Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การรักษา

GHB หรือยาเสียสาว

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,884,862 คน

GHB หรือยาเสียสาว

GHB เป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ที่ออกฤทธิ์ทำให้ระบบการทำงานของสมองและประสาทส่วนกลางทำงานช้าลง และยังทำให้เกิดอาการความจำเสื่อม หลายคนใช้ยานี้ในการมอมยาผู้อื่น GHB จึงมีอีกชื่อหนึ่งคือ “ยาเสียสาว”

GHB คืออะไร

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจหาสารเสพติด (ยาบ้าหรือแอมเฟตามีน) เริ่มที่ 212 บาท

ตรวจได้ในเลือด ปัสสาวะ และเส้นผมที่ติดราก สอบถามได้วันนี้

Istock 989108042

GHB หรือ Gamma Hydroxybutyrate เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งที่ออกฤทธิ์ทำให้ระบบการทำงานของสมองและประสาทส่วนกลางทำงานช้าลง จริงๆ แล้ว GHB เป็นที่นิยมใช้กันในกลุ่มนักเล่นกล้าม แต่ปัจจุบันกลับมีผู้นำไปใช้เสพกันทั่วไปตามคลับบาร์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ของการคุกคามทางเพศหรือการมอมยานั่นเอง

GHB เป็นสารเคมีที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาโดยมนุษย์ที่ถูกสั่งห้ามและผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา นั่นหมายความว่า ยาใดก็ตามที่แอบขายตามท้องถนนส่วนใหญ่เป็นยาที่ถูกผลิตขึ้นในแล็ปที่ผิดกฎหมายและจำหน่ายในตลาดมืด ดังนั้นผู้เสพจะไม่มีทางทราบได้เลยว่ายาเสพติดเหล่านี้มีฤทธิ์รุนแรงขนาดไหนหรือมีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือไม่

GHB ที่ถูกสังเคราะห์ออกมาส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นของเหลว หรือบางครั้งถูกแปลงให้เป็นรูปแบบเม็ดแคปซูลหรือผงแป้ง โดย GHB แบบน้ำจะไม่มีกลิ่นหรือสี เมื่อผสมลงในเครื่องดื่มจะไม่มีรสชาติใดๆ ซึ่งจะไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า เนื่องจาก GHB นั้นออกฤทธิ์ต่อระบบการทำงานของสมองทำให้ผู้เสพมีอาการความจำเสื่อมชั่วขณะ ซึมเศร้า และถูกนำไปใช้เพื่อการมอมยาผู้อื่น จึงเป็นที่มาของชื่อ “ยาเสียสาว” นั่นเอง

ผลข้างเคียงระยะสั้น

GHB จะชะลอระบบการทำงานของสมอง ในขณะที่สมองจะต้องผลิตสารเคมีต่างๆ ออกมาเพื่อควบคุมให้สมองทำงานได้อย่างปกติ ดังนั้น การเสพ GHB ในปริมาณน้อยจะช่วยบรรเทาอาการวิตกกังวลและช่วยให้ผู้เสพรู้สึกผ่อนคลายได้ อย่างไรก็ตาม การเสพ GHB ทำให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆ ตามมาด้วย เช่น อาการเซื่องซึม วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ความจำเสื่อม มีปัญหาทางด้านการมองเห็น และภาวะเมายา

การเสพ GHB ในปริมาณที่มากเกินไปหรือการเสพร่วมกับสิ่งเสพติดอื่นๆ หรือแอลกอฮอล์ จะทำให้เกิดความเสี่ยงและเป็นอันตราย นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นช้าลง ขี้หลงขี้ลืม รู้สึกสับสน หายใจช้าลง มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ และอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้น เสียสติ ชัก หมดสติ และเสียชีวิตลงในที่สุด ซึ่งการเสียชีวิตมักเป็นการเสียชีวิตแบบหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจหาสารเสพติด (ยาบ้าหรือแอมเฟตามีน) เริ่มที่ 212 บาท

ตรวจได้ในเลือด ปัสสาวะ และเส้นผมที่ติดราก สอบถามได้วันนี้

Istock 989108042

ผลข้างเคียงมักเกิดขึ้นเมื่อเสพยาเข้าไปแล้วประมาณ 10-20 นาที และฤทธิ์ของยาจะยังคงอยู่ถึง 4 ชั่วโมงหรืออาจนานมากกว่านั้น

ผลข้างเคียงระยะยาว

การเสพ GHB อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจะทำให้ผู้เสพมีอาการดื้อยา ทำให้ต้องเสพยาในปริมาณที่มากขึ้นจนทำให้เสพติดในที่สุด และการเลิกยาจะมีผลข้างเคียงทำให้ผู้ป่วยนอนไม่หลับ วิตกกังวล ใจสั่น และเหงื่อออกมากผิดปกติ

อาการของผลข้างเคียงระยะยาวนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนโดยผู้เชี่ยวชาญ แต่อาการเหล่านี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นในระยะยาวกับผู้ที่เสพติด GHB ดังนี้

