ผู้หญิงหรือผู้ชาย?

การหาเพศของทารกในครรภ์

ท้องหรือไม่?
ท้องหรือไม่?

ตอบทุกคำถามที่คุณสงสัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์

อาการแพ้ท้องอย่างรุนแรง (Hyperemesis Gravidarum) คืออะไร?
อาการแพ้ท้องอย่างรุนแรง (Hyperemesis Gravidarum) คืออะไร?

ผู้หญิงที่มีอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรงต่อเนื่องกันเป็นเวลานานมีความเสี่ยงในการคลอด

ภาวะถุงน้ำคร่ำอักเสบ (Chorioamnionitis)
ภาวะถุงน้ำคร่ำอักเสบ (Chorioamnionitis)

ภาวะติดเชื้อในมดลูกจัดเป็นภาวะที่รุนแรง

ยาที่กินเพื่อรักษาโรคมีผลต่อผลตรวจภาวะตั้งครรภ์อย่างไร?
ยาที่กินเพื่อรักษาโรคมีผลต่อผลตรวจภาวะตั้งครรภ์อย่างไร?

โดยทั่วไปมียาไม่กี่ชนิดที่จะส่งผลกระทบต่อผลตรวจภาวะตั้งครรภ์ ซึ่งอาจแปรผลผิดทั้งผลบวกและผลลบ