การตั้งครรภ์

เลือดออกขณะตั้งครรภ์เกิดจากอะไรได้บ้าง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
เลือดออกขณะตั้งครรภ์เกิดจากอะไรได้บ้าง

การตั้งครรภ์เพื่อมีบุตรเป็นการเติมเต็มให้กับชีวิตครอบครัวอย่างสมบูรณ์ แต่มักจะส่งผลให้คุณแม่ตั้งครรภ์ประสบกับปัญหาในด้านร่างกายและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไป มีทั้งอาการปกติและไม่ปกติหลายอย่าง แม้แต่อาการเลือดออกขณะตั้งครรภ์ก็เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มีความผิดปกติ และเป็นปัญหาที่มักพบเจอได้บ่อยๆ

 ช่วงแรก : อายุครรภ์ 1 – 27 สัปดาห์

  • ภาวะไข่ฝ่อหรือท้องลม
  • ภาวะแท้งคุกคาม
  • ท้องนอกมดลูก
  • ทารกเสียชีวิตในครรภ์

เป็นภาวะแท้งคุกคามประเภทหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากการแบ่งเซลล์ในตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ ไม่มีการเจริญเติบโต แต่รก มดลูก และน้ำคร่ำกลับเจริญเติบโตหรือทำงานได้ตามปกติ โดยไม่มีตัวเด็กให้เห็นหรือมีเด็กแต่ไม่โตและเสียชีวิตในถุงน้ำคร่ำ อาจค้างอยู่หรือมีเลือดออก ซึ่งต้องรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างเร่งด่วน เพราะอาจเสี่ยงต่อการตกเลือดได้

มักมีเลือดออกขณะตั้งครรภ์แบบกะปริบกะปรอย โดยที่ปากมดลูกยังปิดอยู่ อาจปวดท้องน้อยหรือไม่ปวดก็ได้ พบว่า 20 – 30% เกิดการแท้งบุตรตามมา กับอีก 50% ที่ไม่มีภาวะแท้ง ซึ่งกรณีนี้อาจเป็นเพราะการฝังตัวของทารกระยะ 2 – 3 เดือนแรก อาจมีเลือดออกมาเพียงแค่ 2-3 วันก็จะหายไป คุณแม่ที่ตั้งครรภ์สามารถตั้งครรภ์ต่อได้จนกระทั่งคลอดตามปกติ

พบว่าเกิดจากไข่ที่ผสมแล้วเดินทางมาฝังตัวที่ท่อนำไข่หรือปีกมดลูก (Tubal pregnancy) ถึง 95 – 96% หรือมาฝังที่บริเวณอวัยวะอื่นๆ แทนที่ตัวอ่อนจะต้องเดินทางไปฝังตัวที่ผนังด้านในของโพรงมดลูกตามปกติ เมื่อตัวอ่อนเจริญเติบโตก็จะทำให้บริเวณที่ไปฝังตัว อย่างเช่นที่ท่อนำไข่มีการแตก เนื่องจากมีผนังค่อนข้างบางไม่เหมือนโพรงมดลูกที่มีความหนา สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเด็กได้ แต่ถ้าท่อนำไข่แตกจะทำให้เลือดออกในช่องท้องหรือเลือดออกขณะตั้งครรภ์นั่นเอง

เกิดจากคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเอสแอลอี โรคอ้วน อายุมาก การใช้ยาเสพติด รวมทั้งเกิดจากตัวทารกมีความผิดปกติจากโครโมโซมเอง ความพิการ ขาดออกซิเจนเรื้อรัง และรกเสื่อมที่ทำให้ทารกเจริญเติบโตช้า

 ช่วงที่สอง : อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ เป็นต้นไป

  • รกเกาะต่ำ
  • รกลอกตัวก่อนกำหนด
  • มดลูกแตก
  • คลอดก่อนกำหนด

เกิดจากรกปิดขวางหรือคลุมมดลูกเพียงบางส่วนหรือคลุมทั้งหมด เพราะปกติรกจะต้องอยู่ด้านบนหรือห่างจากปากมดลูก เมื่อถึงเวลาคลอดมดลูกจะขยายออกจนทำให้เส้นเลือดที่เชื่อมต่อระหว่างรกและมดลูกฉีกขาด จึงทำให้มีเลือดออกทั้งก่อนและหลังคลอดได้ และยังมีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด

คืออาการที่รกหลุดลอกตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่ปกติ ก่อนที่ทารกจะถึงกำหนดคลอด โดยอาจลอกเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งสาเหตุที่ทำให้รกลอกตัวอย่างเช่นครรภ์เป็นพิษ อุบัติเหตุจนครรภ์ได้รับการกระทบกระเทือน หรือคุณแม่ตั้งครรภ์มีความดันโลหิตสูง

เป็นสภาวะวิกฤติที่มักจะเกิดอันตรายต่อคุณแม่ตั้งครรภ์และทารกได้ หากผนังมดลูกแตกหรือปริออกจะทำให้ตกเลือดหรือเลือดเข้าไปในช่องท้อง ทำให้เลือดออกขณะตั้งครรภ์ ทารกและน้ำคร่ำอาจหลุดออกจากมดลูกจนขาดเลือดและเสียชีวิตลงได้ คุณแม่ตั้งครรภ์ก็อาจเกิดการช็อก ชีพจรเต้นเร็ว ความดันต่ำ และเสียเลือดมาก เพราะมีเลือดออกที่ช่องท้องมากนั่นเอง

โดยปกติคุณแม่ตั้งครรภ์มักจะต้องมีอายุครรภ์ที่พร้อมคลอด 37 – 40 สัปดาห์ หรือก่อน 259 วัน นับจากวันแรกของประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย หากมีอาการเจ็บครรภ์พร้อมที่จะคลอดนั่นคือการคลอดก่อนกำหนด ซึ่งมักจะมีอาการเจ็บครรภ์โดยไม่ทราบสาเหตุ ปวดท้องน้อย มดลูกมีการหดรัดตัว ปากมดลูกเปิด มีมูกเลือด หรือมีสารคัดหลั่งสีน้ำตาลปนเลือดออกมาทางช่องคลอด

หากมีเลือดออกขณะตั้งครรภ์ให้สันนิษฐานเป็นความผิดปกติที่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทั้งสิ้น เพราะมีบางกรณีที่ต้องได้รับการรักษาจากสูตินรีเวชแบบทันท่วงที มิฉะนั้นอาจเป็นอันตรายทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์จนเกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงได้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
ผลตรวจอัลตราซาวนด์ (ULTRASOUND) แสดงอัตราการเต้นหัวใจที่ค่อนข้างช้าของทารกในครรภ์ช่วงไตรมาสแรก
ผลตรวจอัลตราซาวนด์ (ULTRASOUND) แสดงอัตราการเต้นหัวใจที่ค่อนข้างช้าของทารกในครรภ์ช่วงไตรมาสแรก

ความเสี่ยงของการแท้งบุตรในกรณีที่มีทารกในครรภ์มีอัตราการเต้นของหัวใจที่ค่อนข้างช้าในช่วงไตรมาสแรก

ทำความเข้าใจกับภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy) ใช่หรือไม่ใช่?
ทำความเข้าใจกับภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy) ใช่หรือไม่ใช่?

การตั้งครรภ์ที่เร็วเกินไปที่จะยืนยันด้วยวิธีการทางชีวเคมี

อะไรคือสัญญาณการฉีกขาดในภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก?
อะไรคือสัญญาณการฉีกขาดในภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก?

เรียนรู้สัญญาณการตั้งครรภ์นอกมดลูกก่อนที่มันจะฉีกขาด