ภาวะหัวใจวายคืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 24, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที

มากกว่าห้าล้านคนในสหรัฐอเมริกามีภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)

ภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)เป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถทำหน้าที่สูบฉีดเลือดเข้าออกได้ตามปกติ มีการเรียกอีกอย่างว่าภาวะแน่นหน้าอก (congestive heart failure)ซึ่งฟังดูเหมือนหัวใจหยุดทำงาน แต่ภาวะจริงไม่ได้รุนแรงเช่นนั้น ภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)เป็นภาวะรุนแรง มักตามมาของโรคหลอดเลือดหัวใจหลายประเภท สมาคมโรคหัวใจอเมริกัน (The American Heart Association (AHA)) รายงานว่ามากกว่า 5 ล้านคนในสหรัฐฯมีภาวะหัวใจวาย(Heart Failure) แม้ว่ายังไม่สามารถรักษาภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)ให้หายขาด ยารักษาโรคและการดำรงวิถีชีวิตสุขภาพที่ดี จะช่วยให้สภาวะโรคดีขึ้นและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อาการแสดงที่เกิดขึ้นระหว่างมีภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)?

ภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)เกิดขึ้นเมื่อมีการลดการไหลเวียนของเลือดไปยังร่างกายและเลือดที่ค้างอยู่ไม่ได้ถูกสูบกลับจนเกิดอาการบวมคั่ง(congestion)ของปอด ตับ ช่องท้องและแขนขาด้านล่าง ภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)ไม่ได้ก่อให้เกิดอาการบวมคั่ง(congestive)อย่างเดียว  อาจมีอาการหายใจขัดหรืออ่อนเพลียร่วมด้วย เนื่องจากร่างกายไม่ได้สร้างของเหลวอื่นมาแทนเลือดที่ไม่ได้ส่งมาเลี้ยง ในระหว่างที่มีภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)ร่างกายจะพยายามชดเชยเลือดที่ขาดส่งในรูปแบบต่างๆ โดย:

 • ขยายห้องหัวใจเพื่อเพิ่มการยืดและหดตัวàเพื่อเพิ่มการสูบฉีดโลหิต
 • หัวใจที่โตขึ้น ก่อให้เกิด
 • ภาวะที่ร่างกายกักเก็บของเหลวมากขึ้นเช่นในปอด
 • หัวใจเต้นผิดปกติ
 • กล้ามเนื้อหัวใจโตจากเซลล์ที่หัวใจขยายเพื่อให้หัวใจสามารถปั๊มเลือดออกไปยังส่วนต่างๆร่างกายเช่น ไต สมอง ได้ดีขึ้น และเร็วขึ้น

การชดเชยของหัวใจข้างต้นจะก่อให้เกิดภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)ชั่วคราว และแย่ลงเรื่อยๆ ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการเมื่อยล้า มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจและอาการอื่นๆตามมา จึงเป็นเหตุผลที่ใช้อธิบายว่าทำไมผู้มีภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)ต้องใช้เวลาหลายปีจึงรู้ตัวว่าตนเองป่วยเป็นภาวะนี้

ประเภทของภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)

ภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)จะให้ผลกระทบต่อกล้ามหัวใจด้านซ้ายหรือด้านขวาหรือทั้งสองข้าง แต่ด้านซ้ายจะได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรก ภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)ด้านซ้าย: ห้องหัวใจฝั่งซ้ายจะมีขนาดใหญ่กว่าห้องอื่น ๆ ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการทำงานปกติของหัวใจเนื่องจากมีเป็นจุดที่มีพลังงานสูบฉีดมากที่สุดของหัวใจ หัวใจด้านซ้าย (หรือเรียกว่า left Ventricular) ต้องทำงานหนักขึ้นในภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)เพื่อสูบฉีดเลือดในปริมาณเท่ากัน

ภาวะหัวใจวายด้านซ้ายแบ่งเป็นสองประเภท:

1.Systolic failure เกิดขึ้นเมื่อ ห้องหัวใจด้านซ้ายสูญเสียความสามารถในการหดตัวตามปกติ ทำให้หัวใจไม่สามารถมีแรงพอที่จะปั๊มให้เลือดไหลเวียนออกไปได้เพียงพอ

2. Diastolic failure (หรือเรียกว่าdiastolic dysfunction, heart failure with preserved ejection fraction, or HFPEF) กล้ามเนื้อห้องหัวใจด้านซ้ายเกิดสภาวะแข็งขึ้นมา ทำให้หัวใจไม่สามารถเติมเลือดได้ในจังหวะคลายตัวของการเต้น

