Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
เซ็กส์อย่างถูกวิธี

กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,780,605 คน

กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สถานที่ตั้ง

9 ปากซอยสาทร 9  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ  
โทร 02 286 0431 (ใกล้ธนาคาร UOB ตึกหุ่นยนต์ ใกล้ รพ.เซนต์หลุยส์)

Website

FB : bangraksti
www.stithai.org
www.teen.infoinspire.com

บริการของเรา

 • ตรวจ คัดกรอง ดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค
 • ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัส ตับอักเสบบี และCD4
 • บริการให้การปรึกษาปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งทวารหนัก
 • บริการถุงยางอนามัย/ถุงอนามัยสตรี ฟรี

คลินิกบริการ

 1. คลินิกชาย*
 2. คลินิกสุภาพชาย*(ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง)
 3. คลินิกหญิง*
 4. คลินิกวัยรุ่น บริการตรวจคัดกรอง รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และตรวจเลือดฟรี สําหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 24 ปี ทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-11.00 น.

 * เปิดวันราชการ เวลา 08.30-11.00 น. จันทร์ถึงศุกร์  อังคารและพฤหัสบดี เพิ่มช่วงบ่าย 13.00-14.00 น. 

ลักษณะเด่น

 • แยกคลินิกเป็นส่วนตัว
 • รักษาความลับ
 • เข้าถึงบริการได้ง่าย
 • รวดเร็วทันใจ ใช้เวลาไม่นาน
 • เจ้าหน้าที่เป็นมิตร Friendly Services
 • ค่าบริการไม่แพง
 • ตรวจครอบคลุมทุกช่องทางที่ใช้มีเพศสัมพันธ์

ชุดบริการสําหรับพนักงานบริการและ MSM ที่มารับบริการครั้งแรก

 1. ตรวจร่างกายทั่วไป
 2. ตรวจบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก
 3. ตรวจภายใน เก็บสิ่งส่งตรวจจากช่องคลอด ปากมดลูก ท่อปัสสาวะ ย้อมสีแกรม เพาะเชื้อหนองใน และเก็บสิ่งส่งตรวจ จากช่องคลอดดูสดด้วยกล้องจุลทรรศน์
 4. ตรวจและเก็บสิ่งส่งตรวจจากทอนซิลและฟาริงซ์ในผู้ที่ใช้ปาก รับการสอดใส่ย้อมสีแกรม และเพาะเชื้อหนองใน
 5. ตรวจและเก็บสิ่งส่งตรวจจากช่องทวารหนักในผู้ที่ใช้ทวารหนักรับการสอดใส่ ย้อมสีแกรมและเพาะเชื้อหนองใน
 6. เสนอบริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี (PICT)
 7. ตรวจเลือดเพื่อค้นหาโรคซิฟิลิส
 8. ตรวจเลือดเพื่อค้นหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(เฉพาะผู้ที่ไม่เคยตรวจหรือไม่มีภูมิคุ้มกัน)
 9. แนะนําตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Pap smear)/มะเร็งทวารหนัก ปีละครั้ง
 10. ฝึกทักษะการใช้และให้ถุงยางอนามัย/ถุงอนามัยสตรี
 11. ให้สุขศึกษาและการปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคุมกําเนิดและสุขอนามัย

ชุดบริการสําหรับพนักงานบริการที่มารับบริการทุกเดือน

 1. ตรวจบริเวณอวัยวะเพศ
 2. ตรวจภายใน เก็บสิ่งส่งตรวจจากช่องคลอด ปากมดลูก ท่อปัสสาวะ ย้อมสีแกรม เพาะเชื้อหนองใน และเก็บสิ่งส่ง ตรวจจากช่องคลอดดูสดด้วยกล้องจุลทรรศน์
 3. ตรวจและเก็บสิ่งส่งตรวจจากทอนซิลและฟาริงซ์ในผู้ที่ช้ปากรับการสอดใส่ย้อมสีแกรม และเพาะเชื้อหนองใน
 4. ตรวจและเก็บสิ่งส่งตรวจจากช่องทวารหนักในผู้ที่ใช้ทวาร หนักรับการสอดใส่ ย้อมสีแกรมและเพาะเชื้อหนองใน
 5. เสนอบริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี (PICT) ทุก 3 เดือน
 6. ตรวจเลือดเพื่อค้นหาโรคซิฟิลิสทุก 3 เดือน
 7. ให้ถุงยางอนามัย /ถุงอนามัยสตรี
 8. แนะนําตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Pap smear) ปีละครั้ง
 9. ให้สุขศึกษาและการปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การคุมกําเนิดและสุขอนามัย

กลุ่มพนักงานบริการหญิง/ชาย

 • บริการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ฟรี ทุก 1 เดือน
 • ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส ฟรี ทุก 3 เดือน
 • ค่ารักษา ค่ายา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ฟรี
 • เสียค่าใช้จ่าย เฉพาะค่าตรวจมะเร็งปากมดลูก/มะเร็ง ทวารหนัก 100 บาท
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 200 บาท

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป