ปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ในผู้ป่วยสมองเสื่อม

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.พ. 11, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที

ในปัจจุบันนี้พบผู้ป่วยสมองเสื่อมมากขึ้น สาเหตุเกิดจากการที่อายุยืนยาวขึ้น โดยประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 15.9 ของประชากรไทยในปัจจุบัน และประชาชนมีความเข้าใจกับโรคนี้มากขึ้น ทำให้มีความตื่นตัวที่จะมาพบแพทย์ทำให้มีผู้ป่วยรายใหม่มากขึ้น อย่างไรก็ตามประชาชนจำนวนมากยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าปัญหาการหลงลืมเป็นสิ่งปกติตามอายุ ความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 2-10 โดยความชุกเพิ่มสูงขึ้นตามอายุ โรคที่เป็นสาเหตุหลักที่สำคัญได้แก่ โรคอัลไซเมอร์ และภาวะสมองเสื่อมเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง

ภาวะสมองเสื่อมยังเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วยโดยรวมต่อผู้ป่วย ทำให้สูญเสียความสามารถในการดูแลตนเองสูญเสียสถานภาพทางสังคม และยังก่อให้เกิดภาระต่อครอบครัวอีกด้วยเนื่องจากผู้ป่วยดูแลตนเองไม่ได้ มีอาการทางพฤติกรรมที่ผิดปกติอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือรบกวนผู้อื่นได้ นอกจากนี้ครอบครัวและประเทศชาติต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก

ปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมเป็นปัญหาที่พบบ่อยมาก โดยผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมมีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ที่มีผลกระทบต่อการดูแลถึงร้อยละ 80-90 ตลอดทั้งช่วงของการเจ็บป่วยด้วยโรคนี้ โดยอาการอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับระยะของภาวะสมองเสื่อม ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้ดูแลมากกว่าปัญหาของความจำเสียเอง และเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวผู้ป่วยดูแลไม่ได้ต้องให้ผู้ป่วยไปรักษาตัวในสถานพักฟื้นคนชรา

ตัวอย่างความผิดปกติด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้ป่วยสมองเสื่อม ได้แก่ การถามหรือพูดซ้ำๆ การรื้อค้นสิ่งของ ซ่อนของ เห็นภาพหลอน หลงผิด ซึมเศร้า อารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว ทุบตี ด่าทอ เร่ร่อนออกจากบ้าน การแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม

ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยสภาวะสมองเสื่อมมีความกดดันและความเครียดสูง ผลจากการดูแลผู้ป่วยส่งผลกระทบต่อการเข้าสังคมกับเพื่อนฝูงและผลต่อเศรษฐกิจการที่ผู้ดูแลและครอบครัวของผู้ป่วยมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมและการปฏิบัติตัวในการดูแลผู้ป่วย สามารถช่วยลดปัญหาในการดูแลลงได้

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "รู้จริงและเข้าใจ สุขภาพผู้สูงวัยและภาวะสมองเสื่อม" โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ระบบประสาท และภาวะสมองเสื่อม ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจากหนังสือ "สุขภาพดีสมใจ ในวัยสูงอายุ" จากสำนักพิมพ์ซีเอ็ด

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่