Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การกินเพื่อสุขภาพ

การรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำนั้นส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือดอย่างไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,754,060 คน

การรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำนั้นส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือดอย่างไร?

คำถาม: การรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำนั้นส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือดอย่างไร?
คำตอบ: โดยทั่วไปแล้วอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำนั้นจะช่วยทำให้ค่าไขมันในเลือดดีขึ้น โดยเฉพาะ

Triglycerides

Triglycerides เป็นไขมันประเภทหนึ่งที่สะสมในร่างกาย (ไขมันในร่างกายส่วนมากมาจาก triglycerides) เมื่อเราพูดถึงระดับ triglycerides ของแต่ละคน เราก็มักจะหมายถึงระดับ triglycerides ที่พบอยู่ในกระแสเลือดเมื่อทำการทดสอบ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
เข้าร่วมงานวิจัยทางการแพทย์วันนี้

ค้นหางานวิจัยที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อรับการรักษาใหม่ที่อาจทำให้อาการของคุณดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีเพื่อสังคม

Hd clinical trial ad

การมีระดับ triglycerides ในเลือดสูงนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคเส้นเลือดสมองอุดตัน ภาวะที่มี triglycerides ในเลือดสูงเรียกว่า hypertriglyceridemia

มีการศึกษาหลายชิ้นที่พบว่าอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำนั้นจะทำให้ระดับ triglycerides ที่สูงนั้นลดต่ำลงได้ ในความจริงแล้ว ผลนี้ค่อนข้างคงที่และลดลงอย่างเห็นได้ชัด ปรากฏการณ์ที่ triglycerides ในเลือดลดลงนี้จัดว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ และมีแพทย์หลายคนที่แนะนำให้ลดการรับประทานคาร์โบไฮเดรตเป็นอย่างแรกเมื่อต้องการป้องกันภาวะ triglycerides ในเลือดสูง นอกจากนั้นแพทย์บางคนยังมีการแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารสูตรที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำและติดตามด้วยการตรวจ triglycerides ในเลือดเพื่อดูว่าพวกเขารับประทานอาหารตามนั้นอย่างสม่ำเสมอหรือไม่

High Density Lipoprotein Cholesterol (HDL) – “คอเลสเตอรอลชนิดดี”

HDL cholesterol นั้นเป็นปัจจัยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ และหากมีระดับต่ำจะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแทน นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า HDL cholesterol นี้จะช่วยนำคอเลสเตอรอลกลับไปที่ตับเพื่อย่อยสลาย

นอกจากนั้นยังมีหลักฐานว่าบางส่วนของ HDL cholesterol นั้นยังมีส่วนในปฏิกิริยาตอบสนองเบื้องต้นของร่างกายเมื่อเกิดอันตรายหรือการเจ็บป่วยขึ้นกะทันหัน และผู้ที่มีระดับ HDL cholesterol สูงนั้นจะมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้น

อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำนั้นมักจะเพิ่มระดับ HDL cholesterol ดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ดี

Low Density Lipoprotein Cholesterol (LDL) – คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี

สำหรับ LDL cholesterol นั้นเชื่อกันว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ แม้ว่ายังคงมีข้อถกเถียงในปัจจุบันก็ตาม

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
เข้าร่วมงานวิจัยทางการแพทย์วันนี้

ค้นหางานวิจัยที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อรับการรักษาใหม่ที่อาจทำให้อาการของคุณดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีเพื่อสังคม

Hd clinical trial ad

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำกับ LDL cholesterol นั้นซับซ้อนมากกว่า triglycerides และ HDL cholesterol มีการศึกษาบางชิ้นที่พบว่าการรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำนั้นจะช่วยลดระดับ LDL cholesterol ในขณะที่บางการศึกษาพบว่าค่านี้ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นได้ แต่สิ่งหนึ่งที่การรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตทำก็คือมันทำให้ปริมาณของคอเลสเตอรอลเกิดการเปลี่ยนแปลง

แล้วขนาดของคอเลสเตอรอลนั้นเกี่ยวอะไรด้วย ?

มีหลักฐานที่พบว่าขนาดของ คอเลสเตอรอลนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ โดยพื้นฐานแล้วยิ่งขนาดอนุภาพนี้เล็กลงมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น เชื่อว่าการที่ขนาดอนุภาคเล็กลงอาจจะทำให้สะสมในผนังหลอดเลือดได้ง่ายขึ้น

ข่าวดีก็คือมีการศึกษาที่พบว่าการรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำนั้นจะช่วยทำให้ขนาดอนุภาคของ คอเลสเตอรอลนั้นใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตาม ขนาดอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้น้ำหนักของอนุภาคมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการที่ระดับ LDL cholesterol เพิ่มขึ้นระหว่างที่รับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำนั้นอาจเกิดจากคอเลสเตอรอลที่มีอนุภาคใหญ่เหล่านี้เนื่องจากวัดค่าโดยการวัดน้ำหนัก

(ตัวอย่างเช่น การบอกว่ามีค่าคอเลสเตอรอลรวมเท่ากับ 200 นั้นหมายถึง 200 mg/dl)

ในอีกด้านหนึ่งนั้น การรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำอาจจะเพิ่มอนุภาคคอเลสเตอรอลขนาดเล็กในบางคน ดังนั้นจึงทำให้ค่า LDL cholesterol นั้นต่ำลง (อนุภาคมีขนาดเล็กลง ค่าที่วัดได้จึงเบาขึ้น) ดังนั้น แม้ว่าค่านี้อาจจะลดลงแต่ก็อาจหมายความว่าคนกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้

วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้คืออะไร ? ขนาดของ LDL cholesterol นั้นมีความเกี่ยวข้องกับระดับ triglyceride (การมีระดับ triglycerides สูงนั้นสัมพันธ์กับขนาดคอเลสเตอรอลที่เล็ก) ดังนั้นหากระดับ triglyceride ของคุณต่ำ แสดงว่าขนาดของ LDL cholesterol ของคุณนั้นน่าจะใหญ่

โดยสรุป

การลดคาร์โบไฮเดรตในอาหารนั้นให้ผลรวมในแง่บวกสำหรับค่า HDL, LDL และ triglycerides อย่างไรก็ตามยังมีหลายเหตุผลที่ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลสูงในแต่ละบุคคล ซึ่งอาจเกิดจากความแตกต่างในแต่ละคน พันธุกรรมอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าไขมันในเลือดและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป