เซ็กส์อย่างถูกวิธี

Missed pills : COCs 7+15 ที่มี EE 0.030-0.035 mg

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 23, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 8 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,092,853 คน

Missed pills : COCs 7+15 ที่มี EE 0.030-0.035 mg

ยาคุมกำเนิดฮอร์โมนรวม แบบแผง 7+15 เม็ด ที่มี Ethinylestradiol 0.030-0.035 มิลลิกรัม

โฆษณาจาก HonestDocs
ส่งยาคุมถึงบ้าน ไม่เขิน ไม่เสียเวลา

กินยาคุมอย่างถูกต้อง ไม่ต้องกังวลเรื่องท้อง

Medicine delivery 02

                ใน 1 แผงของยาคุมยี่ห้อออยเลซ (Oilezz) จะมีเม็ดยาที่มีฮอร์โมน 2 ระดับ ได้แก่...

 • แถวที่ 1 เม็ดยามีสีฟ้า (เม็ดที่ 1 – 7) แต่ละเม็ดประกอบด้วยตัวยา Desogestrel 0.025 mg + Ethinylestradiol 0.040 mg
 • แถวที่ 2-3 เม็ดยามีสีขาว (เม็ดที่ 8 – 22) แต่ละเม็ดประกอบด้วยตัวยา Desogestrel 0.125 mg + Ethinylestradiol 0.030 mg

                รวมทั้งหมดเป็นเม็ดยาฮอร์โมน 22 เม็ด และเนื่องจากไม่มีเม็ดยาหลอก ดังนั้น เมื่อรับประทานยาหมดแผง จึงต้องเว้นว่างเป็นวันปลอดฮอร์โมน 6 วัน ก่อนเริ่มรับประทานแผงใหม่

 

                ยาคุมยี่ห้อออยเลซ เมื่อพิจารณาตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก จะจัดอยู่ในกลุ่มยาคุมกำเนิดที่มีปริมาณ Ethinylestradiol 0.030-0.035 มิลลิกรัม (หรือเท่ากับ 30-35 ไมโครกรัม) ซึ่งมีแนวทางแก้ไขกรณีที่ลืมรับประทานยาดังนี้...

 

 

โฆษณาจาก HonestDocs
ส่งยาคุมถึงบ้าน ไม่เขิน ไม่เสียเวลา

ส่งด่วนภายใน 1 วันในกรุงเทพ หรือส่งธรรมดาด้วย EMS ใน 2-3 วันทั่วประเทศ

Medicine delivery 02
 1. ลืมรับประทานยา (หรือเริ่มแผงใหม่ช้า) 1 วัน
 • รับประทานทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด แล้วรับประทานเม็ดต่อไปตามปกติ (หากนึกได้ตอนที่ต้องรับประทานยาคุมในเวลาเดิมที่เคยใช้ ให้รับประทานพร้อมกันทีเดียว 2 เม็ด ซึ่งอาจทำให้คลื่นไส้มาก)
 • มีเพศสัมพันธ์ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ (เช่น ถุงยาง, ยาคุมฉุกเฉิน) ร่วมด้วย

ตัวอย่าง

                สมมติว่าลืมรับประทานยาคุมเม็ดนี้

 

                วันนี้ที่นึกได้ จะต้องรับประทานยา 2 เม็ดนี้ค่ะ

                โดยรับประทานยาเม็ดแรกที่ลืม (เม็ดที่ 1) ทันทีที่นึกได้ 1 เม็ดก่อน แล้วรับประทานยาเม็ดของวันนี้ (เม็ดที่ 2) ตามเวลาปกติอีก 1 เม็ด หรืออาจต้องรับประทานพร้อมกัน 2 เม็ด หากนึกได้ช้า ไม่สามารถรับประทานแยกเวลากันได้ แต่อาจทำให้คลื่นไส้มาก

                จากนั้นก็รับประทานต่อตามปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ เช่น ยาคุมฉุกเฉินหรือถุงยางอนามัย ร่วมด้วย

 

 

 1. ลืมรับประทานยา (หรือเริ่มแผงใหม่ช้า) ติดต่อกัน 2 วัน
 • รับประทานทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด แล้วรับประทานเม็ดต่อไปตามปกติ (หากนึกได้ตอนที่ต้องรับประทานยาคุมในเวลาเดิมที่เคยใช้ ให้รับประทานพร้อมกันทีเดียว 2 เม็ด ซึ่งอาจทำให้คลื่นไส้มาก)
 • มีเพศสัมพันธ์ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ (เช่น ถุงยาง, ยาคุมฉุกเฉิน) ร่วมด้วย

ตัวอย่าง

                สมมติว่าลืมรับประทานยาคุม 2 เม็ดติดต่อกัน ดังภาพนี้

 

