Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
สุขภาพแบบองค์รวม

การกอดเป็นยา: กรณีศึกษาว่าด้วยการกอด

ทำไมการกอดจึงเป็นเรื่องดี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,710,105 คน

การกอดเป็นยา: กรณีศึกษาว่าด้วยการกอด

ในตอนนี้คุณอาจเคยได้ยินชื่อ Spoonr ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นเพื่อการพบปะทางสังคมที่ช่วยให้คุณค้นหาคนแปลกหน้าที่อยู่ใกล้ ๆ เพื่อกอด ซึ่งชัดเจนว่า Spoonr เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับการกอด ซึ่งไม่ใช่การกอดที่เป็นการนำไปสู่เพศสัมพันธ์ หลังจากกอด คุณอาจได้รับการสนับสนุนโดยการให้คะแนนสำหรับการกอดดังกล่าวใน Spoonr และรายงานการกอดที่ทำให้เกิดความอึดอัดไม่สบายใจ

การสร้างแอปพลิเคชั่นสำหรับการกอดอย่างสุ่มนี้บ่งบอกถึงเนื้อแท้ของมนุษย์ที่ต้องการความใกล้ชิด งานวิจัยบางงานทำโดยอ้างอิงจากวิทยาศาสตร์ของการกอด และทำไมความอบอุ่น ใกล้ชิด และความสบายใจที่ได้รับโดยไม่คาดคิดจึงดีต่อสุขภาพและทำให้เรารู้สึกดีได้

แรงสนับสนุนทางอารมณ์ (emotional suppert) และ oxytocin

แรงสนับสนุนทางอารมณ์ในทางบวกเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ที่ซับซ้อนของพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กัน รวมถึง

  • ภาษากาย
  • การแสดงออกทางสีหน้า
  • อารมณ์ของคำพูด
  • การฟังและการตอบสนอง
  • การจับมือ
  • การกอดสั้น ๆ
  • การกอดนาน ๆ

โดยทั่วไปแล้ว พฤติกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นไปยังอารมณ์ในเชิงบวก ความใกล้ชิด และความสัมพันธ์ ยิ่งไปกว่านั้น งานวิจัยทางจิตวิทยาจำนวนมากแนะนำว่าแรงสนับสนุนทางอารมณ์ในเชิงบวกอาจมีความสัมพันธ์กับสุขภาพของระบบไหลเวียนเลือดที่ดีกว่า

จากแง่มุมทางชีวเคมี นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแรงสนับสนุนทางอารมณ์ในเชิงบวกอาจส่งผลต่อการทำงานของร่างกายมนุษย์ในส่วนของการทำงานของฮอร์โมนที่เรียกว่าออกซิโทซิน (oxytocin) ถึงแม้ว่าออกซิโทซินจะเป็นที่รู้กันว่ามีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์และความเป็นแม่ แต่ก็มีบทบาทในเรื่องความพึงใจในตัวคู่ครอง การยอมรับทางสังคม ความสงบ การสร้างความสัมพันธ์ และอื่น ๆ

หลังจากการตอบสนองต่อความเครียด เชื่อว่าออกซิโทซินจะระงับการตอบสนองแบบซิมพาเทติกและการทำงานของ hypothalamic-pituitary-adrenal อย่างจำเพาะ ในขณะที่กระตุ้นการควบคุมหัวใจแบบพาราซิมพาเทติก พูดอีกอย่างคือ ในช่วงเวลาที่นานขึ้น ออกซิโทซินอาจทำให้ความเครียดลดลงและทำให้มีผลดีด้านการป้องกันหัวใจ

ยิ่งไปกว่านั้น ตัวรับเอสโตรเจนยังกระตุ้นตัวรับออกซิโทซินที่อยู่ข้าง ๆ ให้ทำงานได้ดีขึ้น ทำให้ผลของออกซิโทซินในผู้หญิงรุนแรงกว่า

งานวิจัยเรื่องการกอด

ในการทดลองกับสัตว์ (หนูและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ) การลูบนาน ๆ หรือการนวดมีความสัมพันธ์กับระดับออกซิโทซินที่เพิ่มขึ้น สังเกตว่าผลจากฮอร์โมนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นทันที แต่ใช้เวลาหลายวันในการสร้างผลดังกล่าว ที่สำคัญคือการหลั่งออกซิโทซินในหนูทำให้ความดันเลือดลดลงอยู่ในระดับคงที่ ข้อสังเกตดังกล่าวทำให้นักวิจัยคิดว่าการสัมผัสที่อบอุ่นหรือการกอดของผู้คนอาจเพิ่มระดับออกซิโทซินได้เช่นกัน

