Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การเสพติด

ALCOHOL UNITS ดื่มมาตรฐาน – หน่วยอ้างอิงของปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 2,016,829 คน

ALCOHOL UNITS ดื่มมาตรฐาน – หน่วยอ้างอิงของปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เราอาจต้องคอยสังเกตดูว่าเราดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากน้อยเพียงใด แล้วจะมีสักกี่คนที่จะทราบว่าจริงๆ แล้วดื่มมาตรฐานคืออะไร?

เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกผลิตออกมาอย่างหลากหลายชนิดและถูกเสิร์ฟมาในแก้วหลากหลายขนาด ตั้งแต่แก้วช๊อตไปจนถึงแก้วไพนต์ ซึ่งยังไม่นับรวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บรรจุในขวดขนาดต่างๆ ด้วยปริมาณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล่านี้เราอาจสงสัยว่าแต่ละแก้วแต่ละขวดมีปริมาณดื่มมาตรฐานอยู่เท่าไหร่?

การคำนวนปริมาณดื่มมาตรฐานเกิดขึ้นครั้งแรกในสหราชอาณาจักร ในปี 1987 เพื่อช่วยให้ผู้ดื่มสามารถทราบปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ของตนได้

ดังนั้น การคำนวนดื่มมาตรฐานจึงเป็นวิธีการที่สะดวกและง่าย ในการแสดงปริมาณของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ที่ผสมอยู่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละชนิด โดย 1 ดื่มมาตรฐานจะมีปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์จำนวน 10 กรัม หรือ 8 กรัม ซึ่งเป็นปริมาณที่ร่างกายสามารถดูดซึมและขับแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายได้ภายใน 1 ชั่วโมง

นั่นหมายความว่าภายในหนึ่งชั่วโมงควรมีแอลกอฮอล์เหลือเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีหลงเหลือเลยภายในร่างกาย อย่างไรก็ตามระยะเวลาการดูดซึมและการขับแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน และปริมาณดื่มมาตรฐานนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของบรรจุภัณฑ์และดีกรีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ยกตัวอย่างเช่น เบียร์สดที่มีความเข้มข้นสูง 1 ไพนต์ มีปริมาณแอลกอฮอล์ 3 ดื่มมาตรฐาน ในขณะที่เบียร์สดที่มีความเข้มข้นต่ำ 1 ไพนต์ มีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 2 ดื่มมาตรฐาน

ดังนั้น การทราบว่าเราดื่มสุราในปริมาณดื่มมาตรฐานเท่าไหร่จะช่วยให้เราสามารถควบคุมปริมาณการดื่มได้

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้การดื่มสุราส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนะนำให้พยายามควบคุมปริมาณการดื่ม ดังนี้

  • ทั้งหญิงและชาย ไม่ควรดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เกินกว่า 14 ดื่มมาตรฐานต่อสัปดาห์
  • หากต้องการลดปริมาณการดื่มลงเรื่อยๆ แนะนำให้มีการกำหนดวันปลอดสุรา 2-3 วันในแต่ละสัปดาห์
  • หากดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เกินกว่า 14 ดื่มมาตรฐานต่อสัปดาห์ แนะนำว่าไม่ควรดื่มหนักในคราวเดียวแต่ควรแบ่งปริมาณการดื่มออกเป็นหลายๆ วัน

14 ดื่มมาตรฐานเทียบเท่ากับเบียร์สดที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ระดับกลางจำนวน 6 ไพนต์หรือไวน์ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ต่ำจำนวน 10 แก้วเล็ก

วิธีการคำนวนดื่มมาตรฐาน การใช้ดื่มมาตรฐานเป็นวิธีที่ง่ายต่อการแสดงปริมาณแอลกอฮอล์ของเครื่องดื่มแต่ละชนิด โดยปกติแล้วจะมีการแสดงระดับแอลกอฮอล์เป็นดีกรีมาตรฐานหรือระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ (ABV) อยู่แล้ว ซึ่ง ABV เป็นตัววัดปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เป็นเปอร์เซ็นต์ในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่ละชนิด

คุณสามารถทราบปริมาณ ABV ได้จากฉลากบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบางบรรจุภัณฑ์ระบุไว้เป็น “vol” หรือ “alcohol volume” นอกจากนี้คุณยังสามารถสอบถามปริมาณความเข้มข้นของเครื่องดื่มที่คุณสั่งได้จากบาร์เทนเดอร์

ยกตัวอย่างเช่น ฉลากขวดไวน์ที่ระบุว่ามี "12% ABV" หรือ "alcohol volume 12%" หมายความว่า มีระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์อยู่ที่ 12%

เราสามารถคำนวณปริมาณดื่มมาตรฐานที่เราบริโภคได้เอง โดยการคูณปริมาตรรวมของเครื่องดื่ม (เป็นมิลลิลิตร) กับระดับ ABV (เป็นเปอร์เซ็นต์) และหารด้วยจำนวน 1,000 ดังนี้

ยกตัวอย่างการคำนวนดื่มมาตรฐานของเบียร์สดที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์สูง (ABV 5.2%) ปริมาณ 1  ไพนต์หรือ 568 มล.

 

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และปริมาณดื่มมาตรฐาน ไวน์แดง ไวน์ขาว หรือโรสไวน์ ปริมาณ 750 มล. ที่มี ABV 13.5% มีปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ที่ 10 ดื่มมาตรฐาน 

หรือลองใช้ เครื่องคำนวณปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด อัตโนมัติ คลิก >>


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป