January 23, 2017 13:30
พ่อผ่าตัดมะเร็งลำใส้มีโอกาสหายขาดจากการเป็นโรคมะเร็งไหมค่ะ (พึ่งเริ่มเป็นค่ะ) คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่คล้ายกัน

แผลพุงพองตามร่างกายเรื้อรังเกิดจากไขมันในเลือดสูงหรือไม่ คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
มียาหรือยาฉีดแก้น้ำเหลืองเสียไหม คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
แฟนปวดตรงข้างๆคอคะ แล้วมีอาการบวมเป็นบางครั้ง คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่คล้ายกัน

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