อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.พ. 5, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว (Erectile dysfunction; ED)

ความหมาย

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หรือการไม่มีความรู้สึกทางเพศ (Impotence) ในขณะที่ผู้ป่วยมีกิจกรรมทางเพศ

สาเหตุ

ส่วนใหญ่มีสาเหตุทางด้านจิตใจ เช่น มีความวิตกกังวล เครียด อ่อนล้า รู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า ซึมเศร้า มีความสัมพันธ์กับคู่สมรสเปลี่ยนแปลงไป เคยมีความล้มเหลวในกิจกรรมทางเพศบ่อยครั้ง

ส่วนสาเหตุทางด้านร่างกาย เช่น อายุมาก ทำให้อวัยวะเพศอ่อนตัวง่ายและมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงแต่มีเอสตราดิออลโปรแลคตินในซีรัมเพิ่มขึ้น มีความต้องการเพศลดลง (Libido) ทำให้ชายสูงอายุมีความผิดปกติในการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ต้องการระยะเวลาในการกระตุ้นทางเพศเพิ่มขึ้น และต้องใช้เวลาในการสำเร็จความใคร่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ประสบผลสำเร็จในเรื่องการแข็งตัวของอวัยวะเพศและการร่วมเพศ

นอกจากนี้อาจมีสาเหตุอื่นที่ทำให้ความต้องการทางเพศลดลงและทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว เช่น มีระดับโปรแลคตินในเลือดสูง (Hyperprolactinemia) มีความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ เป็นต้น ระดับโปรแลคติน ในเลือดสูงจะไปยับยั้งการทำงานของเทสโทสเตอโรน ทำให้ความต้องการทางเพศลดลง ส่วนการทำงานที่ผิดปกติของต่อมไทรอยด์ทั้งมากหรือน้อยกว่าปกติทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

ปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ได้แก่ โรคหัวใจ โรคไต ภาวะความดัน เลือดสูง การสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานาน ความผิดปกติทางระบบประสาทที่มีผล ต่อไขสันหลัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ความพิการแต่กำเนิด ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวมีผลต่อการเจริญของอวัยวะเพศและการผลิตฮอร์โมน เทสโทสเตอโรน ทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

ยา ที่ทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว เช่น ยาลดความดันโลหิตสูง ยาแก้ฤทธิ์อะเซทิลโคลีนหรือยาต้านทานโคลิเนอร์จิก สารกระตุ้นแอลฟา-อะดรีเนอร์จิก ยาต้านภาวะซึมเศร้า ยากล่อมประสาท เป็นต้น

การผ่าตัด ที่ทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว เช่น การผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยใส่เครื่องมือเข้าทางท่อปัสสาวะ เป็นต้น การผ่าตัดต่อมลูกหมากออกทั้งหมดทำให้มีสภาวะมีความเสี่ยงสูงจนทำให้หมดความต้องการเพศ

นอกจากนี้ ท่อปัสสาวะตีบแคบ ท่อปัสสาวะได้รับบาดเจ็บ อวัยวะสืบพันธุ์ได้รับการกระทบกระเทือน กระดูกเชิงกรานแตก มีส่วนทำให้อวัยวะไม่แข็งตัว

พยาธิสรีรภาพ

การแข็งตัวของอวัยวะเพศ เกิดจากมีเส้นเลือดแดงฝอยส่งเลือดและสารอาหารไปเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณองคชาต จึงต้องอาศัยการกระตุ้นจากประสาทสัมผัสและการกระตุ้นจากความรู้สึกทางด้านจิตใจเพื่อกระตุ้นให้ปล่อยสารสื่อประสาทไปยังตัวรับสัญญาณประสาทเฉพาะที่และไปยังหลอดเลือดทำให้มีการแข็งตัวของอวัยวะเพศโดยองคชาตเริ่มมีขนาดความยาวเพิ่มขึ้น ช่วยให้สามารถสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดได้ จนถึงจุดที่องคชาตกลับมาสู่ภาวะอ่อนตัวตามปกติ ระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศโดยมีผลต่อลักษณะทางเพศและความรู้สึกทางเพศ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการแข็งตัวของอวัยวะเพศถูกควบคุมโดยกลไกทางระบบประสาทและหลอดเลือดที่มาเลี้ยงอวัยวะสืบพันธุ์ เมื่อไรก็ตามที่มีการขัดขวางในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งทั้งทางด้านร่างกายหรือจิตใจ จะทำให้เกิดความล้มเหลวของการแข็งตัวของอวัยวะเพศหากไม่ได้รับการแก้ไข

อาการ

ผู้ป่วยไม่สามารถคงไว้ซึ่งการแข็งตัวของอวัยวะเพศสำหรับกิจกรรมทางเพศได้

การวินิจฉัยโรค

การตรวจร่างกายเพื่อหาความบกพร่องตั้งแต่กำเนิดในระบบสืบพันธุ์ในเพศชายหรือมีความบกพร่อง ทางระบบประสาท หรือมีโรคในระบบหัวใจ  หลอดเลือด และการไหลเวียนเลือด เช่นภาวะความดันโลหิตสูง เป็นต้น การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ เจาะเลือดตรวจหาระดับเทสโทสเตอโรน (Testosterone), Luteinizinghormone และการทำงานของต่อมไทรอยด์ และการตรวจเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะสืบพันธุ์ชาย

การรักษา

แก้ไขปัญหาด้านจิตใจโดยการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและการปรับกิจกรรมทางเพศ ทางด้านร่างกาย เช่นแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่หรือเลิกดื่มสุรา ฉีดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน การกระตุ้นอวัยวะเพศให้แข็งตัวโดยใช้โสมแดงจากประเทศเกาหลีและให้ยา  L-Arginine นอกจากนี้อาจรักษาด้วยยา  Sildenafil (Viagra), Vardenafil(Levitra), Tadalafil (Cialis), Alprostadil (prostin) การใช้อุปกรณ์สุญญากาศช่วยให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย หากการรักษาด้วยยาไม่ประสบผลสำเร็จอาจใช้วิธีการผ่าตัดฝังอุปกรณ์แกนองคชาตเทียมหรือผ่าตัดหลอดเลือด

การพยาบาล

การดูแลด้านจิตใจถือเป็นสิ่งสำคัญมากให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับการแข็งตัวขององคชาต การแก้ปัญหา การใช้ยา ข้อระวังในการใช้ยา ใช้ยาตามแพทย์สั่ง หากต้องผ่าตัดดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดโดยประคบด้วยน้ำแข็งหรือยกลูกอัณฑะให้สูงขึ้นเพื่อลดอาการบวม ป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด โดยงดกิจกรรมทางเพศ 6-8 สัปดาห์หลังผ่าตัดเพื่อช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ลดความเจ็บปวดโดยให้ยาบรรเทาอาการปวดตามแผนการรักษา ลดการติดเชื้อโดยให้ยาปฏิชีวนะก่อนและหลังทำการผ่าตัด สอนผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเกี่ยวกับการใช้อวัยวะเทียม ไม่ใช้ก่อนที่แผลจะหาย และป้องกันการทะลุของแกนองคชาต

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

เบาหวานขึ้นตามีวิธีรักษาอย่างไรบ้างค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทำไมหนูปวดเมื่อยตรงสะบักมักจะปวดหัวทุกที
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ความดันสูงมีสิทธิ์หายขาดมั้ยคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ปวดหัวไมเกรนปวดมากๆเส้นเลือดในสมองจะแตกมั๊ยคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่