ความรู้สุขภาพ

วิธีปฐมพยาบาล ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มิ.ย. 6, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
เมื่อผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ การได้รับการปฐมพยาบาลแก้ไขอย่างทันท่วงที จะทำให้ผู้ป่วยรอดพ้นจากอันตรายได้ ตรงกันข้ามถ้าให้ความช่วยเหลือช้าไป ก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

a12.gif สารพิษ ในที่นี้หมายถึง สารที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายคนเราแล้ว ทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรืออาจทำให้เสียชีวิตได้ ผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือในระยะแรกไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์เสมอไป แต่ควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ตามสมควรเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลผู้ได้รับสารพิษ ไม่เช่นนั้นแทนที่จะเป็นการช่วยเหลือ กลับกลายเป็นการทำให้เกิดความยุ่งยากในการปฐมพยาบาลรักษาต่อไป

a12.gif การให้การช่วยเหลือระยะแรก มีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการดูดซึมสารพิษเข้าสู่ร่างกาย จนกระทั่งถึงขั้นที่เป็นอันตราย หรือมีจำนวนมากเกินกว่าจะทำการแก้ไขได้ ซึ่งก็สามารถทำได้โดยวิธีการที่ทำให้การดูดซึมลดน้อยลง และการขจัดสารพิษออกจากร่างกาย สำหรับการจะทำอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสารพิษที่ได้รับชนิดใด ซึ่งพอจะแยกกล่าได้คร่าว ๆ ดังนี้

1. สารพิษที่ได้รับโดยวิธีรับประทานเข้าไป

        ลดการดูดซึม สามารถทำได้โดยการให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ 1 หรือ 2 แก้ว หรืออาจจะใช้น้ำนมแทนน้ำก็ได้ และถ้ามีผงถ่านก็อาจจะให้ผู้ป่วยรับประทานผงถ่านผสมน้ำโดยในผู้ใหญ่ให้ประมาณ 50-100 กรัม ในเด็กให้ 25 กรัม


 
        การทำให้ผู้ป่วยอาเจียน โดยให้ยากระตุ้นให้อาเจียน (Syrup of Ipecae) ในผู้ใหญ่รับประทานประมาณ 30 มิลลิลิตร ในเด็กลดขนาดลงครึ่งหนึ่ง ถ้าไม่อาเจียนอาจห้ำได้อีกครั้ง
 
*ข้อควรระวังในการทำให้ผู้ป่วยอาเจียนคือ ควรจัดให้ศีรษะผู้ป่วยอยู่ต่ำ ๆ
เพื่อระวังไม่ให้ผู้ป่วยเกิดอาการสำลักสูดเอาเศษอาหารเข้าทางเดินหายใจซึ่งจะเป็นอันตรายได้*

 
ข้อห้าม ในการทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษอาเจียนคือ
  • สารพิษชนิดที่เป็นพวกกรดหรือด่าง
  • สารพิษชนิดที่เป็นพวกน้ำมันเบนซิน, น้ำมันก๊าด หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปิโตรเลียม
  • ผู้ป่วยที่ประวัติว่าชัก เพราะว่าการกระตุ้นให้อาเจียนอาจทำให้ผู้ป่วยชักได้
กรณีที่ไม่มียากระตุ้นให้อาเจียน อาจใช้ไข่ขาว หรือใช้มือกระตุ้น บริเวณคอให้ผู้ป่วยอาเจียน ซึ่งการใช้มือล้วงควรทำให้ด้วยความระมัดระวัง

       การล้างท้อง ซึ่งในขั้นตอนนี้คงจะต้องทำในที่มีเครื่องเมือพอเพียง เช่น ที่โรงพยาบาล วิธีการทำจะไม่ขอกล่าวในที่นี้

       การให้ยาระบาย เพื่อขจัดสารที่ไม่ถูกดูดซึม ให้ออกมาจากร่างกายโดยเร็ว

2. สารพิษที่ได้รับทางผิวหนัง

a12.gif การให้ความช่วยเหลือ สามารถทำได้โดยถอดเสื้อผ้าหรือสิ่งปกคลุมออก แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด

3. สารพิษที่เป็นสารเคมีเข้าตา

a12.gif การช่วยเหลือก็ทำคล้าย ๆ สารพิษที่ได้รับทางผิวหนังคือ ใช้น้ำสะอาดล้างออกให้เร็วและมากที่สุดเท่าที่มากได้ แล้วจึงนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล

4. สารพิษที่ได้รับจากการสูดดมเข้าไป

a12.gif พาผู้ป่วยออกพ้นจากบริเวณที่มีสารพิษโดยเร็ว ให้ไปอยู่ในที่มีอากาศบริสุทธิ์ และถ้ามีออกซิเจนให้ผู้ป่วยก็ยิ่งดี

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่