วัคซีน HPV

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มิ.ย. 23, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

มีวัคซีน 3 ชนิดที่สามารใช้ได้ในผู้หญิงและ 2 ชนิดที่ใช้ในผู้ชาย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HPV

HPV (human papillomavirus) เป็นการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อยที่สุดในสหรัฐอเมริกา อ้างอิงจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค (CDC) มีเชื้อ HPV มากกว่า 40 ชนิดที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนักได้

เชื้อ HPV บางสายพันธุ์สามารถทำให้เกิดหูดที่อวัยวะเพศได้ ในขณะที่บางสายพันธุ์อาจทำให้เกิดมะเร็งได้หลายชนิดโดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูก โดยเฉพาะเชื้อ HPV สายพันธุ์ 6 และ 11 ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดหูดที่อวัยวะเพศมากถึง 90% ของผู้ป่วยทั้งหมดและสายพันธุ์ 16 และ 18 ที่เป็นสายเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกถึง 70% ของทั้งหมด อ้างอิงจากข้อมูลของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค (CDC)

วัคซีน HPV ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 สามารถป้องกันการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติและอาจกลายเป็นมะเร็ง รวมถึงหูดที่อวัยวะเพศได้เกือบ 100% บทความในวารสาร Pediatrics ปี ค.ศ. 2016 ได้กล่าวว่า ภายใน 6 ปีหลังจากเริ่มมีการใช้วัคซีนพบว่าการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ 6 11 16 และ 18 มีการลดลงถึง 64% ในผู้หญิงอายุระหว่าง 14-19 ปี และลดลง 34% ในผู้หญิงอายุ 20-24 ปี

วัคซีน HPV

วัคซีน HPV ที่มีใช้ในปัจจุบันมีวัคซีน HPV 3 รูปแบบที่สามารถใช้ได้

  • Cervarix ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในผู้หญิงอายุ 9-26 ปี
  • Gardasil ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในผู้หญิงและผู้ชายอายุ 9-26 ปี
  • Gardasil 9 ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในผู้หญิงอายุ 9-26 ปีและผู้ชายอายุ 9-15 ปี

วัคซีนทั้ง 3 ชนิดสามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 ได้ แต่วัคซีน Gardasil ยังสามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ 6 และ 11 และ Gardasil 9 สามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV ทั้ง 4 สายพันธุ์ และอีก 5 สายพันธุ์ (31,33,45,52 และ 58) ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งได้

วัคซีนเหล่านี้ทำจากโปรตีนที่คล้ายไวรัสและไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่มีลักษณะเหมือนเชื้อ HPV แต่ละชนิดแต่ไม่ได้มีเชื้อไวรัสที่มีชีวิตหรือสาร DNA จากเชื้อ HPV วัคซีนสามารถกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันออกมาต่อสู้กับโปรตีนเหล่านี้ซึ่งรวมถึงไวรัสที่โปรตีนเลียนแบบมาด้วย และสามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้อย่างน้อย 8-10 ปี

ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีน HPV

ทุกคนที่อายุระหว่าง 9-26 ปี ควรเข้ารับการฉีดวัคซีน HPV เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ และสายพันธุ์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดมะเร็ง โดยช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดคือเด็กอายุ 11 หรือ 12 ปี เพราะเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ซึ่งจะทำให้วัคซีนจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

วัคซีน HPV มักจะไม่ฉีดในคนที่อายุเกิน 26 ปี ดังนั้นก่อนการฉีดวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ เพื่อเลือกวัคซีนที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับคุณ

