บกพร่องทางการเรียนรู้

Learning Disorder (LD) คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
Learning Disorder (LD) คืออะไร?

Learning Disorder (LD) คือ โรคบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นโรคที่เกิดในเด็กวัยเรียน ที่มีระดับเชาวน์ปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่า 

ซึ่งคุณครูหรือผู้ปกครองหลายท่านมักเข้าใจผิดคิดว่าเด็ก LD คือเด็กเรียนช้าหรือมีเชาวน์ปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ แต่จริงๆ แล้ว LD เป็นโรคที่มีผลกระทบต่อการเรียนทำให้ผลการเรียนลดต่ำลง ส่งผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในชั้นเรียน เป็นภาวะบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมักแสดงออกมาในรูปของปัญหา ด้านการอ่าน การเขียน การคำนวณ การใช้เหตุผล รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมือและทักษะอื่นๆ ร่วมด้วย

LD แยกตามอาการสำคัญ 3 ด้านดังนี้

 • ด้านคำนวณหรือคณิตศาสตร์ (Arithmetic) : ไม่เข้าใจค่าของตัวเลขและจำนวน เช่น ไม่รู้ค่าของเลขหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย ฯลฯ  นับเลขไปข้างหน้าหรือถอยหลังไม่ได้   จำสูตรคูณไม่ได้  ไม่สามารถทำตามขั้นตอนคูณ หารได้  โดยเฉพาะเลขหลายหลัก
 • ด้านการอ่าน (Reading) : มีความยากลำบากในการอ่าน เช่น อ่านช้า อ่านคำต่อคำ  อ่านข้ามคำ   อ่านออกเสียงไม่ชัด  ผันวรรณยุกต์ไม่ได้   ต้องสะกดคำจึงจะอ่านได้  อ่านแล้วจับประเด็นหรือเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่านไม่ได้
 • ด้านการเขียนสะกดคำ (Spelling) : เด็กมักเขียนตัวอักษรหรือตัวเลขสลับกลับกัน เช่น ม  เป็น น , ค เป็น ด , p เป็น q , d เป็น b , 6 เป็น 9 และไม่สามารถเขียนพยัญชนะ ก ถึง ฮ ได้ แต่สามารถบอกให้เขียนเป็นตัวๆ ได้

LD เกิดจากอะไร

จริงๆ แล้วสาเหตุการเกิดโรค LD ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด แต่จากงานวิจัยที่ผ่านมาสามารถสรุปสาเหตุ ได้ 3 ปัจจัยดังนี้

 • ความผิดปกติของสมองซีกซ้าย  ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมการแสดงออกทางด้านภาษา    เด็กปกติสมองซีกซ้ายจะมีขนาดโตกว่าสมองซีกขวา  แต่ในเด็ก LD จะมีสมองสองซีกเท่ากัน   จากการศึกษายังพบว่าเด็กคลอดก่อนกำหนด  เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์   เด็กที่มีไข้สูงหรือภาวะสมองขาดออกซิเจน มีภาวะเสี่ยงต่อโรค LD
 • พันธุกรรม จากการศึกษาพบว่าเด็ก LD มีความความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 15  และสมาชิกในครอบครัวมีประวัติเกี่ยวกับอาการ LD แต่อาจไม่ส่งผลต่อการเรียน การทำงาน และพฤติกรรมการปรับตัวที่เด่นชัดนัก
 • สิ่งแวดล้อม  เช่น การได้รับพิษตะกั่วปนเปื้อนในอาหาร อากาศ น้ำ ซึ่งพิษตะกั่วจะทำลายเซลล์สมองบางส่วน  หรือจากการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอทำให้พัฒนาการทางสมองไม่สมบูรณ์

จะช่วยเด็ก LD ได้อย่างไร

ผู้ปกครอง คุณครู ครูการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ มีบทบาทในการช่วยเหลือเด็ก LD ร่วมกัน ดังนี้

 •  ฝึกให้เด็กอ่าน เขียนพยัญชนะควบคู่ไปกับการดูภาพประกอบ  ซึ่งเป็นวิธีฝึกจำแบบเชื่อมโยง  เด็กจะสามารถจดจำคำซึ่งสอดคล้องกับภาพและเสียงได้ง่ายขึ้น
 • สร้างแรงจูงใจให้เด็กสนุกกับการอ่าน  โดยเริ่มจากหนังสือนิทาน การ์ตูน ข่าว สารคดี แล้วค่อยๆ พัฒนาสู่เนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้น  เพื่อฝึกให้เด็กได้จับใจความสำคัญของเรื่องได้ง่ายขึ้น
 • ฝึกการคิดเชิงเหตุผลบ่อยๆ  โดยใช้ศิลปะหรือเกมช่วยให้เกิดการเรียนรู้
 • สร้างกำลังใจในการเรียน โดยการให้รางวัล  เช่น คำชมเชยเมื่อเด็กทำได้สำเร็จ หรือเด็กได้พยายามทำในสิ่งนั้นอย่างเต็มความสามารถ
 • การจัดระบบชั้นเรียนที่เหมาะสมซึ่งจำเป็นมากที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือเฉพาะทาง เช่น
  • การเข้าชั้นเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 
  • การเข้าชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
  • เข้าคอร์สปรับพฤติกรรมกับนักจิตวิทยาหรือนักการศึกษาพิเศษ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่