Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
addictions

วิธีบำบัดยาเสพติด แนวทางในการรักษา และสถานที่บำบัดยาเสพติดที่ควรรู้ !

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,498,333 คน

วิธีบำบัดยาเสพติด แนวทางในการรักษา และสถานที่บำบัดยาเสพติดที่ควรรู้ !

มีหลายครั้งที่ทำให้หลายคนต้องหลงผิดไปกับสารเสพติดโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาในครอบครัว ปัญหาในเรื่องของเพื่อนฝูง และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว แต่เมื่อตั้งใจที่จะกลับตัวกลับใจใหม่ให้เข้ามาอยู่ในสังคมได้ตามเดิม ก็มาถูกชาวบ้านตราหน้าว่าเป็นพวกขยะสังคม ทำให้สังคมและประเทศชาติเดือดร้อน พ่อแม่ไม่สั่งสอน และอื่น ๆ อีกมากมายทำให้ความตั้งใจเดิมในตอนแรกที่จะกลับตัวเป็นคนดีถูกทำลายลงไป และกลับไปใช้ยาเสพติดตามเดิม ซึ่งบางร้ายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ จากคำพูดของคนเพียงไม่กี่คำเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และรัฐควรจะมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้เสพยาบ้านั้น ก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยประเภทหนึ่งที่ต้องมีการรักษา มีการบำบัดเพื่อให้หายจากโรค และจะได้กลับเข้ามาสู่สังคมอย่างเต็มภาคภูมิอีกครั้ง

เพราะฉะนั้นในบทความนี้เราจึงขอแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีบำบัดรักษาเพื่อให้หายขาดจากการติดยาเสพติด โดยมีทั้งแนวทางรักษาโดยการแพทย์ การรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญในองค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ และแนวทางรักษาด้วยตัวเอง เพียงแค่มีจิตใจที่เข้มแข็ง เชื่อมั่นและให้กำลังใจตัวเองโดยไม่ต้องสนใจใคร คิดเสียว่าทำเพื่อตัวเองและครอบครัว เท่านี้ก็เพียงพอต่อความตั้งใจที่จะเข้าสู่กระบวนการเลิกยาเสพติดแล้ว

แนวทางบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในทางการแพทย์

โดยทั่วไปแล้ว ทุกสถานบำบัดจะมีแพทย์ประจำอยู่ทั้งหมด เพราะจะต้องคอยปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้คน เช่น การตรวจร่างกาย การดูแลรักษาที่จะต้องมีการสั่งการหรือกระทำโดยแพทย์ทั้งสิ้น แต่ในกรณีนี้จะหมายถึงการเข้ารับการบำบัดรักษาในกรณีที่ต้องการเลิกยาเสพติด โดยทางโรงพยาบาลต่าง ๆ ก็ได้มีการแบ่งออกเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเหมือนผู้ป่วยทั่วไป โดยเรามีข้อมูลในแต่ละส่วนมาชี้แจงให้ทราบดังต่อไปนี้

1.การบำบัดผู้ติดยาแบบผู้ป่วยใน

การเลือกวิธีรักษาประเภทนี้ ผู้ป่วยจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ทางโรงพยาบาลจัดไว้ให้ หรือที่เรียกว่าศูนย์การรักษาตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะมีแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด เริ่มตั้งแต่การซักประวัติ การรักษาในกรณีถอนพิษยา หรือผู้ป่วยมีอาการอยากยาขึ้น เมื่อมีอาการดีขึ้นแล้ว ก็จะมีการรักษาทางจิตวิทยาต่อไป เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ

2.การบำบัดผู้ติดยาแบบผู้ป่วยนอก

การเลือกรักษาวิธีการนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการรักษา ไม่มีความประสงค์จะรักษาตัวตลอด 24 ชั่วโมงเหมือนการเป็นผู้ป่วยใน โดยทั่วไปแล้วการรักษาของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกจะมีความคล้ายคลึงกัน เพียงแต่ผู้ป่วยนอกสามารถจัดตารางเวลาที่เหมาะสมในการเข้าพบแพทย์ได้เท่านั้นเอง แต่ถ้าหากว่านัดหมายแล้วยังไม่สามารถเข้ามาได้ หรือไม่สามารถอดทนกับการพยายามเลิกสารเสพติดได้ ก็ควรหยุดการใช้ชีวิตประจำวันสักระยะหนึ่ง มารักษาแบบเด็ดขาดโดยวิธีของผู้ป่วยในแทน

การบำบัดรักษาโดยวิธีการขององค์กรและสถาบันต่าง ๆ

ในส่วนนี้จะมีวิธีรักษาที่เป็นขั้นตอนด้วยกันทั้งหมด 4 ขั้นตอน อาจจะแตกต่างกันบ้างในเรื่องของระยะเวลา และยาที่นำมาใช้ในการรักษา แต่ลักษณะโดยทั่วไปจะเหมือนกันหมด คือ

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการ

เริ่มจากการส่งตัวผู้ป่วยมาที่สถาบันจากนั้นจะมีการซักประวัติต่าง ๆ ทั้งตัวผู้ป่วยและครอบครัว เช่น ประวัติภูมิหลัง ปัญหาในครอบครัว ปัญหาเพื่อนฝูง เหตุที่ทำให้ติดสารเสพติด พร้อมกันนี้ก็จะมีการให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการเลิกสารเสพติดไปในตัว เมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายด้วยวิธีทางการแพทย์ และเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 ถอนพิษของยาเสพติด

ในการถอนพิษยาจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยมีอาการอยากยามาก ๆ และจะเริ่มมีอาการคลั่ง ก็จะมีการให้ยาชนิดอื่นทดแทน เช่น เมธาโดน หรือยาสมุนไพร (แตกต่างกันไปตามแต่สถาบันหรือองค์กร) ซึ่งผู้ป่วยจะเข้าสู่กระบวนการ "หักดิบ" นั่นเอง ขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะ และจะต้องเจอกับปัญหาของร่างกาย เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ในสถาบัน มักจะให้ญาติผู้ป่วยเข้ามาเยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยให้ผ่านขั้นตอนนี้ไปให้ได้ ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3

โฆษณาจาก HonestDocs
กว่า 100 โปรแกรมตรวจสุขภาพ ลดสูงสุด 40%

รายการตรวจครบทุกช่วงวัย พร้อมจองคิวให้ ไม่ต้องรอนาน เลือกดูและสอบถามเราวันนี้

Istock 989108042

ขั้นตอนที่ 3 ฟื้นฟูสภาพจิตใจและสมรรถภาพ

เมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และเลิกยาได้แล้ว ก็จะมีการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง เพื่อไม่ให้มีการกลับไปใช้ยาต่อไป บางที่อาจจะมีการสินอาชีพ หรือจัดกิจกรรมให้ทำ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม หรือทำมาหาเลี้ยงชีพตนเองได้ ผู้ป่วยบางรายอาจได้รับการอุปสมบทในขั้นตอนนี้ เพื่อใช้ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอีกด้วย ซึ่งก็นับว่าได้ผลดี เพราะมีผู้ป่วยจำนวนมากที่บวชไม่สึกตลอดชีวิต

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามดูแล

เมื่อผู้ป่วยได้เข้าสู่ขั้นตอนการบำบัดครบทั้ง 3 ขั้นตอน และกลับมาสู่สังคมแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดตามดูแล ด้วยการสอบถาม นัดพบเพื่อตรวจร่างกายอีกครั้งว่ายังใช้สารเสพติดอยู่หรือไม่ พร้อมกันนี้ก็ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าสังคมไม่ได้

การบำบัดรักษาการติดยาเสพติดด้วยตัวเอง

มีผู้ป่วยจำนวนมากที่เลือกจะใช้วิธีการบำบัดด้วยตัวเอง เพื่อไม่ให้เกิดความลำบากต่อญาติพี่น้องในการไปรับ ไปส่ง หรือไปเยี่ยมเยียน รวมทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไม่จำเป็นอีกด้วย แต่อาจจะต้องใช้ความเข้มแข็งทางจิตใจและร่างกายพอสมควร พร้อมกันนี้ก็ต้องมีการติดตามจากคนใกล้ตัวอย่างใกล้ชิด เพราะถ้าหากผู้ป่วยติดสารเสพติดมาเป็นระยะเวลานานแล้ว การเลิกใช้ยาเสพติดด้วยตัวเอง อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ โดยวิธีทั่วไปที่ผู้ป่วยมักจะใช้กันในการรักษาตัวเอง คือ

  • การขังตัวเองอยู่ภายในห้องน้ำ เมื่อมีอาการอยากยา
  • หางานอดิเรกทำ หรือทำในสิ่งที่ชอบ เพื่อเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองที่มีต่อยาเสพติด
  • สวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อควบคุมสติให้อยู่กับตัว
  • ขอความร่วมมือจากคนในครอบครัว ให้ช่วยเหลือ เช่น ดูแลอาหารการกิน และที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ ในช่วงระยะเวลาที่จะเลิกยา 

สถานบำบัดยาเสพติดที่ได้รับความนิยม

ไม่ว่าจะเป็นการเลิกยาเสพติดด้วยวิธีไหนก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุด คือกำลังใจล้วน ๆ แต่ทั้งนี้ ทั้งผู้ป่วยและครอบครัวอาจจะต้องทำใจไว้เรื่องหนึ่ง คือ หากใช้ยาที่มีความรุนแรงมาก หรือใช้มาเป็นระยะเวลานาน สมองบางส่วนอาจจะถูกทำลาย จนทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ และนี่คือรายชื่อสถานบำบัดยาเสพติดที่มีผู้นิยมมากที่สุด

  • สถาบันธัญญารักษ์ สายด่วน 1165
  • บ้านพิชิตใจ เขตประเวศ เบอร์โทรศัพท์ 02-329-1353
  • โครงการ To Be Number One สายด่วน 1323
  • ภูฟ้าเรสท์โฮม บ้านพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยยาเสพติด เบอร์โทรศัพท์ 063-908-2999
  • สำนักสงฆ์วัดถ้ำกระบอก เบอร์โทรศัพท์ 036-266-292
  • เดอะ เคบิน เบอร์โทร 02-107-2545

และนี่ก็คือ วิธีบำบัดยาเสพติด และสถานที่สำหรับบำบัดยาเสพติดนั่นเอง แต่ทั้งนี้การจะบำบัดยาเสพติดให้ผู้เสพหายเป็นปกติได้นั้น ก็อาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรทีเดียว อย่างไรก็ตาม การบำบัดรักษาให้เลิกยาได้ขาดก็ย่อมทำได้ หากผู้ป่วยมีกำลังใจ และได้รับกำลังใจที่ดีจากคนรอบตัวรวมถึงครอบครัว

 

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
รางจืด สุดยอดสมุนไพร ช่วยล้างพิษในร่างกาย
รางจืด สุดยอดสมุนไพร ช่วยล้างพิษในร่างกาย

รางจืด สมุนไพรมากด้วยประโยชน์ ช่วยขับพิษออกจากร่างกาย แต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้เช่นกัน ซึ่งจะมีอะไรอะไรบ้างนั้น บทความนี้มีคำตอบ