เซ็กส์อย่างถูกวิธี

Missed pills : COCs 7+15 ที่มี EE 0.030-0.035 mg

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 8 นาที
Missed pills : COCs 7+15 ที่มี EE 0.030-0.035 mg

ยาคุมกำเนิดฮอร์โมนรวม แบบแผง 7+15 เม็ด ที่มี Ethinylestradiol 0.030-0.035 มิลลิกรัม

                ใน 1 แผงของยาคุมยี่ห้อออยเลซ (Oilezz) จะมีเม็ดยาที่มีฮอร์โมน 2 ระดับ ได้แก่...

 • แถวที่ 1 เม็ดยามีสีฟ้า (เม็ดที่ 1 – 7) แต่ละเม็ดประกอบด้วยตัวยา Desogestrel 0.025 mg + Ethinylestradiol 0.040 mg
 • แถวที่ 2-3 เม็ดยามีสีขาว (เม็ดที่ 8 – 22) แต่ละเม็ดประกอบด้วยตัวยา Desogestrel 0.125 mg + Ethinylestradiol 0.030 mg

                รวมทั้งหมดเป็นเม็ดยาฮอร์โมน 22 เม็ด และเนื่องจากไม่มีเม็ดยาหลอก ดังนั้น เมื่อรับประทานยาหมดแผง จึงต้องเว้นว่างเป็นวันปลอดฮอร์โมน 6 วัน ก่อนเริ่มรับประทานแผงใหม่

 

                ยาคุมยี่ห้อออยเลซ เมื่อพิจารณาตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก จะจัดอยู่ในกลุ่มยาคุมกำเนิดที่มีปริมาณ Ethinylestradiol 0.030-0.035 มิลลิกรัม (หรือเท่ากับ 30-35 ไมโครกรัม) ซึ่งมีแนวทางแก้ไขกรณีที่ลืมรับประทานยาดังนี้...

 

 

 1. ลืมรับประทานยา (หรือเริ่มแผงใหม่ช้า) 1 วัน
 • รับประทานทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด แล้วรับประทานเม็ดต่อไปตามปกติ (หากนึกได้ตอนที่ต้องรับประทานยาคุมในเวลาเดิมที่เคยใช้ ให้รับประทานพร้อมกันทีเดียว 2 เม็ด ซึ่งอาจทำให้คลื่นไส้มาก)
 • มีเพศสัมพันธ์ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ (เช่น ถุงยาง, ยาคุมฉุกเฉิน) ร่วมด้วย

ตัวอย่าง

                สมมติว่าลืมรับประทานยาคุมเม็ดนี้

 

                วันนี้ที่นึกได้ จะต้องรับประทานยา 2 เม็ดนี้ค่ะ

                โดยรับประทานยาเม็ดแรกที่ลืม (เม็ดที่ 1) ทันทีที่นึกได้ 1 เม็ดก่อน แล้วรับประทานยาเม็ดของวันนี้ (เม็ดที่ 2) ตามเวลาปกติอีก 1 เม็ด หรืออาจต้องรับประทานพร้อมกัน 2 เม็ด หากนึกได้ช้า ไม่สามารถรับประทานแยกเวลากันได้ แต่อาจทำให้คลื่นไส้มาก

                จากนั้นก็รับประทานต่อตามปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ เช่น ยาคุมฉุกเฉินหรือถุงยางอนามัย ร่วมด้วย

 

 

 1. ลืมรับประทานยา (หรือเริ่มแผงใหม่ช้า) ติดต่อกัน 2 วัน
 • รับประทานทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด แล้วรับประทานเม็ดต่อไปตามปกติ (หากนึกได้ตอนที่ต้องรับประทานยาคุมในเวลาเดิมที่เคยใช้ ให้รับประทานพร้อมกันทีเดียว 2 เม็ด ซึ่งอาจทำให้คลื่นไส้มาก)
 • มีเพศสัมพันธ์ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ (เช่น ถุงยาง, ยาคุมฉุกเฉิน) ร่วมด้วย

ตัวอย่าง

                สมมติว่าลืมรับประทานยาคุม 2 เม็ดติดต่อกัน ดังภาพนี้

 

                วันนี้ที่นึกได้ ต้องรับประทาน 2 เม็ดนี้ค่ะ

                โดยรับประทานเม็ดแรกที่ลืม (เม็ดที่ 1) ทันทีที่นึกได้ก่อน จากนั้น รับประทานเม็ดของวันนี้ (เม็ดที่ 3 )ตามเวลาปกติ หากรับประทานแยกเวลาไม่ทัน อาจจำเป็นต้องรับประทานพร้อมกัน 2 เม็ดไปเลย แต่อาจทำให้คลื่นไส้มาก

