การตั้งครรภ์

การแท้ง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
การแท้ง

การแท้ง คือ การสูญเสียทารกในครรภ์ไปก่อนระยะเวลา 20 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ การแท้งในที่นี้จะหมายถึงการแท้งที่เกิดขึ้นเอง (spontaneous abortion) ซึ่งไม่รวมถึงการยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น

ในผู้หญิงที่รู้ตนเองว่ากำลังตั้งครรภ์ พบการแท้งประมาณ 15-25% โดยมากกว่า 80% ของการแท้งจะพบในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ (3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์) การแท้งจะพบได้น้อยหากการตั้งครรภ์เลยระยะเวลา 20 สัปดาห์ไปแล้ว

อาการของการแท้งมีอะไรบ้าง?

อาการของการแท้งมีดังนี้:

 • มีเลือดออกทางช่องคลอด โดยค่อยๆ เพิ่มปริมาณจากน้อยไปมาก
 • ปวดเกร็งอย่างรุนแรง
 • ปวดท้อง
 • มีไข้
 • อ่อนเพลีย อ่อนแรง
 • ปวดหลัง

หากคุณมีอาการข้างต้นเกิดขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที

สาเหตุของการแท้งมีอะไรบ้าง?

สาเหตุส่วนใหญ่ของการแท้งเกิดจากทารกในครรภ์มีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ร้ายแรงถึงชีวิตเกิดขึ้น โดยทั่วไปปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่สัมพันธ์กับมารดา

สาเหตุอื่นๆ ของการแท้ง ได้แก่:

 • การติดเชื้อ
 • โรคที่มารดาเป็น เช่น โรคเบาหวาน หรือโรคไทรอยด์
 • ปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมน
 • การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน
 • ปัญหาทางกายภาพของมารดา
 • ความผิดปกติของมดลูก

หญิงตั้งครรภ์จะมีความเสี่ยงต่อการแท้ง ถ้า:

 • มีอายุมากกว่า 35 ปี
 • เป็นโรคบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน หรือโรคไทรอยด์
 • เคยแท้งมาแล้วตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป

ภาวะปากมดลูกหลวม (Cervical Insufficiency)

บางครั้งการแท้งเกิดจากสาเหตุของปากมดลูกอ่อนแอ หรือเรียกว่าปากมดลูกหลวม (incompetent cervix) หมายถึง ภาวะที่ปากมดลูกเปิดโดยที่ไม่ได้มีการเจ็บครรภ์คลอด ซึ่งการแท้งที่เกิดจากภาวะนี้มักพบได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์

การแท้งที่เกิดจากปากมดลูกหลวมมักมีอาการเพียงเล็กน้อย อาจมีความรู้สึกคล้ายมีแรงดัน ปวดหน่วงๆ, มีของเหลวไหลออกจากช่องคลอด,  และอาจพบเนื้อเยื่อของทารกและรกที่ถูกขับออกมาโดยไม่มีอาการปวด

ภาวะปากมดลูกหลวม สามารถรักษาได้ด้วยการเย็บผูกปากมดลูกในการตั้งครรภ์ครั้งถัดไป โดยมักจะทำในช่วง 12 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ การเย็บผูกปากมดลูกสามารถทำได้แม้ว่าจะไม่เคยมีการแท้งมาก่อน หากตรวจพบภาวะปากมดลูกหลวม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแท้งขึ้น

วิธีวินิจฉัยและรักษาการแท้ง

แพทย์จะทำการตรวจภายใน ตรวจอัลตราซาวด์ และตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่ามีการแท้งเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าหากการแท้งเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์และมดลูกไม่มีอะไรตกค้าง กรณีเช่นนี้มักไม่ต้องการการรักษาเพิ่มเติม แต่ในบางครั้งมดลูกอาจมีบางอย่างหลงเหลืออยู่ ซึ่งต้องได้รับการขูดมดลูก ในขั้นตอนการขูดมดลูก ปากมดลูกจะถูกขยายออกและชิ้นส่วนทารกหรือเนื้อเยื่อของรกที่หลงเหลืออยู่จะถูกขูดออกจากมดลูกอย่างอ่อนโยน สำหรับทางเลือกอื่นที่สามารถทำแทนการขูดมดลูกได้คือ การใช้ยาเพื่อช่วยให้ร่างกายขับสิ่งตกค้างในมดลูกออกมา โดยทางเลือกนี้อาจเป็นทางเลือกที่ดีในผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการผ่าตัดและสภาวะต่างในร่างกายคงที่ดีแล้ว

การตรวจเลือดจะวัดปริมาณของฮอร์โมนการตั้งครรภ์ (hCG) เพื่อติดตามการดำเนินไปของการแท้ง

เมื่อเลือดของคุณหยุดไหลจากช่องคลอด โดยทั่วไปคุณจะสามารถกลับมาทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ ถ้าปากมดลูกของคุณขยาย คุณอาจได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะปากมดลูกหลวม ซึ่งอาจได้รับการรักษาด้วยการเย็บผูกปากมดลูก (cerclage) ถ้ายังสามารถตั้งครรภ์ถัดไปได้อยู่ 

ในกรณีที่เลือดของคุณเป็นหมู่ Rh ลบ (Rh negative) แพทย์อาจพิจารณาให้ผลิตภัณฑ์จากเลือดที่เรียกว่า Rh immune globulin (Rhogam) ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายของคุณสร้างสารภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ซึ่งรวมถึงการตั้งครรภ์ถัดๆ ไปด้วย

