สุขภาพแบบองค์รวม

การกอดเป็นยา: กรณีศึกษาว่าด้วยการกอด

ทำไมการกอดจึงเป็นเรื่องดี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
การกอดเป็นยา: กรณีศึกษาว่าด้วยการกอด

ในตอนนี้คุณอาจเคยได้ยินชื่อ Spoonr ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นเพื่อการพบปะทางสังคมที่ช่วยให้คุณค้นหาคนแปลกหน้าที่อยู่ใกล้ ๆ เพื่อกอด ซึ่งชัดเจนว่า Spoonr เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับการกอด ซึ่งไม่ใช่การกอดที่เป็นการนำไปสู่เพศสัมพันธ์ หลังจากกอด คุณอาจได้รับการสนับสนุนโดยการให้คะแนนสำหรับการกอดดังกล่าวใน Spoonr และรายงานการกอดที่ทำให้เกิดความอึดอัดไม่สบายใจ

การสร้างแอปพลิเคชั่นสำหรับการกอดอย่างสุ่มนี้บ่งบอกถึงเนื้อแท้ของมนุษย์ที่ต้องการความใกล้ชิด งานวิจัยบางงานทำโดยอ้างอิงจากวิทยาศาสตร์ของการกอด และทำไมความอบอุ่น ใกล้ชิด และความสบายใจที่ได้รับโดยไม่คาดคิดจึงดีต่อสุขภาพและทำให้เรารู้สึกดีได้

แรงสนับสนุนทางอารมณ์ (emotional suppert) และ oxytocin

แรงสนับสนุนทางอารมณ์ในทางบวกเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ที่ซับซ้อนของพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กัน รวมถึง

  • ภาษากาย
  • การแสดงออกทางสีหน้า
  • อารมณ์ของคำพูด
  • การฟังและการตอบสนอง
  • การจับมือ
  • การกอดสั้น ๆ
  • การกอดนาน ๆ

โดยทั่วไปแล้ว พฤติกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นไปยังอารมณ์ในเชิงบวก ความใกล้ชิด และความสัมพันธ์ ยิ่งไปกว่านั้น งานวิจัยทางจิตวิทยาจำนวนมากแนะนำว่าแรงสนับสนุนทางอารมณ์ในเชิงบวกอาจมีความสัมพันธ์กับสุขภาพของระบบไหลเวียนเลือดที่ดีกว่า

จากแง่มุมทางชีวเคมี นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแรงสนับสนุนทางอารมณ์ในเชิงบวกอาจส่งผลต่อการทำงานของร่างกายมนุษย์ในส่วนของการทำงานของฮอร์โมนที่เรียกว่าออกซิโทซิน (oxytocin) ถึงแม้ว่าออกซิโทซินจะเป็นที่รู้กันว่ามีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์และความเป็นแม่ แต่ก็มีบทบาทในเรื่องความพึงใจในตัวคู่ครอง การยอมรับทางสังคม ความสงบ การสร้างความสัมพันธ์ และอื่น ๆ

หลังจากการตอบสนองต่อความเครียด เชื่อว่าออกซิโทซินจะระงับการตอบสนองแบบซิมพาเทติกและการทำงานของ hypothalamic-pituitary-adrenal อย่างจำเพาะ ในขณะที่กระตุ้นการควบคุมหัวใจแบบพาราซิมพาเทติก พูดอีกอย่างคือ ในช่วงเวลาที่นานขึ้น ออกซิโทซินอาจทำให้ความเครียดลดลงและทำให้มีผลดีด้านการป้องกันหัวใจ

ยิ่งไปกว่านั้น ตัวรับเอสโตรเจนยังกระตุ้นตัวรับออกซิโทซินที่อยู่ข้าง ๆ ให้ทำงานได้ดีขึ้น ทำให้ผลของออกซิโทซินในผู้หญิงรุนแรงกว่า

งานวิจัยเรื่องการกอด

ในการทดลองกับสัตว์ (หนูและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ) การลูบนาน ๆ หรือการนวดมีความสัมพันธ์กับระดับออกซิโทซินที่เพิ่มขึ้น สังเกตว่าผลจากฮอร์โมนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นทันที แต่ใช้เวลาหลายวันในการสร้างผลดังกล่าว ที่สำคัญคือการหลั่งออกซิโทซินในหนูทำให้ความดันเลือดลดลงอยู่ในระดับคงที่ ข้อสังเกตดังกล่าวทำให้นักวิจัยคิดว่าการสัมผัสที่อบอุ่นหรือการกอดของผู้คนอาจเพิ่มระดับออกซิโทซินได้เช่นกัน

