การเสพติด

กินเหล้าแต่ไหนไม่เสี่ยงเป็นโรคและเกิดอุบัติเหตุ

เคยได้ยินคำว่า "1 ดื่มมาตรฐานหรือไม่?"
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
กินเหล้าแต่ไหนไม่เสี่ยงเป็นโรคและเกิดอุบัติเหตุ

ทุกคนทราบดีว่าแอลกอฮอล์เป็นสิ่งไม่ดีต่อสุขภาพ  เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆมากมาย อาทิ โรคหลอดเลือดและหัวใจ ความดันโลหิต ตับ  ไต  สมองและระบบประสาท  นอกจากนั้นแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และบ่อยครั้งที่แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการก่ออาชกรรมในสังคม  แต่กระนั้นก็ยังคงมีการใช้แอลกอฮอล์กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่  มันจะดีไม่น้อยถ้าหากกลุ่มผู้ใช้แอลกอฮอล์เหล่านี้รู้จักวิธีการดื่มที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคและภาวะอันตรายที่อาจเกิดแก่ร่างกายได้   สิ่งสำคัญที่นักดื่มควรรู้มีดังนี้

1 ดื่มมาตรฐาน (Standard drink)  คือ  การดื่มที่ไม่อาจทำให้เกิดโทษและภาวะอันตรายต่อร่างกาย (1 ดื่มมาตรฐาน คือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ปริมาณ 10 กรัม และร่างกายสามารถขับออกได้ภายใน 1 ชั่วโมง  ตัวอย่างปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เท่ากับ 1 ดื่มมาตรฐาน ได้แก่)

 • เหล้าแดง / วิสกี้ 35 % ปริมาณ  2  ฝาใหญ่ 
 • เหล้าขาว 40 %   ปริมาณ 2/3 เป๊ก  
 • เบียร์ 3.5 %  ปริมาณ 1 กระป๋อง หรือ 1ขวดเล็ก
 • เบียร์ 5 %   เช่น เบียร์สิงห์  เฮเนเกน  ลีโอ  เชียร์  ไทเกอร์  ช้างดราฟ (ปริมาณ 3/4 กระป๋อง หรือ 3/4  ขวดเล็ก )
 • เบียร์ 6.4 %  ปริมาณ 1/2 กระป๋อง หรือ 1/3 ขวดใหญ่
 • ไวน์ 12 %  ปริมาณ 1 แก้ว (100cc)
 • ไวน์คูเลอร์ 4 % ปริมาณ 1 ขวด (330cc)
 • เหล้าปั่น  ปริมาณ 2 ช็อท 

หากสามารถควบคุมปริมาณการดื่มในแต่ละครั้งให้อยู่ในปริมาณที่ไม่เกิน 1 ดื่มมาตรฐาน จะลดโอกาสการเกิดโรคและภาวะอันตรายต่อร่างกายน้อยลง  เมื่อดื่มในปริมาณที่จำกัดร่างกายสามารถขับออกได้ภายใน 1 ชั่วโมง  ระดับสติการรู้ตัวก็จะเป็นปกติ สามารถขับขี่ยานพาหนะได้  แต่ทั้งนี้ความไวหรือปฏิกริยาของร่างกายที่มีต่อแอลกอฮอล์ในแต่ละคนแตกต่างกัน  หากหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรดื่มเลยจะปลอดภัยที่สุด

 • พฤติกรรมการดื่มสุราที่ควรได้รับการบำบัดและเยียวยา แบ่งเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่
 • การดื่มแบบมีความเสี่ยงต่ำ คือ ดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 2 ดื่มมาตรฐานต่อวัน  และดื่ม 5 วัน/สัปดาห์  อาจทำให้เกิดความเสี่ยงหรือภาวะอันตรายต่อร่างกายได้ในบางสถานการณ์ 
 • การดื่มแบบมีความเสี่ยง (Hazardous drinking) หมายถึง ลักษณะการดื่มสุราที่เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อตัวผู้ดื่มเองหรือผู้อื่น โดยขณะนั้นผู้ดื่มจะยังไม่เกิดโรคหรือความเจ็บป่วยใดๆ  ในเพศชาย ดื่มมากกว่า 5 ดื่มมาตรฐาน และในเพศหญิงดื่มมากกว่า4 ดื่มมาตรฐาน ถือว่ามีความเสี่ยง
 • การดื่มแบบอันตราย (Harmful use) หมายถึงการ ดื่มสุราจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต รวมถึงผลเสียทางสังคมจากการดื่ม  คือการดื่มซ้ำๆ ในช่วงเวลา 1 ปี จนเกิดปัญหาในเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน สัมพันธภาพต่อคนรอบข้าง กระทำผิดกฎหมาย เป็นต้น

การดื่มแบบติด (Alcohol dependence) เป็นกลุ่มที่มีการดื่มซ้ำแล้วซ้ำอีก จนเกิดปัญหาพฤติกรรม สมองความจำและร่างกาย โดยไม่สามารถควบคุมการดื่มได้ แม้ทราบว่าเกิดผลเสียจากการดื่ม รวมถึงดื่มจนละเลยกิจกรรมอื่นๆ หรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่