Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

ภาวะหัวใจวาย (Heart Failure) คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 944,368 คน

ภาวะหัวใจวาย (Heart Failure) เป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถทำหน้าที่สูบฉีดเลือดเข้าออกได้ตามปกติ มีการเรียกอีกอย่างว่าภาวะแน่นหน้าอก (congestive heart failure)ซึ่งฟังดูเหมือนหัวใจหยุดทำงาน แต่ภาวะจริงไม่ได้รุนแรงเช่นนั้น ภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)เป็นภาวะรุนแรง มักตามมาของโรคหลอดเลือดหัวใจหลายประเภท สมาคมโรคหัวใจอเมริกัน (The American Heart Association (AHA)) รายงานว่ามากกว่า 5 ล้านคนในสหรัฐฯมีภาวะหัวใจวาย(Heart Failure) แม้ว่ายังไม่สามารถรักษาภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)ให้หายขาด ยารักษาโรคและการดำรงวิถีชีวิตสุขภาพที่ดี จะช่วยให้สภาวะโรคดีขึ้นและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อาการของภาวะหัวใจวาย 

ภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)เกิดขึ้นเมื่อมีการลดการไหลเวียนของเลือดไปยังร่างกายและเลือดที่ค้างอยู่ไม่ได้ถูกสูบกลับจนเกิดอาการบวมคั่ง(congestion)ของปอด ตับ ช่องท้องและแขนขาด้านล่าง ภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)ไม่ได้ก่อให้เกิดอาการบวมคั่ง(congestive)อย่างเดียว  อาจมีอาการหายใจขัดหรืออ่อนเพลียร่วมด้วย เนื่องจากร่างกายไม่ได้สร้างของเหลวอื่นมาแทนเลือดที่ไม่ได้ส่งมาเลี้ยง ในระหว่างที่มีภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)ร่างกายจะพยายามชดเชยเลือดที่ขาดส่งในรูปแบบต่างๆ โดย:

 • ขยายห้องหัวใจเพื่อเพิ่มการยืดและหดตัวàเพื่อเพิ่มการสูบฉีดโลหิต
 • หัวใจที่โตขึ้น ก่อให้เกิด
 • ภาวะที่ร่างกายกักเก็บของเหลวมากขึ้นเช่นในปอด
 • หัวใจเต้นผิดปกติ
 • กล้ามเนื้อหัวใจโตจากเซลล์ที่หัวใจขยายเพื่อให้หัวใจสามารถปั๊มเลือดออกไปยังส่วนต่างๆร่างกายเช่น ไต สมอง ได้ดีขึ้น และเร็วขึ้น

การชดเชยของหัวใจข้างต้นจะก่อให้เกิดภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)ชั่วคราว และแย่ลงเรื่อยๆ ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการเมื่อยล้า มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจและอาการอื่นๆตามมา จึงเป็นเหตุผลที่ใช้อธิบายว่าทำไมผู้มีภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)ต้องใช้เวลาหลายปีจึงรู้ตัวว่าตนเองป่วยเป็นภาวะนี้

ประเภทของภาวะหัวใจวาย

ภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)จะให้ผลกระทบต่อกล้ามหัวใจด้านซ้ายหรือด้านขวาหรือทั้งสองข้าง แต่ด้านซ้ายจะได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรก ภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)ด้านซ้าย: ห้องหัวใจฝั่งซ้ายจะมีขนาดใหญ่กว่าห้องอื่น ๆ ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการทำงานปกติของหัวใจเนื่องจากมีเป็นจุดที่มีพลังงานสูบฉีดมากที่สุดของหัวใจ หัวใจด้านซ้าย (หรือเรียกว่า left Ventricular) ต้องทำงานหนักขึ้นในภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)เพื่อสูบฉีดเลือดในปริมาณเท่ากัน

ภาวะหัวใจวายด้านซ้ายแบ่งเป็นสองประเภท:

1.Systolic failure เกิดขึ้นเมื่อ ห้องหัวใจด้านซ้ายสูญเสียความสามารถในการหดตัวตามปกติ ทำให้หัวใจไม่สามารถมีแรงพอที่จะปั๊มให้เลือดไหลเวียนออกไปได้เพียงพอ

2. Diastolic failure (หรือเรียกว่าdiastolic dysfunction, heart failure with preserved ejection fraction, or HFPEF) กล้ามเนื้อห้องหัวใจด้านซ้ายเกิดสภาวะแข็งขึ้นมา ทำให้หัวใจไม่สามารถเติมเลือดได้ในจังหวะคลายตัวของการเต้น

3. ภาวะหัวใจวายด้านขวา (Right-sided heart failure):มักเกิดขึ้นเนื่องจากภาวะหัวใจวายด้านซ้าย เมื่อหัวใจห้องซ้ายล้มเหลว ของเหลวในร่างกายที่มีความดันเพิ่มขึ้นจะถูกส่งกลับมาที่หัวใจด้านขวาผ่านปอดทำให้เกิดความเสียหายต่อหัวใจด้านขวา เมื่อหัวใจด้านขวาสูญเสียพลังในการสูบฉีดเลือด เลือดที่สะสมในเส้นเลือดดำของร่างกายจะทำให้เกิดอาการคั่งบวมในขา ข้อเท้า ระบบทางเดินอาหารและตับ