ตารางการฉีดวัคซีน HPV

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแนะนำให้เด็กชายและหญิงทุกคนฉีดวัคซีน HPV ระหว่างอายุ 11 หรือ 12 ปี เพื่อให้มีระดับภูมิคุ้มกันสูงที่สุดในช่วงวัยรุ่นตอนต้น วัคซีนนี้ต้องแบ่งฉีดเป็น 3 ครั้ง โดยเข็มที่ 2 จะฉีดหลังจากเข็มแรกไปแล้ว 1-2 เดือน และเข็มที่ 3 ฉีดที่ 6 เดือนหลังจากการฉีดเข็มแรก สามารถเริ่มฉีดวัคซีนในเด็กได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีหากพบว่ามีประวัติเรื่องของการถูกทารุณกรรมทางเพศหรือถูกทำร้ายร่างกาย ผู้หญิงสามารถฉีดวัคซีนได้จนถึงอายุ 26 ปี และผู้ชายสามารถรับวัคซีนได้จนถึงอายุ 21 ปี หากไม่ได้รับวัคซีนมาก่อนในช่วงอายุที่แนะนำให้ฉีดและได้รับวัคซีนไม่ครบ

นอกจากนั้น ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคยังแนะนำให้ฉีดวัคซีนในผู้ชายทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย ผู้ชายที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งรวมถึงจากการติดเชื้อ HIV จนถึงอายุ 26 ปี

ผลข้างเคียงและความเสี่ยง

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคกล่าวว่ามีการวิจัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนทั้ง Cervarix, Gardasil และ Gardasil 9 พบว่าไม่มีความเสี่ยงรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน วัคซีนไม่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อ HPV หรือมะเร็ง และไม่มีข้อมูลที่สนับสนุนว่าจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการมีบุตร คนส่วนใหญ่ที่รับวัคซีนมักจะไม่ได้รับผลข้างเคียงใดๆ บางคนอาจจะมีผลข้างเคียงเล็กน้อยได้ เช่น ปวดแขนจากการฉีดยา

ผลข้างเคียงอื่นๆ ที่พบบ่อย ประกอบด้วย

  • เป็นไข้
  • คลื่นไส้
  • ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ
  • ปวดหัว
  • อ่อนเพลีย
  • ปวดหรือมีการอักเสบบริเวณที่มีการฉีดยา

ในบางกรณีอาจทำให้เกิดอาการแพ้สารที่อยู่ภายในวัคซีนอย่างรุนแรงได้แต่พบได้น้อยมาก

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคยังระบุเพิ่มเติมว่าการฉีดวัคซีนอาจทำให้หน้ามืด แขนกระตุก หรืออาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เช่นเดียวกับหัตถการทางการแพทย์อื่นๆ

หากติดเชื้อ HPV การฉีดวัคซีนจะช่วยรักษาหรือไม่

ไม่! หากคุณติดเชื้อ HPV แล้ว การฉีดวัคซีนจะไม่สามารถรักษาการติดเชื้อได้  แต่ยังสามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์อื่นๆ ที่ยังไม่เคยติดได้

ถ้าคุณกำลังติดเชื้อ HPV แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม

ถ้าฉันได้รับการฉีดวัคซีน HPV แล้ว ฉันยังต้องตรวจแป้บ (Pap) หรือตรวจหาเชื้อ HPV อยู่หรือไม่

ใช่  การตรวจแป้บ (Pap) ยังคงเป็นการตรวจที่สำคัญในการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก วัคซีน HPV ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อได้ทุกสายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ก่อมะเร็งก็ไม่ได้ป้องกันได้ทุกสายพันธุ์ ดังนั้นการตรวจแป้บ (Pap) เพื่อหาเซลล์ที่ผิดปกติบริเวณปากมดลูก หรือการตรวจหาเชื้อ HPV โดยตรงจึงยังเป็นสิ่งจำเป็น

สถานที่รับการฉีดวัคซีน HPV

คุณสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน HPV ได้ที่โรงพยาบาล หรือคลินิกที่รับฉีด

ราคาวัคซีน HPV อยู่ที่เท่าไร

ราคาวัคซีนแตกต่างกันตามแต่ละโรงพยาบาล โปรดสอบถามราคาวัคซีนที่โรงพยาบาลที่ท่านฉีด

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

สงสัยคะทำไมคนไข้ส่วนใหญ่จะติดเชื้อในกระแสเลือดคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
ปัญหาสิวในวัย30+
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
การใส่เหล้ก จำเป้นไหมไม่ที่ไม่ผ่าออก
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่