มะเร็งและโรคร้าย

ตกขาว หรือมุตกิด ลักษณะและสาเหตุ

Istock 505720258 m

ตกขาว หมายถึง ภาวะที่มีสิ่งซึ่งไม่ใช่เลือดออกมาทางช่องคลอด อาจเป็นสิ่งปกติหรือเกิดจากการอักเสบ หรือมีการระคายเคืองต่ออวัยวะสืบพันธุ์

ตกขาวปกติมีลักษณะอย่างไร

a16.gif ตกขาวปกติจะมีลักษณะคล้ายแป้งเปียก มีจำนวนไม่มาก ไม่มีกลิ่น และไม่มีอาการคันของอวัยวะสืบพันธุ์ แต่ตกขาวปกตินี้อาจมีจำนวนมากข้นได้เล็กน้อยในภาวะอารมณ์เครียด ขณะมีการตกขาว ขณะมีครรภ์ หรือระหว่างร่วมเพศ

ตกขาวที่ผิดปกติเกิดจากสาเหตุอะไร

a16.gif สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการอักเสบของช่องคลอดหรือปากมดลูก โดยเชื้อพยาธิ (ทริโค โมนาซ) เชื้อหนองใน เชื้อรา (โมนิเลีย) เช่น ไวรัส และเชื้อแบคทีเรียอื่น ๆ นอกจากนั้นการอักเสบของช่องคลอดอาจเกิดจากโรคเบาหวาน การใช้ยาปฏิชีนะเป็นเวลานาน ๆ การใช้ยาบางอย่าง การแพ้สารเคมี ภาวะภูมิแพ้และเนื่องจากวัยชรา


ตกขาวที่ผิดปกติ มีลักษณะอย่างไร

ตกขาวที่ผิดปกติ มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน แล้วแต่ชนิดของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุดังนี้

 • เชื้อพยาธิ ทริโคโมนาซ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดตกขาวผิดปกติ ตกขาวจะมีลักษณะเป็นน้ำสีเขียว หรือเหลืองเป็นฟอง และมีกลิ่น นอกจากนั้นจะมีอาการคันในช่องคลอด และปากช่องคลอด
 • เชื้อหนองใน ตกขาวจะเป็นหนอง มีอาการเจ็บหรือคันบริเวณช่องคลอดและปัสสาวะ แสบ อาจมีหนองไหลออกมาจากท่อปัสสาวะ หรือจากช่องคลอดอาจมีการอักเสบอวัยวะสืบพันธุ์ ภายในและอวัยวะใกล้เคียง
 • เชื้อราโมนิเลีย ตกขาวมีลักษณะเป็นตะกอนนม มีอาการคันแสบทั้งในช่องคลอดและบริเวณปากช่องคลอด
 • ส่วนตกขาวจากสาเหตุอื่น ๆ มักไม่มีลักษณะเฉพาะและไม่ค่อยพบบ่อยนัก

ช่องคลอดอักเสบเป็นอาการของกามโรคเสมอไปหรือไม่

a16.gif คำตอบ คือไม่ใช่ ช่องคลอดอักเสบเกิดจากสาเหตุหลายประการ ดังกล่าวแล้วข้างต้น

ช่องคลอดอักเสบเป็นเรื่องร้ายแรงหรือไม่

a16.gif คำตอบ ถ้าได้รับการรักษาถูกต้อง โรคนี้ไม่ใช่โรคร้ายแรงนักจึงจำเป็นต้องให้หมอตรวจ และรักษาเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้การอักเสบลุกชามไปสู่อวัยวะอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง


เมื่อตกขาวผิดปกติ ควรปฏิบัติอย่างไร

ควรปฏิบัติดังนี้

 1. ไปให้หมอตรวจ เพื่อวินิจฉัยและให้การรักษาที่ถูกต้อง
 2. ใช้ยาสม่ำเสมอและถูกวิธีตามที่หมอสั่ง
 3. กลับไปพบหมอตามนัด เพื่อการรักษาให้หายขาด
 4. ระหว่างใช้ยา ถ้ารู้สึกเหนอะหนะอาจใช้ผ้าอนามัยช่วยซึมซับ
 5. ไม่ควรซื้อยาใช้เองโดยไม่ได้รับการตรวจจากแพทย์
 6. พยายามอย่าเกาเพราะทำให้เกิดระคายเคืองมากขึ้น
 7. พยายามรักษาบริเวณอวัยวะเพศให้แห้งอยู่เสมอ
 8. งดเว้นการร่วมเพศระห่างมีอาการและควรให้สามีไปรับการตรวจรักษาด้วย

ช่องคลอดอักเสบเป็นอุปสรรคต่อการตั้งครรภ์หรือไม่

a16.gif ถ้ารักษาหายเรียบร้อยแล้ว สตรีผู้นั้นจะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ตามปกติ

ช่องคลอดอักเสบระหว่างตั้งครรภ์ มีผลกระทบกระเทือนถึงลูกในท้องหรือไม่

a16.gif หากเด็กคลอดในระห่างมีอาการอักเสบของช่องคลอด อาจติดต่อมายังลูกได้ ฉะนั้นแม่ควรไปรักษาให้หายก่อนการคลอด

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


บทความต่อไป