โภชนาการ

การแปลงหน่วยโซเดียม

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
การแปลงหน่วยโซเดียม

อาหารหลายชนิดมีโซเดียมแฝงอยู่ในธรรมชาติและเป็นส่วนประกอบในการแปรรูป หรือผ่านการปรุงแต่งโดยมีการเติมโซเดียมลงไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องระวังในการเลือกซื้อหรือประกอบอาหารที่มีการเติมเกลือ ซึ่งการแปลงหน่วยของโซเดียมจากเกลือที่ใช้ในการประกอบอาหาร เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรทำความเข้าใจ นอกจากนี้ในการคำนวณเกี่ยวกับโซเดียมมักพบปัญหาของความไม่เข้าใจเกี่ยวกับหน่วยของโซเดียม ซึ่งอาจพบว่าบางครั้งแสดงค่าเป็นหน่วยมิลลิกรัม (mg.) และบางครั้งอาจะแสดงค่าเป็นหน่วยมิลลิอิควิวาเลนต์ (milliequivalent: mEq.) เพราะนเอกกสารหรือตำราบางเล่มใช้หน่วยเป็นมิลลิกรัม บางเล่มใช้หน่วยเป็นมิลลิอิควิวาเลนต์ ซึ่งทั้งสองหน่วยนี้สามารถใช้ได้แต่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยมักคุ้นกับมิลลิกรัมมากกว่า โดยทั้งสองหน่วยสามารถแปลงกลับได้ ดังวิธีการคำนวณต่อไปนี้

 1. การคำนวณหาน้ำหนักโซเดียมจากเกลือแกง (sodium chloride: NaCl)

  เกลือแกงหนัก 1,000 มิลลิกรัม มีโซเดียม 400 มิลลิกรัม หรือเกลือแกงหนัก 1 กรัม จะมีโซเดียม 0.4 กรัม โดยมีสูตรคำนวณหาโซเดียมในเกลือแกงที่จะใส่ลงในอาหารดังนี้


  ยกตัวอย่างเช่น เกลือแกง 5 กรัมคิดเป็นโซเดียมเท่ากับ 2 กรัม ( 5 × 0.4 = 2)

 2. การแปลงหน่วยมิลลิกรัม (mg.) ของโซเดียมเป็นมิลลิอิควิวาเลนต์ (mEq.) โซเดียม

  ค่ามิลลิอิควิวาเลนต์ (mEq.) เป็นค่าสมมูลของโซเดียม นั้นคือ ปริมาณสารนั้นหนักเท่ากับน้ำหนักสมมูลที่คิดเป็นมิลลิกรัม (ชวลิต และกวี, 2549) ค่าสมมูลจึงเท่ากับ น้ำหนักอะตอม หารด้วยวาเลนซีของอะตอมนั้น (น้ำหนักอะตอมของโซเดียม = 23, วาเลนซี = 1) น้ำหนักสมมูลของโซเดียมคิดเป็นมิลลิกรัม จึงเท่ากับ 23 มิลลิกรัม ดังนั้นการคำนวณเพื่อเปลี่ยนหน่วยของมิลลิกรัมของโซเดียม ให้เป็นมิลลิอิควิวาเลนต์ สามารทำได้โดย นำค่ามิลลิกรัมมาหารด้วยน้ำหนักอะตอมของโซเดียม (โซเดียมมีน้ำหนักอะตอม = 23) ดังนั้นสูตรในการแปลง คือ


  ยกตัวอย่าง เกลือแกง 1,000 mg. มีโซเดียมอยู่ 400 มิลลิกรัมคิดเป็นกี่มิลลิอิควิวาเลนต์ (mEQ.) โซเดียม แทนค่าสูตรในการคำนวณ 400 ÷ 23 = 17.39 mEq. ดังนั้นโซเดียม 400 มิลิกรัมคิดเป็น 17.39 mEq.เป็นต้น

 3. การแปลงหน่วยมิลลิอิควิวาเลนต์ (mEq.) โซเดียม เป็นมิลลิกรัม (mg.) ของโซเดียม

  เมื่อ 1 มิลลิอิควิวาเลนต์ของโซเดียมเท่ากับโซเดียม 23 มิลิกรัม ดังนั้นการแปลงหน่วยมิลลิอิควิวาเลนต์ (mEq.) โซเดียม ให้เป็นมิลลิกรัม (mg.) ของโซเดียม ทำได้โดยนำค่ามิลลิอิควิวาเลนต์ (mEq.) โซเดียม มาคูณด้วยน้ำหนักอะตอมของโซเดียม (23) สูตรที่ใช้ในการแปลง คือ

  ยกตัวอย่างเช่น เกลือแกง 2,000 mg. มีโซเดียม 34.78 mEq. คิดเป็นกี่มิลลิกรัมของโซเดียม แทนค่าสูตรในการคำนวณ 34.78 x 23 = 799.9 หรือประมาณ 800 มิลลิกรัมของโซเดียม เป็นต้น

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่