การรักษา

GHB หรือยาเสียสาว

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
GHB หรือยาเสียสาว

GHB เป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ที่ออกฤทธิ์ทำให้ระบบการทำงานของสมองและประสาทส่วนกลางทำงานช้าลง และยังทำให้เกิดอาการความจำเสื่อม หลายคนใช้ยานี้ในการมอมยาผู้อื่น GHB จึงมีอีกชื่อหนึ่งคือ “ยาเสียสาว”

GHB คืออะไร

GHB หรือ Gamma Hydroxybutyrate เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งที่ออกฤทธิ์ทำให้ระบบการทำงานของสมองและประสาทส่วนกลางทำงานช้าลง จริงๆ แล้ว GHB เป็นที่นิยมใช้กันในกลุ่มนักเล่นกล้าม แต่ปัจจุบันกลับมีผู้นำไปใช้เสพกันทั่วไปตามคลับบาร์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ของการคุกคามทางเพศหรือการมอมยานั่นเอง

GHB เป็นสารเคมีที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาโดยมนุษย์ที่ถูกสั่งห้ามและผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา นั่นหมายความว่า ยาใดก็ตามที่แอบขายตามท้องถนนส่วนใหญ่เป็นยาที่ถูกผลิตขึ้นในแล็ปที่ผิดกฎหมายและจำหน่ายในตลาดมืด ดังนั้นผู้เสพจะไม่มีทางทราบได้เลยว่ายาเสพติดเหล่านี้มีฤทธิ์รุนแรงขนาดไหนหรือมีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือไม่

GHB ที่ถูกสังเคราะห์ออกมาส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นของเหลว หรือบางครั้งถูกแปลงให้เป็นรูปแบบเม็ดแคปซูลหรือผงแป้ง โดย GHB แบบน้ำจะไม่มีกลิ่นหรือสี เมื่อผสมลงในเครื่องดื่มจะไม่มีรสชาติใดๆ ซึ่งจะไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า เนื่องจาก GHB นั้นออกฤทธิ์ต่อระบบการทำงานของสมองทำให้ผู้เสพมีอาการความจำเสื่อมชั่วขณะ ซึมเศร้า และถูกนำไปใช้เพื่อการมอมยาผู้อื่น จึงเป็นที่มาของชื่อ “ยาเสียสาว” นั่นเอง

ผลข้างเคียงระยะสั้น

GHB จะชะลอระบบการทำงานของสมอง ในขณะที่สมองจะต้องผลิตสารเคมีต่างๆ ออกมาเพื่อควบคุมให้สมองทำงานได้อย่างปกติ ดังนั้น การเสพ GHB ในปริมาณน้อยจะช่วยบรรเทาอาการวิตกกังวลและช่วยให้ผู้เสพรู้สึกผ่อนคลายได้ อย่างไรก็ตาม การเสพ GHB ทำให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆ ตามมาด้วย เช่น อาการเซื่องซึม วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ความจำเสื่อม มีปัญหาทางด้านการมองเห็น และภาวะเมายา

การเสพ GHB ในปริมาณที่มากเกินไปหรือการเสพร่วมกับสิ่งเสพติดอื่นๆ หรือแอลกอฮอล์ จะทำให้เกิดความเสี่ยงและเป็นอันตราย นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นช้าลง ขี้หลงขี้ลืม รู้สึกสับสน หายใจช้าลง มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ และอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้น เสียสติ ชัก หมดสติ และเสียชีวิตลงในที่สุด ซึ่งการเสียชีวิตมักเป็นการเสียชีวิตแบบหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย

ผลข้างเคียงมักเกิดขึ้นเมื่อเสพยาเข้าไปแล้วประมาณ 10-20 นาที และฤทธิ์ของยาจะยังคงอยู่ถึง 4 ชั่วโมงหรืออาจนานมากกว่านั้น

ผลข้างเคียงระยะยาว

การเสพ GHB อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจะทำให้ผู้เสพมีอาการดื้อยา ทำให้ต้องเสพยาในปริมาณที่มากขึ้นจนทำให้เสพติดในที่สุด และการเลิกยาจะมีผลข้างเคียงทำให้ผู้ป่วยนอนไม่หลับ วิตกกังวล ใจสั่น และเหงื่อออกมากผิดปกติ

