อาการของโรคไวรัสตับอักเสบบี

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,303,066 คน

คนจำนวนมากติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แต่ไม่มีอาการ ทั้งนี้ผลกระทบข้างเคียงอาจรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้เพราะโรคนี้ทำให้เกิดการอักเสบภายในตับ และสามารถเกิดภาวะของโรคได้ทั้งแบบแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง โรคไวรัสตับอักเสบบีแบบเฉียบพลันส่วนมากหายได้ภายในไม่กี่สัปดาห์จนถึง 6 เดือน ในขณะที่แบบเรื้อรังจะเป็นไปตลอดชีวิต

โฆษณาจาก HonestDocs
🦷รีเทนเนอร์หาย หรือ จัดฟันใกล้เสร็จ? ก็ทำรีเทนเนอร์ลด 30-50% ได้

ไม่ว่าคุณจะอยากได้ "แบบใส" หรือ "แบบลวด" เราก็มีให้คุณครบจบที่เดียว เริ่มต้นเพียง 1,750 บาท เท่านั้น

%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8cadsinternal ad

ข้อมูลจากองค์กรอนามัยโลกชี้ให้เห็นว่า 90% ของทารกที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในขวบปีแรก โรคจะดำเนินไปสู่การติดเชื้อเรื้อรัง แต่หากติดเชื้อเมื่อเด็กอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี จะมีโอกาสเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังประมาณ 30 - 50% ส่วนผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมีโอกาสเกิดการติดเชื้อเรื้อรังเพียงประมาณ 5%

อาการ

จากข้อมูลของกรมป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา (CDC) ผู้ติดเชื้อบางรายอาจไม่แสดงอาการใด ๆ แต่ 70% ของผู้ใหญ่และเด็กอายุเกินกว่า 5 ปีที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเฉียบพลัน มักแสดงอาการดังนี้ประมาณ 1 - 3 เดือนหลังจากการสัมผัสเชื้อ ได้แก่

  • ไข้
  • อ่อนเพลีย
  • เบื่ออาหาร
  • คลื่นไส้อาเจียน
  • ท้องเสีย
  • ปวดตามกล้ามเนื้อ ข้อ และปวดท้อง
  • ปัสสาวะสีเข้ม
  • ถ่ายอุจจาระสีซีด
  • ตัวเหลือง ตาเหลือง

ส่วนผู้ป่วยโรคตับอักเสบบีแบบเรื้อรังอาจมีอาการคล้ายกับผู้ติดเชื้อเฉียบพลัน แต่ส่วนมากมักไม่มีอาการใด ๆ มากกว่า 20 ปี

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคไวรัสตับอักเสบบี

โรคไวรัสตับอักเสบบีอาจนำไปสู่ภาวะตับวายจนถึงแก่ชีวิตได้ แต่พบได้น้อยมาก ข้อมูลจากกรมควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา (CDC) พบว่าแม้ว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังอาจไม่มีอาการ แต่ 15 - 25% ของผู้ป่วยอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น โรคตับเเข็ง (พังผืดในตับ) และโรคมะเร็งตับ เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูลขององค์กรอนามัยโลกมีผู้ป่วยมากกว่า 780,000 คนต่อปีเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้

การวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบบี

แพทย์จะทำการซักประวัติ สอบถามอาการ และตรวจร่างกายเพื่อนำมาสู่การวินิจฉัยโรค หากแพทย์สงสัยจะส่งตรวจเลือดเพิ่มเติมเพื่อช่วยการวินิจฉัย โดยหากไม่ได้ตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการจะไม่สามารถแยกโรคนี้ออกจากโรคตับอักเสบอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้การตรวจดังกล่าวจะมีชุดการตรวจหา แอนติเจน (Antigen) และ แอนติบอดี (Antibody) ต่อไวรัสตับบี