                วันนี้ที่นึกได้ ต้องรับประทาน 2 เม็ดนี้ค่ะ

                โดยรับประทานเม็ดแรกที่ลืม (เม็ดที่ 1) ทันทีที่นึกได้ก่อน จากนั้น รับประทานเม็ดของวันนี้ (เม็ดที่ 3 )ตามเวลาปกติ หากรับประทานแยกเวลาไม่ทัน อาจจำเป็นต้องรับประทานพร้อมกัน 2 เม็ดไปเลย แต่อาจทำให้คลื่นไส้มาก

 

                ยาเม็ดที่เหลือ ให้แกะทิ้งไปได้เลยค่ะ

                จากนั้น ก็รับประทานต่อตามปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วย

 

 

 1. ลืมรับประทานยา (หรือเริ่มแผงใหม่ช้า) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
 • รับประทานทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด แล้วรับประทานเม็ดต่อไปตามปกติ (หากนึกได้ตอนที่ต้องรับประทานยาคุมในเวลาเดิมที่เคยใช้ ให้รับประทานพร้อมกันทีเดียว 2 เม็ด ซึ่งอาจทำให้คลื่นไส้มาก)
 • งดมีเพศสัมพันธ์ หรือใช้ถุงยางร่วมด้วย จนกว่าจะใช้ยาต่อเนื่องกันครบ 7 วัน
 • ถ้าลืมรับประทานยาในแถวแรก หรือเริ่มแผงใหม่ช้า ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป แล้วมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใส่ถุงยางในช่วงนี้ไปแล้ว ให้รับประทานยาคุมฉุกเฉินด้วย
 • ถ้าลืมรับประทานยาในแถวที่สาม เมื่อรับประทานยาหมดแผงนี้ ให้เริ่มแผงใหม่ในวันต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องเว้นว่าง 6 วัน

               

                งงมั้ยคะ? ถ้างง... มาดูตัวอย่างดีกว่าค่ะ จะได้เห็นภาพชัดเจน เข้าใจได้ง่ายขึ้น (หรือจะงงหนักกว่าเดิม ฮ่า...) รอบนี้จะยกตัวอย่างเป็น 3 กรณีนะคะ คือ...

ตัวอย่างที่ 1 กรณีเริ่มแผงใหม่ช้า หรือลืมรับประทานยาในแถวแรก (เม็ดที่ 1 – 7) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

ตัวอย่างที่ 2 กรณีลืมรับประทานยาในแถวที่สอง (ยาคุมเม็ดที่ 8-14) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

ตัวอย่างที่ 3 กรณีลืมรับประทานยาในแถวที่สาม (ยาคุมเม็ดที่ 15-22) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

 

 

ตัวอย่างที่ 1 กรณีเริ่มแผงใหม่ช้า หรือลืมรับประทานยาในแถวแรก ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

                สมมติว่าไม่ได้รับประทานยา 3 เม็ดแรกของแผง ตามภาพนี้นะคะ

               

                วันนี้ที่นึกได้ ก็ต้องรับประทาน 2 เม็ดนี้ค่ะ

                โดยรับประทานเม็ดแรกที่ลืม (เม็ดที่ 1) ทันทีที่นึกได้ก่อน 1 เม็ด แล้วรับประทานเม็ดของวันนี้ (เม็ดที่ 4) ตามเวลาปกติ ถ้านึกได้ช้า ไม่สามารถรับประทานแยกเวลาได้ ก็ไม่เป็นไรค่ะ... รับประทานทีเดียว 2 เม็ดไปเลย แต่อาจคลื่นไส้มากสักหน่อย

               

                ส่วน 2 เม็ดนี้ก็แกะทิ้งไปได้เลยนะคะ

                จากนั้น ให้รับประทานเม็ดต่อ ๆ ไปตามเวลาปกติ

                การที่เริ่มแผงใหม่ช้า หรือลืมรับประทานยาในแถวแรก ทำให้ยังไม่มีการใช้ยาเม็ดฮอร์โมนต่อเนื่องกันครบ 7 วัน ดังนั้น หากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยาง จะต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินด้วยนะคะ

                และต่อจากนี้จะต้องใช้ถุงยางร่วมด้วยหากมีเพศสัมพันธ์ ไปจนกว่าจะรับประทานยาติดต่อกันครบ 7 วันค่ะ

 

 

ตัวอย่างที่ 2 กรณีลืมรับประทานยาในแถวที่สอง (ยาคุมเม็ดที่ 8-14) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

                สมมติว่าในแถวแรกของแผง มีการรับประทานต่อถูกต้อง ต่อเนื่องกันเป็นปกติ แต่ลืมรับประทานยาในแถวที่สองติดต่อกัน 3 วัน ดังนี้

 

                ในวันนี้จะต้องรับประทานยา 2 เม็ด โดยที่หากนึกได้ตอนเช้า ให้รับประทานเม็ดแรกที่ลืม (เม็ดที่ 10) ก่อน 1 เม็ด แล้วค่อยรับประทานเม็ดยาของวันนี้ (เม็ดที่ 13) ในเวลาเดิมที่เคยใช้ตามปกติอีก 1 เม็ด

