โภชนาการ

การแปลงหน่วยโซเดียม

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 23, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,565,655 คน

การแปลงหน่วยโซเดียม

อาหารหลายชนิดมีโซเดียมแฝงอยู่ในธรรมชาติและเป็นส่วนประกอบในการแปรรูป หรือผ่านการปรุงแต่งโดยมีการเติมโซเดียมลงไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องระวังในการเลือกซื้อหรือประกอบอาหารที่มีการเติมเกลือ ซึ่งการแปลงหน่วยของโซเดียมจากเกลือที่ใช้ในการประกอบอาหาร เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรทำความเข้าใจ นอกจากนี้ในการคำนวณเกี่ยวกับโซเดียมมักพบปัญหาของความไม่เข้าใจเกี่ยวกับหน่วยของโซเดียม ซึ่งอาจพบว่าบางครั้งแสดงค่าเป็นหน่วยมิลลิกรัม (mg.) และบางครั้งอาจะแสดงค่าเป็นหน่วยมิลลิอิควิวาเลนต์ (milliequivalent: mEq.) เพราะนเอกกสารหรือตำราบางเล่มใช้หน่วยเป็นมิลลิกรัม บางเล่มใช้หน่วยเป็นมิลลิอิควิวาเลนต์ ซึ่งทั้งสองหน่วยนี้สามารถใช้ได้แต่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยมักคุ้นกับมิลลิกรัมมากกว่า โดยทั้งสองหน่วยสามารถแปลงกลับได้ ดังวิธีการคำนวณต่อไปนี้

 1. การคำนวณหาน้ำหนักโซเดียมจากเกลือแกง (sodium chloride: NaCl)

  เกลือแกงหนัก 1,000 มิลลิกรัม มีโซเดียม 400 มิลลิกรัม หรือเกลือแกงหนัก 1 กรัม จะมีโซเดียม 0.4 กรัม โดยมีสูตรคำนวณหาโซเดียมในเกลือแกงที่จะใส่ลงในอาหารดังนี้

  โฆษณาจาก HonestDocs
  ขูดหินปูน ลดเพิ่ม 40% กว่า 20 คลินิก

  ลดกลิ่นปาก ลดเลือดออก เราจองคิวให้ ไม่ต้องรอนาน

  %e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b8%99bannerinternal ad


  ยกตัวอย่างเช่น เกลือแกง 5 กรัมคิดเป็นโซเดียมเท่ากับ 2 กรัม ( 5 × 0.4 = 2)

 2. การแปลงหน่วยมิลลิกรัม (mg.) ของโซเดียมเป็นมิลลิอิควิวาเลนต์ (mEq.) โซเดียม

  ค่ามิลลิอิควิวาเลนต์ (mEq.) เป็นค่าสมมูลของโซเดียม นั้นคือ ปริมาณสารนั้นหนักเท่ากับน้ำหนักสมมูลที่คิดเป็นมิลลิกรัม (ชวลิต และกวี, 2549) ค่าสมมูลจึงเท่ากับ น้ำหนักอะตอม หารด้วยวาเลนซีของอะตอมนั้น (น้ำหนักอะตอมของโซเดียม = 23, วาเลนซี = 1) น้ำหนักสมมูลของโซเดียมคิดเป็นมิลลิกรัม จึงเท่ากับ 23 มิลลิกรัม ดังนั้นการคำนวณเพื่อเปลี่ยนหน่วยของมิลลิกรัมของโซเดียม ให้เป็นมิลลิอิควิวาเลนต์ สามารทำได้โดย นำค่ามิลลิกรัมมาหารด้วยน้ำหนักอะตอมของโซเดียม (โซเดียมมีน้ำหนักอะตอม = 23) ดังนั้นสูตรในการแปลง คือ


  โฆษณาจาก HonestDocs
  ขูดหินปูน ลดเพิ่ม 40% กว่า 20 คลินิก

  ลดกลิ่นปาก ลดเลือดออก เราจองคิวให้ ไม่ต้องรอนาน

  %e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b8%99bannerinternal ad

  ยกตัวอย่าง เกลือแกง 1,000 mg. มีโซเดียมอยู่ 400 มิลลิกรัมคิดเป็นกี่มิลลิอิควิวาเลนต์ (mEQ.) โซเดียม แทนค่าสูตรในการคำนวณ 400 ÷ 23 = 17.39 mEq. ดังนั้นโซเดียม 400 มิลิกรัมคิดเป็น 17.39 mEq.เป็นต้น

 3. การแปลงหน่วยมิลลิอิควิวาเลนต์ (mEq.) โซเดียม เป็นมิลลิกรัม (mg.) ของโซเดียม

  เมื่อ 1 มิลลิอิควิวาเลนต์ของโซเดียมเท่ากับโซเดียม 23 มิลิกรัม ดังนั้นการแปลงหน่วยมิลลิอิควิวาเลนต์ (mEq.) โซเดียม ให้เป็นมิลลิกรัม (mg.) ของโซเดียม ทำได้โดยนำค่ามิลลิอิควิวาเลนต์ (mEq.) โซเดียม มาคูณด้วยน้ำหนักอะตอมของโซเดียม (23) สูตรที่ใช้ในการแปลง คือ

  ยกตัวอย่างเช่น เกลือแกง 2,000 mg. มีโซเดียม 34.78 mEq. คิดเป็นกี่มิลลิกรัมของโซเดียม แทนค่าสูตรในการคำนวณ 34.78 x 23 = 799.9 หรือประมาณ 800 มิลลิกรัมของโซเดียม เป็นต้น

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่