แอนติเจน คือ ส่วนประกอบโปรตีนบนผิวของไวรัสตับบี และร่างกายเราจะสร้างโปรตีนตอบสนองกับเชื้อ นั่นคือ แอนติบอดี ซึ่งจะช่วยในการทำลายเชื้อไวรัส

โฆษณาจาก HonestDocs
🦷รีเทนเนอร์หาย หรือ จัดฟันใกล้เสร็จ? ก็ทำรีเทนเนอร์ลด 30-50% ได้

ไม่ว่าคุณจะอยากได้ "แบบใส" หรือ "แบบลวด" เราก็มีให้คุณครบจบที่เดียว เริ่มต้นเพียง 1,750 บาท เท่านั้น

%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8cadsinternal ad

การตรวจเลือดเพื่อตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

ถ้าผลเลือดต่อ แอนติเจน โปรตีนที่ผิวไวรัสตับบี เป็น บวก แสดงว่ามี เชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย โดยถ้าหากมีผลบวกมากกว่า 6 เดือนจะสามารถวินิจฉัยเป็นภาวะตับอักเสบบีแบบเรื้อรังได้

ถ้าหากผลตรวจ แอนติเจน ได้ผลเป็น ลบ แต่ว่าตรวจพบแอนติบอดี  (โปรตีนที่ร่างกายสร้างมาต่อสู้กับแอนติเจน) ต่อโปรตีนบนผิวของไวรัสตับบี แปลว่าเคยได้รับวัคซีน หรือ มีการติดเชื้อ แต่ร่างกายสามารถจำกัดเชื้อนั้นได้หมดแล้ว

สำหรับการติดเชื้อแบบเฉียบพลัน สามารถตรวจหา อิมมิวโนโกลบูลินแอนติบอดี (IgG antibody) ต่อแอนติเจนของแกนไวรัส

ถ้าตรวจพบแอนติบอดีต่อแกนกลางไวรัส (Anti HBc) แปลว่ากำลังมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกาย หรือ เคยมีในอดีต โดยขึ้นกับผลแอนติเจนและแอนติบอดีต่อผิวไวรัส (ต้องใช้แปลผลคู่กัน กล่าวคือถ้ามีเชื้อเข้ามาในร่างกายครั้งหนึ่งแล้วร่างกายจะสร้างแอนติบอดีต่อแกนกลาง โดยหากพบแอนติเจนต่อผิวไวรัสร่วมกันแปลว่ามีเชื้อในร่างกาย ณ ขณะนี้ แต่ถ้าไม่พบแอนติเจนร่วมกับมีแอนติบอดีต่อผิวไวรัส แปลว่าเคยมีการติดเชื้อ แต่ร่างกายกำจัดเชื้อได้แล้ว หากว่าพบแต่แอนติบอดีต่อผิวไวรัส ไม่พบแอนติบอดีต่อแกนกลาง แปลว่าได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว)

แอนติเจนต่อโปรตีนที่ไวรัสสร้าง หรือ  HBe แอนติเจน (HBe Ag) สามารถพบได้ในขณะมีเชื้อจากการติดเชื้อแบบเฉียบพลัน โดยสัมพันธ์กับปริมาณไวรัสที่มาก (หมายถึง มีโอกาสแพร่เชื้อต่อได้มาก) ในทางตรงข้ามแอนติบอดีต่อโปรตีนของไวรัสตับบี (anti HBe แอนติบอดี) พบต่อเมื่อมีการติดเชื้อแบบเรื้อรังและมีไวรัสในเลือดในปริมาณน้อย ซึ่งทำให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยตามไปด้วย DNA ของไวรัสตับบีสามารถตรวจหาไวรัสโดยตรงได้จากในเลือดและบอกปริมาณไวรัสได้ อย่างไรก็ดีผลตรวจทั้งหมดนี้ต้องแปลผลโดยแพทย์เท่านั้น

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความก่อนหน้า
ไวรัสตับอักเสบบี
ไวรัสตับอักเสบบี
บทความต่อไป
การรักษาโรค
การรักษาโรค

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่