การตั้งครรภ์

เลือดออกทางช่องคลอดขณะตั้งครรภ์

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
เลือดออกทางช่องคลอดขณะตั้งครรภ์

เลือดออกทางช่องคลอดระหว่างการตั้งครรภ์เป็นภาวะที่พบได้บ่อย โดยทั่วไปไม่ใช่สัญญาณอันตราย แต่บางครั้งอาการเลือดออกอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะร้ายแรงบางอย่างได้ ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่คุณควรรู้ว่าอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของการเกิดเลือดออก และไปพบแพทย์เพื่อตรวจให้แน่ใจว่าคุณและทารกในครรภ์ยังแข็งแรงดีอยู่

เลือดออกทางช่องคลอดในไตรมาสที่ 1 ของการตั้งครรภ์

ประมาณ 20% ของหญิงตั้งครรภ์จะมีเลือดออกบ้างในช่วง 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ สาเหตุของการเกิดเลือดออกในช่วงไตรมาสที่ 1 มีดังนี้

เลือดล้างหน้าเด็ก (Implantation bleeding): คุณอาจพบเลือดออกทางช่องคลอดปริมาณไม่มากในช่วง 6 – 12 วันแรกหลังจากที่คุณตั้งครรภ์ ซึ่งเกิดจากไข่ที่ผสมกับอสุจิฝังตัวที่เยื่อบุโพรงมดลูก ผู้หญิงบางรายอาจไม่รู้ตัวว่ากำลังตั้งครรภ์เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเลือดที่ออกมานี้เป็นเลือดประจำเดือน แต่โดยทั่วไปเลือดล้างหน้าเด็กเป็นเลือดจะออกมาในปริมาณน้อยกว่าประจำเดือนมากและจะเป็นเพียงไม่กี่ชั่วโมงถึงไม่กี่วันก็จะหายไป

แท้งบุตร (Miscarriage): การแท้งบุตรสามารถพบได้บ่อยในช่วง 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับการมีเลือดออกในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าการมีเลือดออกทางช่องคลอดในช่วงนี้จะหมายความว่าคุณจะแท้งเสมอไป ในความเป็นจริงแล้ว หากตรวจพบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านการตรวจอัลตราซาวน์ นั่นหมายความว่ามากกว่า 90% ของหญิงตั้งครรภ์ที่พบเลือดออกในไตรมาสที่หนึ่งจะไม่แท้ง

อาการอื่นๆ ของการแท้งบุตร ได้แก่ การปวดเกร็งที่ท้องส่วนล่างอย่างรุนแรง และพบเนื้อเยื่อหลุดออกมาทางช่องคลอด

การตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic pregnancy): การตั้งครรภ์นอกมดลูกหมายถึง ตัวอ่อนฝังตัวนอกบริเวณมดลูก โดยทั่วไปพบว่าจะฝังตัวที่ท่อนำไข่ (fallopian tube) หากตัวอ่อนยังคงเจริญเติบโตต่อ จะทำให้ท่อนำไข่แตกออกได้ ซึ่งเป็นภาวะร้ายแรงเป็นอันตรายต่อมารดา แม้ว่าการตั้งครรภ์นอกมดลูกจะเป็นภาวะอันตราย แต่ก็พบได้เพียงประมาณ 2% ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด

อาการอื่นๆ ของการตั้งครรภ์นอกมดลูก คือ ปวดท้องเกร็งมาก หรือมีอาการปวดที่ท้องส่วนล่าง และเวียนศีรษะ

ครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy หรือ gestational trophoblastic disease): ภาวะนี้เป็นภาวะที่พบได้น้อยมาก เป็นเนื้อเยื่อผิดปกติที่เจริญอยู่ภายในมดลูกแทนที่จะเป็นตัวทารก ส่วนน้อยเท่านั้นที่เนื้อเยื่อนี้จะพัฒนาเป็นมะเร็งและแพร่กระจายไปที่บริเวณอื่นๆ ของร่างกาย

อาการอื่นๆ ของครรภ์ไข่ปลาอุกก็คือ คลื่นไส้และอาเจียนอย่างรุนแรง และมดลูกขยายตัวใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว

สาเหตุอื่นๆ ของการเกิดเลือดออกในช่วงแรกๆ ของการตั้งครรภ์ ได้แก่:

