สุขภาพผู้ชาย

อายุมีผลต่อการเจริญพันธุ์ของผู้ชายหรือไม่ ?

เมื่อใดที่การเจริญพันธุ์ของผู้ชายจะสูงที่สุด เมื่อใดที่จะลดลง และความเสี่ยงของการเป็นพ่อเมื่ออายุมากขึ้น
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
อายุมีผลต่อการเจริญพันธุ์ของผู้ชายหรือไม่ ?

การเจริญพันธุ์ของผู้ชายเปลี่ยนไปตามอายุ คุณอาจคิดว่าอายุมีผลต่อการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงเท่านั้น แม้ว่าความเปลี่ยนแปลงของการเจริญพันธุ์จะชัดเจนกว่าในผู้หญิง แต่ผู้ชายก็มีนาฬิกาชีวภาพเช่นกัน

เมื่อใดที่การเจริญพันธุ์ของผู้ชายจะสูงที่สุด และเมื่อใดที่จะลดลง ?

การศึกษาหนึ่งจากมหาวิทยาลัย Sorka ในอิสราเอล ตรวจคุณภาพของน้ำอสุจิในผู้ชายปกติ และเปรียบเทียบปริมาณและคุณภาพกับน้ำอสุจิของผู้ชายที่อายุมากกว่า การศึกษาตรวจดูทุกอย่างที่การตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิสามารถทำได้ รวมถึงความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ควรนำมาพิจารณาเนื่องจากการเว้นช่วงการมีเพศสัมพันธ์สามารถทำให้คุณภาพของน้ำอสุจิลดลง การมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอทำให้เกิดอสุจิที่มีสุขภาพดีกว่า

นักวิจัยพบว่าปริมาณของน้ำอสุจิจะมากที่สุดที่อายุระหว่าง 30-35 ปี (เป็นไปได้หรือไม่ว่านี่เป็นวิถีทางตามธรรมชาติเพื่อให้แน่ใจว่าคู่สามีภรรยาจะได้ลูกก่อนที่การเจริญพันธุ์ของผู้หญิงจะเริ่มลดลงที่อายุ 35 ปี ? ) ในอีกด้านหนึ่งพบว่าปริมาณของน้ำอสุจิโดยรวมต่ำที่สุดหลังจากอายุ 55 ปี

ยิ่งอายุของผู้ชายมากขึ้น อสุจิก็ยิ่งอ่อนแอ

การศึกษานี้ยังพบด้วยว่าการเคลื่อนไหวของอสุจิเปลี่ยนไปตามอายุ การเคลื่อนไหวของอสุจิคือการที่อสุจิเคลื่อนที่ได้ดีเพียงใด การเคลื่อนไหวของอสุจิจะดีที่สุดก่อนอายุ 25 ปี และต่ำที่สุดหลังจากอายุ 55 ปี

ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อเปรียบเทียบจำนวนของอสุจิที่ “ว่ายน้ำได้ดี” ในผู้ชายอายุระหว่าง 30-35 ปี กับผู้ชายที่อายุมากกว่า 55 ปี การเคลื่อนไหวของอสุจิลดลง 54% ความแตกต่างที่ชัดเจนนี้ไม่สามารถโทษว่าเกิดจากการว่างเว้นการมีเพศสัมพันธ์ได้ ซึ่งกรณีนี้ก็ได้รับการศึกษาติดตามเช่นกัน

การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านปัญหาทางพันธุกรรมในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า

นอกจากน้ำอสุจิจะมีคุณภาพต่ำกว่าแล้ว อายุยังมีผลกระทบต่อคุณภาพพันธุกรรมของอสุจิด้วย การศึกษาจาก Lawrence Livermore National laboratory และ University of California ที่ Berkely นักวิจัยค้นพบว่าความบกพร่องทางพันธุกรรมของอสุจิเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้ชาย

ความบกพร่องทางพันธุกรรมของอสุจิอาจทำให้เกิดกรณีดังนี้

  • -การเจริญพันธุ์ที่ลดลง
  • -เพิ่มโอกาสในการแท้ง
  • -เพิ่มความเสี่ยงในการคลอดบุตรที่เสียชีวิต (stillbirth)
  • -เพิ่มความเสี่ยงของความพิการโดยกำเนิดบางอย่าง

นักวิทยาศาสตร์รายงานว่าผู้ชายที่มีอายุมากกว่าไม่เพียงแต่จะมีความเสี่ยงต่อการมีบุตรยากเท่านั้น แต่ยังมีแนวโน้มมากกว่าที่จะส่งต่อปัญหาทางพันธุกรรมไปสู่ลูกของพวกเขา

ผลรวมของอายุที่เพิ่มขึ้นของทั้งผู้หญิงและผู้ชายสามารถเพิ่มความเสี่ยงของความพิการโดยกำเนิดได้ ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตามอายุของผู้หญิงที่อาจมีลูกเป็นดาวน์ซินโดรม จากการศึกษาในเด็กมากกว่า 3,000 คน นักวิจัยพบว่าเมื่อผู้หญิงมีอายุมากกว่า 35 ปี อายุของผู้ชายจะมีผลมากกว่า

ซึ่งเป็นความจริงที่ว่าหากผู้หญิงมีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ในกลุ่มนี้ 50% ของเด็กที่มีภาวะของกลุ่มอาการดาวน์จะได้รับความบกพร่องทางพันธุกรรมมาจากฝั่งพ่อ กลุ่มอาการดาวน์ไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียวจากอายุของพ่อ

พ่อที่มีอายุมากกว่ายังมีแนวโน้มที่จะมีลูกที่มีอาการ

  • -autism
  • -โรคไบโพล่าร์
  • -โรคจิตเภท (schizophrenia)
  • -achondroplasia ซึ่งเป็นภาวะแคระ (dwarfism) ชนิดหนึ่ง
  • -โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia) ในเด็ก

พิจารณาทั้งอายุของผู้หญิงและผู้ชาย

เพื่อจะมีลูกก็ต้องใช้ทั้งสองฝ่าย ในขณะที่เรามุ่งความสนใจไปที่อายุของผู้ชายและผู้หญิง การพิจารณาว่าผลรวมของทั้งคู่เป็นอย่างไรก็สำคัญเช่นกัน

การศึกษาคู่สามีภรรยา 782 คู่ ค้นคว้าเรื่องโอกาสการปฏิสนธิโดยอ้างอิงจากอายุและการที่พวกเขามีเพศสัมพันธ์ในวันที่มีการเจริญพันธุ์มากที่สุด (ก่อนจะเกิดการตกไข่) พวกเขาพบว่าการเจริญพันธุ์ลดลงอย่างชัดเจนโดยมีผลเกี่ยวข้องกับอายุของผู้หญิง

ในผู้หญิงอายุ 19-26 ปี พวกเธอมีโอกาส 50% ที่จะตั้งครรภ์ในวันที่พวกเธอตกไข่ ผู้หญิงอายุ 35-39 ปีมีโอกาสเพียง 29% เท่านั้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้คือผลกระทบจากอายุของผู้ชาย ในผู้หญิงอายุ 35-39 ปี หากผู้ชายมีอายุมากกว่าห้าปีหรือมากกว่านั้น โอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้สำเร็จลดลงเหลือเพียง 15% โอกาสลดลงไปกว่าครึ่งเลยทีเดียว

อายุของผู้ชายและความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

อีกการศึกษาหนึ่งในอิสราเอล ที่ Assuta medical center ใน Rishon Lezion นักวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างอายุของผู้ชายและอัตราความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว พวกเขาพบความแตกต่างนี้แม้ว่าจะใช้ไข่ของผู้บริจาค (donor eggs) ก็ตาม (ไข่ของผู้บริจาคจะลดความกังวลเรื่องปัญหาของอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้หญิง ในผู้หญิงที่อายุมากกว่า 40 ปีหรือผู้หญิงที่มีไข่น้อย ไข่ของผู้บริจาคจะให้โอกาสในการทำเด็กหลอดแก้วได้สำเร็จมากที่สุด)

นักวิจัยเปรียบเทียบอสุจิและตัวอ่อนของคู่สามีภรรยาที่ทำเด็กหลอดแก้วได้สำเร็จ เทียบกับคู่ที่ไม่สำเร็จ ทุกคู่ในการศึกษานี้ใช้ไข่ของผู้บริจาค ดังนั้นอายุของแม่จึงไม่ใช่ประเด็น จนกว่าจะอายุ 40 ปี อายุของผู้ชายไม่ได้ส่งผลมากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ชายมีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป คุณภาพของอสุจิจะลดลง ซึ่งอาจลดโอกาสในการตั้งครรภ์ ตัวอ่อนในกลุ่มที่ไม่เกิดการตั้งครรภ์ก็มีคุณภาพต่ำกว่าเช่นกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะอสุจิที่มีคุณภาพต่ำกว่า

บทสรุปของการเจริญพันธุ์ของผู้ชายและอายุที่เพิ่มขึ้น

อายุของผู้ชายไม่ได้มีผล การเจริญพันธุ์ของผู้ชายอาจไม่ได้ลดลงอย่างชัดเจนเหมือนผู้หญิง แต่ “อายุที่มากของพ่อ” ก็เป็นสิ่งที่คู่สามีภรรยาควรรู้ไว้ ทั้งผู้ชายและผู้หญิงต้องต่อสู้กับนาฬิกาชีวภาพของตัวเอง

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
สาเหตุที่พบบ่อย 8 ข้อของการมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์
สาเหตุที่พบบ่อย 8 ข้อของการมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์

สาเหตุของการมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์คืออะไร?