 

                ยาเม็ดที่เหลือ ให้แกะทิ้งไปได้เลยค่ะ

                จากนั้น ก็รับประทานต่อตามปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วย

 

 

 1. ลืมรับประทานยา (หรือเริ่มแผงใหม่ช้า) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
 • รับประทานทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด แล้วรับประทานเม็ดต่อไปตามปกติ (หากนึกได้ตอนที่ต้องรับประทานยาคุมในเวลาเดิมที่เคยใช้ ให้รับประทานพร้อมกันทีเดียว 2 เม็ด ซึ่งอาจทำให้คลื่นไส้มาก)
 • งดมีเพศสัมพันธ์ หรือใช้ถุงยางร่วมด้วย จนกว่าจะใช้ยาต่อเนื่องกันครบ 7 วัน
 • ถ้าลืมรับประทานยาในแถวแรก หรือเริ่มแผงใหม่ช้า ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป แล้วมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใส่ถุงยางในช่วงนี้ไปแล้ว ให้รับประทานยาคุมฉุกเฉินด้วย
 • ถ้าลืมรับประทานยาในแถวที่สาม เมื่อรับประทานยาหมดแผงนี้ ให้เริ่มแผงใหม่ในวันต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องเว้นว่าง 6 วัน

               

                งงมั้ยคะ? ถ้างง... มาดูตัวอย่างดีกว่าค่ะ จะได้เห็นภาพชัดเจน เข้าใจได้ง่ายขึ้น (หรือจะงงหนักกว่าเดิม ฮ่า...) รอบนี้จะยกตัวอย่างเป็น 3 กรณีนะคะ คือ...

ตัวอย่างที่ 1 กรณีเริ่มแผงใหม่ช้า หรือลืมรับประทานยาในแถวแรก (เม็ดที่ 1 – 7) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

ตัวอย่างที่ 2 กรณีลืมรับประทานยาในแถวที่สอง (ยาคุมเม็ดที่ 8-14) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

ตัวอย่างที่ 3 กรณีลืมรับประทานยาในแถวที่สาม (ยาคุมเม็ดที่ 15-22) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

 

 

ตัวอย่างที่ 1 กรณีเริ่มแผงใหม่ช้า หรือลืมรับประทานยาในแถวแรก ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

                สมมติว่าไม่ได้รับประทานยา 3 เม็ดแรกของแผง ตามภาพนี้นะคะ

               

                วันนี้ที่นึกได้ ก็ต้องรับประทาน 2 เม็ดนี้ค่ะ

                โดยรับประทานเม็ดแรกที่ลืม (เม็ดที่ 1) ทันทีที่นึกได้ก่อน 1 เม็ด แล้วรับประทานเม็ดของวันนี้ (เม็ดที่ 4) ตามเวลาปกติ ถ้านึกได้ช้า ไม่สามารถรับประทานแยกเวลาได้ ก็ไม่เป็นไรค่ะ... รับประทานทีเดียว 2 เม็ดไปเลย แต่อาจคลื่นไส้มากสักหน่อย

               

                ส่วน 2 เม็ดนี้ก็แกะทิ้งไปได้เลยนะคะ

                จากนั้น ให้รับประทานเม็ดต่อ ๆ ไปตามเวลาปกติ

                การที่เริ่มแผงใหม่ช้า หรือลืมรับประทานยาในแถวแรก ทำให้ยังไม่มีการใช้ยาเม็ดฮอร์โมนต่อเนื่องกันครบ 7 วัน ดังนั้น หากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยาง จะต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินด้วยนะคะ

                และต่อจากนี้จะต้องใช้ถุงยางร่วมด้วยหากมีเพศสัมพันธ์ ไปจนกว่าจะรับประทานยาติดต่อกันครบ 7 วันค่ะ

 

 

ตัวอย่างที่ 2 กรณีลืมรับประทานยาในแถวที่สอง (ยาคุมเม็ดที่ 8-14) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

                สมมติว่าในแถวแรกของแผง มีการรับประทานต่อถูกต้อง ต่อเนื่องกันเป็นปกติ แต่ลืมรับประทานยาในแถวที่สองติดต่อกัน 3 วัน ดังนี้

 

                ในวันนี้จะต้องรับประทานยา 2 เม็ด โดยที่หากนึกได้ตอนเช้า ให้รับประทานเม็ดแรกที่ลืม (เม็ดที่ 10) ก่อน 1 เม็ด แล้วค่อยรับประทานเม็ดยาของวันนี้ (เม็ดที่ 13) ในเวลาเดิมที่เคยใช้ตามปกติอีก 1 เม็ด

                ถ้านึกได้ช้า ไม่สามารถรับประทานแยกเวลาได้ ก็รับประทานทีเดียว 2 เม็ดไปเลยค่ะ แต่อาจทำให้คลื่นไส้ได้

                แล้ววันต่อ ๆ ไปก็รับประทานต่อตามลูกศรวันละ 1 เม็ดเช่นเดิมค่ะ

 

                ส่วนยา 2 เม็ดนี้ ก็แกะทิ้งไปได้เลยค่ะ เพื่อไม่ให้สับสนเวลาใช้ต่อไป

                เนื่องจากได้รับประทานยาต่อเนื่องกันอย่างน้อย 7 วันแล้วในแถวแรก ดังนั้นแม้ในช่วงที่ลืมรับประทานยาแถวที่สองนี้จะได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยาง ก็ไม่ต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินค่ะ

                แต่ต่อจากนี้ จะต้องใส่ถุงยางเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไปจนกว่าจะรับประทานยาติดต่อกันครบ 7 วันนะคะ

 

 

ตัวอย่างที่ 3 กรณีลืมรับประทานยาแถวที่สาม (ยาคุมเม็ดที่ 15-22) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

                สมมติว่าในแถวที่ 1 – 2 ได้มีการรับประทานยาถูกต้องและต่อเนื่องกันตามปกติ แต่ในแถวที่ 3 กลับลืมรับประทานยา  ตามภาพ...

 

                ในวันนี้จะต้องรับประทานยา 2 เม็ดนี้นะคะ

                โดยรับประทานยาเม็ดแรกที่ลืม (เม็ดที่ 18) ทันทีที่นึกได้ก่อน และรับประทานยาเม็ดของวันนี้ (เม็ดที่ 21) ตามเวลาปกติอีก หรืออาจต้องรับประทานพร้อมกัน 2 เม็ด หากนึกขึ้นได้ในเวลารับประทานยาของวันนี้แล้ว ซึ่งการรับประทานทีเดียว 2 เม็ด อาจทำให้คลื่นไส้ได้มาก

                แล้ววันต่อ ๆ ไปก็รับประทานต่อตามลูกศรวันละ 1 เม็ดเช่นเดิมค่ะ

 

                ส่วนยาที่เหลือ 2 เม็ดนี้ก็ให้แกะทิ้งไปได้เลยนะคะ

                เนื่องจากได้รับประทานยาต่อเนื่องกันอย่างน้อย 7 วันแล้วในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นแม้ในช่วงที่ลืมรับประทานยาแถวที่สามนี้จะได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยาง ก็ไม่ต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินค่ะ

                แต่ต่อจากนี้ จะต้องใส่ถุงยางเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไปจนกว่าจะรับประทานยาติดต่อกันครบ 7 วันนะคะ

                และเมื่อรับประทานยาคุมในแถวนี้หมด ไม่ต้องเว้นว่าง 6 วัน แต่ให้เริ่มแผงใหม่ในวันต่อไปเลยค่ะ ซึ่งทำให้เดือนนี้อาจไม่มีเลือดประจำเดือน (เพราะไม่ได้เว้นระยะปลอดฮอร์โมนตามปกติ) หรืออาจมีประจำเดือนมาแล้วเมื่อลืมรับประทานยาต่อเนื่องกันหลายวัน ก็ไม่ต้องตกใจนะคะ เดือนต่อ ๆ ไปเมื่อรับประทานยาคุมกำเนิดได้ถูกต้องและสม่ำเสมอ รอบประจำเดือนก็จะกลับมาปกติเองค่ะ

 

 

แล้วถ้าเดือนต่อ ๆ ไปก็ยังลืมซ้ำซากอยู่ล่ะ

การแก้ไขเฉพาะหน้าก็ให้ทำตามวิธีที่กล่าวมาแล้วนี่ล่ะค่ะ แต่คงต้องพิจารณาการแก้ไขระยะยาวด้วย โดยพบแพทย์เพื่อปรึกษาและเปลี่ยนเป็นวิธีคุมกำเนิดที่ไม่ต้องใช้ยาบ่อย ๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด, ยาฝังคุมกำเนิด และการใส่ห่วงอนามัยค่ะ

 

 

เอกสารอ้างอิง

 1. World Health Organization. Selected practice recommendations for contraceptive use. Geneva: World Health Organization, 2016.

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
สาเหตุที่พบบ่อย 8 ข้อของการมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์
สาเหตุที่พบบ่อย 8 ข้อของการมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์

สาเหตุของการมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์คืออะไร?