นอกเหนือจากการตรวจระดับออกซิโทซินในเลือด นักวิจัยสามารถผ่าชำแหละหนูเพื่อวิเคราะห์ระดับของ mRNA ที่ใช้สร้างออกซิโทซิน ในทางตรงกันข้ามสามารถทำได้แค่การตรวจระดับออกซิโทซินในเลือดจากผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นมนุษย์ ดังนั้น แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับออกซิโทซินและผลดีด้านการป้องกันหัวใจจะเห็นได้ชัดเจนในสัตว์ แต่ในมนุษย์ ยังเป็นไปได้ว่าอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีบทบาทนอกเหนือไปจากจากออกซิโทซินอีกด้วย

ในการศึกษาเล็ก ๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Psychosomatic medicine ระดับของออกซิโทซินและนอร์อิพิเนฟรีน (อะดรีนาลีน) ได้รับการตรวจวัดในคู่สามีภรรยาชายหญิง 38 คู่ ก่อน ระหว่าง และหลังการกอด นักวิจัยพบระดับออกซิโทซินในเลือดที่สูงกว่า และระดับของนอร์อิพิเนฟรีนในเลือดที่ต่ำกว่าในผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีความสัมพันธ์ที่สนับสนุนกันและเป็นไปในเชิงบวก ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีการแสดงออกถึงแรงสนับสนุนทางอารมณ์ในเชิงบวกเช่นการกอดอยู่บ่อย ๆ

อ้างอิงจากผู้ทำการศึกษาดังกล่าว ผลลัพธ์จะเด่นชัดกว่าในผู้หญิง และนักวิจัยชี้แนะว่าการตอบสนองเป็นวงจรในเชิงบวกจะเพิ่มการสร้างออกซิโทซินมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น นักวิจัยยังสามารถหาความเชื่อมโยงของออกซิโทซินกับระดับความดันโลหิตที่ลดลง และการทำงานแบบซิมพาเทติกของระบบไหลเวียนเลือดในผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้หญิงเหล่านี้

ในการศึกษาเล็ก ๆ ที่คล้าย ๆ กันซึ่งตีพิมพ์ใน Biological psychology นักวิจัยอีกกลุ่มตรวจระดับออกซิโทซินและความดันโลหิตในผู้หญิงที่ยังไม่หมดประจำเดือนก่อนและหลังการสัมผัสอย่างอบอุ่นหรือการกอดกับคู่ นักวิจัยเหล่านี้พบเช่นกันว่าในผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกและมีการสนับสนุนกัน ระดับของออกซิโทซินจะสูงกว่า ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจก็ต่ำกว่า

อ้างอิงจากงานวิจัยที่เกิดขึ้น ดูเหมือนว่าการกอดอาจลดความเครียดและให้ประโยชน์ต่อสุขภาพของหัวใจของคุณ โดยเฉพาะหากคุณเป็นผู้หญิง แต่ต้องยอมรับว่าการศึกษาต่าง ๆ ที่อ้างถึงนั้นเน้นไปยังกลุ่มมีอำนาจ (power) ต่ำกว่า (กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนน้อย) และแสดงถึงกลุ่มตัวอย่างที่เหมือนกัน (คู่ต่างเพศ) อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยจากมุมมองทางสัญชาตญาณแล้ว พวกเราคงเห็นด้วยว่าการกอดทำให้เรารู้สึกดี และผลดีที่ได้รับด้านการทำงานของร่างกายก็ดูสมเหตุผล

ดังนั้น จากที่กล่าวมา เราสนับสนุนให้คุณกอด และรักคู่ของคุณไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นอย่างไรก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้น กอดคู่ของคุณต่อไป และให้การสนับสนุนแก่คู่ของคุณต่อไปในอีกหลายปีที่จะมาถึง เห็นได้ชัดว่าผลดีของการสัมผัสอย่างอบอุ่นใช้เวลาทำเพียงน้อยนิด ดังนั้น หากคุณยังไม่ได้ทำ ก็เป็นความคิดที่ดีที่คุณจะหันไปกอดคนที่รักทันที หรือให้แรงสนับสนุนทางอารมณ์แก่คนที่รักจนเป็นนิสัย

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป