ยาแก้อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 955,159 คน

Antibiotics kinds of non-steroid ( NSAIDs,) into action by blocking the production of prostaglandin's. (Prostaglandins), a chemical in the body that cause pain and inflammation. 

Anti-inflammatory non-steroid. (Non-steroidal anti-inflammatory drugs) or prescription NSAIDs are medications that help relieve pain and reduce inflammation.

Is used to treat various symptoms, including:.

 • Arthritis rheumatoid old ( Rheumatoid Arthritis ).
 • Osteoarthritis ( Osteoarthritis,
 • N. inflammatory disease ( Tendinitis )
 • Muscle pain
 • toothache
 • backache
 • Gout pain (Gout)
 • Bursitis (Bursitis- swelling and inflammation of the joints).
 • Menstrual pain
 • fever
 • Pain due to common cold
 • Preventing some cancers and heart disease.

It works by inhibiting the production Prostaglandin series. (Prostaglandins), a chemical in the body that cause pain and inflammation, aspirin (Aspirin) as antibiotics, first created in 1897 when the German chemist Felix Hoffman and Bayer Company converts acid Salisbury silicon (. salicylic acid) is acetic acid, salicylic A. Tilden. (acetylsalicylic acid), however, the main ingredients of aspirin from white willow bark is the color of which has been used since ancient times. Antibiotics are not the kinds of steroids. Both are to be paid by prescription and sold over the counter drugs (OTC).

Antibiotics kinds of non-steroid to pay prescription.

Antibiotics are not the kinds of steroids. The prescription must contain.

 • เซเลโคซิบ (Celebrex)
 • ไดโคลฟีแนค (Voltaren)
 • The New Paul Salman (Dolobid).
 • อีโตโดแลค (Lodine)
 • Phenolic pro defenseman (Nalfon).
 • เฟลอร์บิโปรเฟน (Ansaid)
 • อิบูโปรเฟน (Motrin)
 • อินโดเมธาซิน(Indocin)
 • คีโตโปรเฟน (Orudis)
 • Ketorolac with a call methadone (Toradol).
 • Cole had Finale Mate sodium (Meclomen, Ponstel).
 • เมฟานามิค แอซิด ฟิลอกซิแคม (Mobic)
 • Naboo scheme (Relafen).
 • The Frozen sodium (Anaprox).
 • อ็อกซาโปรซิน (Daypro)
 • ฟีนิลบิวทาโซน (Butazolidin)
 • ไพโรซิแคม (Feldene)
 • Su Lin, Daniel C. (Clinoril).
 • Tolland had Martin (Tolectin).
 • ซา ลิ ไซ เลต (Trilisate Disalcid)

Antibiotics type is not a steroid. Sold by pharmacies.

Antibiotics are not the kinds of steroids. Bought without a prescription, including:.

 • อิบูโปรเฟน (Motrin, Advil, Nuprin, Medipren)
 • Aspirin (Bayer, Excedrin, Bufferin).
 • The Frozen sodium (Aleve).
 • คีโตโปรเฟน (Orudis KT)

Risks in the use of antibiotics. Not the kind of steroids.

Antibiotics are not the kinds of steroids. Can cause bleeding and ulcers in the gastrointestinal tract. (GI), severe or life-threatening in some people. Antibiotics are not the kinds of steroids. Also related to the risk of stroke more. Heart failure And increased mortality from diseases related to the heart. Especially when used for a long time. Moreover Drug may prevent disease High Blood Pressure Worse and may cause damage to the kidneys in people aged 60 years and over. 

If you have been following. You must tell your doctor before using antibiotics.

 • High Blood Pressure
 • A history of kidney or liver.
 • asthma
 • A history of ulcers or bleeding in the gastrointestinal Krone's disease or colitis, chronic gastroesophageal reflux disease (GERD).

The researchers found that antibiotics are not the kinds of steroids. A type of drug known as a COX-2 inhibitors (such as Celebrex) have a chance to cause bleeding in the digestive tract or cause abdominal pain than others. You have to tell the doctor that you are taking medicines. To recreational drugs And other supplements do you take the antibiotics. The drug combination of different types of drugs, such as oral formulation for the treatment of symptoms of a cold or flu. Antibiotics may contain other non-steroid as well. You should use this drug very carefully to avoid the risk of serious side effects from a drug overdose.

The side effects of antibiotics.

The side effects of antibiotics are common.

 • There is so much gas in the stomach
 • flatulence
 • Suffered burns to the chest
 • stomachache
 • squeamish
 • Vomiting , diarrhea or constipation
 • Obedient little pain
 • dizziness

Antibiotics are not the kinds of steroids. Cause severe side effects. You must tell your doctor immediately if you experience the following:.

 • Swelling of the mouth, face, lips, tongue, hands, legs, ankles or around the eyes.
 • Wink noise in the ears (tinnitus).
 • itching
 • A rash, hives or severe.
 • Red, peeling skin
 • Symptoms include bruising or bleeding of unknown cause.
 • Unusual weight gain
 • Bloody stools Black or charcoal-like
 • Blood in urine or opaque.
 • amblyopia
 • Severe abdominal pain
 • Vomiting like coffee grounds
 • The whistling breath, difficulty breathing, or unusual items.
 • Pain in the chest or heart rate.
 • Like symptoms of fever
 • Fatigue strength
 • Yellow, yellow eyes or skin (jaundice).
 • Eyes light fight

Antibiotics type is not a steroid. With pregnancy

The use of antibiotics is not a steroid. During pregnancy is fairly controversial. Generally Does not recommend the use of antibiotics is not a steroid. During the third trimester of pregnancy because it increases the risk of complications in children at birth have. There is also some evidence that suggests that the use of antibiotics is not a steroid. According to the doctor in the first half of pregnancy may increase the risk of miscarriage in 2015, the Food and Drug Administration (FDA) has issued a notice regarding the use of antibiotics is not a steroid. And painkillers more during pregnancy, as follows: "Pregnant women should consult their doctors before taking prescription medications or drugs sold over the counter drugs (OTC) women who are using the drug to relieve pain should consult with a medical professional. the risks and benefits of using painkillers such. When there is a need to conceive "Typically, the use of antibiotics, steroids, non-lactating considered secure.

Antibiotics type non-steroids for dogs.

Antibiotics are not the kind of steroids, some types are approved to relieve pain in dogs. It is mainly used in animal arthritis or just get the surgery.

Antibiotics are not the kind of steroids are for dogs.

 • คาร์โปรเฟน (Novox or Rimadyl)
 • เด รา โค ซิบ (Deramaxx)
 • อีโตโดแลค (Etogesic)
 • ฟิโรโคซิบ (Previcox)
 • Meloxicam (Metacam).
 • Tepoxalin (Zubrin)

This drug is relatively safe for dogs. But it is also risky and may cause problems with the liver, kidneys and digestive system. Consult your veterinarian before giving your dog eat antibiotics. Not the kind of steroids.

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
ปลอดภัยหรือไม่ เมื่อใช้สเตียรอยด์
ปลอดภัยหรือไม่ เมื่อใช้สเตียรอยด์

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถ้าให้นมลูก ทานยาแก้อักเสบสิวได้มั้ยค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่