การตั้งครรภ์

ภาวะแท้งบุตรและชุดทดสอบตั้งครรภ์ชนิดใช้ที่บ้าน

หากมีข้อกังวลว่าอาจเกิดภาวะแท้งบุตร ควรรีบปรึกษาแพทย์
Istock 503117013 m

ขอแสดงความยินดี ถ้าคุณพยายามจะตั้งครรภ์และมีผลทดสอบตั้งครรภ์เป็นบวก หากคุณใช้ชุดทดสอบอย่างถูกต้อง (ไม่ได้อ่านข้อแนะนำการใช้หลังทดสอบ อาจหมายถึงได้ผลจากชุดทดสอบที่หมดอายุ) ผลทดสอบตั้งครรภ์ที่เป็นบวกเป็นสิ่งสวยงาม โดยทั่วไป ชุดทดสอบที่มีชื่อเสียงไม่ค่อยปรากฏผลทดสอบที่ผิดพลาด

อะไรคือสิ่งที่ชุดทดสอบตั้งครรภ์ชนิดใช้ที่บ้านบอกไม่ได้?

แม้ชุดทดสอบตั้งครรภ์ชนิดใช้ที่บ้านเป็นเครื่องมือที่วิเศษในการบอกผลของภาวะตั้งครรภ์ แต่มันไม่ได้บอกมากไปกว่าคำว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ข้อควรระวังสำหรับผู้หญิงที่เคยแท้งบุตรและข้อควรกังวลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์คือ
ผลการทดสอบที่ เป็นแถบเข้มหนึ่งวันและเป็นแถบสีจางหนึ่งวันต่อมาไม่ได้หมายความถึงภาวะแท้งบุตร  อาจเป็นเพราะดื่มน้ำมากไป และตั้งใจทำการ ทดสอบมากไป  สิ่งที่ควรกังวลคือ ถ้าผลตรวจไม่เจอแถบสีเลย (ผลตรวจเป็นลบ) หลังจากเจอแถบสีเข้มในวันก่อนหน้า อาจเป็นไปได้ว่ามีภาวะแท้งบุตร และถ้าคุณมีสันญาณหรืออาการที่บ่งบอกถึงภาวะแท้งบุตร ไม่ควรดูผลจากชุดทดสอบอย่างเดียว ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ แม้จะได้รับการยืนยันจากแพทย์แล้ว ว่าคุณมีภาวะแท้งบุตร ผลตรวจจากชุดทดสอบครรภ์อาจยังแสดงผลบวกต่ออีกเป็นเดือน ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในช่วงตั้งครรภ์ระยะไหน  แพทย์จะตรวจวัดระดับฮอร์โมน Human Chorionic gonadotropin(HCG)  อัลตราซาวด์  เพื่อยีนยันภาวะแท้งบุตรของคุณ

จะหลีกเลี่ยงผลทดสอบตั้งครรภ์ที่เป็นลบเท็จ (false negative) ได้อย่างไร?

ผลทดสอบลบเท็จ (false negative)  จะเจอได้มากกว่า ผลทดสอบ บวกเท็จ (false positive) มีข้อพึงระวัง 2-3 ประการ เพื่อหลีกเลี่ยงผลทดสอบลบเท็จ(false negative) (ทั้งที่จริง คือ คุณตั้งครรภ์)  ดังนี้

  • คอยอีกประมาณ 1 สัปดาห์ถึงจะเริ่มตรวจ ผลทดสอบลบเท็จ(false negative) มักเกิดขึ้นหากคุณทดสอบทันทีที่ประจำเดือนขาด การคอยอีกสักหนึ่งสัปดาห์จะให้ผลตรวจที่ถูกต้องกว่า
  • คอยผลตรวจอย่างอดทน ตั้งเวลาดูผลตรวจอย่างถูกต้อง  ไม่ใช่ดูผลก่อนจะถึงเวลา
  • ทำการทดสอบหลังตื่นนอนตอนเช้า เพราะความเข้มข้นของฮอร์โมนในปัสสาวะจะสูงกว่าเวลาอื่น เพราะช่วงเวลาหลับ ร่างกายกลั้นปัสสาวะไว้หลายชั่วโมง ชุดทดสอบจึงทำงานได้ดีกว่า

ถ้าผลตรวจตั้งครรภ์เป็นบวก ควรพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยัน และเริ่มการฝากครรภ์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