การเสพติด

การดื่มแอลกอฮอล์วันละแก้วสองแก้วดีหรือไม่?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
การดื่มแอลกอฮอล์วันละแก้วสองแก้วดีหรือไม่?

ผมก็เป็นคนประเภทดื่มวันละแก้วครับ เมื่อเลิกงานกลับถึง ผมผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการดื่มค็อกเทล เบียร์ หรือไวน์สักหนึ่ง ผมชอบรสชาติของมันที่ทําให้รู้สึกถึงกลิ่นไอแห่งการพักผ่อนเมื่อได้เดิน กลับถึงบ้าน ย้อนกลับไปประมาณ 40 กว่าปีก่อน มีผลการศึกษามาก 10 ชิ้นที่แนะว่า การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณพอควร สัมพันธ์กับผลประเมินที่ออกมาว่าช่วยให้สุขภาพดี โดยเฉพาะกรณีที่มุ่งป้องกันโรคหัวใจ โรค หลอดเลือดสมอง และเบาหวาน การดื่มในปริมาณพอควรไม่เพียงลด ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ยังพบว่าในกรณีที่เกิดภาวะหัวใจวายขึ้นมา โอกาสตายของคนกลุ่มนี้ต่ำกว่าทั้งกลุ่มคนที่ดื่มจัดและคนที่ไม่ดื่มเลย

การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณพอควร จะทําให้ระดับคอเลสเตอรอล ชนิดดีในเลือดสูงขึ้นและอาจลดการเกาะตัวกันเองของเกล็ดเลือด (เท่ากับลดโอกาสเกิดลิ่มเลือดไปอุดตัน) จึงมีส่วนลดการเกิดตะกรันในหลอดเลือดแดง ดังนั้น ความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองจึงลดลง

อย่างไรก็ตาม ผลดีต่างๆ ของการดื่มแอลกอฮอล์ได้มาจากการศึกษา ที่ทําอย่างไม่รัดกุมและไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเท่าใดนัก งานวิจัยบางชิ้นเสนอว่า ความสัมพันธ์ระหว่างดื่มแอลกอฮอล์กับผลดีที่เกิดกับหัวใจนั้น น่าจะเป็นจากลักษณะของคนที่ดื่มเป็นครั้งคราว มากกว่าจะเกิดจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อสุขภาพ ผมขอเรียกว่าเป็นภาวะ “ไก่กับไข่” คือเป็นปัญหาที่หาข้อยุติไม่ได้ ซึ่งออกจะพบได้บ่อยในงานวิจัยทางการแพทย์ เป็นไปได้ไหมว่า ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางนั้น น่าจะมีคุณสมบัติ อื่น ๆ ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพด้วย อย่างเช่น ผู้ที่ดื่มด้วยความสุขุมละเมียด มีแนวโน้มจะเป็นคนที่กินอิ่มแล้วเลิก หรือปฏิเสธของหวาน คําถามเหล่านี้ มีความสําคัญอย่างยิ่ง ก่อนที่จะด่วนสรุปว่าแอลกอฮอล์มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

มาตรฐานชั้นดีในงานวิจัยทางการแพทย์คือ ทําการทดลองศึกษาแบบ สุ่มโดยไม่ทราบทั้ง 2 ฝ่าย (double-blinded randomized controlled trial) โดยมีกลุ่มควบคุมเป็นตัวเปรียบเทียบ ในการศึกษาชนิดนี้ เรานําผู้ร่วมทดลองทั้งหมด มาแบ่งโดยการสุ่ม ให้ใช้ยาชนิดที่ศึกษากับใช้ ยาหลอก (หน้าตาเหมือนยาแต่เป็นแค่แป้งอัด ไม่มีสรรพคุณใด) โดยที่ทั้งผู้ร่วมทดลองและผู้วิจัยต้องไม่ทราบว่าใครจะอยู่กลุ่มไหน จนกว่าจะสิ้นสุด การวิจัย เพื่อหาคําตอบที่แท้จริงว่าผลต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันอย่างไร การแบ่งกลุ่มด้วยการ

นี้ยังสําคัญ เพราะนิสัยอีกหลายอย่างทําให้แต่ละคนมีแนวโน้มจะเป็นโรคต่างกันอย่างเช่น การมีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ สูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง จะถูกแบ่งไปอยู่ในทั้ง 2 กลุ่ม

การวิจัยอย่างสมบูรณ์แบบในอุดมคตินั้น หากผมอยากศึกษาว่า การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณพอควร ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจหรือไม่ ผมจะต้องมีกลุ่มผู้ร่วมทดลองขนาดใหญ่ (ควรจะหลายพันคน) มาแบ่งกลุ่ม ด้วยการสุ่มว่า คนไหนจะได้อยู่กลุ่มดื่มพอควร หรือไม่ดื่ม หลังจากนั้นก็ติดตามไป 10 ปี ผมก็จะได้คําตอบออกมา แต่เห็นได้ชัดว่า การศึกษานี้ไม่ถูกหลักจริยธรรม เพราะเราทราบกันดีอยู่ว่าการดื่มสุรานั้นมีข้อเสียนานาประการ แต่หากว่าทําได้จริง เราย่อมจะได้คําตอบที่อยากรู้ครับ

