การตั้งครรภ์

ทำความเข้าใจกับภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy) ใช่หรือไม่ใช่?

การตั้งครรภ์ที่เร็วเกินไปที่จะยืนยันด้วยวิธีการทางชีวเคมี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
ทำความเข้าใจกับภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy) ใช่หรือไม่ใช่?

ภาวะแท้งบุตรที่รู้จักกันมานาน คือ ภาวะตั้งครรภ์ตรงไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) หมายถึงการตั้งครรภ์ที่เร็วเกินไปที่จะยืนยันด้วยวิธีการทางชีวเคมี คือการทดสอบตั้งครรภ์ทางปัสสาวะและเลือด ฮอร์โมน (Human Chrorionic Gonardotrpin(HCG) จะทำให้ผลจรวจเป็นบวก แต่ทารกจะไม่พัฒนามากจนเห็นได้ด้วยการตรวจอัลตราซาวนด์ (Ultrasound) ภาวะที่สามารถยืนยันการตั้งครรภ์ด้วยอัลตราซาวนด์(Ultrasound) ก็จะถูกเรียกว่าการตั้งครรภ์ที่มีผลบวกทางคลีนิค (clinical pregnancy) การใช้คำว่า” chemical" ในการอธิบายภาวะตั้งครรภ์ชนิดนี้อาจทำให้สับสน อสุจิและไข่ที่ได้ผสมกันไม่ฝังตัวในมดลูก ทำให้เกิดการแท้งบุตรในช่วงต้นในการตั้งครรภ์

ภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy )คืออะไร?

ภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy ) หรือการแท้งบุตรในช่วงต้นของการตั้งครรภ์มีเพียงหลักฐานของการตั้งครรภ์ที่วัดได้จากระดับฮอร์โมน Human Chrorionic Gonardotrpin(HCG) ในปัสสาวะหรือเลือด ถ้าคุณมีภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) คุณอาจมีผลการทดสอบตั้งครรภ์เป็นบวกก่อน  และเจอผลลบตามมาอีก 2-3 วันต่อมา ในช่วงภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) นั้นเลือดที่ไหลออกมาไม่ได้เป็นเลือดประจำเดือนจริง มันเป็นเลือดที่เกิดจากภาวะแท้งบุตร ผู้หญิงบางคนที่เจอภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy ) อาจไม่รู้ตัวว่ามีการตั้งครรภ์เพราะเลือดที่ออกจากภาวะแท้งบุตรมักจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับช่วงมีประจำเดือนของผู้หญิง

อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy )?

ภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy ) มีอุบัติการณ์ถึงร้อยละ 75 ของภาวะแท้งบุตรทั้งหมด ภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) อาจเกิดเพียงครั้งเดียว ท้องถัดไปมักไม่เกิดอีก อุบัติการณ์นี้เกิดในช่วงต้นมากๆ  จึงยากที่จะเก็บเนื้อเยื่อใด ๆ เพื่อทำการวิเคราะห์และรู้ถึงสาเหตุแท้จริงที่ทำให้เกิดภาวะแท้งบุตรชนิดนี้ แพทย์ตั้งข้อสงสัยว่าภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) เป็นปัญหาจากโครโมโซมในไข่ ความผิดปกติของโครโมโซมเชื่อว่าจะเป็นเหตุผลหลักของภาวะแท้งบุตรทุกชนิด ในไตรมาสแรก ปัญหาเหล่านี้เป็นการสุ่มหมายความว่า ปัญหานี้อาจไม่เกิดขึ้นอีก เพราะไม่ได้เป็นผลของ "ยีนที่ไม่ดี."

ส่วนใหญ่แล้ว ภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy ) จะเกิดขึ้นครั้งเดียว  หมายความว่าการตั้งครรภ์ต่อไปของคุณอาจจะไม่ได้เกิดภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) อีก ในภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy )  จะมีผลตรวจครรภ์ที่เป็นบวก(มีแถบ2 เส้นปรากฏในชุดทดสอบ)  แพทย์อาจบอกว่าภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) เป็นหลักฐานว่าร่างกายคุณสามารถมีการตั้งครรภ์ได้

จะทำอย่างไรถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นกับคุณ?

หากคุณมีผลทดสอบตั้งครรภ์ที่เป็นบวก และมีเลือดออกมาก ควรรีบไปพบแพทย์ทันที มันอาจจะเป็นภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) ซึ่งมีสัญญาณทางกายภาพที่พบมากที่สุด คือ มีเลือดออกมาก และปวดเกร็ง  มีการขับออกของเยื่อบุมดลูก คุณไม่สามารถหยุดการสูญเสียครรภ์และไม่จำเป็นต้องรับการรักษา  แต่ควรปรึกษาแพทย์เพื่อระวังภาวะเลือดออกมาก

ภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) ที่มีการเกิดซ้ำ

หากคุณมีภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) ที่มีการเกิดซ้ำ 2-3 ครั้ง  ควรปรีกษาแพทย์ แพทย์ต้องใช้แนวทางพิเศษอย่างมากและยังมีการศึกษากันน้อย  ในการจัดการกับภาวะตั้งครรภ์ ในกรณีไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) ที่มีการเกิดซ้ำ การเข้าพบแพทย์ทันทีจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการทดสอบและรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม  อาจจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านภาวะมีบุตรยาก

นอกจากนี้ยังมีวิธีการที่จะยืนยันภาวะตั้งครรภ์กรณีที่ ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) ที่บ้านในช่วงหลังจากภาวะเลือดออก  คุณสามารถใช้ชุดทดสอบปัสสาวะที่บ้าน ในช่วงต้นๆของการสูญเสียครรภ์  ถ้าได้ผลบวก  คุณควรทำการทดสอบซ้ำในสัปดาห์ต่อมา; หากการทดสอบที่สองเป็นลบ  คุณอาจมั่นใจว่าเกิดภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy )

เข้าพบแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านภาวะมีบุตรยาก จะช่วยให้เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ที่ประสบความสำเร็จ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
ผลตรวจอัลตราซาวนด์ (ULTRASOUND) แสดงอัตราการเต้นหัวใจที่ค่อนข้างช้าของทารกในครรภ์ช่วงไตรมาสแรก
ผลตรวจอัลตราซาวนด์ (ULTRASOUND) แสดงอัตราการเต้นหัวใจที่ค่อนข้างช้าของทารกในครรภ์ช่วงไตรมาสแรก

ความเสี่ยงของการแท้งบุตรในกรณีที่มีทารกในครรภ์มีอัตราการเต้นของหัวใจที่ค่อนข้างช้าในช่วงไตรมาสแรก

อะไรคือสัญญาณการฉีกขาดในภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก?
อะไรคือสัญญาณการฉีกขาดในภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก?

เรียนรู้สัญญาณการตั้งครรภ์นอกมดลูกก่อนที่มันจะฉีกขาด