ต่อมไทรอยด์คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 18, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

This gland helps regulate the metabolism of your body and make the body.

The thyroid gland is an organ that is shaped like a butterfly and a length of about 2 inches in your body, which is located near the base of the neck above the collarbone. This gland secretes hormones that help control metabolism and the absorption of other important processes in the body, sometimes the thyroid cartilage can be seen to be known as the Adam's apple. The thyroid gland is part of the endocrine system, which was created by the organ manufacturer. Store and secrete hormones into the bloodstream.

The function of the thyroid gland

Thyroid hormone thyroxine (T4) and tri Iona House ä Moroni's (T3), which affect the metabolism of your body (which your body uses energy) and impact. almost every organ in your body. The thyroid gland secretes hormones into the blood stream over time. The hormone produced in large quantities when your body needs more energy. And hormone production in small quantities when the body needs energy.

Thyroid hormones also act to control.

 • Heart rate
 • Breath
 • The development of the brain
 • The strength of the muscles
 • Body temperature
 • period
 • cholesterol levels
 • body weight
 • The function of the nervous system

thyroid disease

According to the American Thyroid Association. Approximately 20 million Americans have some type of thyroid disease.

Thyroid diseases are common.

Deficiency of thyroid hormone ( an underactive Thyroid): This condition occurs when your body does not make enough thyroid hormone. Symptoms of deficiency include thyroid hormone. Overweight north of feeling cold, depression, dry skin with menorrhagia. Have difficulty in sleeping and I have some problems in meditation.

Hyperthyroidism overload ( Overactive Thyroid): This condition occurs when your body produces excess thyroid hormone.

Symptoms of thyroid function, excess body weight, reduces anxiety. Nervous tremor sensitive to heat hot flushes, hair loss and eye pain.

Other diseases include thyroid

 • Postpartum thyroid inflammatory conditions (Hormonal disorders after childbirth).
 • Thyroid nodules (In general, These lumps are usually not dangerous But in some cases to stop the normal functioning of the thyroid gland).
 • Ocular symptoms of thyroid disease (Eye disease that affects some patients with the disease destroys their immune type Graves' disease).

Your doctor may check to see if you are the kind of thyroid disease. Physical examination , blood tests or scans photos (imaging scan) of Thailand most Android can be treated with medication treatment.

thyroid cancer

Thyroid cancer is cancer that occurs in the thyroid. According to the American Cancer Society. It is reported that new cases of thyroid cancer is that every year, 62,000 cases the first symptom of thyroid cancer is commonly found lumps in the thyroid, however, less than 1% of all thyroid nodules were considered as tumors.

Thyroid goiter growing Thyroid Goiter.

Goiter is a thyroid symptoms were unusual symptoms sometimes occurs in people with thyroid hormone production too. Goiter can affect the thyroid function is normal. Generally This condition is not painful However, if a large goiter may make it difficult to breathe or swallow. The cause of goiter is found, they're from all over the world, it is the lack of iodine in food intake, body. in the United States This condition is often caused by a condition in which the thyroid gland produces hormones to inadequate or absence of thyroid function too. Some patients have a goiter may not need treatment, but some cases may require medication or surgery.

Thyroid hair loss

Hair loss can be caused by many factors, such as drugs or hormonal changes. And also the side effects of thyroid disease is common. The excessive production of thyroid hormone can cause hair to thin. And the thyroid hormone is produced is not enough to cause hair loss on the scalp and body as well. The appropriate treatment for this type of thyroid disease that is typically helps stop hair loss you have.

Overweight from thyroid

Overweight can be caused by many factors and are often caused by consuming more calcium metabolism Le Claire Le. Even in people with thyroid hormone deficiency. Patients with thyroid conditions may suffer overload overweight and have difficulty in losing excess weight. Although they have tried to deploy, how to be good by most major causes of the water and salt in the body too much. Appropriate treatment can help your thyroid hormone levels back to normal and can help you lose excess weight.

Thyroid problems in women

Women have the possibility to thyroid disease than men. The fact is One in eight women will develop a thyroid disorder during their lifetime, one of the report of the Office on Women's Health, thyroid disease can cause problems and menstrual disorders in women. It also affects the ability to conceive and have a child to complete. Symptoms of thyroid problems often mistaken for menopause in women.

Thyroid Problems in Men

Although the problem of thyroid disease is likely to affect women than men. However, I was able to thyroid disease as well. The fact is It is estimated that thyroid disease in men with the disease is less than it actually is. Many men suffer from symptoms of the disease as women may experience these symptoms as well.

 • Loss of muscle mass and muscle strength.
 • Yoy condition or dysfunction, decreased sexual desire.
 • Low self confidence.
 • Having trouble thinking transparent.
 • The Taste Lantos Terry Jeroen low.

If you think you may have a thyroid disease. Do not forget to look for a physician experienced in the diagnosis and treatment of thyroid disease as men.

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

เป็นไทรอย ยาและอาหารประเภทไหนห้ามรับประทานค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ไทรอยตํ่ามีโอกาสหายไหมค่ะ หรือต้องกินยาตลอดชีวิต
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคไทรอยด์ ถ้าผ่าตัดต้องพักฟื้นกี่วันคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่