 • การเปลี่ยนแปลงของปากมดลูก (Cervical changes): ระหว่างการตั้งครรภ์จะมีเลือดไปเลี้ยงที่ปากมดลูกเพิ่มมากขึ้น การมีเพศสัมพันธ์หรือการตรวจแป๊บ (Pap test) ทำให้เกิดการสัมผัสที่บริเวณปากมดลูก ทำให้เกิดเลือดออกได้ การเกิดเลือดออกจากสาเหตุนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล
 • การติดเชื้อ: การติดเชื้อใดๆ ก็ตามที่ปากมดลูก, ช่องคลอด, หรือการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น หนองในเทียม, หนองใน หรือเริม เป็นสาเหตุของการเกิดเลือดออกทางช่องคลอดในช่วงไตรมาสแรกได้

เลือดออกทางช่องคลอดในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของการตั้งครรภ์

เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดในช่วงหลังๆ ของการตั้งครรภ์อาจมีความรุนแรงมากกว่า เพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาที่เกิดขึ้นกับมารดาหรือทารกในครรภ์ได้ หากเกิดเลือดออกทางช่องคลอดในช่วงไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

สาเหตุของการเกิดเลือดออกในระยะหลังๆ ของการตั้งครรภ์ ได้แก่:

ภาวะรกเกาะต่ำ (Placenta previa): ภาวะนี้ภาวะที่รกมาเกาะตัวที่บริเวณส่วนล่างของมดลูก หรืออาจคลุมมาปิดปากมดลูกบางส่วนหรือทั้งหมด ภาวะรกเกาะต่ำเป็นภาวะที่พบได้น้อยในช่วงไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์ พบในหญิงตั้งครรภ์ประมาณ 1 ใน 200 คน อาการคือจะพบเลือดออกทางช่องคลอด ซึ่งจะไม่มีอาการเจ็บครรภ์ แต่เป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์

ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด (Placental abruption): พบได้ประมาณ 1% ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด ซึ่งเป็นภาวะที่รกลอกตัวจากผนังมดลูกก่อนที่จะมีการคลอดทารก ทำให้เกิดเลือดออกระหว่างรกและมดลูก ภาวะนี้เป็นภาวะที่อันตรายมากทั้งต่อมารดาและทารกในครรภ์

อาการและอาการแสดงอื่นๆ ของภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดคือ ปวดท้อง, มดลูกหดรัดตัวแข็ง และปวดหลัง

มดลูกแตก (Uterine rupture): ในกรณีที่พบได้น้อย แผลจากการผ่าตัดคลอดในครรภ์ก่อนหน้านี้อาจปริแตกระหว่างการตั้งครรภ์ได้ ภาวะดมลูกแตกเป็นภาวะฉุกเฉินร้ายแรง และต้องได้รับการผ่าตัดคลอดฉุกเฉิน

อาการอื่นๆ ของภาวะมดลูกแตก คือ อาการปวดท้องน้อยและกดเจ็บที่ท้อง

ภาวะเส้นเลือดสายสะดือทอดผ่านปากมดลูก (Vasa previa):  ภาวะนี้เป็นภาวะที่พบได้น้อยมาก คือเส้นเลือดของสายสะดือหรือรกทอดผ่านบริเวณปากมดลูก ซึ่งสามารถทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารกได้ เพราะเส้นเลือดนี้สามารถฉีกขาดได้ ทำให้ทารกเสียเลือดอย่างรุนแรงและขาดออกซิเจน

อาการแสดงอื่นๆ ที่พบได้ของภาวะนี้คือ อัตราการเต้นของหัวใจทารกผิดปกติ และมีเลือดออกมาผิดปกติ

คลอดก่อนกำหนด (Premature labor): เลือดออกทางช่องคลอดในช่วงท้ายๆ ของการตั้งครรภ์ อาจเป็นสัญญาณของร่างกายที่เตรียมพร้อมสำหรับการคลอด ในเวลาไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ก่อนการคลอดจะเริ่มต้นขึ้น มูกที่ปิดบริเวณปากมดลูกจะหลุดออกทางช่องคลอด ซึ่งมักจะมีเลือดปริมาณเล็กน้อยปนอยู่ในมูกนั้น ทำให้เห็นว่ามีเลือดปน แต่ถ้าการเกิดเลือดออกร่วมกับมีอาการของการคลอดเกิดขึ้นก่อนสัปดาห์ที่ 37 ของการตั้งครรภ์ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจหมายถึงการคลอดก่อนกำหนดได้

