มะเร็งและโรคร้าย

มะเร็งต่อมทอนซิล – อาการการวินิจฉัยและการรักษา

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มะเร็งต่อมทอนซิล – อาการการวินิจฉัยและการรักษา

ต่อมทอนซิลมี 3 ประเภทคือ ต่อมทอนซิลที่อยู่ในคอหอยหรือที่เรียกว่า Adenoid ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังจมูก, ต่อมทอนซิล Palatine ตั้งอยู่ที่ด้านหลังของคอและเป็นต่อมที่คนทั่วไปรู้จักมากที่สุดเมื่อพูดถึงต่อมทอนซิล และต่อมทอนซิล Lingual ซึ่งอยู่ที่บริเวณโคนลิ้น ซึ่งในต่อมทอนซิลทั้ง 3 ชนิดนี้นั้น พบว่าต่อมทอนซิลชนิด palatine มีโอกาสเป็นมะเร็งมากที่สุด

มีมะเร็ง 2 ชนิด ที่สามารถเกิดกับต่อมทอนซิลได้คือมะเร็งชนิด Squamous cell carcinoma และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)

มะเร็งต่อมทอนซิลจัดอยู่ในรูปแบบหนึ่งของมะเร็งในช่องปาก คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับต่อมทอนซิลและหน้าที่ของต่อมทอนซิลในภาวะปกติได้ที่

 • ต่อมทอนซิลคืออะไร?
 • ต่อม adenoid คืออะไร?

อาการของมะเร็งต่อมทอนซิล

คุณจะพบว่าอาการแสดงบางอย่างของมะเร็งต่อมทอนซิลนั้นเหมือนกับอาการของการติดเชื้อคออักเสบ แต่การติดเชื้อของคออักเสบนั้นมักพบได้ในผู้ที่อายุ 5-15 ปี ในขณะที่มะเร็งต่อมทอนซิลนั้นมักพบในผู้ที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป โดยจะมีอาการดังต่อไปนี้

 • เจ็บบริเวณด้านหลังคอตลอดเวลา
 • ต่อมทอนซิลบวมโตและมีขนาดไม่เท่ากัน 2 ด้าน
 • เจ็บปากตลอดเวลา ไม่หาย
 • ปวดหู
 • กลืนลำบากหรือกลืนเจ็บ
 • มีก้อนที่คอ
 • เจ็บคอตลอดเวลา
 • มีเลือดปนในน้ำลาย
 • หายใจลำบาก

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่อมทอนซิล

มีคนบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่อมทอนซิลมากกว่าจากวิธีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งต่อมทอนซิลหากดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ มีการติดเชื้อไวรัส HPV หรือ HIV หรือมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป (ถึงแม้ว่ามะเร็งต่อมทอนซิลสามารถพบได้ในทุกกลุ่มอายุก็ตาม) และอาจมีความเสี่ยยงเพิ่มขึ้นหากเป็นผู้ชายหรือเคยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะมาก่อน

การวินิจฉัย

แพทย์ต้องใช้เครื่องมือหลายชนิดเพื่อช่วยในการวินิจฉัยมะเร็งต่อมทอนซิล

ขั้นแรก จะเป็นการซักประวัติจากผู้ป่วย หลังจากนั้นจะทำการตรวจร่างกายแลละอาจส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้หากจำเป็น

 • Fine needle aspiration เป็นการเจาะนำเนื้อเยื่อขนาดเล็กมาตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์
 • การตรวจเลือด
 • การเอกซเรย์
 • การทำเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • การทำ PET scan

การแบ่งระยะของโรค

การแบ่งโรคมะเร็งออกเป็น 4 ระยะทำให้ทีมแพทย์สามารถระบุระยะของการดำเนินโรคที่แม่นยำและชัดเจนได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับแพทย์และอาจทำให้คุณงุนงงได้ การแบ่งระยะต่าง ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ระยะที่ 1 มะเร็งมีขนาดเล็ก (น้อยกว่า 2 เซนติเมตร) จำกัดอยู่ในบริเวณเดียวและยังไม่แพร่ไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง
 • ระยะที่ 2 มะเร็งมีขนาดระหว่าง 2-4 เซนติเมตรแต่ยังไม่แพร่กระจาย
 • ระยะที่ 3 มะเร็งมีขนาดมากกว่า 4 เซนติเมตรและมีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่คอด้านเดียวกัน ต่อมน้ำเหลืองมีขนาดน้อยกว่า 3 เซนติเมตร
 • ระยะที่ 4 เป็นระยะที่ซับซ้อนมากที่สุดและมีการพยากรณ์โรคแย่ที่สุด โดยมะเร็งต่อมทอนซิลระยะนี้จะมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
 • มะเร็งแพร่กระจายไปที่บริเวณรอบคอหอยหรือปาก หรือต่อมน้ำเหลืองมากกว่า 1 ต่อม
 • มะเร็งแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลือง 1 ต่อมที่มีขนาดใหญ่กว่า 6 เซนติเมตร
 • มีการแพร่กระตายไปที่ต่อมน้ำเหลือง 1 ต่อมที่อีกฝั่งหนึ่งของคอ
 • มะเร็งแพร่กระจายไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