นอกเหนือจากการตรวจระดับออกซิโทซินในเลือด นักวิจัยสามารถผ่าชำแหละหนูเพื่อวิเคราะห์ระดับของ mRNA ที่ใช้สร้างออกซิโทซิน ในทางตรงกันข้ามสามารถทำได้แค่การตรวจระดับออกซิโทซินในเลือดจากผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นมนุษย์ ดังนั้น แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับออกซิโทซินและผลดีด้านการป้องกันหัวใจจะเห็นได้ชัดเจนในสัตว์ แต่ในมนุษย์ ยังเป็นไปได้ว่าอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีบทบาทนอกเหนือไปจากจากออกซิโทซินอีกด้วย

ในการศึกษาเล็ก ๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Psychosomatic medicine ระดับของออกซิโทซินและนอร์อิพิเนฟรีน (อะดรีนาลีน) ได้รับการตรวจวัดในคู่สามีภรรยาชายหญิง 38 คู่ ก่อน ระหว่าง และหลังการกอด นักวิจัยพบระดับออกซิโทซินในเลือดที่สูงกว่า และระดับของนอร์อิพิเนฟรีนในเลือดที่ต่ำกว่าในผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีความสัมพันธ์ที่สนับสนุนกันและเป็นไปในเชิงบวก ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีการแสดงออกถึงแรงสนับสนุนทางอารมณ์ในเชิงบวกเช่นการกอดอยู่บ่อย ๆ

อ้างอิงจากผู้ทำการศึกษาดังกล่าว ผลลัพธ์จะเด่นชัดกว่าในผู้หญิง และนักวิจัยชี้แนะว่าการตอบสนองเป็นวงจรในเชิงบวกจะเพิ่มการสร้างออกซิโทซินมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น นักวิจัยยังสามารถหาความเชื่อมโยงของออกซิโทซินกับระดับความดันโลหิตที่ลดลง และการทำงานแบบซิมพาเทติกของระบบไหลเวียนเลือดในผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้หญิงเหล่านี้

ในการศึกษาเล็ก ๆ ที่คล้าย ๆ กันซึ่งตีพิมพ์ใน Biological psychology นักวิจัยอีกกลุ่มตรวจระดับออกซิโทซินและความดันโลหิตในผู้หญิงที่ยังไม่หมดประจำเดือนก่อนและหลังการสัมผัสอย่างอบอุ่นหรือการกอดกับคู่ นักวิจัยเหล่านี้พบเช่นกันว่าในผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกและมีการสนับสนุนกัน ระดับของออกซิโทซินจะสูงกว่า ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจก็ต่ำกว่า

อ้างอิงจากงานวิจัยที่เกิดขึ้น ดูเหมือนว่าการกอดอาจลดความเครียดและให้ประโยชน์ต่อสุขภาพของหัวใจของคุณ โดยเฉพาะหากคุณเป็นผู้หญิง แต่ต้องยอมรับว่าการศึกษาต่าง ๆ ที่อ้างถึงนั้นเน้นไปยังกลุ่มมีอำนาจ (power) ต่ำกว่า (กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนน้อย) และแสดงถึงกลุ่มตัวอย่างที่เหมือนกัน (คู่ต่างเพศ) อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยจากมุมมองทางสัญชาตญาณแล้ว พวกเราคงเห็นด้วยว่าการกอดทำให้เรารู้สึกดี และผลดีที่ได้รับด้านการทำงานของร่างกายก็ดูสมเหตุผล

ดังนั้น จากที่กล่าวมา เราสนับสนุนให้คุณกอด และรักคู่ของคุณไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นอย่างไรก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้น กอดคู่ของคุณต่อไป และให้การสนับสนุนแก่คู่ของคุณต่อไปในอีกหลายปีที่จะมาถึง เห็นได้ชัดว่าผลดีของการสัมผัสอย่างอบอุ่นใช้เวลาทำเพียงน้อยนิด ดังนั้น หากคุณยังไม่ได้ทำ ก็เป็นความคิดที่ดีที่คุณจะหันไปกอดคนที่รักทันที หรือให้แรงสนับสนุนทางอารมณ์แก่คนที่รักจนเป็นนิสัย

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่