เซ็กส์อย่างถูกวิธี

ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 23, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 678,546 คน

ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

ระบบการสืบพันธุ์เพศหญิง  ประกอบด้วย

1)  รังไข่  (ovaries)  เป็นแหล่งสร้างไข่  (oogenesis)  มี  1  คู่  อยู่แต่ละข้างของปีกมดลูกใกล้กับผนังด้านข้างของกระดูกเชิงกราน  (pelvis)  ในระยะวัยสาวรุ่น  เริ่มมีการตกไข่  (ovulation)  ที่มีลักษณะเป็นวงจร  ซึ่งวรจรการตกไข่  (Ovarian cycle)  ต่อเนื่องตลอดไป  (เว้นเมื่ออายุมาก)  วงจรนี้จะหยุดชั่วคราวในระยะตั้งครรภ์  กระบวนการตกไข่ควบคุมด้วยฮอร์โมนที่กระตุ้นการทำงานของรังไข่และอัณฑะ  (Gonadotrophic hormones)  ซึ่งสร้างและหลั่งจากต่อมใต้สมองด้านหน้า  (Anterior pituitary gland)  รังไข่เป็นทั้งต่อมมีท่อและไร้ท่อ  ในส่วนของต่อมไร้ท่อสร้างฮอร์โมน  2  ชนิด  คือ  เอสโตรเจน  (estrogen)  และโปรเจสเตอโรน  (progesterone)  ซึ่งมีอิทธิพลต่อการทำงานและการเจริญของระบบสืบพันธุ์  (Genital tracts)  ต่อมน้ำนม  และวงจรการตกไข่

โฆษณาจาก HonestDocs
ขูดหินปูน ลดเพิ่ม 40% กว่า 20 คลินิก

ลดกลิ่นปาก ลดเลือดออก เราจองคิวให้ ไม่ต้องรอนาน

%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b8%99bannerinternal ad

2)  ท่อนำไข่และอวัยวะที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์  ได้แก่  ปีกมดลูก  (Uterine tube หรือ  oviducts หรือ Fallopian tubes)  มดลูก  (uterus)  ปากมดลูก  (cervix)  ช่องคลอด  (vagina)  แคมใหญ่  (Labia mahora)  แคมเล็ก  (Labia minora)  ปุ่มกระสัน  (clitoris)  และ  อวัยวะเพศหญิงภายนอก  (vulva)

3)  เต้านม  (breasts)  เป็น  Modified apocrine sweat glands  ซึ่งเจริญเติบโตในระยะวัยสาว  และค่อย ๆ เสื่อมในระยะวัยหมดประจำเดือน 

ในระยะมีครรภ์ส่วนที่สร้างน้ำนม  (Secretory portion)  เพิ่มขนาดและจำนวนในการสร้างน้ำนม  เรียกว่า  ระยะให้นมบุตร  (lactation)  ระยะต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเพศหญิง  ได้แก่  หญิงเมื่อย่างสู่วัยเจริญพันธ์  ต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะผลิตฮอร์โมนเอฟเอสเอช  (Follicle-stimulating hormone; FSH)  และฮอร์โมนแอลเอช  (Luteinizing hormone; LH)  โดย  FSH  จะกระตุ้นกลุ่มเซลล์สร้างไข่ระยะแรกจนเป็นฟอลลิเคิล  ในขณะเดียวกัน  LH  จะกระตุ้นให้มีการสร้างฮอร์โมน 

ในระยะไม่ตั้งครรภ์ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงมีวงจรการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง  เริ่มจากระยะวัยสาว  (puberty)  จนถึงวัยหมดประจำเดือน  (menopause)  ในวงจรการตกไข่เมื่อมีการตกไข่  แต่ถ้าไม่มีการผสมพันธุ์เนื้อผิวของโพรงมดลูก  (endometrium)  ที่หนาจะค่อย ๆ เสื่อมไปและหลุดลอกออก  ต่อมาเริ่มวงจรใหม่  ในคนระยะที่เนื้อผิวของโพรงมดลูกหนาและหลุดออกให้เป็นเลือดออกจากช่องคลอด  เป็นเวลา  3-5  วัน  เรียกว่าระยะประจำเดือน  (Menstruation)  วงรอบเดือน  (Menstrual cycle)  วันแรกที่มีประจำเดือนไหลออกมา  เรียกว่าวันเริ่มของวงจรใหม่เพราะมี  Follicular maturation  พร้อมทั้งมีอิทธิพลของ  Ovarian estrogen  ร่วมด้วยทำให้มี  Endometrial proliferation (Proliferative phase)  ตามด้วย  Secretory phase  (อิทธิพลของ  Ovarian progesterone)  และ  Menstural phase  (ไม่มีอิทธิพลของฮอร์โมนจากรังไข่)  บางตำราเรียกว่าวงจรนี้เป็น  Menstrual cycle  ซึ่งมีระยะเวลา  28  วัน  การตกไข่อยู่ระหว่างกลางของวงจร  (ประมาณวันที่  14)  โดยสรุปวงจรของการตกไข่และการมีประจำเดือนเกิดร่วมกับอิทธิพลของฮอร์โมนต่าง ๆ ที่หลั่งมาจากรังไข่  และต่อมใต้สมอง

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่