addictions

วิธีบำบัดยาเสพติด แนวทางในการรักษา และสถานที่บำบัดยาเสพติดที่ควรรู้ !

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
วิธีบำบัดยาเสพติด แนวทางในการรักษา และสถานที่บำบัดยาเสพติดที่ควรรู้ !

มีหลายครั้งที่ทำให้หลายคนต้องหลงผิดไปกับสารเสพติดโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาในครอบครัว ปัญหาในเรื่องของเพื่อนฝูง และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว แต่เมื่อตั้งใจที่จะกลับตัวกลับใจใหม่ให้เข้ามาอยู่ในสังคมได้ตามเดิม ก็มาถูกชาวบ้านตราหน้าว่าเป็นพวกขยะสังคม ทำให้สังคมและประเทศชาติเดือดร้อน พ่อแม่ไม่สั่งสอน และอื่น ๆ อีกมากมายทำให้ความตั้งใจเดิมในตอนแรกที่จะกลับตัวเป็นคนดีถูกทำลายลงไป และกลับไปใช้ยาเสพติดตามเดิม ซึ่งบางร้ายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ จากคำพูดของคนเพียงไม่กี่คำเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และรัฐควรจะมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้เสพยาบ้านั้น ก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยประเภทหนึ่งที่ต้องมีการรักษา มีการบำบัดเพื่อให้หายจากโรค และจะได้กลับเข้ามาสู่สังคมอย่างเต็มภาคภูมิอีกครั้ง

เพราะฉะนั้นในบทความนี้เราจึงขอแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีบำบัดรักษาเพื่อให้หายขาดจากการติดยาเสพติด โดยมีทั้งแนวทางรักษาโดยการแพทย์ การรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญในองค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ และแนวทางรักษาด้วยตัวเอง เพียงแค่มีจิตใจที่เข้มแข็ง เชื่อมั่นและให้กำลังใจตัวเองโดยไม่ต้องสนใจใคร คิดเสียว่าทำเพื่อตัวเองและครอบครัว เท่านี้ก็เพียงพอต่อความตั้งใจที่จะเข้าสู่กระบวนการเลิกยาเสพติดแล้ว

แนวทางบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในทางการแพทย์

โดยทั่วไปแล้ว ทุกสถานบำบัดจะมีแพทย์ประจำอยู่ทั้งหมด เพราะจะต้องคอยปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้คน เช่น การตรวจร่างกาย การดูแลรักษาที่จะต้องมีการสั่งการหรือกระทำโดยแพทย์ทั้งสิ้น แต่ในกรณีนี้จะหมายถึงการเข้ารับการบำบัดรักษาในกรณีที่ต้องการเลิกยาเสพติด โดยทางโรงพยาบาลต่าง ๆ ก็ได้มีการแบ่งออกเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเหมือนผู้ป่วยทั่วไป โดยเรามีข้อมูลในแต่ละส่วนมาชี้แจงให้ทราบดังต่อไปนี้

1.การบำบัดผู้ติดยาแบบผู้ป่วยใน

การเลือกวิธีรักษาประเภทนี้ ผู้ป่วยจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ทางโรงพยาบาลจัดไว้ให้ หรือที่เรียกว่าศูนย์การรักษาตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะมีแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด เริ่มตั้งแต่การซักประวัติ การรักษาในกรณีถอนพิษยา หรือผู้ป่วยมีอาการอยากยาขึ้น เมื่อมีอาการดีขึ้นแล้ว ก็จะมีการรักษาทางจิตวิทยาต่อไป เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ

2.การบำบัดผู้ติดยาแบบผู้ป่วยนอก

การเลือกรักษาวิธีการนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการรักษา ไม่มีความประสงค์จะรักษาตัวตลอด 24 ชั่วโมงเหมือนการเป็นผู้ป่วยใน โดยทั่วไปแล้วการรักษาของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกจะมีความคล้ายคลึงกัน เพียงแต่ผู้ป่วยนอกสามารถจัดตารางเวลาที่เหมาะสมในการเข้าพบแพทย์ได้เท่านั้นเอง แต่ถ้าหากว่านัดหมายแล้วยังไม่สามารถเข้ามาได้ หรือไม่สามารถอดทนกับการพยายามเลิกสารเสพติดได้ ก็ควรหยุดการใช้ชีวิตประจำวันสักระยะหนึ่ง มารักษาแบบเด็ดขาดโดยวิธีของผู้ป่วยในแทน

การบำบัดรักษาโดยวิธีการขององค์กรและสถาบันต่าง ๆ

ในส่วนนี้จะมีวิธีรักษาที่เป็นขั้นตอนด้วยกันทั้งหมด 4 ขั้นตอน อาจจะแตกต่างกันบ้างในเรื่องของระยะเวลา และยาที่นำมาใช้ในการรักษา แต่ลักษณะโดยทั่วไปจะเหมือนกันหมด คือ

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการ

เริ่มจากการส่งตัวผู้ป่วยมาที่สถาบันจากนั้นจะมีการซักประวัติต่าง ๆ ทั้งตัวผู้ป่วยและครอบครัว เช่น ประวัติภูมิหลัง ปัญหาในครอบครัว ปัญหาเพื่อนฝูง เหตุที่ทำให้ติดสารเสพติด พร้อมกันนี้ก็จะมีการให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการเลิกสารเสพติดไปในตัว เมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายด้วยวิธีทางการแพทย์ และเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 ถอนพิษของยาเสพติด

ในการถอนพิษยาจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยมีอาการอยากยามาก ๆ และจะเริ่มมีอาการคลั่ง ก็จะมีการให้ยาชนิดอื่นทดแทน เช่น เมธาโดน หรือยาสมุนไพร (แตกต่างกันไปตามแต่สถาบันหรือองค์กร) ซึ่งผู้ป่วยจะเข้าสู่กระบวนการ "หักดิบ" นั่นเอง ขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะ และจะต้องเจอกับปัญหาของร่างกาย เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ในสถาบัน มักจะให้ญาติผู้ป่วยเข้ามาเยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยให้ผ่านขั้นตอนนี้ไปให้ได้ ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 ฟื้นฟูสภาพจิตใจและสมรรถภาพ

เมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และเลิกยาได้แล้ว ก็จะมีการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง เพื่อไม่ให้มีการกลับไปใช้ยาต่อไป บางที่อาจจะมีการสินอาชีพ หรือจัดกิจกรรมให้ทำ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม หรือทำมาหาเลี้ยงชีพตนเองได้ ผู้ป่วยบางรายอาจได้รับการอุปสมบทในขั้นตอนนี้ เพื่อใช้ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอีกด้วย ซึ่งก็นับว่าได้ผลดี เพราะมีผู้ป่วยจำนวนมากที่บวชไม่สึกตลอดชีวิต

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามดูแล

เมื่อผู้ป่วยได้เข้าสู่ขั้นตอนการบำบัดครบทั้ง 3 ขั้นตอน และกลับมาสู่สังคมแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดตามดูแล ด้วยการสอบถาม นัดพบเพื่อตรวจร่างกายอีกครั้งว่ายังใช้สารเสพติดอยู่หรือไม่ พร้อมกันนี้ก็ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าสังคมไม่ได้

การบำบัดรักษาการติดยาเสพติดด้วยตัวเอง

มีผู้ป่วยจำนวนมากที่เลือกจะใช้วิธีการบำบัดด้วยตัวเอง เพื่อไม่ให้เกิดความลำบากต่อญาติพี่น้องในการไปรับ ไปส่ง หรือไปเยี่ยมเยียน รวมทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไม่จำเป็นอีกด้วย แต่อาจจะต้องใช้ความเข้มแข็งทางจิตใจและร่างกายพอสมควร พร้อมกันนี้ก็ต้องมีการติดตามจากคนใกล้ตัวอย่างใกล้ชิด เพราะถ้าหากผู้ป่วยติดสารเสพติดมาเป็นระยะเวลานานแล้ว การเลิกใช้ยาเสพติดด้วยตัวเอง อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ โดยวิธีทั่วไปที่ผู้ป่วยมักจะใช้กันในการรักษาตัวเอง คือ

  • การขังตัวเองอยู่ภายในห้องน้ำ เมื่อมีอาการอยากยา
  • หางานอดิเรกทำ หรือทำในสิ่งที่ชอบ เพื่อเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองที่มีต่อยาเสพติด
  • สวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อควบคุมสติให้อยู่กับตัว
  • ขอความร่วมมือจากคนในครอบครัว ให้ช่วยเหลือ เช่น ดูแลอาหารการกิน และที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ ในช่วงระยะเวลาที่จะเลิกยา 

สถานบำบัดยาเสพติดที่ได้รับความนิยม

ไม่ว่าจะเป็นการเลิกยาเสพติดด้วยวิธีไหนก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุด คือกำลังใจล้วน ๆ แต่ทั้งนี้ ทั้งผู้ป่วยและครอบครัวอาจจะต้องทำใจไว้เรื่องหนึ่ง คือ หากใช้ยาที่มีความรุนแรงมาก หรือใช้มาเป็นระยะเวลานาน สมองบางส่วนอาจจะถูกทำลาย จนทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ และนี่คือรายชื่อสถานบำบัดยาเสพติดที่มีผู้นิยมมากที่สุด

  • สถาบันธัญญารักษ์ สายด่วน 1165
  • บ้านพิชิตใจ เขตประเวศ เบอร์โทรศัพท์ 02-329-1353
  • โครงการ To Be Number One สายด่วน 1323
  • ภูฟ้าเรสท์โฮม บ้านพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยยาเสพติด เบอร์โทรศัพท์ 063-908-2999
  • สำนักสงฆ์วัดถ้ำกระบอก เบอร์โทรศัพท์ 036-266-292
  • เดอะ เคบิน เบอร์โทร 02-107-2545

และนี่ก็คือ วิธีบำบัดยาเสพติด และสถานที่สำหรับบำบัดยาเสพติดนั่นเอง แต่ทั้งนี้การจะบำบัดยาเสพติดให้ผู้เสพหายเป็นปกติได้นั้น ก็อาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรทีเดียว อย่างไรก็ตาม การบำบัดรักษาให้เลิกยาได้ขาดก็ย่อมทำได้ หากผู้ป่วยมีกำลังใจ และได้รับกำลังใจที่ดีจากคนรอบตัวรวมถึงครอบครัว

 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่