Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การเสพติด

การดื่มแบบบินจ์ (Binge Drinking)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,784,374 คน

การดื่มแบบบินจ์ (Binge Drinking)

การดื่มแบบบินจ์ (Binge Drinking) คือ การดื่มสุราอย่างหนักภายในช่วงเวลาอันสั้นหรือการดื่มแบบ “เมาหัวราน้ำ” นักวิจัยระบุว่าการดื่มแบบบินจ์ คือ การดื่มสุราปริมาณ 8 ดื่มมาตรฐานหรือมากกว่าต่อการดื่ม 1 ครั้ง สำหรับผู้ชาย และการดื่มสุราปริมาณ 6 ดื่มมาตรฐานหรือมากกว่าต่อการดื่ม 1 ครั้ง สำหรับผู้หญิง อย่างไรก็ตามการกำหนดปริมาณดื่มมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นอาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน ขึ้นอยู่กับความทนของร่างกายต่อแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปและความเร็วในการดื่มของแต่ละบุคคล

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ไม่สบาย ไม่ต้องจ่ายเอง รักษาเต็มที่สบายใจ

ไม่อยากจ่ายเบี้ยแพง อยากได้รพดีๆ บอกเราได้ว่าอยากได้ประกันสุขภาพอย่างไร เราช่วยหาให้คุณได้ ไม่มีข้อผูกมัด

Hd insurance lp bg

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้การดื่มสุราส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนะนำให้พยายามควบคุมปริมาณการดื่ม ดังนี้

 • ทั้งหญิงและชาย ไม่ควรดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เกินกว่า 14 ดื่มมาตรฐานต่อสัปดาห์
 • หากต้องการลดปริมาณการดื่มลงเรื่อยๆ แนะนำให้มีการกำหนดวันปลอดสุรา 2-3 วันในแต่ละสัปดาห์
 • หากดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เกินกว่า 14 ดื่มมาตรฐานต่อสัปดาห์ แนะนำว่าไม่ควรดื่มหนักในคราวเดียวแต่ควรแบ่งปริมาณการดื่มออกเป็นหลายๆ วัน

โดย 14 ดื่มมาตรฐานเทียบเท่ากับเบียร์สดที่มีความเข้มข้นระดับกลางจำนวน 6 ไพนต์หรือไวน์ที่มีความเข้มข้นต่ำจำนวน 10 แก้วเล็ก
และเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ แนะนำให้พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม ดังนี้

และเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ แนะนำให้พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม ดังนี้

 • ควรกำหนดปริมาณการดื่มสุราในแต่ละครั้ง
 • ดื่มให้ช้าลง
 • ดื่มร่วมกับการทานอาหาร
 • ดื่มสลับกับน้ำหรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ต่างๆ
 • วางแผนการดื่มล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากอาการมึนเมา เช่น หาวิธีการกลับบ้านอย่างปลอดภัยเมื่อเมา หรือมีใครสักคนที่คุณไว้วางใจสามารถส่งคุณกลับบ้านได้ เป็นต้น

การติดตามและคอยสังเกตพฤติกรรมการดื่มของตนเองมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการดื่ม อาจเกิดความเสี่ยงจากการชักชวนจากผู้อื่นและเมื่อเมาก็ไม่สามารถดูแลเพื่อนได้ ไม่เพียงเท่านี้คุณยังอาจขาดสติ ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมหรือคำพูดของตน จนอาจเป็นเหตุทำให้คุณตัดสินใจทำอะไรที่อาจเสี่ยงและเป็นอันตราย

การดื่มในปริมาณมากในช่วงเวลาอันสั้นส่งผลกระทบหลายๆ ด้าน ดังนี้

 • อาจเกิดอุบัติเหตุอันเป็นสาเหตุของอาการบาดเจ็บหรืออาจเสียชีวิตได้
 • ขาดการควบคุมตนเองหรือการยับยั้งชั่งใจ อย่างการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน
 • การตัดสินใจผิดพลาดอาจส่งผลทำให้เกิดสถานการณ์อันเลวร้ายและคาดไม่ถึงได้

คำแนะนำและผลข้างเคียงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่แตกต่างกัน คำแนะนำการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปนี้ ได้ยึดปริมาณมาตรฐานที่ 175 มล.ของไวน์ขาวที่มีระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์อยู่ที่ 12% และเบียร์สดที่มีระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์อยู่ที่ 4% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่ส่งผลต่อร่างกายและสมอง

ไวน์ขาว 1 แก้ว หรือเบียร์สด 1 ไพนต์ ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 2 ดื่มมาตรฐาน ส่งผลต่อร่างกายและสมอง ดังนี้

 • คุยเก่งขึ้นและรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น
 • ความสามารถในการขับขี่ลดลง จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเมื่อต้องขับรถคุณไม่ควรดื่มสุรา

ไวน์ขาว 2 แก้ว หรือเบียร์สด 2 ไพนต์ ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 4 ดื่มมาตรฐาน ส่งผลต่อร่างกายและสมอง ดังนี้

 • อัตราการไหลเวียนของเลือดเพิ่มสูงขึ้น
 • เริ่มเข้าสู่ภาวะที่ร่างกายขาดน้ำอันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการเมาค้าง
 • การควบคุมตนเองและการยับยั้งชั่งใจน้อยลง นอกจากนี้ช่วงของความสนใจยังสั่นลงด้วย

ไวน์ขาว 3 แก้ว หรือเบียร์สด 3 ไพนต์ ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 6 ดื่มมาตรฐาน ส่งผลต่อร่างกายและสมอง ดังนี้

 • การตอบสนองของร่างกายช้าลง
 • มีความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้น ในขณะที่การคิดและการตัดสินใจลดลง
 • ตับทำงานหนักมากขึ้น

 ไวน์ขาว 4 แก้ว หรือเบียร์สด 4 ไพนต์ ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 8 ดื่มมาตรฐาน ส่งผลต่อร่างกายและสมอง ดังนี้

 • รู้สึกสับสน งุนงง
 • ความต้องการทางเพศลดลง ทั้งยังส่งผลทำให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
 • มีอารมณ์แปรปรวนอย่างเห็นได้ชัด 

พึงระลึกเสมอว่า สำหรับบางราย (ผู้หญิงหรือเด็กหนุ่มสาว)  แอลกอฮอล์อาจส่งผลต่อร่างกายและพฤติกรรมได้แม้ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณเพียงเล็กน้อย แต่หากร่างกายของคุณเริ่มดื้อแอลกอฮอล์ ผลกระทบและพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นอาจไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นได้ และหากเป็นเช่นนี้ คุณอาจต้องเริ่มคิดถึงการลดปริมาณการดื่มลงบ้างหรืออาจต้องขอความช่วยเหลือเพื่อการเลิกดื่มสุราเสียที


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป