โภชนาการ

ควรดื่มน้ำวันละกี่ลิตร


ควรดื่มน้ำวันละกี่ลิตร

คนเรา ควรดื่มน้ำวันละกี่ลิตร ตามหลักการดื่มน้ำที่คนรักสุขภาพควรรู้ คือการดื่มให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัว อย่างน้อยที่สุดตามคำแนะนำจากองค์กรอนามัยโลก ใช้สูตรในการดื่มน้ำให้เพียงพอ ไม่ให้ต่ำไปกว่านี้ในแต่ละวัน ซึ่งนอกจากน้ำหนักตัวที่เป็นตัวแปรหลักแล้ว อาจมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยในด้านพฤติกรรม เช่น การออกกำลังกาย สภาพอากาศ รวมไปถึงอาหารอื่นๆ ที่ทานในแต่ละมื้อ (ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ)

สูตรการคำนวณว่า ควรดื่มน้ำวันละกี่ลิตร เป็นสูตรมาตรฐาน ที่ทางการแพทย์นิยมใช้วัดปริมาณการดื่มน้ำคร่าวๆ ของแต่ละบุคคล เพื่อวัดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเกี่ยวกับไต โรคนิ่ว ที่มีสาเหตุมาจากการดื่มน้ำไม่เพียงพอเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้ปัสสาวะเข้มข้นกว่าปกติ จึงเกิดการตกตะกอนสะสม จนกลายเป็นก้อนนิ่วได้

น้ำหนักตัว
กิโลกรัม
 
กรุณากรอกข้อมูลทุกช่อง
ค่าที่ได้ 
= N/A ลิตร
ปริมาณน้ำที่ควรดื่มต่อวัน ( ประมาณ )

แนะนำว่า น้ำดื่มควรเป็นน้ำธรรมดา ไม่จำเป็นต้องดื่มหลายๆ แก้วติดต่อกันในทันที ให้ค่อยๆดื่มน้ำ หากฝึกการดื่มให้ได้ตามปริมาณในเริ่มแรก อาจมีอาการปัสสาวะบ่อย เนื่องจากร่างกายยังไม่คุ้นชิน หากดื่มน้ำได้เกินปริมาณมาตรฐานจะดีมาก แต่หากดื่มน้อยไป ก็อาจมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับไตได้สูง

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