อาการของผลข้างเคียงระยะยาวนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนโดยผู้เชี่ยวชาญ แต่อาการเหล่านี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นในระยะยาวกับผู้ที่เสพติด GHB ดังนี้

  • นอนไม่หลับ
  • มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
  • เกิดภาวะซึมเศร้าและปัญหาทางด้านจิตอื่นๆ
  • มีปัญหาเกี่ยวกับความทรงจำ

ปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา

การเสพ GHB ในปริมาณที่มากเกินไปหรือเสพร่วมกับยาเสพติดอื่นๆ หรือร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลให้เกิดภาวะการใช้ยาเกินขนาด ซึ่งภาวะดังกล่าวจะทำให้ระบบของหัวใจและปอดทำงานช้าลง เป็นสาเหตุของอาการเป็นลมหมดสติและอาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นการใช้ GHB เกินขนาดจึงเป็นอันตรายมากและต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์อย่างเร่งด่วน และเนื่องจาก GHB สามารถนำไปผสมกับเครื่องดื่มต่างๆ ได้เพื่อการมอมยา เมื่อผู้ถูกมอมยาดื่มเครื่องดื่มเหล่านั้น พวดเขาจะรู้สึกอ่อนล้า ทำให้เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือการถูกคุกคามทางเพศ และฤทธิ์ของยาที่ทำให้เกิดอาการความจำเสื่อมชั่วคราวจะส่งผลให้ผู้ถูกมอมยาไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เมื่อคุณต้องร่วมงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆ แนะนำให้ดูแลกันและกันให้ดี หากพบว่ามีเพื่อนคนใดคนหนึ่งของคุณเป็นลมหมดสติให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ การเสพ GHB แล้วขับขี่ยานพาหนะหรือการเดินทางร่วมกับผู้เสพที่ขับรถนั้นอันตรายมากเพราะยาจะออกฤทธิ์ทำให้ผู้เสพรู้สึกง่วงซึมและขาดสมาธิในการขับรถ

GHB ถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เนื่องจากเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรงและมีอันตรายต่อสุขภาพทั้งยังไม่มีประโยชน์ใดๆ ทางการแพทย์ (บางครั้ง GHB ถูกนำไปใช้เพื่อรักษาภาวะง่วงหลับหรืออาการนอนไม่หลับ) ดังนั้น ผู้ที่ผลิต จำหน่าย ครอบครอง และเสพ ต้องได้รับโทษทางกฎหมายทั้งถูกปรับและจำคุก

แล้วจะเลิกเสพยาได้อย่างไร

เมื่อติด GHB แล้ว การเลิกก็ถือว่าเป็นเรื่องยาก ผู้เสพที่พยายามเลิกจะมีอาการถอนยา เช่น ใจสั่น วิตกกังวล นอนไม่หลับ เหงื่อออกมาก และเกิดอาการลงแดง นอกจากนี้ การเสพ GHB เกินขนาดยิ่งทำให้การถอนยานั้นยากมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเป็นการเสพร่วมกับการใช้ยาเสพติดประเภทอื่นร่วมด้วย

หากคุณคิดว่าคุณกำลังติด GHB แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือนักบำบัดเพื่อขอคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้อง นอกจากนี้ การเข้าร่วมกลุ่มบำบัดหรือศูนย์บำบัดยาเสพติดจะช่วยให้การเลิกยาของคุณง่ายมากขึ้น

หลีกเลี่ยงการทดลองหรือการเสพ

ปฏิเสธทันทีหากใครบางคนกำลังชักฃวนให้คุณเสพยา แต่หาก GHB ถูกผสมลงไปในเครื่องดื่มโดยที่คุณไม่รู้ตัวล่ะ? แนะนำให้คุณต้องระมัดระวังตัวเองหากไปงานเลี้ยง งานปาร์ตี้ หรือเที่ยวในสถานบันเทิง และต้องไม่รับเครื่องดื่มใดๆ จากคนแปลกหน้า แนะนำว่าไม่ให้วางเครืองดื่มของคุณทิ้งไว้และควรถือไว้กับตัวเองตลอดเวลาเพื่อไม่เปิดโอกาสให้ใครนำสิ่งแปลกปลอมมาผสมกับเครื่องดื่มของคุณได้

ที่มาของข้อมูล  http://kidshealth.org/en/teens/ghb.html

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่