การรักษามะเร็งต่อมทอนซิล

การรักษาขึ้นอยู่กับระยะของโรคมะเร็ง ชนิดของมะเร็งและความต้องการของคุณและแพทย์ในการรักษา โดยทั่วไปแล้วจะมีการรักษาทั้งหมด 3 ชนิด คือ

1. การผ่าตัด – ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักต้องการการผ่าตัดนำก้อนมะเร็งออก ในผู้ที่มะเร็งอยู่ในระยะที่ 1 หรือ 2 อาจไม่ต้องรับการรักษาด้วยวิธีอื่นต่อหลังจากการผ่าตัด แต่อาจจะมีการแนะนำให้ฉายแสงต่อเนื่องจากว่าเซลล์มะเร็งที่เหลืออยู่เพียงเซลล์เดียวก็สามารถทำให้เกิดก้อนมะเร็งขึ้นมาใหม่ได้

2. การฉายรังสี – ภายหลังจากการผ่าตัด ผู้ป่วยส่วนมากจะเข้ารับการฉายรังสีเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งที่ยังเหลืออยู่ การฉายรังสีมีหลายแบบและการตัดสินใจเลือกชนิดของการฉายรังสีนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์

3. การรับยาเคมีบำบัด – หากคุณเป็นมะเร็งระยะที่ 3 หรือ 4 คุณมักจะต้องได้รับการรักษาด้วยการใช้ยาเคมีบำบัด ปัจจุบันมีการรักษาวิธีใหม่ชื่อว่า induction chemotherapy ซึ่งจะทำให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลงได้

แพทย์ส่วนใหญ่มักแนะนำให้เข้ารับการผ่าตัด ต่อด้วยการฉายรังสีเฉพาะที่ แพทย์บางคนอาจใช้การรักษาในอุณหภูมิสูง (ทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง) นอกเหนือจากนี้ยังมีการรักษาที่ยังอยู่ในการวิจัยอีกหลายชนิดแต่บริษัทประกันมักจะไม่ออกค่าใช้จ่ายให้ เนื่องจากการใช้การรักษาด้วยวิธีเหล่านี้มีราคาแพงมาก ยกเว้นว่าจะเข้าร่วมโครงการวิจัย

นอกจากนั้น ยังมีการรักษาแบบองค์รวมอีกหลายอย่างที่อาจไม่มีการรับรองทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ซึ่งการรักษาด้วยวิธีเหล่านี้ต้องออกค่าใช้จ่ายเองและอาจมีราคาแพงได้ และไม่รับรองผลการรักษา มะเร็งต่อมทอนซิลเป็นมะเร็งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้มากกว่ามะเร็งชนิดอื่นในช่องปาก แต่หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกอาจสามารถรักษาได้

ความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ HPV

ปัจจุบันพบว่ามีมะเร็งที่เกิดขึ้นในศีรษะและคอที่มีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ HPV มากขึ้น ซึ่งเชื้อนี้เป็นชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดมะเร็งที่ช่องคลอด ในอดีตโรคมะเร็งที่ศีรษะและคอถือเป็นมะเร็งที่พบได้น้อยและมักเกิดจากการใช้ยาสูบ การสูบบุหรี่ปริมาณมาก และการดื่มแอลกอฮอล์ แต่ระหว่างช่วงปี 1984 – 2004 พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งศีรษะและคอที่เกิดจากการติดเชื้อ HPV เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า ในปี 2004 มีผู้ป่วย 7 ใน 10 รายที่พบว่าเป็นมะเร็งต่อมศีรษะและคอ โดยเชื่อว่าเชื้อนี้ติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ทางปากโดยไม่ได้ป้องกัน

ข้อดีอย่างหนึ่งของการเป็นมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อ HPV ก็คือมะเร็งชนิดนี้มักตอบสนองต่อการรักษาได้ดีกว่ามะเร็งศีรษะและคอชนิดอื่นๆ และในขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้น มะเร็งศีรษะและคอชนิดอื่นๆ กลับลดลง และในปัจจุบันมี vaccine ป้องกันการติดเชื้อ HPV และสามารถป้องกันการติดเชื้อโดยการใช้ถุงยาง

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่