  • นอนไม่หลับ
  • มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
  • เกิดภาวะซึมเศร้าและปัญหาทางด้านจิตอื่นๆ
  • มีปัญหาเกี่ยวกับความทรงจำ

ปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา

การเสพ GHB ในปริมาณที่มากเกินไปหรือเสพร่วมกับยาเสพติดอื่นๆ หรือร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลให้เกิดภาวะการใช้ยาเกินขนาด ซึ่งภาวะดังกล่าวจะทำให้ระบบของหัวใจและปอดทำงานช้าลง เป็นสาเหตุของอาการเป็นลมหมดสติและอาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นการใช้ GHB เกินขนาดจึงเป็นอันตรายมากและต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์อย่างเร่งด่วน และเนื่องจาก GHB สามารถนำไปผสมกับเครื่องดื่มต่างๆ ได้เพื่อการมอมยา เมื่อผู้ถูกมอมยาดื่มเครื่องดื่มเหล่านั้น พวดเขาจะรู้สึกอ่อนล้า ทำให้เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือการถูกคุกคามทางเพศ และฤทธิ์ของยาที่ทำให้เกิดอาการความจำเสื่อมชั่วคราวจะส่งผลให้ผู้ถูกมอมยาไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เมื่อคุณต้องร่วมงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆ แนะนำให้ดูแลกันและกันให้ดี หากพบว่ามีเพื่อนคนใดคนหนึ่งของคุณเป็นลมหมดสติให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ การเสพ GHB แล้วขับขี่ยานพาหนะหรือการเดินทางร่วมกับผู้เสพที่ขับรถนั้นอันตรายมากเพราะยาจะออกฤทธิ์ทำให้ผู้เสพรู้สึกง่วงซึมและขาดสมาธิในการขับรถ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจหาสารเสพติด (ยาบ้าหรือแอมเฟตามีน) เริ่มที่ 212 บาท

ตรวจได้ในเลือด ปัสสาวะ และเส้นผมที่ติดราก สอบถามได้วันนี้

Istock 989108042

GHB ถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เนื่องจากเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรงและมีอันตรายต่อสุขภาพทั้งยังไม่มีประโยชน์ใดๆ ทางการแพทย์ (บางครั้ง GHB ถูกนำไปใช้เพื่อรักษาภาวะง่วงหลับหรืออาการนอนไม่หลับ) ดังนั้น ผู้ที่ผลิต จำหน่าย ครอบครอง และเสพ ต้องได้รับโทษทางกฎหมายทั้งถูกปรับและจำคุก

แล้วจะเลิกเสพยาได้อย่างไร

เมื่อติด GHB แล้ว การเลิกก็ถือว่าเป็นเรื่องยาก ผู้เสพที่พยายามเลิกจะมีอาการถอนยา เช่น ใจสั่น วิตกกังวล นอนไม่หลับ เหงื่อออกมาก และเกิดอาการลงแดง นอกจากนี้ การเสพ GHB เกินขนาดยิ่งทำให้การถอนยานั้นยากมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเป็นการเสพร่วมกับการใช้ยาเสพติดประเภทอื่นร่วมด้วย

หากคุณคิดว่าคุณกำลังติด GHB แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือนักบำบัดเพื่อขอคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้อง นอกจากนี้ การเข้าร่วมกลุ่มบำบัดหรือศูนย์บำบัดยาเสพติดจะช่วยให้การเลิกยาของคุณง่ายมากขึ้น

หลีกเลี่ยงการทดลองหรือการเสพ

ปฏิเสธทันทีหากใครบางคนกำลังชักฃวนให้คุณเสพยา แต่หาก GHB ถูกผสมลงไปในเครื่องดื่มโดยที่คุณไม่รู้ตัวล่ะ? แนะนำให้คุณต้องระมัดระวังตัวเองหากไปงานเลี้ยง งานปาร์ตี้ หรือเที่ยวในสถานบันเทิง และต้องไม่รับเครื่องดื่มใดๆ จากคนแปลกหน้า แนะนำว่าไม่ให้วางเครืองดื่มของคุณทิ้งไว้และควรถือไว้กับตัวเองตลอดเวลาเพื่อไม่เปิดโอกาสให้ใครนำสิ่งแปลกปลอมมาผสมกับเครื่องดื่มของคุณได้

ที่มาของข้อมูล  http://kidshealth.org/en/teens/ghb.html


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป
รางจืด สุดยอดสมุนไพร ช่วยล้างพิษในร่างกาย
รางจืด สุดยอดสมุนไพร ช่วยล้างพิษในร่างกาย

รางจืด สมุนไพรมากด้วยประโยชน์ ช่วยขับพิษออกจากร่างกาย แต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้เช่นกัน ซึ่งจะมีอะไรอะไรบ้างนั้น บทความนี้มีคำตอบ

คำค้นหายอดนิยมที่นำมาหน้านี้
ยา ghb, ghb, ghb คือ, ยาghb, ยาเสียสาว
ดูในแอป