                ถ้านึกได้ช้า ไม่สามารถรับประทานแยกเวลาได้ ก็รับประทานทีเดียว 2 เม็ดไปเลยค่ะ แต่อาจทำให้คลื่นไส้ได้

                แล้ววันต่อ ๆ ไปก็รับประทานต่อตามลูกศรวันละ 1 เม็ดเช่นเดิมค่ะ

 

                ส่วนยา 2 เม็ดนี้ ก็แกะทิ้งไปได้เลยค่ะ เพื่อไม่ให้สับสนเวลาใช้ต่อไป

                เนื่องจากได้รับประทานยาต่อเนื่องกันอย่างน้อย 7 วันแล้วในแถวแรก ดังนั้นแม้ในช่วงที่ลืมรับประทานยาแถวที่สองนี้จะได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยาง ก็ไม่ต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินค่ะ

                แต่ต่อจากนี้ จะต้องใส่ถุงยางเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไปจนกว่าจะรับประทานยาติดต่อกันครบ 7 วันนะคะ

 

 

ตัวอย่างที่ 3 กรณีลืมรับประทานยาแถวที่สาม (ยาคุมเม็ดที่ 15-22) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

                สมมติว่าในแถวที่ 1 – 2 ได้มีการรับประทานยาถูกต้องและต่อเนื่องกันตามปกติ แต่ในแถวที่ 3 กลับลืมรับประทานยา  ตามภาพ...

 

                ในวันนี้จะต้องรับประทานยา 2 เม็ดนี้นะคะ

                โดยรับประทานยาเม็ดแรกที่ลืม (เม็ดที่ 18) ทันทีที่นึกได้ก่อน และรับประทานยาเม็ดของวันนี้ (เม็ดที่ 21) ตามเวลาปกติอีก หรืออาจต้องรับประทานพร้อมกัน 2 เม็ด หากนึกขึ้นได้ในเวลารับประทานยาของวันนี้แล้ว ซึ่งการรับประทานทีเดียว 2 เม็ด อาจทำให้คลื่นไส้ได้มาก

                แล้ววันต่อ ๆ ไปก็รับประทานต่อตามลูกศรวันละ 1 เม็ดเช่นเดิมค่ะ

 

                ส่วนยาที่เหลือ 2 เม็ดนี้ก็ให้แกะทิ้งไปได้เลยนะคะ

                เนื่องจากได้รับประทานยาต่อเนื่องกันอย่างน้อย 7 วันแล้วในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นแม้ในช่วงที่ลืมรับประทานยาแถวที่สามนี้จะได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยาง ก็ไม่ต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินค่ะ

                แต่ต่อจากนี้ จะต้องใส่ถุงยางเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไปจนกว่าจะรับประทานยาติดต่อกันครบ 7 วันนะคะ

                และเมื่อรับประทานยาคุมในแถวนี้หมด ไม่ต้องเว้นว่าง 6 วัน แต่ให้เริ่มแผงใหม่ในวันต่อไปเลยค่ะ ซึ่งทำให้เดือนนี้อาจไม่มีเลือดประจำเดือน (เพราะไม่ได้เว้นระยะปลอดฮอร์โมนตามปกติ) หรืออาจมีประจำเดือนมาแล้วเมื่อลืมรับประทานยาต่อเนื่องกันหลายวัน ก็ไม่ต้องตกใจนะคะ เดือนต่อ ๆ ไปเมื่อรับประทานยาคุมกำเนิดได้ถูกต้องและสม่ำเสมอ รอบประจำเดือนก็จะกลับมาปกติเองค่ะ

 

 

แล้วถ้าเดือนต่อ ๆ ไปก็ยังลืมซ้ำซากอยู่ล่ะ

การแก้ไขเฉพาะหน้าก็ให้ทำตามวิธีที่กล่าวมาแล้วนี่ล่ะค่ะ แต่คงต้องพิจารณาการแก้ไขระยะยาวด้วย โดยพบแพทย์เพื่อปรึกษาและเปลี่ยนเป็นวิธีคุมกำเนิดที่ไม่ต้องใช้ยาบ่อย ๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด, ยาฝังคุมกำเนิด และการใส่ห่วงอนามัยค่ะ

 

 

เอกสารอ้างอิง

 1. World Health Organization. Selected practice recommendations for contraceptive use. Geneva: World Health Organization, 2016.

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
สาเหตุที่พบบ่อย 8 ข้อของการมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์
สาเหตุที่พบบ่อย 8 ข้อของการมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์

สาเหตุของการมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์คืออะไร?

อะไรคือภาวะเกลียดเซ็กซ์ (Sexual Anorexia)
อะไรคือภาวะเกลียดเซ็กซ์ (Sexual Anorexia)

อาการ ปัจจัยเสี่ยง การรักษาและอื่น ๆ