โภชนาการ

ปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการต่อวัน


ปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการต่อวัน

โปรตีน (Protein) นับว่าเป็นสารหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อร่างกายคนเรา ในแต่ละคนจะมีความต้องการโปรตีนที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาวะบุคคล ทั้งน้ำหนัก อายุ เพศ และพฤติกรรม ในปัจจุบันมีการคำนวณหาค่าโปรตีนที่ร่างกายต้องการต่อวันหลายรูปแบบ ทั้งใช้ค่าอายุเป็นตัวตั้ง และการใช้ค่าน้ำหนักเป็นตัวตั้ง ในการคำนวณนี้จะใช้เพียงค่าน้ำหนักร่างกายและเพศ เป็นตัวคำนวณค่า เนื่องจากสามารถคำนวนได้ง่าย และใกล้เคียงค่ามาตรฐาน

ค่าปริมาณโปรตีนที่คำนวณได้นั้นเป็นค่าของคนปกติ สำหรับพนักงานออฟฟิต ที่ไม่ได้เน้นการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ แต่หากมีการออกกำลัง ที่ทำให้สูญเสียมวลกล้ามเนื้อ หรือในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ อาจต้องบริโภคโปรตีนเพิ่มเติม เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

เพศ
 
น้ำหนักตัว
กิโลกรัม
 
กรุณากรอกข้อมูลทุกช่อง
ค่าที่ได้ 
= N/A กรัม/วัน
 
 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


บทความต่อไป
พอกันทีกับการซิทอัพ ถึงเวลาเล่นโยคะและพีลาทีสเพื่อกล้ามเนื้อหน้าท้อง
พอกันทีกับการซิทอัพ ถึงเวลาเล่นโยคะและพีลาทีสเพื่อกล้ามเนื้อหน้าท้อง

หลากหลายวิธีเพื่อช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหน้าท้อง

7 วิธีเดินเผาผลาญพลังงาน
7 วิธีเดินเผาผลาญพลังงาน

ใช้เทคนิคต่อไปนี้มาช่วยเผาผลาญพลังงานระหว่างการเดินกันเถอะ