เซ็กส์อย่างถูกวิธี

กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สถานที่ตั้ง

9 ปากซอยสาทร 9  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ  
โทร 02 286 0431 (ใกล้ธนาคาร UOB ตึกหุ่นยนต์ ใกล้ รพ.เซนต์หลุยส์)

Website

FB : bangraksti
www.stithai.org
www.teen.infoinspire.com

บริการของเรา

 • ตรวจ คัดกรอง ดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค
 • ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัส ตับอักเสบบี และCD4
 • บริการให้การปรึกษาปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งทวารหนัก
 • บริการถุงยางอนามัย/ถุงอนามัยสตรี ฟรี

คลินิกบริการ

 1. คลินิกชาย*
 2. คลินิกสุภาพชาย*(ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง)
 3. คลินิกหญิง*
 4. คลินิกวัยรุ่น บริการตรวจคัดกรอง รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และตรวจเลือดฟรี สําหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 24 ปี ทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-11.00 น.

 * เปิดวันราชการ เวลา 08.30-11.00 น. จันทร์ถึงศุกร์  อังคารและพฤหัสบดี เพิ่มช่วงบ่าย 13.00-14.00 น. 

ลักษณะเด่น

 • แยกคลินิกเป็นส่วนตัว
 • รักษาความลับ
 • เข้าถึงบริการได้ง่าย
 • รวดเร็วทันใจ ใช้เวลาไม่นาน
 • เจ้าหน้าที่เป็นมิตร Friendly Services
 • ค่าบริการไม่แพง
 • ตรวจครอบคลุมทุกช่องทางที่ใช้มีเพศสัมพันธ์

ชุดบริการสําหรับพนักงานบริการและ MSM ที่มารับบริการครั้งแรก

 1. ตรวจร่างกายทั่วไป
 2. ตรวจบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก
 3. ตรวจภายใน เก็บสิ่งส่งตรวจจากช่องคลอด ปากมดลูก ท่อปัสสาวะ ย้อมสีแกรม เพาะเชื้อหนองใน และเก็บสิ่งส่งตรวจ จากช่องคลอดดูสดด้วยกล้องจุลทรรศน์
 4. ตรวจและเก็บสิ่งส่งตรวจจากทอนซิลและฟาริงซ์ในผู้ที่ใช้ปาก รับการสอดใส่ย้อมสีแกรม และเพาะเชื้อหนองใน
 5. ตรวจและเก็บสิ่งส่งตรวจจากช่องทวารหนักในผู้ที่ใช้ทวารหนักรับการสอดใส่ ย้อมสีแกรมและเพาะเชื้อหนองใน
 6. เสนอบริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี (PICT)
 7. ตรวจเลือดเพื่อค้นหาโรคซิฟิลิส
 8. ตรวจเลือดเพื่อค้นหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(เฉพาะผู้ที่ไม่เคยตรวจหรือไม่มีภูมิคุ้มกัน)
 9. แนะนําตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Pap smear)/มะเร็งทวารหนัก ปีละครั้ง
 10. ฝึกทักษะการใช้และให้ถุงยางอนามัย/ถุงอนามัยสตรี
 11. ให้สุขศึกษาและการปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคุมกําเนิดและสุขอนามัย

ชุดบริการสําหรับพนักงานบริการที่มารับบริการทุกเดือน

 1. ตรวจบริเวณอวัยวะเพศ
 2. ตรวจภายใน เก็บสิ่งส่งตรวจจากช่องคลอด ปากมดลูก ท่อปัสสาวะ ย้อมสีแกรม เพาะเชื้อหนองใน และเก็บสิ่งส่ง ตรวจจากช่องคลอดดูสดด้วยกล้องจุลทรรศน์
 3. ตรวจและเก็บสิ่งส่งตรวจจากทอนซิลและฟาริงซ์ในผู้ที่ช้ปากรับการสอดใส่ย้อมสีแกรม และเพาะเชื้อหนองใน
 4. ตรวจและเก็บสิ่งส่งตรวจจากช่องทวารหนักในผู้ที่ใช้ทวาร หนักรับการสอดใส่ ย้อมสีแกรมและเพาะเชื้อหนองใน
 5. เสนอบริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี (PICT) ทุก 3 เดือน
 6. ตรวจเลือดเพื่อค้นหาโรคซิฟิลิสทุก 3 เดือน
 7. ให้ถุงยางอนามัย /ถุงอนามัยสตรี
 8. แนะนําตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Pap smear) ปีละครั้ง
 9. ให้สุขศึกษาและการปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การคุมกําเนิดและสุขอนามัย

กลุ่มพนักงานบริการหญิง/ชาย

 • บริการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ฟรี ทุก 1 เดือน
 • ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส ฟรี ทุก 3 เดือน
 • ค่ารักษา ค่ายา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ฟรี
 • เสียค่าใช้จ่าย เฉพาะค่าตรวจมะเร็งปากมดลูก/มะเร็ง ทวารหนัก 100 บาท
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 200 บาท

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่