มะเร็งและโรคร้าย

ไอโอดีนในฐานะวิตามินก่อนคลอด

การขาดไอโอดีนหรือการมีระดับของไอโอดีนที่หลากหลายในวิตามินก่อนการคลอด
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 23, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,038,690 คน

ไอโอดีนในฐานะวิตามินก่อนคลอด

Pregnant Especially those with diseases of the thyroid gland needs iodine in addition to normal. As a component of thyroid hormone, the body's building. In the first trimester of pregnancy. The embryo will not be able to create their own thyroid hormones. Maternal thyroid hormones to be produced for both themselves and their babies. So if mothers do not get enough iodine. It could cause health problems for both themselves and their babies from a lack of thyroid hormone.

Although iodine deficiency is a condition that is not an issue in the United States. But there are increasing in late 2006 of the Public Health Committee of the American Thyroid Association (ATA) has issued a statement in the journal Thyroid calling for all pregnant women who received iodine supplements. And a study of the National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) in 2003-2004 found that pregnant women with more than 37% with the urine that may indicate mild iodine deficiency.

โฆษณาจาก HonestDocs
ดีลสุขภาพเเละความงามลดสูงสุด 30%

18-25 มีนาคมนี้เท่านั้น ลด 30% ให้เราดูเเลคุณ

Internalad

Concerns about the lack of iodine during pregnancy and lactation. Many organizations have issued guidelines and recommendations for the intake of iodine. Instructions on how to get iodine daily during pregnancy and lactation, the journal New England Journal of Medicine (NEJM) is.

  • Get 220 micrograms of iodine per day during pregnancy and 290 mg during lactation - The Institute of Medicine.
  • Get 250 micrograms of iodine per day for pregnant and breastfeeding - the World Health Organization.
  • Get vitamin with 150 micrograms of iodine during pregnancy and lactation - American Thyroid Association.

Guidelines on thyroid disease in pregnancy 2011, has recommended the intake of iodine supplements during early pregnancy. During pregnancy and while breastfeeding. Although most women understand that vitamins are given before birth, a substance that pregnant women need to complete. But found uncontrolled levels of iodine in vitamins before pregnancy in the United States means that the level of iodine in these vitamins are diverse. Because iodine are from multiple sources. Iodine levels in the body may vary from the indicated concentrations.

Journal of the NEJM report assessed multivitamin before pregnancy 127 species that do not require a prescription, and 96 kinds of prescription drugs that are sold in the United States found that vitamin 114 species (a vitamin that does not require a prescription. 87 species and prescription drug needs 27 kinds) containing iodine. Overall, there are only half the vitamin with iodine. Divided into 32% of prenatal vitamins do not require a prescription and 72% of vitamin prescription drugs. No iodine

The drug has a 89% iodine with iodine than 150 micrograms or more per day. Most of the iodine from seaweed Kelp potassium iodide or iodine, researchers analyzed 60 types of vitamins containing iodine, and have found generally. Vitamins have iodine from potassium iodide with iodine equivalent to approximately 76% of the total amount of potassium iodide.

Seaweed, kelp can not provide a reliable iodine levels. But that can change as many as 50% of the listed 10 brands, iodine levels less than half the level specified.

Experts have said for pregnant and lactating women receive at least 150 micrograms of iodine by the thyroid practices of the Association of the United States. Manufacturers prenatal vitamins in the United States should have a mix of iodine in the form of potassium iodide secure at least 197 micrograms per day. This makes these vitamins have 150 micrograms of iodine per day.

In 2015 US Coundil for Responsible Nutrtion called on the manufacturers and sellers of all vitamins added at least 150 micrograms of iodine per day in multivitamin or supplement for pregnant and lactating women in the United States within 12 months.

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่