สาเหตุของภาวะหัวใจวาย

ภาวะต่อไปนี้อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจวาย(Heart Failure) โดยไม่รู้ตัว:

 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary artery disease )เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของภาวะภาวะหัวใจวาย(Heart Failure) คือเกิดการตีบของหลอดเลือดแดงที่ส่งเลือดไปยังกล้ามเนื้อหัวใจ
 • ภาวะแผลเป็นเนื่องจากภาวะหัวใจวายก่อนหน้า ซึ่งรบกวนความสามารถในการสูบฉีดโลหิตของกล้ามเนื้อหัวใจตามปกติ
 • ภาวะความดันโลหิตสูง (blood pressure) ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักมากกว่าปกติในการทำให้มีการไหลเวียนของเลือดไปทั่วร่างกาย
 • โรคลิ้นหัวใจไม่ปกติ(Heart valve disease) ที่เกิดจากไข้รูมาติกหรือการติดเชื้ออื่น ๆ ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นในการทำให้เลือดไหลเวียนตามปกติ; เมื่อเวลาผ่านไป งานที่เพิ่มขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงน้อยลง
 • การติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ หรือกล้ามเนื้อหัวใจเช่น endocarditis หรือ myocarditis จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ
 • โรคหัวใจบกพร่องแต่กำเนิด (Congenital heart disease )จะทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นในการสูบฉีดเลือดผ่านหัวใจและอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)
 • ความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจ (เช่น cardiomyopathy) ที่เกิดจากหลายสาเหตุรวมถึงการติดเชื้อ การเสพสุราและการใช้ยาเสพติด อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)
 • หัวใจเต้นผิดปกติ (เรียกว่าภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ) อาจเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วเกินไปซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจอ่อนแอเป็นเหตุไม่ให้เลือดไหลเข้าสู่ร่างกายได้เพียงพอ
 • โรคปอดเรื้อรังเช่นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease (COPD))หรือภาวะถุงลมโป่งพอง
 • ก้อนเลือดในปอดอุดตัน(pulmonary embolism)
 • ภาวะโลหิตจางและการสูญเสียเลือดมากเกินไป
 • ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานอาจส่งผลต่อภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความดันโลหิตสูง และ ภาวะเส้นเลือดแข็ง(atherosclerosis)
 • การเป็นโรคอ้วนอาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจทำงานบกพร่อง(cardiomyopathy)หัวใจต้องทำงานหนักกว่าที่คนที่ไม่เป็นโรคอ้วน
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจทำให้ภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)แย่ลงหรือเกิดปฏิกิริยาด้านลบกับยาที่ใช้รักษาภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)
 • แอลกอฮอล์อาจทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจทำงานบกพร่อง(cardiomyopathy)และลดความสามารถในการสูบฉีดเลือดของหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจวาย

 • ความดันโลหิตสูง
 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในอดีต(Past heart attack)
 • เบาหวาน
 • การหยุดหายใจขณะหลับ(Sleep apnea)
 • โรคหัวใจบกพร่องแต่กำเนิด (Congenital heart defects )
 • ลื้นหัวใจชำรุด(Valvular heart disease)
 • การติดเชื้อไวรัส
 • การดื่มแอลกอฮอล์
 • การสูบบุหรี่
 • โรคอ้วน
 • โรคหัวใจเต้นผิดปกติ

การมีชีวิตอยู่กับภาวะหัวใจวาย 

ขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการของโรค เช่นเดียวกับปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงอายุ อย่างไรก็ตาม The American Heart Association (AHA) รายงานว่าประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีโรคภาวะหัวใจวาย(Heart Failure)จะตายภายในห้าปีหลังการวินิจฉัยโรค

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
ภาวะหัวใจวายในผู้ชายและผู้หญิง
ภาวะหัวใจวายในผู้ชายและผู้หญิง

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

heart failure, heart attack and cardiac arrest ภาษาไทยใช้คำว่าอะไรคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ถ้าความดันขึ้นสูง240 บ่อยดีไหมคะ แล้วจะแก้ไขยังไงดีคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
คือพ่อของหนูอายุ50ปี เป็นความดันโลหิตสูง และก็ดื่มเหล้า สูบบุหรี่มาตั้งแต่ 20ต้นๆ จนก่อนป่วย พ่อมีอาการไอ เหนื่อยประมาน 5วัน พอเนื่อยมากๆ หอบถี่ ไอถี่ ก็เลยพาแกไปโรงพยาบาลประจำอำเภอ หมอให้ใส่หน้ากากออกซิเจน แล้ววินิจฉัยว่าไม่ปอดติดเชื...
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่