Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การตั้งครรภ์

ทำความเข้าใจกับภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy) ใช่หรือไม่ใช่?

การตั้งครรภ์ที่เร็วเกินไปที่จะยืนยันด้วยวิธีการทางชีวเคมี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,531,458 คน

ทำความเข้าใจกับภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy) ใช่หรือไม่ใช่?

ภาวะแท้งบุตรที่รู้จักกันมานาน คือ ภาวะตั้งครรภ์ตรงไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) หมายถึงการตั้งครรภ์ที่เร็วเกินไปที่จะยืนยันด้วยวิธีการทางชีวเคมี คือการทดสอบตั้งครรภ์ทางปัสสาวะและเลือด ฮอร์โมน (Human Chrorionic Gonardotrpin(HCG) จะทำให้ผลจรวจเป็นบวก แต่ทารกจะไม่พัฒนามากจนเห็นได้ด้วยการตรวจอัลตราซาวนด์ (Ultrasound) ภาวะที่สามารถยืนยันการตั้งครรภ์ด้วยอัลตราซาวนด์(Ultrasound) ก็จะถูกเรียกว่าการตั้งครรภ์ที่มีผลบวกทางคลีนิค (clinical pregnancy) การใช้คำว่า” chemical" ในการอธิบายภาวะตั้งครรภ์ชนิดนี้อาจทำให้สับสน อสุจิและไข่ที่ได้ผสมกันไม่ฝังตัวในมดลูก ทำให้เกิดการแท้งบุตรในช่วงต้นในการตั้งครรภ์

ภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy )คืออะไร?

ภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy ) หรือการแท้งบุตรในช่วงต้นของการตั้งครรภ์มีเพียงหลักฐานของการตั้งครรภ์ที่วัดได้จากระดับฮอร์โมน Human Chrorionic Gonardotrpin(HCG) ในปัสสาวะหรือเลือด ถ้าคุณมีภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) คุณอาจมีผลการทดสอบตั้งครรภ์เป็นบวกก่อน  และเจอผลลบตามมาอีก 2-3 วันต่อมา ในช่วงภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) นั้นเลือดที่ไหลออกมาไม่ได้เป็นเลือดประจำเดือนจริง มันเป็นเลือดที่เกิดจากภาวะแท้งบุตร ผู้หญิงบางคนที่เจอภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy ) อาจไม่รู้ตัวว่ามีการตั้งครรภ์เพราะเลือดที่ออกจากภาวะแท้งบุตรมักจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับช่วงมีประจำเดือนของผู้หญิง

โฆษณาจาก HonestDocs
เข้าร่วมงานวิจัยทางการแพทย์วันนี้

ค้นหางานวิจัยที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อรับการรักษาใหม่ที่อาจทำให้อาการของคุณดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีเพื่อสังคม

Hd clinical trial ad

อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy )?

ภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy ) มีอุบัติการณ์ถึงร้อยละ 75 ของภาวะแท้งบุตรทั้งหมด ภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) อาจเกิดเพียงครั้งเดียว ท้องถัดไปมักไม่เกิดอีก อุบัติการณ์นี้เกิดในช่วงต้นมากๆ  จึงยากที่จะเก็บเนื้อเยื่อใด ๆ เพื่อทำการวิเคราะห์และรู้ถึงสาเหตุแท้จริงที่ทำให้เกิดภาวะแท้งบุตรชนิดนี้ แพทย์ตั้งข้อสงสัยว่าภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) เป็นปัญหาจากโครโมโซมในไข่ ความผิดปกติของโครโมโซมเชื่อว่าจะเป็นเหตุผลหลักของภาวะแท้งบุตรทุกชนิด ในไตรมาสแรก ปัญหาเหล่านี้เป็นการสุ่มหมายความว่า ปัญหานี้อาจไม่เกิดขึ้นอีก เพราะไม่ได้เป็นผลของ "ยีนที่ไม่ดี."

ส่วนใหญ่แล้ว ภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy ) จะเกิดขึ้นครั้งเดียว  หมายความว่าการตั้งครรภ์ต่อไปของคุณอาจจะไม่ได้เกิดภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) อีก ในภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy )  จะมีผลตรวจครรภ์ที่เป็นบวก(มีแถบ2 เส้นปรากฏในชุดทดสอบ)  แพทย์อาจบอกว่าภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) เป็นหลักฐานว่าร่างกายคุณสามารถมีการตั้งครรภ์ได้

จะทำอย่างไรถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นกับคุณ?

หากคุณมีผลทดสอบตั้งครรภ์ที่เป็นบวก และมีเลือดออกมาก ควรรีบไปพบแพทย์ทันที มันอาจจะเป็นภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) ซึ่งมีสัญญาณทางกายภาพที่พบมากที่สุด คือ มีเลือดออกมาก และปวดเกร็ง  มีการขับออกของเยื่อบุมดลูก คุณไม่สามารถหยุดการสูญเสียครรภ์และไม่จำเป็นต้องรับการรักษา  แต่ควรปรึกษาแพทย์เพื่อระวังภาวะเลือดออกมาก

ภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) ที่มีการเกิดซ้ำ

หากคุณมีภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) ที่มีการเกิดซ้ำ 2-3 ครั้ง  ควรปรีกษาแพทย์ แพทย์ต้องใช้แนวทางพิเศษอย่างมากและยังมีการศึกษากันน้อย  ในการจัดการกับภาวะตั้งครรภ์ ในกรณีไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) ที่มีการเกิดซ้ำ การเข้าพบแพทย์ทันทีจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการทดสอบและรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม  อาจจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านภาวะมีบุตรยาก

นอกจากนี้ยังมีวิธีการที่จะยืนยันภาวะตั้งครรภ์กรณีที่ ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy ) ที่บ้านในช่วงหลังจากภาวะเลือดออก  คุณสามารถใช้ชุดทดสอบปัสสาวะที่บ้าน ในช่วงต้นๆของการสูญเสียครรภ์  ถ้าได้ผลบวก  คุณควรทำการทดสอบซ้ำในสัปดาห์ต่อมา; หากการทดสอบที่สองเป็นลบ  คุณอาจมั่นใจว่าเกิดภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy )

เข้าพบแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านภาวะมีบุตรยาก จะช่วยให้เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ที่ประสบความสำเร็จ

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
ผลตรวจอัลตราซาวนด์ (ULTRASOUND) แสดงอัตราการเต้นหัวใจที่ค่อนข้างช้าของทารกในครรภ์ช่วงไตรมาสแรก
ผลตรวจอัลตราซาวนด์ (ULTRASOUND) แสดงอัตราการเต้นหัวใจที่ค่อนข้างช้าของทารกในครรภ์ช่วงไตรมาสแรก

ความเสี่ยงของการแท้งบุตรในกรณีที่มีทารกในครรภ์มีอัตราการเต้นของหัวใจที่ค่อนข้างช้าในช่วงไตรมาสแรก

อะไรคือสัญญาณการฉีกขาดในภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก?
อะไรคือสัญญาณการฉีกขาดในภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก?

เรียนรู้สัญญาณการตั้งครรภ์นอกมดลูกก่อนที่มันจะฉีกขาด