3. ภาวะหัวใจวายด้านขวา (Right-sided heart failure):มักเกิดขึ้นเนื่องจากภาวะหัวใจวายด้านซ้าย เมื่อหัวใจห้องซ้ายล้มเหลว ของเหลวในร่างกายที่มีความดันเพิ่มขึ้นจะถูกส่งกลับมาที่หัวใจด้านขวาผ่านปอดทำให้เกิดความเสียหายต่อหัวใจด้านขวา เมื่อหัวใจด้านขวาสูญเสียพลังในการสูบฉีดเลือด เลือดที่สะสมในเส้นเลือดดำของร่างกายจะทำให้เกิดอาการคั่งบวมในขา ข้อเท้า ระบบทางเดินอาหารและตับ

สาเหตุของภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)

ภาวะต่อไปนี้อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจวาย(Heart Failure) โดยไม่รู้ตัว:

 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary artery disease )เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของภาวะภาวะหัวใจวาย(Heart Failure) คือเกิดการตีบของหลอดเลือดแดงที่ส่งเลือดไปยังกล้ามเนื้อหัวใจ
 • ภาวะแผลเป็นเนื่องจากภาวะหัวใจวายก่อนหน้า ซึ่งรบกวนความสามารถในการสูบฉีดโลหิตของกล้ามเนื้อหัวใจตามปกติ
 • ภาวะความดันโลหิตสูง (blood pressure) ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักมากกว่าปกติในการทำให้มีการไหลเวียนของเลือดไปทั่วร่างกาย
 • โรคลิ้นหัวใจไม่ปกติ(Heart valve disease) ที่เกิดจากไข้รูมาติกหรือการติดเชื้ออื่น ๆ ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นในการทำให้เลือดไหลเวียนตามปกติ; เมื่อเวลาผ่านไป งานที่เพิ่มขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงน้อยลง
 • การติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ หรือกล้ามเนื้อหัวใจเช่น endocarditis หรือ myocarditis จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ
 • โรคหัวใจบกพร่องแต่กำเนิด (Congenital heart disease )จะทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นในการสูบฉีดเลือดผ่านหัวใจและอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)
 • ความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจ (เช่น cardiomyopathy) ที่เกิดจากหลายสาเหตุรวมถึงการติดเชื้อ การเสพสุราและการใช้ยาเสพติด อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)
 • หัวใจเต้นผิดปกติ (เรียกว่าภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ) อาจเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วเกินไปซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจอ่อนแอเป็นเหตุไม่ให้เลือดไหลเข้าสู่ร่างกายได้เพียงพอ
 • โรคปอดเรื้อรังเช่นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease (COPD))หรือภาวะถุงลมโป่งพอง
 • ก้อนเลือดในปอดอุดตัน(pulmonary embolism)
 • ภาวะโลหิตจางและการสูญเสียเลือดมากเกินไป
 • ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานอาจส่งผลต่อภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความดันโลหิตสูง และ ภาวะเส้นเลือดแข็ง(atherosclerosis)
 • การเป็นโรคอ้วนอาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจทำงานบกพร่อง(cardiomyopathy)หัวใจต้องทำงานหนักกว่าที่คนที่ไม่เป็นโรคอ้วน
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจทำให้ภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)แย่ลงหรือเกิดปฏิกิริยาด้านลบกับยาที่ใช้รักษาภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)
 • แอลกอฮอล์อาจทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจทำงานบกพร่อง(cardiomyopathy)และลดความสามารถในการสูบฉีดเลือดของหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีข้อใดต่อไปนี้สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคภาวะหัวใจวาย(Heart Failure):

 • ความดันโลหิตสูง
 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในอดีต(Past heart attack)
 • เบาหวาน
 • การหยุดหายใจขณะหลับ(Sleep apnea)
 • โรคหัวใจบกพร่องแต่กำเนิด (Congenital heart defects )
 • ลื้นหัวใจชำรุด(Valvular heart disease)
 • การติดเชื้อไวรัส
 • การดื่มแอลกอฮอล์
 • การสูบบุหรี่
 • โรคอ้วน
 • โรคหัวใจเต้นผิดปกติ

การมีชีวิตหลังเกิดภาวะหัวใจวาย (heart failure)

(heart failure) ขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการของโรค เช่นเดียวกับปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงอายุ อย่างไรก็ตาม The American Heart Association (AHA) รายงานว่าประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีโรคภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)จะตายภายในห้าปีหลังการวินิจฉัยโรค

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถ้าความดันขึ้นสูง240 บ่อยดีไหมคะ แล้วจะแก้ไขยังไงดีคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
heart failure, heart attack and cardiac arrest ภาษาไทยใช้คำว่าอะไรคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่