อาการอื่นๆ ของการคลอดก่อนกำหนด ได้แก่ การหดตัวของมดลูก, มีของเหลวไหลจากช่องคลอด, ปวดท้อง, ปวดหลังส่วนล่าง

สาเหตุอื่นๆ ของการเกิดเลือดออกทางช่องคลอดในการตั้งครรภ์ระยะหลังๆ

 • การบาดเจ็บที่ปากมดลูกหรือช่องคลอด
 • ติ่งเนื้อโพรงมดลูก (Polyps)
 • มะเร็ง

ฉันต้องทำอย่างไรเมื่อมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดระหว่างการตั้งครรภ์

การมีเลือดออกทางช่องคลอดไม่ว่าจะเป็นไตรมาสใดก็ตามอาจเป็นสัญญาณของการเกิดปัญหาใดๆ ระหว่างการตั้งครรภ์ ดังนั้นหากมีอาการเกิดขึ้น ให้ไปพบแพทย์ คุณสามารถสวมใส่ผ้าอนามัยเพื่อดูได้ว่าเลือดที่ออกมามีปริมาณมากแค่ไหน และจดบันทึกถึงลักษณะของเลือดที่ออกมาได้ (เช่น มีสีชมพู น้ำตาล หรือสีแดง และหลังเลือดเหลว หรือเป็นลิ่มเลือด เป็นต้น) หากมีเนื้อเยื่อใดๆ หลุดออกมาทางช่องคลอด ให้นำไปให้แพทย์ดูด้วย อย่าใช้ผ้าอนามัยแบบสอดหรือมีเพศสัมพันธ์ขณะที่คุณกำลังมีเลือดออกนี้

คุณควรคาดหวังว่าจะได้รับการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูว่ามีอะไรที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดเลือดออกในครั้งนี้หรือไม่ การอัลตราซาวด์ผ่านทางช่องคลอดและผ่านหน้าท้องมักถูกทำไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจติดตามแบบเต็มรูปแบบ

ให้ไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือโทรเรียกรถพยาบาลทันที ถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้ เพราะอาจเป็นสัญญาณของการแท้งบุตรหรือปัญหาร้ายแรงอื่นๆ:

 • ปวดท้องส่วนล่าง หรือหดเกร็งอย่างรุนแรง
 • เลือดออกทางช่องคลอดอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะมีอาการปวดหรือไม่ก็ตาม
 • มีของเหลวไหลจากช่องคลอดปนกับเนื้อเยื่อบางอย่าง
 • เวียนศีรษะ หรือหน้ามืดจะเป็นลม
 • มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส และ/หรือ หนาวสั่น

https://www.webmd.com/baby/guide/bleeding-during-pregnancy#1

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
อะไรคือสัญญาณการฉีกขาดในภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก?
อะไรคือสัญญาณการฉีกขาดในภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก?

เรียนรู้สัญญาณการตั้งครรภ์นอกมดลูกก่อนที่มันจะฉีกขาด

ทำความเข้าใจกับภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy) ใช่หรือไม่ใช่?
ทำความเข้าใจกับภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy) ใช่หรือไม่ใช่?

การตั้งครรภ์ที่เร็วเกินไปที่จะยืนยันด้วยวิธีการทางชีวเคมี

ผลตรวจอัลตราซาวนด์ (ULTRASOUND) แสดงอัตราการเต้นหัวใจที่ค่อนข้างช้าของทารกในครรภ์ช่วงไตรมาสแรก
ผลตรวจอัลตราซาวนด์ (ULTRASOUND) แสดงอัตราการเต้นหัวใจที่ค่อนข้างช้าของทารกในครรภ์ช่วงไตรมาสแรก

ความเสี่ยงของการแท้งบุตรในกรณีที่มีทารกในครรภ์มีอัตราการเต้นของหัวใจที่ค่อนข้างช้าในช่วงไตรมาสแรก