อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.พ. 5, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว (Erectile dysfunction; ED)

ความหมาย

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หรือการไม่มีความรู้สึกทางเพศ (Impotence) ในขณะที่ผู้ป่วยมีกิจกรรมทางเพศ

สาเหตุ

ส่วนใหญ่มีสาเหตุทางด้านจิตใจ เช่น มีความวิตกกังวล เครียด อ่อนล้า รู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า ซึมเศร้า มีความสัมพันธ์กับคู่สมรสเปลี่ยนแปลงไป เคยมีความล้มเหลวในกิจกรรมทางเพศบ่อยครั้ง

ส่วนสาเหตุทางด้านร่างกาย เช่น อายุมาก ทำให้อวัยวะเพศอ่อนตัวง่ายและมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงแต่มีเอสตราดิออลโปรแลคตินในซีรัมเพิ่มขึ้น มีความต้องการเพศลดลง (Libido) ทำให้ชายสูงอายุมีความผิดปกติในการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ต้องการระยะเวลาในการกระตุ้นทางเพศเพิ่มขึ้น และต้องใช้เวลาในการสำเร็จความใคร่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ประสบผลสำเร็จในเรื่องการแข็งตัวของอวัยวะเพศและการร่วมเพศ

นอกจากนี้อาจมีสาเหตุอื่นที่ทำให้ความต้องการทางเพศลดลงและทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว เช่น มีระดับโปรแลคตินในเลือดสูง (Hyperprolactinemia) มีความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ เป็นต้น ระดับโปรแลคติน ในเลือดสูงจะไปยับยั้งการทำงานของเทสโทสเตอโรน ทำให้ความต้องการทางเพศลดลง ส่วนการทำงานที่ผิดปกติของต่อมไทรอยด์ทั้งมากหรือน้อยกว่าปกติทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

ปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ได้แก่ โรคหัวใจ โรคไต ภาวะความดัน เลือดสูง การสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานาน ความผิดปกติทางระบบประสาทที่มีผล ต่อไขสันหลัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ความพิการแต่กำเนิด ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวมีผลต่อการเจริญของอวัยวะเพศและการผลิตฮอร์โมน เทสโทสเตอโรน ทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

ยา ที่ทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว เช่น ยาลดความดันโลหิตสูง ยาแก้ฤทธิ์อะเซทิลโคลีนหรือยาต้านทานโคลิเนอร์จิก สารกระตุ้นแอลฟา-อะดรีเนอร์จิก ยาต้านภาวะซึมเศร้า ยากล่อมประสาท เป็นต้น

การผ่าตัด ที่ทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว เช่น การผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยใส่เครื่องมือเข้าทางท่อปัสสาวะ เป็นต้น การผ่าตัดต่อมลูกหมากออกทั้งหมดทำให้มีสภาวะมีความเสี่ยงสูงจนทำให้หมดความต้องการเพศ

นอกจากนี้ ท่อปัสสาวะตีบแคบ ท่อปัสสาวะได้รับบาดเจ็บ อวัยวะสืบพันธุ์ได้รับการกระทบกระเทือน กระดูกเชิงกรานแตก มีส่วนทำให้อวัยวะไม่แข็งตัว

พยาธิสรีรภาพ

การแข็งตัวของอวัยวะเพศ เกิดจากมีเส้นเลือดแดงฝอยส่งเลือดและสารอาหารไปเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณองคชาต จึงต้องอาศัยการกระตุ้นจากประสาทสัมผัสและการกระตุ้นจากความรู้สึกทางด้านจิตใจเพื่อกระตุ้นให้ปล่อยสารสื่อประสาทไปยังตัวรับสัญญาณประสาทเฉพาะที่และไปยังหลอดเลือดทำให้มีการแข็งตัวของอวัยวะเพศโดยองคชาตเริ่มมีขนาดความยาวเพิ่มขึ้น ช่วยให้สามารถสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดได้ จนถึงจุดที่องคชาตกลับมาสู่ภาวะอ่อนตัวตามปกติ ระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศโดยมีผลต่อลักษณะทางเพศและความรู้สึกทางเพศ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการแข็งตัวของอวัยวะเพศถูกควบคุมโดยกลไกทางระบบประสาทและหลอดเลือดที่มาเลี้ยงอวัยวะสืบพันธุ์ เมื่อไรก็ตามที่มีการขัดขวางในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งทั้งทางด้านร่างกายหรือจิตใจ จะทำให้เกิดความล้มเหลวของการแข็งตัวของอวัยวะเพศหากไม่ได้รับการแก้ไข

อาการ

ผู้ป่วยไม่สามารถคงไว้ซึ่งการแข็งตัวของอวัยวะเพศสำหรับกิจกรรมทางเพศได้

การวินิจฉัยโรค

การตรวจร่างกายเพื่อหาความบกพร่องตั้งแต่กำเนิดในระบบสืบพันธุ์ในเพศชายหรือมีความบกพร่อง ทางระบบประสาท หรือมีโรคในระบบหัวใจ  หลอดเลือด และการไหลเวียนเลือด เช่นภาวะความดันโลหิตสูง เป็นต้น การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ เจาะเลือดตรวจหาระดับเทสโทสเตอโรน (Testosterone), Luteinizinghormone และการทำงานของต่อมไทรอยด์ และการตรวจเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะสืบพันธุ์ชาย

การรักษา

แก้ไขปัญหาด้านจิตใจโดยการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและการปรับกิจกรรมทางเพศ ทางด้านร่างกาย เช่นแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่หรือเลิกดื่มสุรา ฉีดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน การกระตุ้นอวัยวะเพศให้แข็งตัวโดยใช้โสมแดงจากประเทศเกาหลีและให้ยา  L-Arginine นอกจากนี้อาจรักษาด้วยยา  Sildenafil (Viagra), Vardenafil(Levitra), Tadalafil (Cialis), Alprostadil (prostin) การใช้อุปกรณ์สุญญากาศช่วยให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย หากการรักษาด้วยยาไม่ประสบผลสำเร็จอาจใช้วิธีการผ่าตัดฝังอุปกรณ์แกนองคชาตเทียมหรือผ่าตัดหลอดเลือด

การพยาบาล

การดูแลด้านจิตใจถือเป็นสิ่งสำคัญมากให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับการแข็งตัวขององคชาต การแก้ปัญหา การใช้ยา ข้อระวังในการใช้ยา ใช้ยาตามแพทย์สั่ง หากต้องผ่าตัดดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดโดยประคบด้วยน้ำแข็งหรือยกลูกอัณฑะให้สูงขึ้นเพื่อลดอาการบวม ป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด โดยงดกิจกรรมทางเพศ 6-8 สัปดาห์หลังผ่าตัดเพื่อช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ลดความเจ็บปวดโดยให้ยาบรรเทาอาการปวดตามแผนการรักษา ลดการติดเชื้อโดยให้ยาปฏิชีวนะก่อนและหลังทำการผ่าตัด สอนผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเกี่ยวกับการใช้อวัยวะเทียม ไม่ใช้ก่อนที่แผลจะหาย และป้องกันการทะลุของแกนองคชาต

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

เบาหวานขึ้นตามีวิธีรักษาอย่างไรบ้างค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทำไมหนูปวดเมื่อยตรงสะบักมักจะปวดหัวทุกที
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ความดันสูงมีสิทธิ์หายขาดมั้ยคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ปวดหัวไมเกรนปวดมากๆเส้นเลือดในสมองจะแตกมั๊ยคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่