ปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ในผู้ป่วยสมองเสื่อม

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.พ. 11, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที

ในปัจจุบันนี้พบผู้ป่วยสมองเสื่อมมากขึ้น สาเหตุเกิดจากการที่อายุยืนยาวขึ้น โดยประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 15.9 ของประชากรไทยในปัจจุบัน และประชาชนมีความเข้าใจกับโรคนี้มากขึ้น ทำให้มีความตื่นตัวที่จะมาพบแพทย์ทำให้มีผู้ป่วยรายใหม่มากขึ้น อย่างไรก็ตามประชาชนจำนวนมากยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าปัญหาการหลงลืมเป็นสิ่งปกติตามอายุ ความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 2-10 โดยความชุกเพิ่มสูงขึ้นตามอายุ โรคที่เป็นสาเหตุหลักที่สำคัญได้แก่ โรคอัลไซเมอร์ และภาวะสมองเสื่อมเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง

ภาวะสมองเสื่อมยังเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วยโดยรวมต่อผู้ป่วย ทำให้สูญเสียความสามารถในการดูแลตนเองสูญเสียสถานภาพทางสังคม และยังก่อให้เกิดภาระต่อครอบครัวอีกด้วยเนื่องจากผู้ป่วยดูแลตนเองไม่ได้ มีอาการทางพฤติกรรมที่ผิดปกติอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือรบกวนผู้อื่นได้ นอกจากนี้ครอบครัวและประเทศชาติต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก

ปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมเป็นปัญหาที่พบบ่อยมาก โดยผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมมีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ที่มีผลกระทบต่อการดูแลถึงร้อยละ 80-90 ตลอดทั้งช่วงของการเจ็บป่วยด้วยโรคนี้ โดยอาการอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับระยะของภาวะสมองเสื่อม ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้ดูแลมากกว่าปัญหาของความจำเสียเอง และเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวผู้ป่วยดูแลไม่ได้ต้องให้ผู้ป่วยไปรักษาตัวในสถานพักฟื้นคนชรา

ตัวอย่างความผิดปกติด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้ป่วยสมองเสื่อม ได้แก่ การถามหรือพูดซ้ำๆ การรื้อค้นสิ่งของ ซ่อนของ เห็นภาพหลอน หลงผิด ซึมเศร้า อารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว ทุบตี ด่าทอ เร่ร่อนออกจากบ้าน การแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม

ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยสภาวะสมองเสื่อมมีความกดดันและความเครียดสูง ผลจากการดูแลผู้ป่วยส่งผลกระทบต่อการเข้าสังคมกับเพื่อนฝูงและผลต่อเศรษฐกิจการที่ผู้ดูแลและครอบครัวของผู้ป่วยมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมและการปฏิบัติตัวในการดูแลผู้ป่วย สามารถช่วยลดปัญหาในการดูแลลงได้

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "รู้จริงและเข้าใจ สุขภาพผู้สูงวัยและภาวะสมองเสื่อม" โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ระบบประสาท และภาวะสมองเสื่อม ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจากหนังสือ "สุขภาพดีสมใจ ในวัยสูงอายุ" จากสำนักพิมพ์ซีเอ็ด

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่