เมื่อเราไม่สามารถทําการศึกษาแบบที่กล่าวมาได้ เราก็เลยต้องทําการศึกษาแบบ “เฝ้าสังเกตการณ์” ครับ เราเปรียบเทียบกลุ่มคนที่เป็นโรคหัวใจหรือเคยหัวใจวายมาแล้ว และพยายามค้นหาว่าแอลกอฮอล์ที่พวกเขาดื่มมีปริมาณแตกต่างกันไหม การศึกษาแบบหลังนี้ไม่ให้ผลสรุปที่แน่นอนเพราะมีหลายเรื่องซึ่งต้องคํานึงถึง ทั้งการบิดเบือนทางสถิติและไหนยังจะมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ของโรคหัวใจที่ไม่ได้ควบคุม

จากข้อมูลที่มีผมขอกล่าวว่า ผมเชื่อว่าการดื่มแอลกอฮอล์แต่พอควรนั้นมีผลดีต่อสุขภาพ แต่ก็ไม่มากพอที่จะชวนให้ผู้ที่ไม่ดื่มเปลี่ยนมาเริ่มดื่มครับ สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่แนะนําการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพหัวใจแข็งแรง มีความเห็นสอดคล้องว่า อย่าหัดดื่มเพียงเพราะหวังว่าจะช่วยปกป้องคุณจากโรคหัวใจ อย่างที่ทราบกันดีอยู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีความเสี่ยงหลายประการสถิติ ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคพบว่า ในแต่ละปีสหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิต 79,000 ราย และอีกมากกว่า 1,500,000 รายต้องนอนโรงพยาบาลด้วย เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราเกินขนาด ตัวอย่างเช่น อุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ โรคตับ การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ความพิการแต่กําเนิด ความดันโลหิตสูง ติดสุรา ยังมีผลการศึกษาบางชิ้นที่แสดงให้เห็นว่า มีอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมสูงขึ้นในผู้ที่ดื่มสุราปานกลาง แม้ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นไม่มาก แต่หากคุณมีปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมอยู่แล้ว ควรพิจารณาเรื่อง เข้าไปด้วย ก่อนตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คุณที่เป็นนักดื่มอยู่แล้วละ ควรดื่มแค่ไหนถึงจะดี อย่างที่บอกครับ ผมมันประเภท “ดื่มวันละแก้ว” หรือถ้าไปทานมื้อค่ำนอกบ้านก็อาจจะ 2 แก้ว กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ให้คําจํากัดความของการดื่มปานกลางว่า วันละ 1 ดื่ม (drink) สําหรับผู้หญิง และไม่เกินวันละ ในผู้ชาย ที่นี้ “ดื่ม” คืออะไร? อาจจะไม่มากเท่าที่คุณนึกหรอกครับ สําหรับไวน์ 1 ดื่มเท่ากับ 5 ออนซ์ คือ 150 ซีซี น้อยกว่าแก้วน้ำผลไม้ ธรรมดาอีกครับ (ลองตวงของเหลวปริมาณ 150 ซีซี เทลงแก้วไวน์ดูนะครับ คุณอาจต้องแปลกใจ แล้วจะได้ทราบว่า ต่อไปนี้ควรจะเทแค่ไหน) สำหรับเบียร์ 1 ดื่ม เท่ากับขวดปกติขนาด 12 ออนซ์ (360 ซีซี) ถ้าเป็นสุราแรง อย่างวอดก้า 80 ดีกรี 1 ดื่ม เท่ากับครึ่งออนซ์ (15 ซีซี) ติดก้นแก้วแบบนี้ บาร์เทนเดอร์เขาไม่รินกันหรอกครับ แต่นี่เรากําลังพูดถึงการดื่มเพื่อสุขภาพ หัวใจกันอยู่ และผมขอย้ำว่า นี่คือปริมาณที่จํากัดต่อวัน จึงไม่สามารถนํามาคิดว่า งั้นรอรวมกัน 7 วันกินรวดเดียวคืนวันเสาร์ อย่างนั้นผิดนะครับ

 เช่นเดียวกับการตัดสินใจทางการแพทย์ทั้งหลายคือ ไม่มีคําตอบ ตายตัวที่ใช้ได้กับทุกคน คุณต้องชั่งน้ำหนักระหว่างผลดีผลเสียของคุณเอง พิจารณาประวัติโรคหัวใจในครอบครัว โรคติดสุรา ตลอดจนมะเร็งเต้านม โดยส่วนตัวผมเห็นว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันละ 1 ดื่ม หรืออาจ จะ 2 ดื่มในบางวันนั้น เป็นการกระทําที่ปลอดภัย และอาจจะมีประโยชน์ ในการบํารุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดด้วยก็เป็นได้

บทสรุปของหมอเบซเซอร์

ปฏิบัติตามคําแนะนําของสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา : หากคุณดื่ม แอลกอฮอล์ระดับปานกลางอยู่แล้ว รักษาระดับไว้ที่วันละ 1 หรือ 2 ดื่ม ถ้าคุณไม่ดื่ม ก็ไม่ควรคิดจะเริ่มดื่มเพื่อเห็นแก่สุขภาพ

 หากคุณเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์และอยากอ่านเกี่ยวกับหัวข้อนี้เพิ่มเติม สามารถสนับสนุนผู้แต่ง นายแพทย์ริชาร์ด เบซเซอร์  ได้โดยการซื้อหนังสือ “ความจริงจากหมอไขข้อกังขาปัญหาสุขภาพ”

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่