การพักเดินขณะนั่งนานๆ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,454,133 คน

You sit next to a desk all day, right?

Based on new research finds The stands were walking it every five hours in a day's work. It will help make your mood better. He also struggled with sluggish or SE'm hungry. Without the ability to concentrate se but a few. The results of this research showed. I often stay in a short period of time to be effective in the development of body, mind were walking over a long period of time. Which went like this may be an easy starting point. New Year's fitness for people to be tied to a desk all day.
Evidence also showed that many. Sitting for a long time do not get to go. Physical causes emotions were undesirable. The findings also show the seat without that motion makes the blood flow to the lower leg. Were also at risk of vascular stiffness. By creating a sheet of plastic (eg, fat, calcium , protein) in the arteries.

For those who have to sit consecutively for more than eight or nine hours a day. Which is formally in the work of Each Day. High risk to develop diabetes, depression were obese compared to people who are physically moved more often.
To prevent this problem, Researchers were some supervisors have proposed ways to help reduce the time to work. The stations were standing work desk with a treadmill. However, some alternatives were too cumbersome, wasteful and can not be implemented in reality.
Some experts are concerned that. If people exercise Or are physically active during work hours. Can cause tired, grumpy, hungry or distracted than ever. These will affect the performance of undertakings. Long-term health

The new study results (Which was published in International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity ) , researchers from the University of Colorado Anschutz Medical Campus, the Johnson & Johnson Human Performance Institute were other institutions. Decided to try a variety of methods. To help increase the body moving for office workers. (The research was funded primarily by Johnson & Johnson were some of Colorado Nutrition Obesity Research Center)
initially invited researchers. Volunteers staff the office, which is familiar with the work of 30 Battery of health tests done uncompromised crema inquiry. The researchers measured heart rate undertakings. Levels of the stress hormone Volunteers were also given these estimates. The enthusiasm Were fatigue Each person feels. The joy Undertakings appetite or hungry volunteers also tried to make a computer game designed to test the ability of the undertakings to the concentration act.

In the first experiment, one Volunteers are required to sit all the time. Without interference of any kind. In addition to the toilet While the experiment later. Volunteers can walk around. 30 minutes at the start of the trial. Then sit for 5 and a half hours without a fire going again. In the third trial Volunteers must sit for six hours, but this time volunteers will be walking on a treadmill for. First 5 minutes of the start of each hour. In the beginning were the end of the trial but once. The researchers will look at blood levels. stress hormone Also, in the Time of Each Day. The researchers also assessed the subjects of mood, energy, appetite, fatigue undertakings on their own as well.

In addition, volunteers also need to test the idea. In the computer again at the end of the trial but once. The researchers then analyzed the data from all the research I could give any number of metrics that show the volunteers feel. Increases when they have not got anywhere else to sit for the duration of 6 hours The candidates said they would feel more energetic during the day if the body was moved. The Hmong that those activities are included so low once. In other measurements Walk five minutes per hour, but is more efficient than walking for 30 minutes at a time. When the volunteers were moved often. They will assess the happier. The north Alabama were less appetite. Compared with other trials are also on the prospect that the militant Nava will increase during the day. While high-level pulse will start the first of the afternoon after walking in the morning, one at a time.

It was later burned by The result is the difference in the thought process. Whether came to enjoy the day. Or a moving body For a stress hormone that is still in the experimental but once Jack Groppel author. Were founded Johnson & Johnson Human Performance Institute, I take it that the results of this research. "It would be a move or do little. Each moment of the day. It is a simple way to improve the physical, mental undertakings "that he headed. The room did not walk a result, people feel tired. Or more hungry But back backfire Even if the move does not affect the determination of our people or concentrate. So in theory people. It should not affect performance as well. (Both were good, not great)
, although this research study will be small. In the short time Were also limited the number of undertakings paradigm of volunteers in response to the trial. But even then, Dr. Groppel said, "it's clear. The move is significant, "they do not bring that in 2017, this time to five minutes of every hour to an activity that requires physical movement. Whether you are walking down the stairs. Or hallways Hmong or even walking to and from Otea work.

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ทำไมเวลาเจออะไรตกใจทำไมถึงปวดเกร็งที่หลังกับท้องค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
มีรูปร่างที่อ้วนค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่