเร็งและภาวะแทรกซ้อนอันเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนั่นเอง

จะตรวจคัดกรองโรคมะเร็งอย่างไรดี

โรคมะเร็งเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติที่ DNA หรือสารพันธุกรรมของเซลล์ในร่างกาย ส่งผลทำให้เซลล์เจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในปริมาณมากกว่าปกติ ถ้าเซลล์พวกนี้เกิดอยู่ในอวัยวะใดก็จะเรียกชื่อ มะเร็ง ตามอวัยวะนั้น เช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งผิวหนัง

ดังนั้น หลายท่านอาจจะสงสัยว่า เราจะเริ่มตรวจคัดกรองโรคมะเร็งชนิดไหนดี และต้องตรวจคัดกรองอย่างไร เพราะโรคมะเร็งนั้นมีมากมายหลายชนิด

นอกจากนี้ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งบางชนิดนั้น มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และการตรวจไม่สามารถใช้ผลในการตรวจเพียงครั้งเดียวยืนยันว่าจะไม่พบมะเร็งชนิดนั้นๆ แน่นอน (ตรวจครั้งเดียวไม่พบมะเร็งแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าในอนาคตเราจะไม่เป็นโรคมะเร็ง ทางที่ดีต้องตรวจสุขภาพประจำปีต่อเนื่อง) ดังนั้นแนวทางในการพิจารณาตรวจคัดกรองโรคมะเร็งมีดังนี้

1. ใช้ผลการตรวจสุขภาพเป็นพื้นฐานในการตรวจคัดกรองหามะเร็งชนิดต่างๆ เช่น ถ้าผลตรวจสุขภาพผิดปกติ มีแนวโน้มที่เสี่ยงต่อโรคมะเร็งในระบบของร่างกายท่าผิดปกติ สามารถตรวจเพิ่มเติมในระบบนั้นๆ ต่อไป เช่น ผลการเอ็กซเรย์ปอดผิดปกติ แนะนำให้ตรวจพิเศษอื่นเพิ่มเติม เป็นต้น

2. ปัจจัยทางพันธุกรรม ร่วมกับ อาการผิดปกติอื่นๆ เช่นมีญาติสายตรงที่มีประวัติผิดปกติทางพันธุกรรม หรือ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ก็ควรที่จะเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งชนิดนั้นได้

3. ปัจจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ เช่น ผู้ที่สูบบุหรี่อย่าง ต่อเนื่องมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งระบบทางเดินหายใจ หรือ ผู้ที่ดื่มสุราอย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสเป็นมะเร็งตับ เป็นต้น

4. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการทำงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ทำงานที่เกี่ยวข้องกับรังสี สารเคมี ที่มีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็ง

5. ปัจจัยด้านสุขภาพและการเจ็บป่วย เช่น การติดเชื้อไวรัส โรคประจำตัว เป็นต้น

จากที่กล่าวถึง 5 ปัจจัยที่นำไปใช้เพื่อพิจารณาตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนั้น เป็นเพียงปัยเสริมในการค้นหาความเสี่ยงเพื่อทำการรักษา แต่การป้องกันและเฝ้าระวังโรคมะเร็งที่ดีที่สุด คือ การที่เราตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพและการตรวจสุขภาพ ดังนั้น  สรุปแนวทางในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งง่ายๆ ทำได้ดังนี้

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งด้วยตนเองที่บ้าน

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนั้น คนที่จะตรวจให้เราคนแรก คือ “ตัวเราเอง” ที่จะต้องประเมินความเสี่ยงและ สภาวะสุขภาพของตัวเราเองอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเพศชายต้องสังเกตและเฝ้าระวังโรคมะเร็งที่พบบ่อยในเพศชาย 3  ชนิดคือ มะเร็งและทางเดินน้ำดี มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่และทหารหนัก  เนื่องจากเพศชายมักจะสูบบุหรี่ ดื่มสุราและมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งทั้ง   3 ชนิดนี้ ดังนั้น เพศชายต้องหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของตัวท่านเอง เช่น อาการอ่อนเพลีย ไอเรื้อรัง พบก้อนในร่างกาย เป็นต้น

ส่วนเพศหญิงต้องสังเกตและเฝ้าระวังโรคมะเร็งที่พบบ่อยในเพศหญิง 3 ชนิดด้วยกัน คือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งตับและทางเดินน้ำดี  ดังนั้น การตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยตนเอง เริ่มจาก การสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ผู้หญิงต้องหมั่นตรวจเต้านมด้วยตนเอง ต้องสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ เช่น การมีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ การปัสสาวะหรืออุจาระผิดปกติ เป็นต้น

ดังนั้น การตรวจสุขภาพจะเริ่มตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ต้องได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงตามเกณฑ์อายุ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อพบความผิดปกติแพทย์จะได้พิจารณาส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคได้เพิ่มเติม

หากตรวจพบอาการผิดปกติ หรือ รู้สึกตนเองมีอาการผิดปกติ เช่น คลำได้ก้อนผิดปกติ มีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหารมากผิดปกติ จุกเสียดแน่นท้อง อึดอัดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน หายใจลำบาก น้ำหนักกลดลงอย่างรวดเร็วให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยยืนยันแล้วรับทำการรักษากันต่อไป

        

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่