การรักษา

อาการไอ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
อาการไอ

อาการไอเกิดได้ทั้งการไอแห้งและไอแบบมีเสมหะ พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับโรคหวัดธรรมดามากที่สุด แต่การไอก็อาจเป็นอาการแสดงของภาวะร้ายแรงได้ เช่น ภาวะหัวใจวาย โรคปอดบวม หรือเกิดจากการจับหืดเฉียบพลัน (exacerbation) ของโรคหืดหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ขั้นแรกจริงจำเป็นต้องถูกวินิจฉัยเบื้องต้นว่าสาเหตุของอาการไอนั้นเกิดจากสาเหตุที่รุนแรง หรือเป็นเพียงการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน (โรคหวัดธรรมดา) อาจเกิดจากจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ โรคกรดไหลย้อน การสูบบุหรี่ หรือประกอบอาชีพที่มีการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจก็ก่อให้เกิดอาการไอได้เช่นเดียวกัน

ยาสำหรับบรรเทาอาการไอ

สามารถแบ่งยาตามกลไกการออกฤทธิ์ได้ สามกลุ่ม คือ ยากลุ่มกดอาการไอ ยากลุ่มขับเสมหะ และยากลุ่มละลายเสมหะ

ยากลุ่มกดอาการไอ (antitussive)

ตัวยาในกลุ่มนี้คือ เดกซ์โตรมีทอแฟน (dextromethorphan) เป็นยากดอาการไอที่ไม่ใช่สารเสพติด มีความแรงในการกดการไอเทียบเท่ากันกับโคเดอีน มีข้อบ่งใช้สำหรับการไอชนิดไม่มีเสมหะและบรรเทาอาการไอชั่วคราวที่เกิดจากการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ไม่ใช้ยานี้เพื่อกดอาการไอ้ต่อเนื่องหรือการไอเรื้อรัง เช่น การไอที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ถุงลมโป่งพอง โรคหืด ตัวยามีทั้งรูปแบบยาเม็ดและยาอม สำหรับผู้ใหญ่ ไม่รับประทานยาในรูปแบบเม็ดเกิน 120 มิลลิกรัมต่อวัน และไม่อมยาอมที่มีส่วนผสมของเดกซ์โตรมีทอแฟนเกิน 10 เม็ดต่อวัน ยาอีกตัวหนึ่งที่มีฤทธิ์กดอาการไอ คือยาโคเดอีน (codeine) แต่ไม่สามารถจำหน่ายในร้านขายยาได้เนื่องจากเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทที่ 3 เฉพาะสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยค้างคืนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการจำหน่ายยาโคเดอีน

ยากลุ่มขับเสมหะ (expectorant)

ตัวยาในกลุ่มนี้ไม่มีผลการศึกษาทางคลินิกบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการรักษาอาการไอ ยากลุ่มขับเสมหะมีกลไกลดการยึดเกาะและลดแรงตึงผิวของเสมหะ ทำให้เสมหะมีความข้นหนืดน้อยลง สามารถขับออกมาผ่านระบบทางเดินหายใจส่วนบนได้ง่ายขึ้น การทำให้ทางเดินหายใจโล่งคาดว่าอาจช่วยลดอาการไอได้ แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆเมื่อรับประทานยากลุ่มนี้เนื่องจากน้ำจะช่วยให้เสมหะมีความหนืดลดลง หรือาจใช้ยานี้ร่วมกับยาแก้ไอชนิดอื่น ยาในกลุ่มนี้ ได้แก่ ไกวเฟนิซิน (guaifenesin) มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการไอแห้งและไอแบบมีเสมหะใกล้เคียงกัน ไม่ใช้ยานี้เพื่อกดอาการไอ้ต่อเนื่องหรือการไอเรื้อรัง ขนาดยาที่ใช้ในผู้ใหญ่คือ 200 ถึง 400 มิลลิกรัม ทุก 4 ชั่วโมง และไม่เกินวันละ 2400 มิลลิกรัม มีการรายงานว่าต้องรับประทานอย่าน้อย 1200 มิลลิกรัมจริงจะเห็นผลในการบรรเทาอาการไอ

ยากลุ่มละลายเสมหะ (mucolytic)

ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์ที่เสมหะโดยลดความหนืดของเสมหะ และเพิ่มการทำงานของเซลล์ที่ช่วยโบกพัดเสมหะ ทำให้เสมหะขับออกได้ง่ายยิ่งขึ้น ยากลุ่มนี้ใช้สำหรับอาการไอแบบมีเสมหะ ยาในกลุ่มละลายเสมหะ ได้แก่ บรอมเฮกซีน ขนาดรับประทานสำหรับผู้ใหญ่ คือ 8 ถึง 16 มิลลิกรัม วันละสามครั้ง ยาเอมบรอกซอล (ambroxol) ขนาดรับประทานสำหรับผู้ใหญ่ คือ 60 ถึง 120 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทานวันละสองถึงสามครั้ง อะเซทิลซิสเทอีน (acetylcysteine) มีกลไกในการทำลายโครงสร้างของเสมหะทำให้เสมหะข้นเหนียวน้อยลง มีในรูปแบบของยาอมและยาแบบเม็ดฟู่

การบำบัดนอกเหนือจากการใช้ยา

การหลีกเลี่ยงการสัมผัส การสูดรับสารก่อการระคายเคืองเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดในผู้ป่วยที่มีอาการไอจากสารก่อการระคายเคือง การเลิกบุหรี่สามารถช่วยลดอาการไอได้เนื่องจากควันบุหรี่และสารพิษในบุหรี่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและส่งผลต่อการเกิดโรคในระยะยาว การดื่มน้ำในปริมาณมาก (มากกว่า 8 แก้วต่อวัน) มีผลดีทำให้ร่างกายมีปริมาณน้ำมากพอและอาจช่วยให้เมือกที่ติดในทางเดินหายใจมีความข้นน้อยลง สามารถขับออกมาได้ง่ายขึ้นซึ่งก็จะช่วยลดการระคายเคืองได้ การใช้สเปรย์หรือลูกอมสมุนไพรชะเอมเทศช่วยให้ชุ่มคอสามารถก็สามารถบรรเทาอาการไอได้เช่นเดียวกัน

 

 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่