การตรวจเลือด การตรวจทางพันธุกรรม หรือการใช้ยาอาจจำเป็นในผู้หญิงที่แท้งลูกติดต่อกันมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป เราเรียกว่า การแท้งซ้ำ (recurrent miscarriage) มีการตรวจบางอย่างที่จะช่วยในการประเมินสาเหตุของการแท้งซ้ำได้ ได้แก่ การตรวจอัลตราซาวด์อุ้งเชิงกราน (pelvic ultrasound), การตรวจเอกซเรย์โพรงมดลูกและท่อนำไข่ (hysterosalpingogram) และการส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก (hysteroscopy) โดยแพทย์จะสอดเครื่องมือเข้าไปทางช่องคลอดและปากมดลูกเพื่อตรวจดูภายในโพรงมดลูก

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าฉันเคยมีการแท้ง

อาการเลือดออก และอาการไม่สบายตัวเล็กน้อย คืออาการที่พบได้บ่อยหลังจากแท้ง ถ้าคุณมีเลือดออกทางช่องคลอดปริมาณมากร่วมกับมีไข้ หนาวสั่น หรือปวด ให้รีบไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อได้

ฉันจะสามารถตั้งครรภ์ได้หลังจากแท้งหรือไม่

ได้ อย่างน้อย 85% ของผู้หญิงที่แท้งสามารถตั้งครรภ์ถัดไปให้และกำเนิดลูกได้ตามปกติ หากเกิดการแท้งขึ้นไม่ได้หมายความว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยาก ในทางกลับกัน ประมาณ 1-2% ของผู้หญิงอาจมีการแท้งซ้ำ (ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป) นักวิจัยบางรายเชื่อว่ากรณีนี้สัมพันธ์กับภาวะภูมิต้านทานตนเอง (autoimmune response)

หากคุณมีการแท้งติดต่อกันตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป คุณควรหยุดพยายามที่จะมีลูก, คุมกำหนด และให้ปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยถึงสาเหตุของการแท้งที่เกิดขึ้น

ฉันต้องรอนานเท่าใดถึงจะพยายามตั้งครรภ์อีกครั้งได้

ให้สอบถามระยะเวลาที่เหมาะสมในการตั้งครรภ์อีกครั้งกับแพทย์ที่ดูแลท่าน แพทย์บางรายจะแนะนำให้คุณเว้นระยะเวลาออกไปช่วงหนึ่ง (ตั้งแต่ 1 รอบประจำเดือนจนถึง 3 เดือน) ก่อนที่จะพยายามตั้งครรภ์อีกครั้ง

ในการป้องกันไม่ให้เกิดการแท้งซ้ำในครั้งถัดไป แพทย์อาจแนะนำให้คุณรักษาด้วยฮอร์โมน โปรเจสเตอโรน (progesterone) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จำเป็นสำหรับการฝังตัวของตัวอ่อน และช่วยสนับสนุนมดลูกในช่วงแรกของการตั้งครรภ์

การให้เวลาในการรักษาทั้งทางร่างกายและทางจิตใจภายหลังการแท้งถือเป็นเรื่องสำคัญ เหนือสิ่งอื่นใด อย่าตำหนิตัวเองเกี่ยวกับการแท้ง คุณสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษาซึ่งจะช่วยเหลือคุณได้เมื่อมีการแท้งเกิดขึ้น ดังนั้นให้ปรึกษาแพทย์และบุคลาการทางการแพทย์เกี่ยวกับการขอรับคำปรึกษาต่างๆ ภายหลังการแท้ง

สามารถป้องกันการแท้งได้หรือไม่

โดยทั่วไปการแท้งไม่สามารถป้องกันได้ และมักจะเกิดขึ้นเมื่อการตั้งครรภ์นั้นไม่ปกติ ถ้าการตรวจเพิ่มเติมแล้วพบปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น ก็อาจมีทางเลือกในการรักษาในกับคุณ

ในบางครั้งการรักษาโรคที่มารดาเป็นจะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ประสบความสำเร็จ

https://www.webmd.com/baby/guide/pregnancy-miscarriage#1

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
หลังภาวะแท้งบุตร ทำไมฉันยังมีอาการเหมือนคนท้อง?
หลังภาวะแท้งบุตร ทำไมฉันยังมีอาการเหมือนคนท้อง?

หลังภาวะแท้งบุตร ร่างกายอาจใช้เวลาฟื้นคืนสภาพค่อนข้างนาน ทีเดียวจนเกือบอารมณ์เสียได้

โอกาสเกิดภาวะแท้งบุตรหลังจากตรวจพบการเต้นของหัวใจทารกจากอัลตราซาวด์
โอกาสเกิดภาวะแท้งบุตรหลังจากตรวจพบการเต้นของหัวใจทารกจากอัลตราซาวด์

จะตรวจพบการเต้นของของหัวใจทารกในครรภ์ครั้งแรกที่อายุครรภ์ประมาณ 6 สัปดาห์

เมื่อไหร่จึงสามารถมีมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยหลังภาวะแท้งบุตร?
เมื่อไหร่จึงสามารถมีมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยหลังภาวะแท้งบุตร?

ต้องรอนานแค่ไหน และทำไมคุณอาจจะไม่รู้สึกอยากกอดจูบลูบคลำมากนัก?