Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD
การเสพติด

ชุดตรวจหาสารเสพติด มีกี่แบบ และต่างกันอย่างไร?

การอ่านค่าชุดตรวจสารเสพติด ตรวจวัดระดับสารอะไรได้บ้าง มีชุดตรวจกี่ประเภท หาคำตอบได้ที่นี่
เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ: 28 ต.ค. 2018 อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2020 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
ชุดตรวจหาสารเสพติด มีกี่แบบ และต่างกันอย่างไร?

สารเสพติดเป็นสิ่งที่อันตราย เพราะหลายชนิดมีฤทธิ์หลอนประสาท หากใช้ผิดวิธีอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตัวเองและคนรอบข้างได้ ปัจจุบันจึงทำให้สังคมเราเข้มงวดกับการตรวจสารเสพติดมากขึ้น การรู้จักวิธีการตรวจและอุปกรณ์การตรวจเอาไว้จึงเป็นเรื่องที่ดี 

ชุดตรวจหาสารเสพติดคืออะไร?

ชุดตรวจหาสารเสพติด คือเครื่องมือตรวจสารเมตาบอไลต์ของยาเสพติดในปัสสาวะ ซึ่งตำรวจมักใช้ตรวจหาการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายในผู้ต้องสงสัย เนื่องจากใช้ปัสสาวะในการตรวจ และตรวจพบได้นานกว่าเลือด อีกทั้งวิธีการตรวจไม่ยุ่งยากและใช้เวลาไม่นาน 

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจหาสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนจากปัสสาวะ เริ่มต้นที่ 305 บาท

ตรวจหายาบ้า ยาไอซ์ จากปัสสาวะพร้อมใบรับรองแพทย์

Istock 989108042

ชุดตรวจสารเสพติด ตรวจอะไรบ้าง?

สารเสพติดที่ตรวจได้โดยใช้ ชุดตรวจหาสารเสพติด มีดังนี้ 

  • แอมเฟตามีน หากเสพเป็นประจำจะสามารถตรวจพบสารได้ภายใน 2-6 วัน หลังเสพ

  • เมทแอมเฟตามีน หากเสพเป็นประจำจะสามารถตรวจพบสารได้ภายใน 2-6 วัน หลังเสพ

  • ยาอี หากเสพเป็นประจำจะสามารถตรวจพบสารได้ภายใน 2-6 วัน หลังเสพ

  • กัญชา หากเสพเป็นประจำจะสามารถตรวจพบสารได้ภายใน 4-14 วัน หลังเสพ

  • มอร์ฟีน หากเสพเป็นประจำจะสามารถตรวจพบสารได้ภายใน 2-6 วัน หลังเสพ

  • โคคาอีน หากเสพเป็นประจำจะสามารถตรวจพบสารได้ภายใน 1-4 วัน หลังเสพ

แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สารเสพติดจะอยู่ในปัสสาวะอาจแตกต่างกันออกไป เช่น ในคนที่เสพติดเรื้อรัง อาจตรวจพบได้ในระยะนานถึง 2-3 สัปดาห์

รูปแบบของชุดตรวจหาสารเสพติด

ชุดตรวจหาสารเสพติดที่ใช้ทั่วไปมีอยู่ 2 แบบ ได้แก่ แบบจุ่ม และ แบบหยอด

แบบจุ่ม (Strip)

ชุดตรวจหาสารเสพติดแบบจุ่ม จะประกอบด้วยแถบทดสอบเป็นแผ่นยาวและแคบ วิธีการทดสอบคือให้ปัสสาวะใส่ในภาชนะที่แห้งและสะอาด 

จากนั้นจุ่มแถบทดสอบลงไปในปัสสาวะ โดยให้ปลายลูกศรชี้ลง และระวังไม่ให้ปัสสาวะสูงเลยขีดที่กำหนดไว้บนแถบ จากนั้นวางแถบทดสอบในแนวราบ รอ 5 นาทีแล้วจึงอ่านผล

