Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
Doctor men
รีวิวโดย
ทีมแพทย์ HONESTDOCS
การเสพติด

เปรียบเทียบ ประเภทของบุหรี่ บุหรี่ ซิก้าร์ บุหรี่ไฟฟ้า

ซิการ์ บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายน้อยกว่าบุหรี่ จริงหรือ?
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2020 รีวิวเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2020 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,422,446 คน

เปรียบเทียบ ประเภทของบุหรี่ บุหรี่ ซิก้าร์ บุหรี่ไฟฟ้า

อย่างที่ทราบกันดีว่า การสูบบุหรี่ เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมาก ผู้สูบบุหรี่หลายคน จึงพยายามมองหา วิธีเลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง ซึ่งมีทั้งวิธีหักดิบ ไม่สูบเลย ซึ่งบางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องยาก จึงพยายามมองหาตัวเลือกอื่นๆ หรือประเภทของบุหรี่ ชนิดต่างๆ ที่คิดว่าน่าจะช่วยทดแทนการสูบบุหรี่ได้และเป็นอันตรายน้อยกว่า ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนไปสูบซิการ์ หรือสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทน แต่จริงๆ แล้ว 2 ตัวเลือกนี้อันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่จริงหรือ วันนี้เราหาคำตอบมาให้แล้ว

ประเภทของบุหรี่ ซิการ์ บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายน้อยกว่าบุหรี่ จริงหรือ?

หากเทียบจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ซิการ์ และบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว ผู้ที่สูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะนิยมสูดควันเข้าปอด ในขณะที่การสูบซิการ์ 75% ของผู้สูบมักอมควันไว้ในปาก จากพฤติกรรมนี้คนส่วนใหญ่จึงคิดว่าการสูบซิการ์น่าจะส่งผลเสียต่อร่างกายน้อยกว่า แต่จริงๆ แล้ว

จากงานวิจัยในปี 2010 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ R. Graham Barr แห่งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ระบุว่า การสูดควันยาสูบไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งสิ้น ซึ่งผลการวิจัยโดยแบบสอบถามและการตรวจปอด พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลย แต่สูบซิการ์ คะแนนการทดสอบการทดสอบการทำงานของปอดต่ำกว่าเกณฑ์และมีโอกาสที่จะเกิดการอุดตันของอากาศมากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ถึง เท่า

นอกจากนี้ปริมาณใบยาสูบและปริมาณของสารพิษในซิการ์ ยังมากกว่าบุหรี่หลายเท่า โดยปริมาณยาสูบในบุหรี่ขนาดมาตรฐานมีน้อยกว่า 1 กรัม ส่วนซิการ์มีหลายขนาด โดยมีปริมาณยาสูบตั้งแต่ 1 – 20 กรัม

ทั้งนี้ยังพบอีกว่าในซิการ์มีไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งสูงมาก และยังมีปริมาณทาร์ หรือน้ำมันดินในปริมาณที่สูงกว่าบุหรี่ รวมทั้งมีสารพิษจากการเผาไหม้สูงกว่าด้วย เนื่องจากห่อซิการ์มีรูพรุนน้อยกว่า ทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เท่าบุหรี่ (การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ต้องใช้อากาศ) ส่งผลให้ควันซิการ์มีปริมาณสารพิษเข้มข้นกว่าควันบุหรี่นั่นเอง

แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการสูบด้วยเช่นกัน เพราะผู้สูบซิการ์มักสูบไม่บ่อย ขณะที่ผู้สูบบุหรี่จัดๆ อาจสูบบ่อยถึงวันละ 30-40 มวนเลยทีเดียว

จากข้อมูลนี้อาจสรุปได้ว่า แม้จะสูบซิการ์ไม่บ่อย แต่ด้วยปริมาณของสารพิษที่มากกว่าบุหรี่หลายเท่า (ต่อการสูบ 1 ครั้ง) ซิการ์ก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายไม่แพ้บุหรี่เช่นกัน

หลังจากทราบข้อมูลระหว่างบุหรี่ธรรมดากับซิการ์ไปแล้ว ลองมาดู รายละเอียดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งหลายคนคิดว่าเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการสูบบุหรี่กันบ้าง

การสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้น คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าไอของบุหรี่ไฟฟ้ามีแค่ไอน้ำกับนิโคติน แต่จากการตรวจสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า ยังมีสารอื่นๆ อีกมาก เช่น สารโพรพิลีนไกลคอล เมนทอล ไซโคลเฮกซานอล ไตรอะซิติน อนุพันธ์เบนซีน ตะกั่ว และสารก่อมะเร็ง เช่น โครเมียม สารหนู และแคดเมียม

และงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า แม้ว่าไอของบุหรี่ไฟฟ้าจะมีสารพิษน้อยกว่าเมื่อเทียบกับควันบุหรี่ (โดยบุหรี่ทั่วไปประกอบไปด้วยสารพิษมากกว่า 7,000 ชนิด) แต่สารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดเล็ก จึงสามารถเข้าสู่ปอดได้ลึกกว่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเซลล์ทางเดินหายใจในปอดและปอดส่วนลึกแน่นอน ซึ่งความเป็นพิษนั้นยังขึ้นอยู่กับปริมาณของเหลวและการแต่งกลิ่นที่แตกต่างกันด้วย

นอกจากนี้จากงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ Michael Blaha ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย Johns Hopkins Ciccarone Center for the Prevention of Heart Disease ระบุว่า บุหรี่ไฟฟ้าก็ทำให้เกิดการเสพติด ไม่ต่างจากบุหรี่ทั่วไป เพราะมีสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติด ซึ่งสารนิโคตินนี้เองก็เป็นสาเหตุหลักของโรคความดันโลหิตสูง ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจด้วย ที่สำคัญยังไม่มีงานวิจัยใดที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าบุหรี่ไฟฟ้า มีปริมาณสารพิษมากน้อยเพียงใด และมีอันตรายต่อสุขภาพน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป

จากข้อมูลเหล่านี้จะเห็นได้ว่า การสูบบุหรี่ ไม่ว่าประเภทของบุหรี่จะเป็นแบบใด ก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายทั้งนั้น ทางที่ดีควรพยายามลดการสูบลง โดยปัจจุบันมีวิธีการเลิกบุหรี่มากมาย ที่หลายๆ คนทำตามแล้วสำเร็จ ลองทำตามกันดู เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของตัวเองและเพื่อคนที่คุณรัก


ที่มาของข้อมูล

Bio medical central. Vaping is less harmful than conventional smoking. https://blogs.biomedcentral.com/on-health/2017/11/20/vaping-is-less-harmful-than-conventional-smoking/. 20 November 2017

MGR Online. ควัน “บุหรี่ไฟฟ้า” อนุภาคเล็กกว่าบุหรี่ธรรมดา สูดเข้าปอดลึกกว่า กำจัดยากกว่า. https://mgronline.com/qol/detail/9600000058448. 8 June 2017

National Cancer Institute. Cigar Smoking and Cancer. https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/tobacco/cigars-fact-sheet#q2. 27 October 2010


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป
วิธีเลิกบุหรี่แบบหักดิบ
วิธีเลิกบุหรี่แบบหักดิบ

เลิกบุหรี่แบบหักดิบ ความยากที่ตามมาด้วยผลลัพธ์ของสุขภาพที่ดี

บอกเล่าประสบการณ์ของ Steve กับการเลิกบุหรี่ที่กว่าจะสำเร็จได้ในวันนี้
บอกเล่าประสบการณ์ของ Steve กับการเลิกบุหรี่ที่กว่าจะสำเร็จได้ในวันนี้

เรื่องราวของ Steve กว่าจะเลิกบุหรี่สำเร็จ ต้องใช้ความอดทนมากแค่ไหน

ดูในแอป