ข้อดีของชุดตรวจแบบจุ่ม 

มีราคาถูก คือประมาณ 30 – 70 บาทต่อชิ้น และสามารถตรวจหาสารแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนที่ปริมาณตั้งแต่ 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตรได้

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจหาสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนจากปัสสาวะ เริ่มต้นที่ 305 บาท

ตรวจหายาบ้า ยาไอซ์ จากปัสสาวะพร้อมใบรับรองแพทย์

Istock 989108042

ข้อเสียของชุดตรวจแบบจุ่ม 

แถบจุ่มอาจเสียหายได้ง่ายจากการเก็บรักษาไม่ดี เช่น โดนความชื้น สัมผัสกับสารเคมี หรือหักงอ ทำให้มีโอกาสเสื่อมประสิทธิภาพได้

แบบหยอด (Cassette)

ชุดตรวจหาสารเสพติดแบบหยอด ประกอบด้วยตลับทดสอบและหลอดหยดแถมมาในซอง วิธีการทดสอบคือให้ปัสสาวะใส่ภาชนะที่แห้งสะอาด 

จากนั้นวางตลับทดสอบไว้บนพื้นในแนวราบ และใช้หลอดหยดดูดปัสสาวะขึ้นมา และหยดลงในหลุมที่อยู่บนตลับทดสอบ 3 หยด วางตลับทดสอบไว้ในแนวราบและรอ 5 นาทีจึงอ่านผล

ข้อดีของชุดตรวจแบบหยอด 

ตลับตรวจเสียหายหรือเสื่อมสภาพได้ยากกว่าแบบจุ่ม อีกทั้งไม่ต้องคอยระวังขณะจุ่มไม่ให้ระดับปัสสาวะสูงกว่าขีดที่กำหนด 

วิธีนี้สามารถตรวจหาสารแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนที่ปริมาณตั้งแต่ 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตรได้เช่นเดียวกัน

ข้อเสียของชุดตรวจแบบหยอด 

มีราคาสูงกว่าแบบจุ่ม คือประมาณ 100 – 120 บาทต่อชิ้น อีกทั้งต้องระวังไม่ให้หยดปัสสาวะน้อยเกินไป เพราะจะทำให้ผลการตรวจผิดพลาดได้

การอ่านผลชุดตรวจหาสารเสพติด

ชุดตรวจหาสารเสพติดทั้ง 2 แบบ ใช้หลักการ Competitive binding การอ่านผลจึงต่างจากชุดตรวจครรภ์ โดยมีวิธีการอ่านผล ดังนี้

  • หากปรากฏขีดขึ้น 2 ขีด ที่ T และ C แสดงว่าผลเป็น ลบ หรือ ตรวจไม่พบสารเสพติด
  • หากปรากฏขีดขึ้นเพียง 1 ขีด ที่ C เท่านั้น แสดงว่าผลเป็น บวก หรือ ตรวจพบสารเสพติด
  • หาก ไม่ปรากฏขีดขึ้น หรือปรากฏขีดเพียง 1 ขีด ที่ T แสดงว่า ชุดตรวจเสีย ไม่สามารถอ่านผลได้

อย่างไรก็ตาม การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะโดยใช้ชุดตรวจ เป็นการตรวจกรองเบื้องต้นเท่านั้น เนื่องจากปริมาณสารเสพติดที่พบในปัสสาวะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น น้ำหนักตัวของผู้เสพ ปริมาณการเสพ ความถี่ในการเสพ 

ทำให้บางครั้งอาจมีปริมาณสารเสพติดน้อยมากจนไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยวิธีนี้ จึงอาจจำเป็นต้องมีการตรวจซ้ำด้วยวิธีที่มีความไวและแม่นยำกว่า เช่น Thin Layer Chromatography เป็นต้น

1 การอ้างอิง
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
ดร. สุเมธ เที่ยงธรรม, การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ, (https://bdn.go.th/attachment/news/download.php?WP=GT1gn2qCqWOchKwtpTggWaplGQEgG2rDqYyc4Uux).

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป